(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày từ 26 - 28/10, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận trên khắp các cung đường, tuyến phố, cờ hoa, biểu ngữ được treo ngợp sắc. Niềm tin, sự kỳ vọng một kỳ đại hội sẽ tạo ra những luồng gió mới đưa Thanh Hóa đi lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pz/hu7Phu6lk4bquaWThu43DgWRx4bur4buDZOG7qXBm4bq6ZHHhu7NyZMSC4bqy4buXZHHhuqjhu7nhu6lw4bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6pzvhuq7hu6vhu6lwZOG7jeG7heG7jWThu6lwZuG6umThurZCZMOpw6pkLWTDqeG7gS9lxJHhurFkw7VpZOG7j3Lhu5/hu6lk4bqu4buDZMOVZ3JkceG7s3Jkw5VncmTDsnLhu6PhurJkw5Vo4bupcGTDsuG7s2ThurbDuuG7qXFkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4Nkxalt4bupZOG6tnHhuqpkMVIx4bqxZOG7qXFy4budxrBk4bunw4pkw6nEkcOpxJEtw6nEkcOp4bq94bq3ZFBxcmThu6lxbuG7qWThurbhuq7hu5fhu6lk4bunccOsw4Nk4buN4buF4buNZOG7jeG6suG7qXBkw7XhuqjDgeG7qXDhurFk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkw4NxeeG6sWThu43DgWRx4bur4buD4bqxZMOycuG7o+G6smThu6lwxJBkw7XhuqjDgOG7jWThurbhuq7DtOG7q2Thu6lww4DDg2ThurDDrOG7jeG6t2Thu6hy4bubxrBk4bq2cuG7qeG6sWThurBDZOG7p8OKZEXhu6/hu6lwZMaw4buz4bq2ZOG7p8OKZMO1Z3JkceG7s3Jk4bqw4buVZOG6tmfhu6tk4bqu4buDZOG7qXHEkOG7qXBkxanhurLDveG7qXBkcHLhu7FkxrBBcmTDteG6qOG7g2Q7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2TDtXJkxanhu5fhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpxJHhurvhurkv4bq74buB4buPw6ll4bq9xJHhur3EkcSR4bq2w6nDqsOp4bq/4bq74bq9ZcWpZeG6t+G7pcODcGNkL+G6p+G6pXLGsHBk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nEkeG6u+G6uS/hurvhu4Hhu4/DqWXhur3EkeG6vcSRxJHhurbDqcOqw6nhur/hurvhur1lxanDqeG6t+G7pcODcGNkL+G6p+G7jOG7heG7jWThurbhurLhurrGoeG7qWTDg3F5ZMO14bqow4Hhu6lwZOG6tuG6ruG7g+G7qXBkceG7q2bhu6lwZOG7jcOBZMO1dmThurDhu4Phu6tkRWbhu6lw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5VyZMaw4buz4bq2ZEXhu63hu6lwZDsqZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZMWpZmThurBDZOG7qXDDgMODZOG6sMOs4buNZOG7jeG6puG7g2Thu6lxxJDhu6lwZOG7jeG7uWRx4bur4buD4bqxZMOycuG7o+G6smThu6lwxJDhurdkO2dyZOG7p3HhurJkRUPhu407KmQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2Thu43hu4Xhu41k4bq24bqy4bq6xqHhu6lkw4NxeWThu41xc+G7qXFk4bupceG6qGTDtWdyZMWp4buzZMWo4buXZMWow4By4bqxZOG7p3HhurJkRUPhu41kxILhurJo4bupcGThurbhuq7huqjDgeG7qXBkxajhu4PGsGQ64bu54bup4bqxZMO14bqow4Hhu6lwZCbhurLhu4Phu6lwZDvhuq7hurLhu6lw4oCmZOG7jWhk4bupcHF04bupZMOyw63hu6lwZOG6rnjhu6nhurFk4buncW/hurJkcXLhu53hurJkRUFyZOG7jeG7heG7jWTDsnLhu6PhurJk4bupcMSQZOG6tmzGsGTFqUHhu6lkw7XhuqjDgOG7jWThurbhuq7DtOG7q2TDsmZyZOG6tuG6rnNkw7LDrOG6tmTGsMOs4bq2ZOG6tmfhu6tk4buncXjhu6lwZOG7p3FzZEXhurJyZOG6tuG6qOG7uXLhurFkw4NxbOG7qWThu6dx4bqgcmTFqeG7g+G7qWThuq7hu7Phu6lwZOG7p3HDrMODZOG7qeG7uXLhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc7Z3Jk4buN4buF4buNZOG7p3HhurJkw4NxeeG6sWThu43hu4Xhu41k4buN4bqkxrBk4buPa+G7qWThu43huqhk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZMO1aWTDtcO94bupcGTFqeG7q2fhurZk4bq24bquw7Thu6tk4buNw4Fkw7V2ZOG6sOG7g+G7q2RFZuG7qXBk4buNcWbhu6tkxrBC4bupcGTDlWdyZHHhu7Ny4bq3ZMOVa+G6smTDteG7seG6sWThu6lxxJDhu6lwZHDhu7Hhu41kw4NxeeG6sWThurbhu4Xhu6lk4buNa+G6umThu6lww71yZOG7qXBxw7Rk4bq2cuG7qWThurbhuqrhu41kReG7m2TDlWdyZHHhu7Ny4oCm4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcSR4bq74bq5L+G6u+G7geG7j8OpZeG6vcSR4bq9xJHEkeG6tsOpw6rDqeG6v+G6u+G6vWXFqeG6ueG6t+G7pcODcGNkL+G6pzvhuq7hurLhu6lwZOG6tmvGsGRR4buzcmThu6lwcXVkw6nhur3DkmTDteG6qMOA4buNZOG6tuG6ruG7g+G7qXBk4bq24bquc2TDteG7k8ODZMaww6zhurbhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc74bqu4bqoQeG7jWTDteG7seG6sWTDteG7o2Thu41xZuG7q2TGsELhu6lwZMO1Z3JkceG7s3LhurFk4bupcXLhu5vhurJk4buN4buF4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lx4bqxZOG6sENk4buncuG7neG7qWThurbhuq7huqjhu6lwZMOybeG6umThurDhu4Xhu41xZMOy4buF4bur4bqxZOG6tuG6rnLhu6Phu6lkxalpxrBk4bq24bqu4buD4bupcWRo4bupcWThu43huqzhu6lwZOG7p3HhuqByZOG7jXjhu6lwZOG7jeG7heG7jWThu49DZOG7heG7qWTFqUHhu6lkw7VpZOG7jeG7heG7jWThu41sw4Nkw7Lhu4Phu6lk4bupcGbhu6lxZOG7jeG6puG7g2ThurbDuuG7qXFk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu43hurFk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcmThu41xZuG7q2TGsELhu6lw4oCmZDtCZMO14bux4bqxZHDhu7HDg2TDg3Ft4bupZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lk4bqwa+G6smThuq7hu7Phu6lwZMO1xqHhu6lk4buN4buF4bupZMOy4buz4bqxZMO1aOG7qXBkRXLhu5fhu6lkRWZk4buN4buF4buNZOG6tm3hu6lwZMWpQcODZOG7qXFr4bupZOG7j2vhu6lkReG7m2ThurBDZOG7p3Lhu53hu6lk4bq24bqu4buv4bupcGTDtWdy4bqxZOG6tm3GsGTEguG6suG7g+G7qWThurbhuq7hu6/hu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu6fDimTDlWdyZHHhu7NyZMOVZ3Jkw7Jy4buj4bqyZMOVaOG7qXBkw7Lhu7Nk4bq2w7rhu6lx4bqxZOG7qXBm4bq6ZHHhu7NyZMWpQeG7qWThu43huqbhu4NkxILhurLhu5dkceG6qOG7ueG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVy4bqn4bqlcsawcGThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcSR4bq74bq5L+G6u+G7geG7j8OpZeG6vcSR4bq9xJHEkeG6tsOpw6rDqeG6v+G6u+G6vWXFqeG6u+G6t+G7pcODcGNkL+G6p+G7guG7qXFk4buocOG6suG6uuG7n+G7qWQgw63hu6lkUcOC4bupcOG6sWTDg3HhuqjDgeG7qXBkw5V44bupcGQ7ceG7r+G6sWQ7KmQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2Thu6fDimRF4buv4bupcGThu6fDimTDlWdyZHHhu7NyZOG6sOG7lWTFqUPhu4Nk4buNceG7r+G7qWTDteG6qMOA4buNZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcOG6qMOBcmThu43hu7Fk4bq2a8aw4bqxZOG7jeG7sWThurZtxrDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4Lhu6lxZOG7qHDhurLhurrhu5/hu6lkIMOt4bupZFHDguG7qXDhurFkw4Nx4bqow4Hhu6lwZMOVeOG7qXBkO3Hhu69kOypkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4PhurFkxrDhu6vhu6lwZMawdnLEg2Q7eHJk4buN4bqs4bupcGThu6lx4bqoZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWTGsOG7q+G7qXBk4bunw4pkw5VncmRx4buzcmTDlWjhu6lwZMOy4buzZOG6tsO64bupcWTFqW3hu6lk4bq2ceG6qmQxUjFk4bupcXLhu5vhurJkxanDrMaw4bq3ZMav4bur4bupcGThu41x4burZOG7qXFy4budxrBk4bunw4pkxrBBcuG6sWTDg3Hhu4XhurZkceG6suG6uuG6sWThu6fGoWThurZxQuG7g2Thu6lxxJDhu6lwZOG6tnFm4bupcWThurZD4bqyZOG7jeG6puG7g2Thu6lxcuG7ncawZOG7p8OKZOG6tuG6ruG6qEHhu43hurFk4bupa+G7qXBk4buN4buD4burZHHhu7nhu6lk4bupxJDhu4Nk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBk4buN4bqy4buz4buNZOG6sHnhu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6nhurdk4bumw4pkw5VncmRx4buzcmThurDhu5Vk4bq2Z+G7q2Thuq7hu4Nkw7XhuqjDgOG7jWTFqeG6ssO94bupcGThu6dxc2TGsEFy4bqxZMWpQ+G7g2Thu41x4buv4bupZMO14bqow4Dhu41k4bupccSQ4bupcGRxcuG7m+G7qWThurZmcuG6sWThu6lxxJDhu6lwZOG7qXDhuqjDgXJkxalp4bupcWTDtWfhu6tk4buN4buxZOG6tmvGsOG6sWThu43hu7Fk4bq2bcawZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4Nk4bqwQcawZOG6tnFm4bupcWThurbDuuG7qXFk4buncuG7o+G6smTGsMOz4bqyZOG7qXHhuqhk4bqwcuG7qXFk4bq2ccOBcmTDkuG7heG7jWRRw71kw7VpZMaw4bur4bupcGTGsOG6snnhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6pzrhu7nhu6lkw5V04bupceG6pS/Dg+G6pw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]