(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa cũng hướng về những gia đình chính sách, người có công với nước bằng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhiều việc làm tri ân thắm đượm nghĩa tình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG7sHN04bujw4Jlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurRz4buL4burZXN4dOG6s2XhurRq4buxcmXhurDDgmhl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7FyZeG6uGhlw7Vnw7VlcnRmZeG7kcO64buxc2XDtXN14buxc2XhurJnw7Vz4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qeG7sHNt4buxZcaw4buCZeG7sXThu5/hu6tl4buH4bq7ZeG7seG7i+G7q2Xhu7ByaMOKZS5zQsOB4buxcmXhu4904buxc2UtZeG7qHThu5/hurRl4bqy4buEZeG6peG6u+G7hy/hu4cv4bq54buFw6rhu4dlLWXhurvhu4cv4buHL+G6u8Op4bq54buF4bqn4bqzZcO14bqm4buxcmXhurjDgHRlw7Vnw7Vl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7XDrWXhu7FCw4DDteG6s2XhurThu6Xhu7FzZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zlw7Xhuqrhu7FyZXNCw4Dhu7FyZeG6uOG7o2Xhu7Fzw4nhu7FyZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c+G6s2Xhu7FyQuG6oHRlw7Xhu69lw7XDveG7sXJl4bq4w4B0ZeG7sULDgMO1ZeG7j8Sp4buxcmXhu7FzdOG7o8OCZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4buR4buj4buxZcOB4buxZeG7kWfhuq5l4buxcnPhu6dm4bqzZeG7sXN04bujw4Jl4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tl4bq04bq2dGVt4buxZeG6tHPhu4nhu6tl4buRQuG6ouG7q2Xhu7Fyc+G7p2Zl4bq0w7rhu7Fz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DtcO04bux4bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6ueG7heG6vcOpL8Oq4buDw7ThurnDqeG7heG6veG7gcOpw6nhurThu4Phurnhurnhur3hu4Phur/hur3hu6nhurnhurXFqeG6rnLEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpU+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurRz4buL4burZeG6uHThu53hu7FyZeG7sXJz4bunZmXhurThurZm4buxcmXhurRpdGXhu7Byc+G7p2Zl4bq04bq2ZuG7sXJlc8OCw4rhu5/hu7FlU8Ozw4Jl4buo4bu3w7XhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDo2Xhuq3hu49l4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bur4bqy4butLeG7j3TDtHQtceG7reG7seG6tC3hurrhu5N0cnPhurThurFl4bux4but4bq24burZuG7qcSR4bqpU8OCw4rhu5/hu7FlLuG7p+G7sXNlUnRm4bqtL+G7j+G6qWVzdOG7n+G7sWXDteG7r2Xhur/hurXhu4fhu4PDqmXhu5Hhu7N0ZeG6tELhuqLhu7FyZeG7sXJC4bqgdGXDteG7r2XDtcO94buxcuG6tWUu4bq24but4buxcmXDtMO54bquZcaw4buCZeG7sXThu5/hu6tl4buH4bq7ZeG7seG7i+G7q2Xhu7ByaMOKZS5zQsOB4buxcmXhu4904buxc2UtZeG7qHThu5/hurRl4bqy4buEZeG6u+G7hy/hu4fhurNlc8OCw4rhu5/hu7FlLuG7p+G7sXNlUnRmZeG7kcOsZeG6tHNo4buxc2Xhu6nDs+G6rmXhurnDqmXhu5Hhu61o4buxZcO1w73hu7FyZeG6tGfDtWXhurRz4buL4burZXN4dOG6s2XhurRq4buxcmXhurDDgmhlw7Vz4butZeG6ucOpw6ll4buR4buzdGXhurRC4bqi4buxcmXhu6loZeG7q+G7lWUx4buwRlPhurNl4bq0c0LDgeG7sXJl4buPdOG7sXNl4buxauG7sXLhurNl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7FyZeG7kWbDgmXhu7Phu6vhurXhurXhurVl4bq4w4B0ZcawdOG7sXNl4bquc3Vl4buHw6ll4bq04bq2dOG7n8OCZeG7keG7teG7sXLhurVlLuG7uWXDtXNDw7Vl4bq0auG7sXJl4bqww4JoZcO14bqoZmXDlXPhuqhl4bq0w7nDtXNl4buxQsOAw7Vl4bq4aGUh4buO4buww5Rl4bq04bul4buxc2XDtXPhu61l4bq/4bq14buH4buDw6pl4buR4buzdGXhurRC4bqi4buxcmXhu6loZeG7sXJC4bqgdGXDteG7r2XDtcO94buxcmXhurjDgHRlxrB04buxc2Xhuq5zdWXhurnhurPhu4Vl4bq04buCZeG7keG7teG7sXLhurdl4bq04bq2w4LDimXhurRq4buxcmXDtGbhu7FzZXN04bufw4Jl4buOaGXhu6vhu5VlMeG7sEZTZcO1c+G7rWXhurll4bur4buV4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw6Nl4bqt4buPZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG7q+G6suG7rS3hu490w7R0LXHhu63hu7HhurQt4bq64buTdHJz4bq04bqxZeG7seG7reG6tuG7q2bhu6nEkeG6qVPDgsOK4buf4buxZeG7sHJmZSzDgeG7seG6rS/hu4/huqll4buRw6xl4bq0w7Phuq5l4bq04bq2w4Lhu7FyZcO1w610ZeG6tGnhu61lxrBzw4Jl4buxcnPhu6dmZeG6tOG6tmbhu7FyZeG7qXThu5/hurRl4bqy4bun4bqzZeG6tHNmw4pl4burw4B0ZeG6u2Xhu7FzaGXhu490ZmVyc3Rl4bq04bub4buxZeG7qXThu5/hurRl4bqy4buE4bq3ZeG6tHNmw4pl4burw4B0ZeG7j3RmZcO1c+G7rWXhurThurbhu5vhu7Fl4bq/w6nDqWXhu490ZmXhu6vhu7dl4bupdOG7n+G6tGXhurLhu4Thurdl4bq8bcOKZeG7q8OAdGVyb+G7sWXhurvDqcOpZeG6uHhl4bur4bu3ZeG7keG7oWXhu5Hhu6/hu7Flc2h0ZcO14buz4bq0ZeG7qXThu5/hurRl4bqy4buEZeG7kUJmZeG6uOG7o2Vm4buxZeG6tGfhu7FyZeG6tGl0ZeG7sXJz4bunZmXhurThurZm4buxcmXhu6l04buf4bq0ZeG6suG7hGXDteG6qGZlc8OCw4rhu5/hu7Hhurdl4bq0w4Jl4bqyRWZlw7XDrXRl4bq0aeG7rWXhurThu61o4buxZeG7j+G7t2Vz4bufZeG6tHPhu7Phu7FyZeG7kXThu5/hu7Flw7VzdOG7ncOCZeG6smfhu7FyZeG6uMOAdGXhurThu7nhu7FyZcO0xJBl4bq04butZ+G7sWVyb+G7sWXhurtl4bq04buCZeG7keG7teG7sXLhurVlLuG7uWXDtXNDw7Vl4bq04bq2ZuG7rWXhurDDgmhlw7XhuqhmZS7hurbDguG7sXJlQsOB4buxcuG6s2XDteG6qGZl4bq04bul4buxc2XhurhoZeG6tOG6tnXDtXNl4buxcm3hu7Fl4bqyZ8O1c2Vzw4LDiuG7n+G7sWXhurRq4buxcmXDtXPhu61l4bq0buG6tGXDtcOtZcO1Z8O1ZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7FyZeG7q0F0ZeG6ssOCbuG6tGXhurDDgmhl4bq04bq2w7llcnRnZeG6ucOpw6ll4buxcnPDuuG7sWXhu5Hhu7Xhu7Fy4bq1ZS7hu7nhu7FyZcawdOG7sXNl4bquc3Vlw7XhuqhmZS7hurbDguG7sXJlQsOB4buxcuG6s2XDteG6qGZl4bq04bul4buxc2XhurhoZcO14bqoZmVzw4LDiuG7n+G7sWXhurThurZm4butZeG6sMOCaGXhurhoZeG6tHPhu4vhu6tlc3h0ZcO1Z8O1ZeG7keG7s3Rl4bq0QuG6ouG7sXJlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c2Xhu7FzbeG7sWXDtMO54bquZeG6u+G7hy/hu4dl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq54buFZcawc+G7rcOt4buxcmXhurThurbhu5vhu7Fl4bq7ZeG6tOG7gmXhu5Hhu7Xhu7Fy4bq1ZeG7sHLhu61odGXhurZm4bqzZXPDgsOK4buf4buxZcO14bqq4buxcmXhuq5zZ+G6tGXhu5Hhu7fhu7FyZcO1Z8O1ZeG6vMOs4bqzZeG6tHPDuWXhurThurZu4buxZeG6vG3DimXDtMSQ4buxcmXhurDDguG7hGXhu5Hhu6Phu7Flw4Hhu7Fl4buRZ+G6rmXhu7Fyc+G7p2Zl4bq4aGXhu7Fyw4Lhu7Xhu7Fl4bq8w6xlc+G7t3Rlc+G7r2Zlc2jhu7FyZeG7seG7i+G7q2XhurjDgHRl4bq04bu54buxcmXhurThurbDuWVydGdl4bq04bq24bub4buxZeG6uWXhurThu4Jl4buR4bu14buxcuG6s2VzQWXhurThurbhuqJlw7Vz4butZcO1Z8O1ZXPhu7dlw7Xhu69lw7XDguG7t8O1ZeG6suG7s+G7sXJlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWXhurjhu6Nl4buxc2hlw4PhurNl4buz4burZeG7kWbDguG6s2VzQWXhurThurbhuqJlw7Vnw7Vlc+G7t2Xhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6teG6teG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOjZeG6reG7j2XhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhu6vhurLhu60t4buPdMO0dC1x4but4bux4bq0LeG6uuG7k3Ryc+G6tOG6sWXhu7Hhu63hurbhu6tm4bupxJHhuqlTw4LDiuG7n+G7sWUuc3Thu5/DgmVT4buvZuG6rS/hu4/huqllw7Xhu69l4bq04bq24bub4buxZeG6vcOp4bq1w6nDqcOpZeG7keG7s3Rl4bq0QuG6ouG7sXJl4bupaGXhu7FyQuG6oHRlw7Xhu69lw7XDveG7sXJl4bq4w4B0ZcO1Z8O1c2Xhu6tp4buxcuG6tWVTw4Hhu7Fl4bq54buH4bq1w6nDqcOpZeG6rnNv4buxZeG6sMOCaGXhurREZS7hurbDguG7sXJlQsOB4buxcmXhu5Hhu53hu7Fl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6uGhlw7Vnw7Vl4bq04bu5ZcO1c0PDteG6s2XDtWdl4buxc23hu7Fl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZeG6tOG6tmbhu61l4buR4bud4buxZcO1c+G7rWXDtWfDtWVydGZl4buRw7rhu7FzZeG7sXJC4bqgdGXDteG7r2XDtcO94buxcmXhurjDgHRlw7Vnw7VzZeG7q2nhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWVzw4LDiuG7n+G7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qVNBZeG6tOG6tuG6omXhu6lo4burZeG7sXNoZcO1c+G7rWVyb+G7sWXhurnhurXhu4PDqcOpZeG7sXJC4bqgdGXDteG7r2XDtcO94buxcmXhurjDgHRlw7Vnw7VzZeG7q2nhu7FyZcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7Fl4bq44bujZeG7sXNoZcODZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWVzw4LDiuG7n+G7sWUuc3Thu5/DgmVT4buvZmXhurRz4buT4butZTrDgsOK4bud4bq0ZeG7kcO54buxc2Xhurvhurtlw7XhuqhmZS5z4bqoZeG6tELDgOG7sXJlw5VzdeG7sXNl4bquc+G6qOG6s2Xhu5Fp4bq0ZeG7heG6ueG6s8Oq4bqjZcaw4budZXPhu61pw7VzZeG7keG7o2XhurZm4bq1ZeG7sHLhu61odGXhurZm4bqzZXPDgsOK4buf4buxZS5zdOG7n8OCZVPhu69mZcO1duG7seG6uMOz4buxZeG7keG7t+G7sXJl4buxc23hu7Flw7Rt4buxZeG7keG7r+G7sXJlcuG7r+G6rmXhurDDguG7hGXigJzhu5Dhu6Phu7Flw4Hhu7Fl4buRZ+G6rmXhu7Fyc+G7p2bigJ1l4buR4buhZeG6tOG6tnRlbeG7sWVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1c3Xhu7FzZeG6smfDtXPhurNl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7FyZeG6uMOAdGXDtWfDtXNl4buraeG7sXLhurVlxq9zw73hu7FyZcO1c+G7pWXDtXPhu4vhu6tl4bup4butZeG6uOG7o2Xhu5HhuqB0ZeG6suG7s+G7sXJl4bq0dOG7sXNl4bq0c2/hu7HhurNlc8OCw4rhu5/hu7FlLnN04bufw4JlU+G7r2Zlw7V24buxZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZeG6sMOCZuG7sWXhurRt4bur4bqzZXNBZeG6tOG6tuG6ouG6s2XhurRp4butZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7Flw7Vz4butZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c2Xhu5FC4bqiw7VlcnThuqThuq5l4buRxIJl4bq44bujZcawc+G7rWZlc3fDtWXGsOG7hGXhurRzw4LDs+G6tOG6s2XDtW3DiuG6s2XDteG7reG7sWVydOG7s+G7sXLhurNl4bq44buz4buxZeG6uGbDiuG6teG6teG6tWXhu5Hhu6Fl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHThu7FzZeG6tOG7neG6tWUxw4B0ZeG6ssSQZXNBZeG6tOG6tuG6omXDteG6qGZl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6uGhl4bq+ZcO1c3XhurNl4buxcnPDuWXhu6nEkMO1ZeG6uELDgeG7sWXhu6nhu5vhu7HhurNl4buxc3Thu6PDgmVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1c3Xhu7FzZeG6smfDtXNl4buRw6xl4bq0c+G7rWfhurRl4buxcnPDqOG7reG6s2XhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNl4buRdOG7oeG7sWVzw7rhu7FzZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHThu7FzZeG6tOG7neG6tWVTdOG7n+G7sWXDteG7r2Xhu4Xhu4XhurPhur/huqNlcnRmZeG7kcO64buxc2XhurRzQsOB4buxcmXhu4904buxc+G6s2Xhu6l04buf4bq0ZeG6suG7hOG6s2Xhu7FyQuG6oHRlw7Xhu69lw7XDveG7sXJlw7Xhu69l4burQ8O1ZeG6suG7s+G7sXJl4buPxKnhu7FyZXPhu61qw7Vlw7Vm4butZXPDgeG7sWXhu4/DuuG7sXNl4bqww4Jt4buxZeG6tOG7rWjhu7Flc8OCw4rhu5/hu7Hhurdl4bq5w6nDqeG6o2XDtWfDtWXhurzDrOG6s2XhurRzw7ll4bq04bq2buG7sWXhu5FC4bqiw7Vlw7XDveG7sXJl4buxc8Oz4buxZeG7qWjhu6tl4bq04buz4bq0ZcO1w73hu7FyZeG6tGfDtWXhurRzQsOB4buxcmXhu4904buxc+G6s2Xhu6l04buf4bq0ZeG6suG7hOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOjZeG6reG7j2XhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhu6vhurLhu60t4buPdMO0dC1x4but4bux4bq0LeG6uuG7k3Ryc+G6tOG6sWXhu7Hhu63hurbhu6tm4bupxJHhuqlTw4LDiuG7n+G7sWVTw7PDgmXhu6jhu7fDteG6rS/hu4/huqnhurFl4buwcuG7rWh0ZeG7sXPDieG7sXJl4bquc2/hu7Fl4bqww4JoZcO14bqoZmUu4bq2w4Lhu7FyZULDgeG7sXLhurNl4bq04bul4buxc+G6s2Uh4buO4buww5Rlc8OCw4rhu5/hu7FlU8Ozw4Jl4buo4bu3w7Vlw7Xhuqrhu7FyZeG7sXNCZcO1Z8O1ZeG6vMOs4bqzZeG6tHPDuWXhurThurZu4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWVzw4LDiuG7n+G7sWXDteG6quG7sXJl4buRw6xl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhu7FzdOG7o8OCZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4bq04bq2dGVt4buxZeG6tHPhu6Flc3Thu5/hu7Fl4buxcnPhu6dmZeG6tMO64buxc2XhurjDgHRl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLml0ZeG6vMOsZeG7sHJCZeG7qOG7t8O1ZeG6pVPDs8OCZeG7qOG7t8O14bqn4bqzZSHhu47hu7DDlGXhurzDrGXhuq5z4buzdGVz4bqi4bquZeG6uMOAdGUu4bq2w4Lhu7FyZeG6tG3hu6tlw4pl4bq04budZXPDgsOK4buf4bux4bqzZeG6tOG6tmnhu6tlw4pl4bq04budZeG6vMOsZeG7kcOsZeG6tOG7uWXDtXNDw7VlxrBzZ+G7q2XDtXPDiWZl4buP4buf4buxc+G6s2XDtW7huq5l4bquc2fhurRl4bq0c8OC4buzw7Vl4burdHDhu7Fl4bquc3Vlw7Vz4butZXPDgeG7sWXhur3DqcOpZeG7keG7s3Rl4bq0QuG6ouG7sXJl4buxckLhuqB0ZcO14buvZcO1w73hu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWXhurzDrOG6tWXhu7By4butaHRl4bq2ZuG6s2Xhu6tBdGXhu5Hhu7N0ZeG6tELhuqLhu7FyZcO1duG7sWXhu5FC4bqiw7Vl4buxc8Oz4buxZeG6uWXhuq5zb+G7sWXhurDDgmhl4bupaGXhu6vhu7fhurRlc+G7t+G6rmXhurRzw4Lhu7PDtWXhu4/hu7ll4bq04bq2w7llcnRnZeG6vcOpw6ll4buxcnPDuuG7sWXhu5Hhu7Xhu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw6Nl4bqt4buPZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG7q+G6suG7rS3hu490w7R0LXHhu63hu7HhurQt4bq64buTdHJz4bq04bqxZeG7seG7reG6tuG7q2bhu6nEkeG6qVPDgsOK4buf4buxZTrDgsOt4buxcmUzQsOB4buxcuG6rS/hu4/huqll4buRw6xl4bq0c2jhu7FzZeG7qcOz4bquZeG6ueG6uWXhu5Hhu61o4buxZcO1w73hu7FyZeG6tGfDtWXhu5Hhu53hu7Fl4bq0c+G7i+G7q+G6s2XhurRq4buxcmXhurDDgmhlw7Vnw7Vl4buOaGXhu6vhu5VlMeG7sEZT4bqzZeG6tHNCw4Hhu7FyZeG7j3Thu7Fz4bqzZeG7j+G7n+G7sXNl4buPdOG7sXPhurNlw7Vnw7VlcnRmZeG7kcO64buxc2XDtXN14buxc2XhurJnw7VzZeG6tOG6tuG7reG7sXJlc8OCw4rhu5/hu7HhurVlLuG6tuG7reG7sXJlw7TDueG6rmXhu7Fow4rhurNlU+G7t3Rlw7Thu61m4buxc2Xhu7Fyc3Thu5/huq5lc8OCw4rhu5/hu7FlOsOCw63hu7FyZTNCw4Hhu7FyZeG7kcOsZeG6tOG6tmbhu61l4buB4bq7ZeG6ssOCbuG6tGXhurDDgmjhurNl4burQXRl4bqyw4Ju4bq0ZeG6v8Opw6ll4buxcnPDuuG7sWXhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c+G7rWXDtWfDtWVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1c3Xhu7FzZeG6smfDtXNl4bq4aGXhu7FyQuG6oHRlw7Xhu69lw7XDveG7sXJl4bq04bq24bub4buxZeG7kcO5ZmXhu49o4buxZXPDgsOK4buf4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw6Nl4bqt4buPZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG7q+G6suG7rS3hu490w7R0LXHhu63hu7HhurQt4bq64buTdHJz4bq04bqxZeG7seG7reG6tuG7q2bhu6nEkeG6qVPDgsOK4buf4buxZTHhu6fhu7FzZeG7qOG7t8O14bqtL+G7j+G6qeG6sWUu4bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXJow4pl4bq4RGZl4bqww4Jm4bqzZeG7sXN04bujw4Jl4buR4bu14buxcmXDtXN1ZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZXPDgsOK4buf4buxZeG7kcOsZeG7keG7neG7sWXhurRz4buL4bur4bqzZeG6tGrhu7FyZeG6sMOCaGXhu4Phur1lcnRmZeG7kcO64buxc2XDtXN14buxc2XhurJnw7Vz4bq1ZeG7sHLhu61odGXhuq5zb+G7sWXhurDDgmhlw7XhuqhmZS7hurbDguG7sXJlQsOB4buxcmXhurhoZcO14bqoZmXhurThu6Xhu7Fz4bqzZXPDgsOK4buf4buxZTHhu6fhu7FzZeG7qOG7t8O1ZeG7kcOsZeG6tOG6tnXDtXNl4buxcm3hu7Fl4bqyZ8O1c2Xhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXJl4bq4aGXhu7Fyw4Lhu7Xhu7Fl4bqww4Lhu4Rl4buR4buj4buxZcOB4buxZeG7kWfhuq5l4buxcnPhu6dmZXJv4buxZeG6v+G6v2XhurThurZ04bufw4Jl4buR4bu14buxcmXhu5Hhu6Fl4bq0auG7sXJl4bqww4JoZcO1Z8O1ZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qT/hurUx4bqtL+G6ruG6qQ==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]