(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tỉn từ Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng PC08- Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa cho biết: Trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời xe ô tô đầu kéo chạy hướng Bắc- Nam vận chuyển 16.375 đồ chơi do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ đang trên đường đi tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buBXeG7r2/hurho4buvdsaww4HDqWjDgeG7rcO1w4FocOG7r+G7k8OBaOG7t3lEaOG6uOG7r+G6qHZow43hur5ow43hu53DgWhw4buv4bq64buI4bupw4Fo4buv4bqmw4Fow61q4bq5aWlpaHLhurJocOG7r+G6pnZo4bq4RcO6aHNBaMOB4buv4budRGjhu7nhu53hurrhur8v4buvw63hu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4buuc25xZ+G7gTHhu6/hurDDgeG7rWjhurjDvcOBaOG6uEZoMUXDskFoUOG7jcOB4buvaMOJb+G6uGjhu6x2bsOAaOG6uOG7r+G6sMOB4butaCLhurrhu43DgeG7rWjEg+G7guG6psOB4butaOG6veG6uOG7r+G6uuG6tHBoXeG7r+G6osOB4butaF1QaWwtaFDhurDDgeG7rWhuw4Fo4bq4w73DgeG7r2gx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG7DqmjDjUZuaHDhu6/DgGjhu6F24bun4bq4xJFoMUXDgMOB4butaOG7ueG6vHBo4bq44bq64bubw4Fo4bq4RW7DqWjhu7d24bupQWjDicOAb+G6uGjhu612bsOAaOG6uOG7r+G6sMOB4butaOG6uEXhu6XDgWjhurjhurrhu4jhu6fDgWgi4bq64bq2cGjhu7nhurRow61Ow6lo4bq44buv4bq64bq0cGhyeW5o4buhw7PDgWjhu4rhu49oUsOydmjhu7jhurRww6lo4buv4bq64buIxrDDgWjhu67hu53hurpo4bu44bq0cMOpaHBvw4Fo4buh4bq0w6locOG7r3bhu6fDgWjDieG7s2hw4buAbmgxRcOyQWhy4buPaEThu69v4bq4aOG7r3bGsMOBw6low4Hhu63DtcOBaHDhu6/hu5PDgWjhu7d5RGjhurjhu6/huqh2aOG7inNo4bqwaOG6uOG6sGhy4bub4bq6aOG7t3TDgGhw4buvw7Lhu4ho4buv4buC4bqsw4Hhu61o4bugw7RwLWgjbkFow43hu53DgWhw4buv4bq64buI4bupw4Fow61q4bq54buLa8SpaHLhurJocOG7r+G6pnZoccOAaMOB4buC4bqscGjDgeG7rcOAw7N2aMOJ4buNw4Fo4buK4bq6xqHhurjDqWjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhw4bqgaOG7rXbGoeG7iGjhurjhuqho4buv4bqqRGjhu7nGsGhybsOB4butaOG6uEXhu6XDgWhy4buC4bqow4Hhu61ocnZo4bq4duG7peG6umjhurjhu6/hur7hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bq/dkHhu61ow4lFcOG6rWcvL3Bxw4Hhurnhu6Fuw4Dhurjhu69uw4Hhu6/hu6/DgG7hurnDjcOBL3Fzw4nhu7fhurjDgEQvw4Fzw4zDiS/DrW3hu4vDrC/hu4lscWrDrWxpw61paeG6uMSpw6zhu4lqa21r4bu5w63hurnhu7VE4butZ2gv4buBMUXDskFoUOG7jcOB4buvaMOJb+G6uGjhu6x2bsOAaOG6uOG7r+G6sMOB4butaCLhurrhu43DgeG7rWjEg+G7guG6psOB4butaHJuw4Hhu61o4buhw7PDgWjhu612bsOAaOG6uMOAw7PDgWjhu6HhurRow4nhurZo4buvw7PDgeG7rWjhurhF4bulw4FocOG7r8OAaOG7uUdwaOG7ueG7guG6qsOB4butaMSQ4bq64buNw4Fo4bu5xKho4bq44buveWjhurhF4buC4bqow4Hhu63hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBUOG6vmjhurjhu6/hu6nDqWjhu6/hurJ2aGlp4buv4buLaeKAmWjDgeG7rcOz4buIaMOtai9sL8OsacOtbWjhurjDsnZo4bu3QeG7i2nEqWgi4bq64bq2cGjhu7nhurRow61Ow6lo4bq44buv4bq64bq0cGhyeW5o4buhw7PDgWjhu4rhu49oUsOydmjhu7jhurRww6lo4buu4bud4bq6aOG7uOG6tHDDqWgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG7DqWjhurjDgmjhurjhurrhu5vDgWjhurhFbmjhu7d24bupQWjDicOAb+G6uGjhu612bsOAaOG6uOG7r+G6sMOB4butaDFFw7JBaFAw4busMWgi4bq64buNw4Hhu61oxIPhu4LhuqbDgeG7rWhQ4bqww4Hhu61obsOBaOG6uMO9w4Hhu69oMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaHHDgGhSw7J2aOG6vOG7iGgx4bqwaEB2w4Hhu69o4bu24buvduG7pUFoLWhd4buv4bqgaDFFw7JBaOG6uEXhu4JCw4Hhu61o4bu5w7NBaOG6uMOCaOG6uEXhu4JCw4Hhu61ocuG7j2hxRsOB4butaOG7t3bhu6lBaOG6uEVuaOG7inNo4bqw4bq44bqwaHLhu5vhurpo4bu3dMOAaOG7oOG7tjBoxKnDrVAta8SpxKnhurnEqcOsw6loQcOA4bqgcGjEqcOtIC3DrcSpw63hurnhu4nDrGhxw4BobsOB4buvaDHDtcOB4butaOG7oOG7jcOAaDHhurzDqWjDiXbDgeG7r2jDgcO1QWjDrW1sw63DqWhyeW5ocOG7r8O9xJFoXeG6uWgj4buv4bqmw4FoXeG7r+G6vGgtaDFdaCLhurrhu4hoI+G7r+G6psOBaC1o4bugeMOB4buvaFJ5w4Hhu69ocnbFqeG6umjhu7fhu6924bupw4Hhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBIuG6um5o4bu3duG7qUFo4bq4RW5ow6lo4bq4w4JocOG6sMOB4butaOG6uG9waEThu69v4bq4aOG7r3bGsMOBaOG6uEXhu6XDgWjhu4pzaMON4budw4FocOG7r+G6uuG7iOG7qcOBaMOtauG6ueG7i2vEqWhy4bqyaHDhu6/huqZ2aHHDgGjDgeG7guG6rHBow4Hhu63DgMOzdmjDieG7jcOBaOG7iuG6usah4bq44bq5aDHDgMOzw4Fo4buh4bq0aMOJ4bq2aHLhurJocOG7r+G6pnZow4HDs+G7iGhyxanhurpo4bu34buv4bqww4Hhu61ocOG6oGjhu612xqHhu4ho4bq44bqoaOG7r+G6qkRo4bu5xrDhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMeG7r3PDgGjhu7lvdmjhu4pzw6low4nhurZo4buvw7PDgeG7rWjhu6/huqBuaOG6uEXhu6XDgWhy4buC4bqqcGhuw4Hhu69ow4Hhu6/hu53DgWjDjeG7ncOBaHDhu6/hurrhu4jhu6nDgWjhurjhu6/hurrhu6Vo4bq4Rmjhu67hu4LDgeG7rWjhuq/hu6XDgWhydmhSw7NoI+G7lcOB4but4bq5aDFFw7JBaFAw4busMWgi4bq64buNw4Hhu61oxIPhu4LhuqbDgeG7rWhy4buPaOG7r8OAw7PDgWjhurjhu692xrDDgWjhu6/hurJow4nhuqbDqWjhu6HDs8OBaOG7rXZuw4Bo4bq4w4DDs8OBaOG7oeG6tGjhu6/Ds8OB4butaOG7r+G6oG5ocOG7r8OAaFDhu692aHDhur5waMSQ4bq64buNw4Fo4bu5xKho4bq44buveWjhurhF4buC4bqow4Hhu61oMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaOG7ikho4bu5xKho4bq44buvc8OAaMSQ4bq64buIaHJ5w4Hhu6/hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RO4bq64bq44buvw4BFZ+G7gUB2w4Hhu69o4bu4xKjhur8vROG7gQ==

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]