(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2/8, thông tin từ Công an Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đỗ Chí Việt, sinh năm 1981 ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương về hành vi gây TNGT rồi bỏ trốn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bDgWjhur/huqklPOG6vyXhu4/huqvEkSVxXSVBZcOqJeG7jMSp4bq/4buuJUEg4buPJeG6qWLhu58l4bqhaWIl4buP4buXbOG6v+G6qSXhuqk0ciXhu47hur7huqjhu44lw7LDrWIlYWYl4buPw7Jp4bq/4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqpe3IlPy8oVyXhu4/huqto4bq/4bqpJeG7j2Lhur8l4buP4bubJcOBaOG6v+G6qSU84bq/JeG7juG6q8SRJXFdJUFlw6ol4buMxKnhur8lw53hu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzzhu7Ilw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu49XJeG6ocSp4bq/JeG7ocSRJeG6oV0l4bqhYuG6tcO1JeG7j8OyPFcl4bq9e8OqJcOyZyXhu6F7JWEg4buPJeG6qWLhu58l4bqhaWIl4buP4buXbOG6v+G6qSXhuqDhu4klw4HhuqtjJeG7oGLDouG7j1cl4buNYuG6v+G6qyXhur8iw6olJikoJiVtJW/huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7jDzhu4El4bqgZlcl4buOTyXDgeG6q2Ml4bq8YuG6v+G6q1cl4buPZeG6v+G6qyXhuqpbYiXDgOG7l8Sp4bq/4bqpJeG7oeG6tSXhuqt74bq/4bqrJeG7oWIl4bqpNHIl4buO4bq+4bqo4buOJcOyw61iJWFmJeG7j8OyaeG6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vJik6Ki87KMOgLD8mOzsqKuG7jygpKSEmPynhur0mWOG6uW/huqkkJS/hu7bhuqBpYiXhu4/hu5ds4bq/4bqpJeG6oOG7iSXDgeG6q2Ml4bugYsOi4buPJeG7j31iJcOhxKklw7PDtTzhur8lw6Fo4bq/4bqpJTzhur9Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4buTJeG7j+G6q+G6pVcl4bq74bqr4buBW+G6v+G6qSU/KuG6qz8qb+G6qyXhur/huql7ciU/KS8hVyXhu4/DsuG6t+G6vyXDk+G6vCbhu6Ul4bqh4buBfeG6vyXDs8O1PCXhuqHEkTwlYXvhur8lb+G6q+G7l2vhur/huqkl4bqgaOG6v+G6qSXhu4zEqeG6v1cl4buP4bqrxJElcV0lQWXDqiXhu4zEqeG6vyXhuqFdJXFbciXDsjwl4buh4buTJeG7juG6vuG6qOG7jiXhuqli4bufPCVx4bqjJWgl4buPaCXhuqE2w7Ul4bq7w6Phu4ElQeG6uuG7jCU6O8OBLSU/KjpYLCkl4bq7w6Phu4Elw7LEqSXDquG7geG7gcOhJUHhurrhu4wlOjvDkiUtJSo/KlguJiXDoOG7gSXhuqDhu4klw4HhuqtjJeG7oGLDouG7jyXhuqFi4bq1w7Ul4bq74bqrYuG6peG6vyXhu6FqYiVx4bqjJcOqPnIlQeG6uuG7jCU6LuG6rCwlLSUqOyZYKCYlw6Dhu4ElPOG6v+G6qyXhu45oJeG7juG6q3vhur/huqsl4bqgfeG7jyXhu41i4bq/4bqrJeG6vyLDqiUmKSk7JW0lb+G6q+G7l2vhur/huqklQSDDoSXhu4zEqeG6v1cl4buP4bqrxJElcV0lQWXDqiXhu4zEqeG6vyXhuqFi4bq1w7Ul4bq74bqrYuG6peG6vyXDoeG6q31yJeG6v+G6qeG7l2zDoSXDoeG6q2LhurXDtVgl4bug4buTJeG7jzxiJeG6v33hur8l4bq74bqrYuG6s+G6vyU84bq/4bqrJeG6oH3hu48l4buP4bujJeG7oeG7geG6v+G6qSXhu499YiXDoeG6q+G7iVgl4buMPMO1JeG6u+G6q2Il4bqpNHIl4buPPGIl4bq/feG6v1cl4bq9bGIlw6Dhu5Phur/huqkl4bqh4bq3w6ol4buPaWJXJeG6oOG7iSXDgeG6q2Ml4bugYsOi4buPJeG6oV0lYWYlw6oxw6El4bq/feG6vyXhur/huqs04bq/JeG7oXslYWYl4buPw7Jp4bq/WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhur7huqk8ciXhu408w7Ul4bq74bqrYiXhu6Hhu5Ml4buO4bq+4bqo4buOJXFbciXDsjxXJcOBaOG6v+G6qSU84bq/JeG7j+G6q8SRJXFdJUFlw6ol4buMxKnhur8l4bqhXSVv4bqraWIl4bqrbG8l4buhamIlb+G6q+G7g+G6v+G6qSXDgVvhur/huqsl4buNPuG7jyXhuqliPOG7gSXhu4/huqto4bq/4bqpJcOBaOG6v+G6qSU84bq/JeG7j2Xhur/huqsl4bqhYuG6tcO1JeG7j8OyPCXhu6F7JWEg4buPJeG6qWLhu58l4bqg4buJJcOB4bqrYyXhu6Biw6Lhu48l4bq74bqrYiXhuqFpYiXhu4/hu5ds4bq/4bqpJeG6v3tyJeG6oTzhur/huqkl4bq9OOG6vyXhu4/Dsmnhur8l4buPfWIl4bqqW2Ilw4Dhu5fEqeG6v+G6qVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buO4bqr4bqj4buBJeG6vWtiJeG6u+G6qzxiJcOh4buZPCXDoT7DoSXhur/huqs04bq/JcOh4bqrxqHhur/huqlXJeG6u+G6q2IlPOG6v+G6qyXhuqB94buPJeG6oTzhur/huqkl4bqhYuG6tcO1JeG6u+G6q2LhuqXhur8lw6Hhuqti4bqzw6ElceG6oyXDqj5yJcOqPOG6v+G6qSVB4bq64buMJTou4bqsLSUsJSo7JigmJeG7j+G6q2Ql4buhPCXDoeG6q33DqiXhu6FqYiXDoeG6q2LhurPDoSVx4bqjJeG6oTbDtSXhurvDo+G7gSXDoeG6q+G7lzwl4bqh4buXbMOhJXE+w6El4bqhxJHhur/huqslYWLhuqXhur8l4buNaVglw4HDtCXhu6E8JcOh4bqrfcOqJeG6u+G6q2LhurPhur8l4bq/PMOqJeG7j+G6qzzhur/huqsl4bq/YuG6t+G6vyXhuqFi4bq1w7Ul4bq74bqrYuG6peG6vyVx4bqjJcOqPnIl4buP4bujJeG7oeG7geG6v+G6qSXhu499YiXDoeG6q+G7iVgl4buOw7Lhu4Hhur/huqkl4bq74bqrYiXhuqHhu4dXJeG7j3tiJXHhurMlceG6oyXhuqE2w7Ul4bq7w6Phu4El4bqhXSXhur0+YiVx4bqjJcOya2Il4bq74bqrZmIl4bqrYsOi4bq/JeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhur/huqk8ciXhu408w7Ul4bqh4buHWOG7tGHhu7bhu7QvYeG7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bhurxY4bqq4bu0L2/hu7Y=

L.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]