(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28/7, tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương” tháng 7/2019; trao học bổng “Ươm mầm tương lai” năm học 2018 - 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLDqeG7rnTDreG7gOG6ueG7kXVC4bq54buvdeG7jeG6pOG6ueG7gOG7o+G6puG6ueG6pHVE4bqg4buvdMOp4bq54bq8w63hurnhuqThurRoduG6uXV54buR4bq5w7TDgeG7r3ThurnDqV3huqDhu63hurnhu63DsuG7reG6ueG6pEThuqDhu6904bq54buxaMO64oCd4bq54buvxKnhu63hurl1eeG7keG6ucOq4bq74bq9ZuG6uS3hurnDquG6u+G6vWfhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWLhu650w63hu4DhurnDqmYv4buFw6LhurnhuqTDrMO64bq54buww63hu6904bq5KOG6tOG7m+G6ueG7leG7reG6uSFWIeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jDouG6uX3hu4DhurnDtGjhu6/hurnhu5Fp4buR4bq54bq8w7Phu6/hurnhu5nhu6Hhurk14buJ4bq5dUHDuuG6ueG7kUJo4bq5LOG6puG7t+G7keG6uXVBw7rhurnhurZ14bu3w7rhurl1xILhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7rnRv4buv4bq5dcOt4buvdOG6ueG7rnXDreG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG6vMOt4bq5w5Rw4buvdeG6ueG6vMO6cOG7r+G6uSjDuuG7reG6uVXDreG6ueG7rkHDuuG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54buRdUThuqDhu6904bq54bqk4bq04bul4buvdeG6ueKAnOG7rnTDreG7gOG6ueG7kXVC4bq54buvdeG7jeG6pOG6ueG7gOG7o+G6puG6ueG6pHVE4bqg4buvdOKAneG6ueG6pHVp4buvdOG6ueG7hS/DquG6u+G6vWfhurXhurnhuqThurRoduG6uXV54buR4bq5w7TDgeG7r3ThurnigJxd4bqg4but4bq54butw7Lhu63hurnhuqRE4bqg4buvdOG6ueG7sWjDuuKAneG6ueG7r8Sp4but4bq5dXnhu5HhurnDquG6u+G6vWbhurkt4bq5w6rhurvhur1n4bql4bqrL+G6tmLhuqvhu5PDuuG6vOG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhuqThu5Xhur7huqQtaOG7scO6dOG7r+G6s+G6ueG7keG7leG7r+G6pOG7leG6tOG6tcOpYuG6q8O04bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqeG6pOG7leG6vuG6pC1o4buxw7p04buv4bqz4bq54bup4bqmw4LhuqTDunPhu4DhurXDqWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/hur1nw6pnL+G7gWbhu5PhurvDqsOq4buB4bq94bq74bq74bqk4buD4bq/4bq/4buBZ+G7h+G7heG7seG6veG6peG7qeG6tnTDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqsvw7Ri4bqrw7pi4buQaeG7keG6ueG7mcOsw7rhurnDtMO6ceG6puG6ueG6pGzhu6904bq54bqy4bqmw63hurnhu5F1duG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG7leG7reG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6pMOsw7rhurnhu7DDreG7r3ThurnhuqThurThu5vhurnhu5Xhu63hurkhViHhurkodWjhu6914bq5VXdo4bql4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O6YuG6q+G6tmLhuqvDuuG7rXThurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL+G6vWfDqmcv4buBZuG7k+G6u8Oqw6rhu4Hhur3hurvhurvhuqThu4Phur/hur/hu4Fn4buH4buF4buxw6rhuqXhu6nhurZ0w6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqrw7pi4buY4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6ucOU4bqow7rhurkhR+G6ueG7sMSCw7rhurnhu5Hhuqjhu6904bq54buRaeG7keG6ueG7mcOsw7rhurnDtMO6ceG6puG6ueG6pGzhu6904bq5dXnhu5HhurnDtMOB4buvdOG6ueG7kXV24bq54buRaeG7keG6ueG7leG7reG6ueG7mcOs4bqk4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6pMO54buRdeG6ueG7kWh24bq54bqk4bq0duG7r3Thurl1eeG7keG6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG6pMOsw7rhurnhu7DDreG7r3ThurnhuqThurThu5vhurkhViHhurkodWjhu6914bq5VXdo4bql4bqrw7Ri4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6qy/DtGLhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhu6zDgnbhu652IeG6tmjhu5HDuuG7r3TDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhuqThu5Xhur7huqQtaOG7scO6dOG7r+G6s+G7qeG6psOC4bqkw7pz4buAw6liKHVo4but4bq54buTw4nhurnigJzhu650w63hu4Dhurnhu5F1QuG6ueG7r3Xhu43huqThurnhu4Dhu6PhuqbhurnhuqR1ROG6oOG7r3TigJ3hurnhu5F34bq54buRaeG7keG6ueG7meG7ueG7r3Thurnhu5F1w7nhurPhurnDlOG6qMO64bq5IUfhurnhu7DEgsO64bq5LeG6uTt1d+G6ueG7kHVC4bq54buvdcO6cOG7reG6uSh1RMOD4buvdOG6ueG6pOG6tMOJ4buR4bq5feG7gOG6ucO0aOG7r+G6ueG6vOG7oeG6ueG7kWnhu5HhurnhurzDs+G7r+G6ueG7meG7oeG6uTXhu4nhurl1QcO64bq54buRQmjhurks4bqm4bu34buR4bq5dUHDuuG6teG6ueG7sEThuqbhurnDlOG7peG7r3Xhurnhu651ROG6sOG7r3Thurkt4bq5O3V34bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3ThurnDlGjhu6/hurnhu5Jv4buv4bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurnhuqR14bqmQeG7keG6uX3hu4DhurnDtGjhu6/hurkodUTDg+G7r3Thurnhurzhuqrhurks4bqm4bu34buR4bq5dUHDuuG6teG6uTt1w6zhu63hurkodeG7p+G6uSh1aOG7r3XhurkodULhu4Dhurkt4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4DhurnhurzDuuG7o+G7r8Oi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5feG7gOG6ucO0aOG7r+G6ueG7rCgoLMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VUHDuuG6ueG7sFU74buu4bq54bqkxanhu6914bq14bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7kWnhu5HhurnDtGnhu5HhurnDgsaw4bq5w5Rw4buvdeG6ueG6vMO6cOG7r+G6uSjDuuG7reG6uVXDreG6ueG7rkHDuuG6teG6ueG7rnV34but4bq54bur4buf4bqk4bq54buv4bu3w7rhurnhu4Dhu6PhuqbhurnhuqR1ROG6oOG7r3ThurXhurnhu5Fp4buR4bq54buR4bu14bq5dMO6aXbhurXhurnhu5Fp4buR4bq54buRdWnhuqbhurnhu5lo4buvdOG6ucOCw7rhu6914bq5w4Lhu7fhu6904bq54bqkw6zDuuG6ueG7sMOt4buvdOG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG7leG7reG6uSFWIeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jhuqXhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4busw4J24buudiHhurZo4buRw7rhu690w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4bqk4buV4bq+4bqkLWjhu7HDunThu6/hurPhu6nhuqbDguG6pMO6c+G7gMOpYijhurR24buvdOG6ueG7q3Xhuqbhu7Xhu6/hurnhu6t1w4Hhurnhu5F1ROG6oOG7r3ThurnhuqThurThu6Xhu691w6Lhurnhu5Fp4buR4bq5w7Rp4buR4bq5w4LGsOG6ucOUcOG7r3XhurnhurzDunDhu6/hurkow7rhu63hurlVw63hurnhu65Bw7rhurnhu5nhu4nhurnhu6t1aeG7reG6ueG7kXXhuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhu6t1dmjhurnhuqTDuuG7reG6ueG7rcOs4buRdeG6ueG7kXV24bq54buRaeG7keG6ueG7kXVp4bqm4bq54buww63hu6904bq54bqk4bq04bub4bq54buV4but4bq5IVYhw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buZw6zDuuG6ucO0w7px4bqm4bq54buZ4buJ4bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7r3V34but4bq54bur4buf4bqk4bq54buv4bu3w7rhurnhu4Dhu6PhuqbhurnhuqR1ROG6oOG7r3ThurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq54bqkdcO6cOG7r+G6ueG7r3Thuqbhu4Bw4buv4bq54buvdUThurPhurnhu5F14bqm4buP4buv4bq5w7Thu6fhurnDtOG6umjhurnEqeG7r+G6ueG6pOG6tERo4bq54buR4buLw7rhurnhuqR1w7pw4buv4bq54buRdXbhurnhu5Fp4buR4bq54buRdWnhuqbhurXhurnhuqThurRoduG6ueG6pGzhu6904bq5w7Ro4bq54bux4bu14bq54buRdXbhurnhur3hur1m4bq54buRdWnhuqbhurnhurzhuqLDuuG6ueG6pOG6tOG7p+G6uXTDumnhurnhur9m4bq54bqk4bq0w7pw4bqm4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG6vMOt4bq54bqkbOG7r3Thurnhu4PhurnDguG6psOz4bqk4bq5dXnhu5HhurnDtMOB4buvdOG6ueKAnF3huqDhu63hurnhu63DsuG7reG6ueG6pEThuqDhu6904bq54buxaMO64oCdw6Lhurnhu63DgMO64bq5w4LhuqbDs+G6pOG6uXV54buR4bq5w7TDgeG7r3ThurnhuqThurThu6fhurl0w7pp4bq5w6rhurnhuqThurTDunDhuqbhurnhu5nhu7nhu6904bq54buRdXbhurnhu5Fp4buR4bq54buRdWnhuqbhurnhu5nDrOG6pOG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5FoduG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buvxKnhu63hurl1eeG7keG6ucOq4bq74bq9ZuG6uS3hurnDquG6u+G6vWfhuqXhurnhu5B1ROG6oOG7r3ThurnhuqThurThu6Xhu6914bq54buTduG6ueG7rnRv4buv4bq5dcOt4buvdOG6uSh1ROG6oOG7r3Thurnhu63DrMO64bq54buQO+G6ueG7rnR2w6zDuuG6ueG6pHVE4bqg4buvdOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4butw6Lhurnhu5Dhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq54buwSOG7klbhu5JI4bq54bq8w63hurnhurzDreG6ueG7r3V34but4bq54bur4buf4bqk4bq54buv4bu3w7rhurnhu4Dhu6PhuqbhurnhuqR1ROG6oOG7r3ThurnhuqTDrcO64bq54bqk4bq0xILhuqXhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4busw4J24buudiHhurZo4buRw7rhu690w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4bqk4buV4bq+4bqkLWjhu7HDunThu6/hurPhu6nhuqbDguG6pMO6c+G7gMOpYjt1aeG6pOG6ucO0w7px4bqm4bq54bqkw6zDuuG6ueG7kXVE4bqg4buvdOG6ueG6pOG6tOG7peG7r3XhurnigJzhu650w63hu4Dhurnhu5F1QuG6ueG7r3Xhu43huqThurnhu4Dhu6PhuqbhurnhuqR1ROG6oOG7r3TigJ3hurnhu5nhu7nhu6904bq54buRdcO54bq5w5ThuqjDuuG6uSFH4bq54buwxILDuuG6uS3hurk7dXfhurnhu5B1QuG6ueG7r3XDunDhu63hurkodUTDg+G7r3ThurnhuqThurTDieG7keG6uX3hu4DhurnDtGjhu6/hurnhurzhu6Hhurnhu5Fp4buR4bq54bq8w7Phu6/hurnhu5nhu6Hhurnhur7hu4nhurl1QcO64bq54buRQmjhurks4bqm4bu34buR4bq5dUHDuuG6ueG7rXbhu6904bq54but4bqm4bu34buv4bq5w7Ro4buv4bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsdsOi4bq54buRaeG7keG6ueG7keG7teG6uXTDuml24bq54buww63hu6904bq54bqk4bq04bub4bq54buV4but4bq5IVYh4bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6ueG7keG7t+G6uXRq4buvdOG6ueG7kXXEqeG7reG6ucOCd+G7keG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F1aeG6puG6ueG6pOG7t+G6pOG6uXXhuqDhu6/hurnhu6/hurpow6LhurnhurZ1w7Phu6/hurnhu5nDs+G6puG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu7HDreG7r3Thurnhu690w63hu4Dhurnhu5HDreG7r3ThurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r8Oi4bq54bqkdcOJ4buR4bq5w4LDieG6ueG7q8O6ceG6puG6ueG7rcO14bqm4bql4bq54buY4bu54buvdOG6ueG6pHXDg8O6w6Lhurnhu5nhu7nhu6904bq54buRdcO54bq54buRQ+G7r3Thurnhu6124buvdOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F1aeG6puG6ueG7r3R2aOG7r+G6ueG7r3R24buJ4buvw6LhurnDtMO64buf4bqk4bq54bq8b+G7r3Thurnhu7HDg8O6w6Lhurnhu6/DgOG6ueG7scOJ4buR4bq54bqk4bqm4bq54buTROG6sOG7r3TDouG6ueG6tMOo4buv4bq54bux4bqm4buAcOG7r+G6ueG7mXHhurnhurxFaOG6ueG7kXfhurnhuqThurTDueG6ueG6pOG6pnDDouG6ueG6vEVo4bq54buRd+G6ucOCxJDhu5Hhurnhu6t1w73hu5XhurnDgmjhuqbhurnhu6/DreG7gOG6ueG6tnXhuqrhu6904bq5w4LDieG6ueG6pMOB4bq54bqy4bqm4bu34buRw6LhurnhurZ14bqq4buvdOG6ucOCw4nhurnhu691b+G7r+G6ueG7k2/hu6/hurnhurzDreG6ueG7kXV24bq54buRdcO54buvdeG6ucO04buL4buv4bq54bqkdW/hu6/hurnhu63hu6Xhu6914bql4bq54buY4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6ueG7kUPhu6904bq5dOG6uMO64bq54buxw4PDuuG6ueG7keG7i+G7reG6ueG6oOG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7kWnhu5HhurnDtGnhu5HhurnDgsaw4bq5w5Rw4buvdeG6ueG6vMO6cOG7r+G6uSjDuuG7reG6uVXDreG6ueG7rkHDuuG6teG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5Hhu7XDouG6ueG7kWnhu5Hhurnhu63GoeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buvdXfhu63hurnhu6vhu5/huqThurnhu6/hu7fDuuG6ueG7gOG7o+G6puG6ueG6pHVE4bqg4buvdOG6ueG7meG7ieG6ueG7k8Ot4buvdeG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqk4bul4buvdeG6ueG7keG7i+G7reG6ueG6pOG7t+G6pOG6ueG7mcah4bq2w6LhurnhurzDunDhu5Hhurnhu7HDreG7reG6ueG7huG6ueG7r3R1xrBo4bq54buRdXbhurnhu5Fp4buR4bq54buRdWnhuqbhurnhuq7hurnhu7DDreG7r3ThurnhuqThurThu5vhurnhu5Xhu63hurkhViHhurkodWjhu6914bq5VXdo4bq54buvd8O64bq54bq0w7rhu6Phu6904bq54bq8w63hurnhu5nhu7fDuuG6ueG6vOG6osO64bq54bq+4buJ4bq5dUHDuuG6ueG7r3fDuuG6ueG7kXXhuqbhu6904bql4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG7rMOCduG7rnYh4bq2aOG7kcO64buvdMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqeG6pOG7leG6vuG6pC1o4buxw7p04buv4bqz4bup4bqmw4LhuqTDunPhu4DDqWLhu5hExILhu5HhurnDtMO64buf4bqkw6Lhurnhu5F1ROG6oOG7r3ThurnhuqThurThu6Xhu6914bq54oCc4buudMOt4buA4bq54buRdULhurnhu6914buN4bqk4bq54buA4buj4bqm4bq54bqkdUThuqDhu6904oCd4bq54buZRMSC4buR4bq5w7Rq4bqk4bq54buZw7LhuqbhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54bqkReG6ueG6pHVp4buvdOG6uWYvw6rhurvhur3hu4Xhurnhu5N24bq54buvdXfhu63hurnhuqR1w7pw4buv4bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurnhu6vhu5/huqThurnhu6/hu7fDuuG6ueG7gOG7o+G6puG6ueG6pHVE4bqg4buvdOG6ueG7scOt4bq54buRaeG7keG6ueG7kWnhu6/hurnDtEHhurl94buA4bq5w7Ro4buv4bq54bq84buh4bq54buRaeG7keG6ueG6vMOz4buv4bq54buZ4buh4bq54bq+4buJ4bq5dUHDuuG6ueG7kUJo4bq5LOG6puG7t+G7keG6uXVBw7rDouG6ucOUcOG7r3XhurnhurzDunDhu6/hurkow7rhu63hurnhu67DreG6ueG7rkHDuuG6ueG6vMOt4bq54buRaeG7keG6ueG7r3XDreG6uXXhu4t24bq54bqkb+G7reG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7q+G7guG6ueG6vMOtduG6ueG7r3TDreG7gOG6ueG7kXVC4bq54buvdeG7jeG6pOG6ueG7keG6puG7t8O64bq54buR4bqo4buvdOG6uXVr4buvdOG6ueG6pHVp4buvdOG6peG6uSjDueG7r3Xhurnhu5nhu5/hu6/hurnhuqR1aeG7r3Thurnhu4Uvw6rhurvhur1n4bq54buRdUThuqDhu6904bq54bqk4bq04bul4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54bqkw6zDuuG6ucOq4buB4bq54bqk4bq04bqm4buvdOG6ueG6pG/hu63hurnDtOG7i3bhurnhuqThurTEguG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rhurnhuq7hurnhur3hu4fhurnhuqTFqeG7r3XDouG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhurZ14bu34bq14bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5HhurnDtOG6umjhurnEqeG7r+G6ueG6pOG6tERo4bq54buR4buLw7rhurnhuqR1w7pw4buv4bq54buRdXbhurnhu4fhuqXDquG7geG7heG6ueG7r3REw4PDuuG6teG6ueG7q3Vp4but4bq54buRdeG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7q3V2aOG6ueG6pMO64but4bq54butw6zhu5F14bq54buRdXbhurnhur/huqVm4buD4bq74bq54buvdETDg8O64bq54bq8w63hurnhurzhu43hu6/hurnhu5lB4buvdOG6uXXDgOG6ueG6pOG6tMSC4bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p8Oi4bq54bqkbOG7r3ThurnhurLhuqbDreG6ucO0a+G7r3ThurnhuqTDuuG7oeG7r+G6ueG7rWzhuqThurnhurzDreG6uXXDunDhu6/hurnhurzhu43huqThurnhuqThurThu6fhurl0w7pp4bq54burdXbhu4vhu6904bq54bq94bq54bqkRuG6ueG7meG7ueG7r3ThuqXhurnhu650dsOtw7rhurnhu691d+G7reG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG7r+G7t8O64bq54buA4buj4bqm4bq54bqkdUThuqDhu6904bq54buReOG7r+G6uXXDgOG6ueG6pOG6tMSCw6Lhurnhurzhu43hu6/hurnhu5lB4buvdOG6uXXDgOG6ueG6pOG6tMSC4bq54bqk4bqiw7rhurnhu5Fp4buR4bq5dXbDreG7r+G6ueG7keG7i+G7r3Xhurnhu6t1d+G6ueG7q3XEqeG7r+G6ueG7q3Vp4buR4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5FB4buvdOG6ueG7meG7ueG7r3ThurnhuqThurThu6fhurl0w7pp4bq54burdXbhu4vhu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54bq9w6Lhu4PhurnhuqRG4bq54buZ4bu54buvdOG6peG6uShF4bq54buvdOG6puG7ueG7r+G6ueG6suG6pkfhurl1eeG7keG6ucO0w4Hhu6904bq54oCcXeG6oOG7reG6ueG7rcOy4but4bq54bqkROG6oOG7r3Thurnhu7Fow7rigJ3DouG6ueG7r3V34but4bq54buZ4buJ4bq5dcOA4bq54bqk4bq0xILhurl1eeG7keG6ucO0w4Hhu6904bq54buRdXbhurnDquG7geG6uXV54buR4bq5w4LDuuG7r3XhurnhurzDreG6ueG7kWjhu63hurnhu6vhu5/huqThurnhu6/hu5/huqbhurnhu5Fp4buR4bq5dXnhu5HhurnDgsO64buvdeG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7r3Xhu43hu6/hurl1eeG7keG6ucO0w4Hhu6904bq54bqkw7rhu5/hurbhurnhuqThuqrhu5HhurnhurxExILhuqThurnhu6t1d+G6ueG6vEThuqDhu6/hurnhu7Hhu6Phu6/hurnhuqThurR24buvdOG6uXV54buR4bq54bqk4buN4bq2w6Lhurnhu5lp4bq24bq5xJDhu6904bq54buZQuG6ueG7mcO64buh4bqm4bq54burw7pw4buv4bq5w4Lhu53hurnhu5lExILhu5Hhurl1w4DhurnhuqThurTEguG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bqu4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnDtOG7jeG7keG6uXV54buR4bq54buRaHbhurl14bqg4buv4bql4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tkjhuqbhuqR1duG6tMOpYlXhuqXhu7Dhuqsv4bq2Yg==

H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]