(vhds.baothanhhoa.vn) - ...Nó thấy lâng lâng, không phải vì món tiền thắng độ, mà vì cảm giác được mạo hiểm, được chinh phục và được ngợi ca...
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhUeG7k+G6snHhu5HhurfEqcSCZOG6t+G7t+G7s23hurfhu4vhuqBk4bq34buhZXHhu5E14bq34bu0ZOG6t+G7oWfhuqbDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oTg4OFFz4bq34bu34buTZuG6puG6t+G7oeG7hXHhu5Hhurfhu6Hhu4Vx4buRN+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurd54buT4bq54buZ4bq34bq04buX4bq3cHNx4bq34bu34buZw7Jx4bq34bu34buTw6px4buR4bq3xKnGsDfhurdwZeG6t+G6tOG7l+G6t+G7i+G6uXDhurfhu5Hhu5nEkeG7i+G6t8Spw4N24buL4bq3cMOpcuG6t+G7k+G7meG7j3A34bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu5Phu5lx4buT4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0ZeG6t8Spw4N24buL4bq3ceG7kXbhu5nhurfhu4tkODg4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7ieG7t+G7k+G7uXDDrOG6t+G7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqdi4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6pWIv4bq1YuG6teG7ieG6peG6s2PhuqXhuqvhuqfhuq3hu7fDosOi4bq1YuG7oeG6sy1iw7Q44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxUeG7k+G6snHhu5HhurfEqcSCZOG6t+G7t+G7s23hurfhu4vhuqBk4bq34buhZXHhu5E14bq34bu0ZOG6t+G7oWfhuqbhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuqdi4bql4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhUOG7mXHhu5Phurfhu5N1ZOG6t+G7i+G6oGThurfhu5JyZXHhu5Hhurfhu5Lhu4VxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu4rhu5Phu4dx4buR4bq3eeG7k+G6ueG7meG6t+G7t2bhu7fhurfhu4vhurnhurdx4buT4bqyceG7keG6t8SpxIJk4bq34bu34buzbeG6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7i+G6oGThurfhu6FlceG7keG6t+G7t+G7peG7meG6t8Spw7Lhu7nhurfhu6FlcOG6t+G7i+G7k+G6oOG6t8Spw4N24buL4bq34buL4bu5xrDhu4vhurfEqeG7r+G7meG6t3Dhu5dx4buTN+G6t+G7t+G7s3fhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buL4bulceG7keG6t+G7ieG7hXHhurfhu4tz4bq34buV4buL4buTOOG6t8So4bq74bq3w6xkcuG6t3Hhur1w4bq34bu34buz4bul4buZ4bq3w73hu7lkN+G6t3Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu5PDteG6t3Hhu5PDquG7i+G6t8Spw7Nx4bq34bu34buT4bq/ceG7keG6t+G7imjhu7nhurdGcDfhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buV4bu34bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buhZXHhu5Hhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhurTDrXHhurfhu4vhu6fhurdxa3Hhurfhu7fhu5nDs3Hhu5Hhurfhu7fhu5N34bq34buJZeG7mTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUeG7k2Xhurfhu7fhu5Phur9x4buR4bq34buKaOG7ueG6t0Zw4bq34bu34buT4bu5xrDhu4vhurfhu4nhu5nhu41x4bq34buf4buTxJHhurfhu5Hhu5nhurk44bq3w4zhu6fhurdwbOG6t3Fz4bq3xKnhu5nhurfDrOG7ueG7pXHhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7iWXhu5k34bq3cW9x4bq34bu34bqu4bq3ceG7k8O64bq3cXPhurfhu7Xhu6dx4buR4bq34bq04but4buZ4bq34bulceG7keG6t8OsZeG6t3HGsOG7mTjhurfhu7Rk4bu54bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu4vhu5Phu7nhuqbDs3HhurfEqeG7meG6t+G7iWXhu5nhurdx4buRZeG6pjfhurfDrOG7p+G6t3Bs4bq3cGRx4buR4bq34bq0w7Lhurfhu4vhu5Ny4bq3cXPhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t+G7i+G7seG6t3BkceG6t3FlcuG6t+G7oWXhurfDrMSRceG7k+G6t+G7n2xyN+G6t8Spxanhurfhu4vhu5Phu7Hhu5k44bq3UXPhurfhu7fhu5Phurly4bq34bu34buVceG7kzfhurfhu6HDqeG7meG6t3BkceG7keG6t+G7s2Thurfhu4vhu5Phu5lk4bq34bq0ZeG6t+G7i+G7k+G7seG7meG6t+G7i8OBceG7keG6t8Osw6lx4bq3w6zDqOG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bqkc3A44bq34bu24buT4buZw7Phu7nhurfhu7XhurDhurfhu4vhu5Phur1w4bq34buhcuG6t+G7i+G6oGThurfDrOG7p+G6t3BsN+G6t3Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu7fhu5Phur9x4buR4bq34buKaOG7ueG6t0Zw4bq34buL4buT4bq9cOG6t3Hhu5FyZHHhurfhurRl4bq34buTdeG7i+G6t+G7keG7mcO64buZ4bq34buhw6pwN+G6t+G7t+G7k2fhuqbhurfhu4vhu6U34bq3w6zDqXHhurfDrMOo4bq34bq0ZeG6t+G7k2Vx4buR4bq34bqkc3Dhurfhu6HEkXHhu5Hhurfhu5Hhu5nDsnHhu5Hhurdk4buZ4bq34buL4bqiceG7keG6t8O94bu54bqs4bq3cMOzcTjhurfhu4rhu5PDg2Thurfhu5/hu4834bq34bu34bqw4bq34buhaHnhurfhu7fhuq7hurfDrGvhurfhu5/hu5Phu5nDs3Hhurdxc+G6t+G7s2bhu7fhurfhu4vhu5PhuqDhurfEqcawceG7kTfhurdxw7Jx4bq3ccOzeeG6t+G7t+G6ruG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7k3Xhu4vhurfhu7doeeG6t8Spw7Nx4bq34buL4bulceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhur1w4bq3cXPhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqWjhu7nhurfhurRlcuG6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t8Spw6nhu5nhurfhu5N14buL4bq34bu34buneeG6t8SpZ+G7ueG6t3fhurfhu7fhu5PhuqDhurfEqeG7peG6t+G7t+G7k+G7l+G6t8Os4bun4bq3cGzhurdxc+G6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfEqcahceG7k+G6t+G7ieG6rnHhu5HhurfhurThu5nhu43hu4vhurfDrOG7ueG7pXHhurfDrMSRcTfhurfhurTDsuG6t8O94bu5b+G6t3Dhu7lk4bq3cMaw4bu34bq34buf4buT4bu54bq3xKlm4bu34bq34buzZuG7t+G6t+G7s8awceG7keG6t+G6pOG7heG6puG6t3Hhu5Nl4bq34bq0ZeG6t+G7i+G6tmThurfhu5NlceG7keG6t8Os4bu54bulceG6t8OsxJFx4bq34bq0aOG7t+G6t+G7oeG7meG7jeG7ueG6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5HhurfEqeG7j+G6t+G7t+G7meG7jXHhurfhu4vhu5Phur1w4bq34buhcuG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buTOOG6t1Fz4bq34buL4bqiceG7keG6t8Spw4N24buL4bq3cOG7uWThurfhu4vhu5Ny4bq3cMaw4bu34bq34buL4bq9ceG6t+G7k8aw4bq34buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7i8OD4bq34buRZ3Hhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfEqeG7j+G6t+G7t+G7meG7jXHhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu5N14buL4bq34bu3aHk4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7oWVx4buR4bq3ZOG7meG6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu7fhu5lx4bq3cMaw4bu34bq3xKnEgmThurfhu7fhuq7hurfDrGvhurfEqeG6u+G6t+G7i+G7k+G6oOG6t8SpxrBx4buR4bq34buL4buxcOG6t3HDg+G7reG7izfhurfhu5Hhu5nhu4Hhu7fhurfhu5Hhu5nhuqI34bq34buTdeG7i+G6t+G7k2Vx4buT4bq3ceG7k8OD4bq3cXPhurfhu4vDgXHhu5HhurfhurThu63hu5nhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G6tOG7heG7t+G6t+G7i+G7k2bhu7c34bq34bu34buZceG7k+G6t+G7t+G7k2dx4bq3xKnhuqDhurfEqWfhuqY34bq34bu1buG6t+G7t+G7s3fhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3DGsOG7t+G6t+G7teG7mXHhu5PhurfhurThu5lvceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu7XDquG7izfhurfhu7PGsHHhu5Hhurfhu4vhurZk4bq3w6zDg+G7reG7i+G6t+G7t+G7reG7meG6t+G7t8OD4buxceG7keG6t+G7oWThu5k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVFz4bq34bq0w61x4bq34buzZuG7t+G6t+G7i+G7k+G6vXDhurdx4buRcmRxN+G6t+G7i+G7k3LhurfEqcOzceG6t3DGsOG7t+G6t8Os4bu54bup4buZ4bq3xKnhu5nhurfhuqRqcOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq3d+G6t8O94bu5xJFx4bq34buLZeG6t3nhu5Nv4bq34bq04but4buZ4bq34bq0ZeG7meG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t8Osw6lx4bq34buLw4Fx4buR4bq34buh4buteTfhurdwxrDhu7fhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buf4buT4buV4bq34buzZuG7t+G6t+G7n+G7k8SR4buL4bq34bu1cuG6t+G6tOG7reG7meG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7s+G6oOG6t3DGsOG7t+G6t+G6tGXhu5nhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfDrMOpceG6t+G7t+G7k+G7hXHhurfhu5Nk4bqm4bq3ZHHhu5PhurdqcOG6t+G7k3Xhurfhu5NlceG7keG6t+G6tMOy4bq3ceG7k2Xhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq34buLw4Phurfhu4vhuqBk4bq3cXPhurfhu4vDgXHhu5HhurfhuqRqcDjhurdRc+G6t+G7i2Ry4bq34buTxIJx4buR4bq3w6zDuuG6t+G7t+G7mcOyceG6t+G7t+G7k2Rw4bq34buR4buZZOG6t8SpxrDhurfDrHNx4buRN+G6t3Bk4bqm4bq3cMOqceG6t+G7t+G7k8OqceG7keG6t8Spw4N24buL4bq3cMaw4bu34bq34buf4buTcuG6uXHhurdx4buTcuG6t3Hhu5PDujfhurfEqeG6oOG6t+G7n+G7k2Ry4bq3w6zDqXHhurfDrMOo4bq34buL4buTZ+G7ueG6t+G7i2Xhurd54buTb+G6t+G6tGXhurfhu7Vk4bu54bq3xKlz4bq34buhZeG6t3Bm4bqm4bq3w6zEkeG7t+G6t3nhu5N34bq3xKlvcDjhurfDjMOpceG6t8Osw6jhurfhu5/hu5NqceG6t3Fz4bq34oCc4buL4buv4bq3w6zDqeG7i+G6t8Sp4bq74buZ4bq34bu3ZOG6puG6t3Dhu63hu5nigJ034bq34buLdHHhurdxc+G6t+G7t+G7k2bhuqbhurfhu6Hhu4Vx4buR4bq34buh4buFceG7kTfhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3eeG7k+G6ueG7meG6t+G6tOG7l+G6t3BzceG6t+G7t+G7mcOyceG6t+G7t+G7k8OqceG7keG6t8SpxrDhurct4bq34bq04buX4bq3xKnhu6Xhu5nhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu4tz4bq34bu34buZw7Jx4bq3cXPhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buL4buT4buHceG7keG6t8Os4buZw7Phu7fhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buR4buXN+G6t3B14buZ4bq3ceG7k+G7ueG6t+G7i2fhu7nhurfhu4vEkeG6t3Hhu5Phu4Vx4bq3xKnDsuG7ueG6t8Spw4N24buL4bq3w6zhu6fhurdwbOG6t8SpxJF54bq3xIJx4buR4bq3xKln4bqm4bq3xKnhuqDhurct4bq3cGXhurfhurThu5fhurfhu4vhurlw4bq34buR4buZxJHhu4vhurfEqcODduG7i+G6t3DDqXLhurfhu5Phu5nhu49wN+G6t8Spw4N24buL4bq34buL4buT4buZceG7k+G6t3nhu5PDgOG7i+G6t+G6tGXhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu5F24buZ4bq34buLZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUXPhurfhu5F14buZ4bq3xKnhu5nhu41x4bq34bq0w7Lhurdx4buTZeG6t+G6pOG7mXHhurfhu7fhu5nDsnHhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5Phu7Fx4bq34bq04but4buZ4bq3xKnhuqDhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oeG6rOG6t+G7iXLhurdwZeG6t8Os4bun4bq3cGzhurdxc+G6t+G7i+G7k+G7h3Hhu5Hhurfhu5PDsuG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhurdx4buR4buvOOG6t+G7iuG7k3LhurfEqcOzceG6t3DGsOG7t+G6t3Hhu5Fl4bqmN+G6t3Fz4bq3w6zGoeG6t8Oi4bq34bu3ZOG6puG6t2Rx4buT4bq34buL4buTxqHhurdx4buT4bun4buL4bq34buhb3Hhurfhu6Xhurfhu7fhu6U34bq34buL4buTw6nhuqbhurfhu7fhu5Phu4dx4buR4bq34bq0w7Lhurdx4buTZeG6t3Fz4bq3d+G6t8O94bu5bzfhurfhu5Hhu5XhurfEqWfhu7nhurdxc+G6t+G6tGVy4bq34bup4bq3xKnhu5nhu41x4bq34bq0ZeG6t+G7i+G7k+G7l2Thurfhu5Hhu5lm4bqm4bq3cXbhurfhu7Nk4bq34bu34buzw4Phu63hu4vhurdw4buB4bu34bq3w6zhu6fhurdwbOG6t3FzOOG6t+G7tGThu7nhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu7Phu7lx4bq34buzaeG6puG6t+G7n+G6rOG6t+G6tGVy4bq34buR4buZZuG6puG6t+G7i+G7k+G7ueG6puG7j3Hhurdx4buTw4N2ceG7keG6t+G7i+G6vXHhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq34buLw4Phurfhu7fhu7NvceG6t+G7t+G7k+G6oOG6t8Sp4bul4bq34bu34buT4buX4bq3w6zhu6fhurdxc+G6t3Hhu5Hhurvhurfhu7Nk4bq3w6xm4bu34bq34bu34bubceG7kzjhurfhu4rhu5Phur1w4bq3w6zhu6fhurd34bq3w6zhu41x4buT4bq34bq04buZ4buNceG6t8Spw4N24buL4bq34bq0ZeG7meG6t3Hhu5Fl4bqmN+G6t3Fz4bq3w73hu7lk4bqm4bq34bu34buzd+G6t+G7ocOp4buZ4bq34bu34buzw4Phu69x4buRN+G6t+G7oWdx4bq3cWXhuqbhurfhurRlcuG6t3fhurfhu5/huqzhurfhu7dB4buL4bq34bqkxJE44bq3w4zhu6fhurdxc+G6t8O94bu5ZOG6t8Spw4N24buL4bq34buL4buxceG6t3Hhu5Hhu7nhuqbhurfhu5/GoeG7i+G7kzfhurdx4buTw4Nx4buR4bq34buRZ3Hhurdx4buTw4Phurfhu6Hhu5nhu43hu7fhurfhu7dyZXHhurfhu7fhu5Phu4VxN+G6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t8Os4bu54bulceG6t8OsxJFx4bq34buR4buZxJFx4bq3xKlyw6lxN+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buf4buTcuG6uXHhurfhu7fhu5nDsnE34bq34bq0ZXHhu5Hhurfhu7fhu5nDs+G7t+G6t+G7n+G7meG7jXDhurfhu4vhuqBk4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu4lnceG6t+G6tOG7seG7mTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhxKjDg2ThurfDrOG7p+G6t3Fz4bq34bq0w7LhurfEqeG7mcOy4bu54bq34bu34buzxqHhurd34bq3ceG7k2XhurfEqcODduG7i+G6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7keG7mWRx4bq34bu34buT4buX4bq3cGzhurdxc+G6t3Hhu5NoceG6t8Spw4N24buL4bq34buR4buZZuG6puG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5HhurfDrMSRcuG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7i+G7k+G7m+G6t+G7k3Xhu4vhurfhu4vhuqBk4bq3ceG7k2Xhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhurbhu5nhurfhurTDsjfhurfhu7fhu5Phur9x4buR4bq34buKaOG7ueG6t0Zw4bq3xKnhu5nhurfhu7fhu7Phu6dx4bq3cXbhurd34bq3xKnhu4Xhu7nhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buzw7k34bq3xKnhurvhurfDrMO64bq34buTdeG7i+G6t+G7i+G6ueG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G7t+G7s+G7r+G7mTfhurdxduG6t3Dhu6VxN+G6t3F24bq3xKnhu5nhu49wOOG6t8OM4bun4bq3cXPhurdx4buR4buTauG6t+G7i+G7k+G7ueG6puG7jXE34bq34buTZOG7meG6t+G7k2Vx4buR4bq3ccOD4but4buL4bq3cMOq4bu34bq34buL4buT4bq54bqm4bq34bu34buzZXHhurfhu7PFqeG7meG6t3Bm4bu3OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFRc+G6t+G6tMOy4bq34buL4buTxqHhu7nhurfhu7dkceG7keG6t8Os4bunN+G6t+G6pOG7uXHhu5HhurfDveG7uWRx4buT4bq34buhZeG6t+G7ieG6vXDhurfDrOG6ueG6puG6t+G7kcOD4buxceG7keG6t3Dhu4Hhu7fhurfDrOG7gXDhurfhu7fhu7N2cTfhurfhu7dk4bqm4bq34buL4buT4buFceG6t+G6pOG6vXDhurfhu7fhu7Phu6k44bq3w4xlceG6t+G6tHJx4buR4bq34buzw4Phu63hu4vhurfhurTDsuG6t3Hhu5NlN+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu6Fl4bq34buhQeG7i+G6t3Bs4bq3cXPhurd54buT4bq54buZ4bq34buf4bqs4bq34bq0ZXLhurfhu4vEkeG7meG6t+G7keG7mWbhuqbhurfDrMSRceG6t+G7t3JlceG6t8OsxrDhurfEqWbhu7fhurfEqWThu5nhurfhu4t0ceG6t+G7ocOp4buZ4bq3d+G6t+G7oWVx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu7fhu7Phurnhurdxdjfhurfhu5Hhu5nhurLhurfhu6HDqeG7meG6t2Rx4bq34bu3cmVx4bq34buL4buTcuG6t3FzOOG6t1Fz4bq3w73hu7nhuqjhurfhuqThu7nhu6dx4buR4bq34buJw4Phu63hu5nhurfhu4vhu5Phu4Vx4bq3w6xl4bq3cGXhurfhurRkcTfhurfhu7Phur9x4buR4bq34bu34bqu4bq3cWThuqbhurfhu7Vu4bq3xKlyw6lx4bq34bu34bu54bqm4buN4bu34bq34bq04but4buZ4bq34buh4bul4bq3xKnDsuG6t+G6tGXhurfDrHNx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFQbOG6t+G7s8OD4but4buL4bq3w6xlceG6t+G7t+G7k+G7r+G6t8Os4bun4bq3cXPhurfDveG7uWThuqbhurfhurTDsuG6t+G7i+G6vXHhurdx4buTZeG6t+G7i+G6ouG6t+G7i+G6oGThurfhu6Vx4buR4bq3w6xl4bq3ccaw4buZN+G6t+G7k2ty4bq34buTcnHhurdx4buT4buXceG6t3Fz4bq34bqkxJHhu4vhu5PhurfDrGThurfhu6Hhu6Xhurfhu7fhu7N34bq34buhw6nhu5nhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5E44bq34bu24buT4bq/ceG7keG6t+G7imjhu7nhurdGcOG6t+G6tOG6rmThurfEqeG7meG6t+G6tOG6rmThurfDveG7ueG7jeG7t+G6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDquG7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buyxanhu5nhurfhu5Xhu7fhurfhu6Hhu4Xhu7nhurfhu7Vk4bu54bq3cXPhurfhu7fhu7N34bq34bq0w7Lhurfhu6FlceG7keG6t+G7oWdx4bq34buL4bu54bun4buZN+G6t8Spw7Nx4bq34buLxJHhu5nhurfDrGThurfhu6Hhu6Xhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buL4buT4buHceG7keG6t+G7i3RxN+G6t3Fz4bq3ceG7kcWp4buZ4bq34bu34buTw4B54bq34bqk4bu54bunceG7keG6t8SpZ+G7ueG6t+G7k8Oo4bq3cXPhu5nhurfhurThu63hu5nhurdwbOG6t3FzN+G6t+G7i3Jx4bq3w6zGoeG6t8Sp4bu54bup4buZ4bq34buTdeG7i+G6t+G7s8Wp4buZOOG6t1Fk4bqm4bq3cGThu5nhurfDrHVx4bq3cXPhurfhu4vhuqJx4buR4bq34bu34buTanLhurfhu4tyceG6t+G6tMOy4bq3xKnhu4XhuqY34bq34buL4buTw6rhu4vhurfhu6FnceG6t3Fl4bqm4bq34buLcnHhurfhu4vhu5PDs+G7t+G6t+G7oeG7ueG7pXHhurfhu4vhu5Ny4bq3cGzhurdx4buTbOG6t+G7kcSRceG7kzjhurdQbOG6t3Fz4bq3xKnhu6nhurfhu7XDgHnhurfhuqThu7nhu6dx4buRN+G6t+G7i+G7k+G7h3Hhu5Hhurfhu5/GoXnhurfEqeG7meG6t+G7i2Z54bq34buLxILhu7k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7iuG6vXHhurdx4buTZeG6t3Hhu5PDuuG6t3Hhu7Hhu5nhurfhu7fhu5Phu6/hurfhu6Vx4buR4bq3w6xlN+G6t8Os4bun4bq3cGzhurfhu7fhu5Phur9x4buR4bq34buKaOG7ueG6t0Zw4bq3xKnDs3HhurdxZOG6puG6t+G6tMOtceG6t+G7i3RxN+G6t+G7i+G7k+G6oOG6t3F24bq34buL4buTw4Nk4bq34bufxqF54bq34bu14buZw7Phu7fhurfhurThu5fhurdxc+G6t+G7t+G7s+G7p3Hhurfhu7dkceG7keG6t3Bs4bq3xKnhu5nhurfDrOG7meG7jeG7t+G6t+G7t+G7leG7i+G7kzjhurfhu4rhu7nGsOG7i+G6t8Sp4buv4buZ4bq3cXPhurfhurTDrXHhurfhu6Fl4bq34buJZuG7ueG6t+G7k8O64buZ4bq34buh4butceG6t+G7i+G6oGThurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu6FlceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHDoOG7teG7t+G7s3Jx4buR4bqhUeG7keG7ueG6pm9x4bq3WeG7k3Jx4buRw6Av4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHDoC954bqh

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]