(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chọn ngày thứ Năm tuần thứ hai của tháng 10 hằng năm là Ngày Thị giác Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt tốt trên toàn cầu. Năm 2022, Ngày Thị giác Thế giới là ngày 13/10.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g2dY4bqg4buv4bqiduG6uMOzRXd4cuG6umjDrS3DrSR24buNSsOtM3fhu7PDrXZ4w7Jyw60zd8aww612eOG6qnjDreG7i8SpL+G7i8Osw6nDrSR3w4zhuqB2w61yw7Jyd8Otcnfhu5HDgMOt4bq6w4Nyw6104bqyeMOtw4Dhu5Phurzhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4Mz4bqmw61yd0dyw63hurfDreG6vMaww60zd8aww612eOG6qnjDreG6v+G6r1cl4buBw610w7TDrXJ34bqu4bqgw63huqB24buNSsOt4bq8d0fDrSThu5HDgMOt4bq8w4rhu6PhuqDDreG6vHdHw613w7N4w61y4buCw7PDreG6vHfDsuG6oHbDreG7i8Osw6134buZ4bqgdsOt4bqg4buRw4DDrcOB4buNw60kduG7jUrDrTN34buzw612eMOycsOtM3fGsMOtdnjhuqp44bq7w63huqB34buZw4DDreG6oOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7n+G6oMOt4bq8d0dyw63hu4rhu6nDreG6vOG7o8OAw63DicOKw7PhuqDDreG6vOG6uOG6ruG6oHbDrXLhu4LDs8Ot4buKeOG7q3LDrXJ34buRw4DDreG6usODcsOtw4Dhu5PhurzDreG6vOG6tOG6vMOt4bq84bq4xanhuqDDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtcuG7o8OK4bq9w60k4buRw4DDreG7icOs4buJ4buJ4bq7w60kduG7jUrDrTN34buzw612eMOycsOtM3fGsMOtdnjhuqp4w63DgeG7jcOt4bqgduG7jUrDreG7i8SpL+G7i8Os4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXPhurx3w4rDgHHDrXN3eHN1w614UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWrEqcOsRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJauG7iy/hu4tqbHNq4buLbMSp4buJa2vhurzEqeG7i2xvw4Hhu4ktdeG7r+G7r+G6vUXhuqB2acOtw7PDgeG6vOG6q2lnWOG6oOG7r+G6onbhurjDs0V3eHLhurpow60tw60kduG7jUrDrTN34buzw612eMOycsOtM3fGsMOtdnjhuqp4w63hu4vEqS/hu4vDrMOpw60kd8OM4bqgdsOtcsOycnfDrXJ34buRw4DDreG6usODcsOtdOG6snjDrcOA4buT4bq8acOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpasSpw6xpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOt4buJw6zDrMOsRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJauG7iy/hu4tqbHNrw6xvw6xq4buL4buL4bq8bcSp4buJw6zDgWotw4DDs+G6vOG6vUXhuqB2acOtw7PDgeG6vOG6q2lnWOG6oOG7r+G6onbhurjDs0V3eHLhurpow60tw60kduG7jUrDrTN34buzw612eMOycsOtM3fGsMOtdnjhuqp4w63hu4vEqS/hu4vDrMOpw60kd8OM4bqgdsOtcsOycnfDrXJ34buRw4DDreG6usODcsOtdOG6snjDrcOA4buT4bq8acOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtp4buJw6zDrMOsacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRcOTw4rhurx34bqi4bq4aeG7gzDDisOz4bqgdsOtM+G6uMOK4bqgduG7hy9F4buD

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]