(vhds.baothanhhoa.vn) - Có dịp về xã Xuân Lẹ (Thường Xuân), du khách không chỉ được hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ tinh khiết với khí hậu trong lành, mát mẻ, mà còn được chiêm ngưỡng dòng thác Trai gái (hay còn gọi là thác Tình yêu) đẹp tựa như người thiếu nữ duyên dáng, dịu dàng.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u13hu6lr4bud4buDXUJq4bur4buDxrBr4bur4bqr4buDYXLhu4Phu59x4bqo4buD4bqqxJBJdeG7teG7g0Lhurzhu4Phu7XhurLhu6vhu4Phu59t4bur4buD4bu1xrBs4bu14bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu5zhu7nhu4Phu6Phu6/huqjhu4NGw7rhu4NIb+G7g8OgxJDhu5Hhu7Xhu4PDnXHhu4NlXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g8OgxJDhu5Hhu7XDqWPhu4Phu6PEkOG7g3nhu6lr4bud4bup4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bupduG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bupQWrhu4Phu7Phu63hu7Xhu6nhu4NGbOG7t+G7g0Zy4buD4bufceG6qOG7g+G7neG6umrhu4NE4bup4burdOG7teG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Xhu4Phu6nhu7dq4bu1xrDhu4ND4bqy4buDROG7q+G7teG7qeG7g3nhu6nhu6t1ROG7g0bhurThu6vhu4N54bup4bux4buD4bup4buVxJDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDw71s4bu14bupY+G7g+G7s2tE4buD4buzcmPhu4Phu7Ns4buD4budQeG7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bud4bup4burdOG7s+G7g+G7tcaww4rhuqzhu7XGsOG7g+G7o0Hhu7XGsOG7g0Thu6lr4bud4buDXUJq4bur4buDxrBr4bur4buDZeG7qWpJ4buD4budQeG7teG7g8aww4Hhu6vhu4PDvWzhu4NE4bupa+G7neG7g13hu63hu7Xhu6nhu4NJdMSQw6nhu4Phu59x4bqo4buDROG7hmrhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Thu6nhu6t1xJDhu4Phu7Xhu4Thu4Phu6PEkEl04bu14buD4buja+G7tcawY+G7g+G7o+G7r8SQ4buD4bujbOG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4Phu6NE4bupxJDhu7Phu5vhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Np4buL4buF4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dnZy9n4buF4buL4bujw61mw6zDrWnhu4VmROG7icSp4buLxKlow73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWfDrMSp4buH4buDasO9ROG6teG7h13hu6lr4bud4buDXUJq4bur4buDxrBr4bur4bqr4buDYXLhu4Phu59x4bqo4buD4bqqxJBJdeG7teG7g0Lhurzhu4Phu7XhurLhu6vhu4Phu59t4bur4buD4bu1xrBs4bu14buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4dp4buL4buF4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq7XeG7qWvhu53hu4NE4but4bu14bup4buDSXTEkOG7g0Thu4Zq4buD4bu14bupw4rhu4Phu6Nu4bur4buDw73hurhq4buDRELDsuG7tcaw4buDROG7q+G7teG7qeG7g3nhu6nhuqLhu6vhu4NE4buA4buDREJ04bu14buDRELDguG7q+G7g+G7tcOD4bur4buDSMSQw4Phu7XGsOG7g0RC4buZ4bu14buDxrDhu6tq4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bupa+G7neG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NJdMSQ4buDROG7hmrhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7o27hu6vhu4PDveG6uGrhu4NEQsOy4bu1xrDhu4NE4bur4bu14bup4buDeeG7qeG6ouG7q+G7g0Thu4Dhu4NEQnThu7Xhu4NEQsOC4bur4buD4budauG7t+G7g+G7tcOD4bur4buDSMSQw4Phu7XGsOG7g0RC4buZ4bu14buDxrDhu6tq4bu1ZOG7g8Og4buh4bu14buDw73GoeG7teG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDROG7qW7hu7Phu4NE4bup4buG4bud4buDRuG7lURj4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4PDveG7t2zhu6vhu4Phu6nhu7dq4buDQuG7gOG7tcaw4buD4bufxJBq4buD4bu14bupasSQ4buDeeG7qeG7t+G7oeG7g0PDsuG7nWPhu4Phu5914bu14buD4buf4buRSeG7g+G7o8SQ4buDeeG7qWvhu53hu6nhu4NDc+G7g+G7o+G7p+G7g+G7o2zhu7XGsOG7g+G7m8OyROG7g8aw4buP4bqo4buD4buz4bquROG7g0Ru4bu1xrDhu4Phu59r4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phuqjhu6nDteG7tcaw4buDRmzhu4NC4bqu4bu1xrDhu4NGw4rhurLhu7Xhu4Phu51q4bu34buD4buX4bu14buDQ2rEkOG7g2bhu4NE4buZ4bu1xrDhu4NE4bupa+G7nWThu4Phu57hu5FJ4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu53hu7fhu6vhu4PDvWzhu4NEbuG7tcaw4buD4bufa+G7g0Thu6nhu6t04bu1xrDhu4PDvcOKxJDhu4PGsOG7q+G7hOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NEQuG7seG7g+G7teG7qeG6tOG7g+G7o+G7keG7teG7g8aw4burauG7teG7g0bDuuG7g+G7neG7kcSQ4buD4bud4bupxJBJw7nhu7Xhu4NE4but4bu14bup4buD4budbuG7s+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7n+G6ouG7q+G7g0RCauG7q+G7g0Rs4burY+G7g8awa+G7q+G7g0PDs+G7neG7g0Thu4Dhu7XGsOG7g0Thu6nDuuG7g+G7teG7t+G7teG7g+G7qXHhu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu7Nv4bur4buDeXVE4buD4bujxJBJdOG7teG7g0bhuqThu4Phu53hu6nEguG7tcaw4buDxrDDsuG7teG7g+G7m+G7ueG7g+G7m3Thu7Xhu4Phu7Xhu6lqxJDhu4Phu7PEkOG6ouG7teG7g+G7n8OC4burY+G7g+G7s8SQ4bqi4bu14buDeeG7q3Xhuqjhu4NEQsOK4bq04bud4buDeeG7qeG7q+G7g+G7qeG7uWrhu4NE4bup4buR4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6NB4bu1xrDhu4NE4bupa+G7neG7g+G7qcSQScO64bu14buDROG7qeG7t23hu6tk4buDXeG7q3Xhu7XGsOG7g0Thu6lr4bud4buDQuG7reG7g0Js4bu34buDQ8SQw4NE4buDaeG7g+G7s8OJauG7g+G7teG7qcOK4buDw73DguG7q+G7g0Thu5Hhu7Phu4PGsOG7q2rhu7fhu4Phu53hurpq4buD4bupw4Hhu4NEQsSQScO64bu14buD4bufdeG7teG7g+G7s8SQ4bqi4bu14buD4bu1xrDDisOC4burY+G7g+G7ncOA4buD4bud4buRSeG7g0Zs4buDQuG7gOG7tcaw4buDROG7qcO14buzZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWZp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dnZy9n4buF4buL4bujw61mw6zDrcOsZ8OtRGho4buL4buFaMO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXDrMSpxKnhu4fhu4Nqw71E4bq14buHXeG7qWvhu53hu4NdQmrhu6vhu4PGsGvhu6vhuqvhu4NhcuG7g+G7n3Hhuqjhu4PhuqrEkEl14bu14buDQuG6vOG7g+G7teG6suG7q+G7g+G7n23hu6vhu4Phu7XGsGzhu7Xhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OtZmnhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu6JB4bu1xrDhu4NE4bupa+G7neG7g+G7neG7qW5J4buDQuG7ueG7neG7g0Jr4bud4bup4buDQ8SQw4NE4buDaeG7g+G7s8OJauG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu7XDs+G7s2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XeG7qWvhu53hu4Nd4but4bu14bup4buDSXTEkOG7g+G7s8OJauG7g+G7tWzhu7fhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7n3Hhuqhj4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G7n3Hhuqjhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDw71s4buDRmzhu7fhu4Phu7PDiWrhu4Phu6nDqGPhu4NE4bupa+G7neG7g+G7tcOK4bq04bud4buDROG7hmrhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0PEkMOD4bur4buDROG7ueG7neG7g+G7m8SQ4bqi4bu1xrDhu4PDveG6suG7q+G7g+G7qWpJ4buDw71s4buD4bujbuG7q+G7g3nhu6nDs+G7teG7g0bhu7fhu7Xhu4Phu53hurpq4buDROG7qeG7q3XEkOG7g+G7teG7hOG7g0Thu4Dhu4NEQnThu7Xhu4Phu51q4bu34buDROG7qW7hu4NIxJDDg+G7tcaw4buDRuG6tOG7q+G7g+G7s2zEkOG7g0RCw7Lhu7XGsOG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4N54bup4bqi4bur4buD4bur4bu14buD4buf4buV4buz4buDREJ04bu14buD4buzbMSQ4buDSGrhu7Xhu6nhu4Phu53hurpq4buD4bufbeG7q+G7g+G7tcawbOG7teG7g+G7qcOJ4bu1xrDhu4NGd2Thu4Phu6LDiuG6tOG7q+G7g+G7neG7qeG7keG7teG7g0Thu6lr4budY+G7g+G7tcOK4bq04bud4buD4bup4bqk4bqo4buDw71t4bur4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6NB4bu1xrDhu4NDxJDDg+G7q+G7g0Lhu7nhu53hu4NCa+G7neG7qeG7g8O9xJDEguG7teG7g+G6qsSQauG7g3lz4buD4bufa2Phu4N54bup4bu54buz4buD4bud4buRSWPhu4Phu5vDuuG7teG7g+G7m3bhu4Phu53hu6luSeG7g+G7n3Thu7Phu4Phu7XGsGxJY+G7g+G7n+G6sOG7g0Zs4bu34buDQ+G6ouG7tcaw4buD4buc4bupxJDhu4Phu5/hu6Xhu4Phu6lBauG7g0Zs4bu34buD4bub4bur4bul4bu14buD4bub4burdeG7neG7g+G7m2rhu7fhu4PDvWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nnXhu7Xhu4Phu5/hu5FJ4buD4bujxJDhu4N54bupa+G7neG7qeG7g+G7nUHhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0RCbuG7q+G7g+G7tcaw4bup4burw7nhu7Phu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4NE4bup4burdOG7teG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Xhu4Phu6nhu7dq4bu1xrDhu4Phu6Nv4buD4bud4bq6auG7g1nhu6nEkOG7g+G7m27hu7fhu4NExILhu7Xhu4NE4bup4burdOG7teG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Xhu4PDoMSQ4buR4bu14buDw53hu6t04bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7qcO54buD4buf4bqu4bu1xrDhu4NE4bup4buG4bud4buDRuG7lUThu4Phuqjhu6nhu7fhu7XGsOG7g+G6qOG7qUVj4buD4bufauG7g+G7o23hu7XGsOKApuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvDoMSQ4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu7Xhu6nhu4N54bupxJDhu4NG4buG4bud4buDROG7qWvhu53hu4Nd4but4bu14bup4buDSXTEkOG7g+G7nUHhu7Xhu4PDvWzhu4Phu7XhurLhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bufauG7g0PDg+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu5ts4bu34buD4buj4buR4bu14buDROG6ruG7neG7g13hu6lr4burY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0bhu63hu4NG4buVSeG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu5/hu5FJ4buD4bujxJDhu4N54bupa+G7neG7qeG7g+G7nUHhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0RCbuG7q+G7g+G7tcaw4bup4burw7nhu7Phu4PGsOG7q2vhu4NEQuG7r+G7g0bDs+G7teG7g+G7qeG7uWrhu4Phu5/hu4/hu53hu4NDw7Lhu53hu4Phu53hurpq4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7m2zhu7fhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bu1deG6qOG7g+G7teG7qWzhu4NDbOG7teG7g0jhu6vhu7Xhu6nhu4NIw7Lhu7Vj4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4NE4bup4buCauG7g0LEkOG6ruG7tcaw4buD4bub4buV4bud4buDROG7qWrhu7XGsOG7g8SQw4Phu7Xhu4PDvcOK4bqk4bu1Y+G7g+G7nWvhu53hu4PDvWzhu7Xhu4Phu5/hu6vDucSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budamPhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NG4bq8Y+G7g3nhu6nEkGrhu4PDvcSQw4Phu7XGsGPhu4Phu7Xhu6luSeG7g0Nt4bqoY+G7g+G7tXDhu7Phu4Phu51B4bu1Y+G7g0bEkOG7q+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0Nw4bud4buD4bubw4lq4buDLeG7g+G7s0Vq4buD4bupa0Thu4Phu5t04bu14buD4bud4buRSeG7g+G7qeG7t2rhu4NC4buG4bud4buDQuG6rOG7g0PDsuG7neG7g+G7neG7mcSQ4buDRsSC4bu1xrDhu4Phu6lqSeG7g0Thu6nDiuG6puG7tcaw4buDROG7qeG6vuG7neG7g+G7nWvhu53hu4Phu7Phu7nhu7Xhu4PDs+G7teG7g+G7n+G7j+G7neG7g0Nu4bu14buD4bu14bupw4rhu4Phu53hurLhu7Phu4PDvWrhu7Nj4buDROG7qeG7r0Thu4PDveG6pOG7teG7g+G7tcOK4bq04bu1xrBj4buD4buda+G7neG7g8O94bu3beG7q+G7g0JqxJDhu4NC4buA4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nnXhu7Xhu4NE4bupa+G7neG7g11CauG7q+G7g8awa+G7q+G7g+G7s+G6rkThu4PDveG7meG7tWPhu4Phu5/hu6Xhu4PDveG7meG7teG7g0NqxJDhu4PDvW3hu6vhu4Phu7Xhu6nDsuG7neG7g+G7teG7qeG6tOG7g0Rq4buDROG7reG7s+G7g0bDuuG7g+G7teG6suG7q+G7g+G7m+G7reG7teG7qeG7g0l04bu1ZGRkZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq74bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Phu55tROG6uS/huqjhurs=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]