Phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An để đấu tranh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhurPhu4Qk4bqmROG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqY+4buIw5rhuqZM4buaJVvhu5jDmuG6puG6qOG6quG6rOG6pkvhurzDmuG7muG6puG7mk8jw5nhu5zDmuG6piQh4bqmacOKw5nhuqY+w4rDmeG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqw4buV4bua4bq8JOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmVeG7riThuqZOLMOdw5rGoOG6pk3DjVvhuqZVJeG6uuG6pkvhurzDmsOA4bqmPuG7iMOa4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmTOG7msOMJOG6plXhurrhuqYkKlvhuqYkIeG6pmnDisOZ4bqmPuG7kOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXDgOG6puG6tT9M4bqm4bq14buAw5rhu5rhuqY94bq8JOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqYk4buu4buc4bqm4bu44bua4bq+VeG6pj7hu5DhuqZV4bq64bqmJCpb4bqmw4PhurPhu67huqbhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rEguG6pk7hu4bhuqZ94bq8TOG6plThu4jhu7jhuqZM4buaJVvDlcOa4bqm4bq8w5rDgOG6puG7uOG7muG7sOG7nOG6puG7muG7suG7uOG6pj5Z4buc4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJFDDmuG7muG6puG7neG7muG6vOG7nOG6psOsxqAlW8OVw5rhuqY+w4rhuqbDrMag4bua4buS4bqmMsOa4bqmTuG7mOG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qOG6uELhuqgvQ8OJTUThuqjEkETDieG6rOG6rCThuqjDieG6uMSQw4nhuqjDiVThuqjhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bq14bq8TOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqZMJsOaxqDhuqYk4bq6w5rGoOG6pj7hu4gk4bqmPj/huqbhurzDmuG6oOG6pjbDmuG7mkHhuqbhurPhurzDmeG6psOsxqDhu5rhu5LhuqYyw5rhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwaOG7msOZ4buAw5rGoOG6puG6qMOJ4bua4bqmw5rGoMOKW+G6pkUvw4nDgOG6piThur7hu5zhuqZoVeG6pkVCK0XhuqzhuqzhuqZOLMOdw5rGoOG6puG7neG7muG6vOG7nOG6psOsxqAlW8OVw5rhuqYt4bqm4bq14bua4buy4bqmw61Z4bucw4DhuqYk4buaJeG7rkzhuqZT4buaJeG6pj4oTOG6pn3hu4bhuqbhu5tYw5rhuqbhurXEqFXDgOG6puG7neG7leG6oOG6puG7neG7muG6vOG7nOG6psOsxqAlW8OVw5rDgOG6plQoTOG6plQs4buyw5rGoOG6pkzhu5ouTOG6psOa4buCw5rGoOG6pkvhu4Qk4bqmQCXhu4DhuqYk4bq6w5rGoOG6pkLhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmxqDhu6xV4bqm4bunIeG6pjLhuqbhu53hu5rhurzhu5zhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uMOJ4bqsxILDgOG6puG7pyHhuqYy4bqm4bub4bum4bqmw4M94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqjhurjhurhFw4DhuqZMJsOaxqDhuqYkIyrhuqYk4bq+4buc4bqmfeG7huG6psOs4bq64bqmc8OA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG6peG7nOG7ksOa4bqm4bqz4buc4buSw5rDgOG6piRQw5rhu5rhuqbhuqXhu5zhu5LDmuG6puG6s+G7nOG7ksOaxILhuqY+w4rhuqbDrE/Dmsag4bqm4bun4bq6PiVP4bqmw6zDmSNNw5klTeG6uuG6psODPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq4w4lDw4DhuqbDmsagLMOd4buc4bqmacOKw5nEguG6pj7hu4jDmuG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmVeG6uuG6piQqW+G6pktGw5rGoOG6puG7quG6piThu6rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4buXJeG6uuG6plPhu5zhu5hV4bqmJCPhurrDgOG6pkzhu4DDmuG7muG6pj3hurwk4bqmTuG7huG6piThu5ol4bqmxqDhu5w84bqm4bqo4bqq4bqs4bqmS+G6vMOa4bua4bqm4buaTyPDmeG7nMOaw4DhuqZOLOG7skzhuqZMw4wk4bqmxqDhu5zDjCXhuqZNLFnhu5zhuqY9w4rDmuG6pj7DiuG6piQjw5nDmsag4bqmTOG6vMOa4bua4bqmTCnhurrhuqbhu6rhuqYk4buq4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOt4bu04bqmI+G7rsOaxqDhuqZO4buc4buQJeG6piQj4bq6w4DhuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmS+G7hCThuqbGoOG7nDzhuqbhuqrhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmxqDhu6xV4bqm4bqlw4rDmeG6puG7p+G7gsOa4bqmaOG7osOa4bua4bqmw4M94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqjhurhFRcOA4bqmJCMq4bqmJOG6vuG7nOG6piThu5rhu6DhuqYkI8OMw5rhuqbhu5Xhu4RM4bqmw63hu5zhu5Alw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bqz4buAw5nhuqZpw41Vw4DhuqYkUMOa4bua4bqm4bq14bq6w5nhuqbhurNGw5rGoMSC4bqmPsOK4bqmaV3huqbhu6fhu4LDmuG6psOi4bucw5rhu5rhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uMOJ4bqsw4DhuqYkIyrhuqYk4bq+4buc4bqmfeG7huG6puG7neG7mizhu7LDmsag4bqmw6wlw5rGoMOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7p+G7qOG6psOs4bua4bq64bucw4DhuqYkUMOa4bua4bqm4bud4bua4bq84buc4bqmw6zGoCVbw5XDmsSC4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOq4buc4buSw5rhuqZM4buaJVvDlcOa4bqm4bq8w5rhuqZO4bq6w5rGoOG6pk4s4buyTOG6plXhu7ThuqYj4buuw5rGoOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhu53hu5pPw5nhuqbhurPhurzDmeG6pk7hu5zhu5LDmuG6piQp4bqm4bq14bua4buiw5rhu5rhuqbhu7jhu5o64bquL+G7uOG6sA==

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]