• Nên hiểu câu tục ngữ “Người roi, voi búa” thế nào cho đúng? 
  2024-03-15 14:26:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Tục ngữ Việt Nam có câu “Người roi, voi búa”. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (Vũ Dung - Vũ Thúy Anh - Vũ Quang Hào) giải thích: “Quản voi thì dùng búa, dạy người thì dùng roi vọt (quan niệm giáo dục xưa)”. Từ điển từ và ngữ Việt Nam (GS...

 • Mưa không qua ngọ, gió chẳng qua mùi
  2024-03-11 16:16:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Tục ngữ Việt có câu Mưa không qua ngọ, gió chẳng đến mùi. Từ điển từ và ngữ Việt Nam (GS.NL) đưa ra dị bản “mưa không qua ngọ, gió không qua mùi” và giải thích: “Đây là kinh nghiệm của Nhân dân trong các trận bão, nhưng không hoàn toàn đúng”,...

 • Vì sao lại “Đói giỗ cha, No ba ngày Tết”?
  2024-02-05 15:20:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Cái ý “No ba ngày Tết”  thì hầu như ai cũng hiểu. Tuy nhiên vấn đề khó hiểu và gây tranh cãi tại sao lại “đói giỗ cha”  hoặc “đói ngày giỗ cha”?

 • Từ “Rút dây động rừng” đến “Tai vách mạch dừng”
  2024-01-12 14:32:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Độc giả Lương Hoài Nam hỏi: “Tôi thấy nhiều người viết là “Rút dây động rừng”, nhưng có người lại viết “Rút dây động dừng”; có người viết là “Tai vách mạch rừng”, nhưng cũng có người lại viết “Tai vách mạch dừng”. Vậy xin chuyên mục Cà kê...

 • “Chết đứng” trong “Cây ngay không sợ chết đứng” nghĩa là gì?
  2023-11-24 14:04:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Một số cuốn từ điển tiếng Việt chúng tôi có trong tay như Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex); Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên); Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (nhóm Vũ Dung), đều giải thích nghĩa bóng câu Cây ngay...

 • “Đường đi”, hay “Đường tắt”?; “Tối”, hay “Rối”?
  2023-10-02 15:05:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Có một câu tục ngữ Việt hiện tồn tại ít nhất ba dị bản, được các nhà sưu tầm, biên soạn từ điển thu thập và giải nghĩa (chúng tôi nhấn mạnh những chỗ khác nhau để bạn đọc dễ theo dõi): Đường ĐI hay TỐI, nói dối hay cùng; Đường TẮT hay TỐI, nói...

 • Vì sao lại “Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm”?
  2023-08-14 15:35:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Đây là câu tục ngữ khá thông dụng, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Một số nhà biên soạn từ điển từng giải nghĩa:

 • Về câu tục ngữ “Trời đánh còn tránh miếng ăn”
  2023-06-19 10:21:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sách Thành ngữ bằng tranh (NXB Kim Đồng - 2020) giải thích thành ngữ “Chỉ đâu đánh đấy”  như sau:

 • Hiểu đúng câu tục ngữ “Mạ già ruộng ngấu
  2023-05-19 14:41:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - -Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giải thích: “Mạ già ruộng ngấu Đó là những điều kiện tốt để tăng năng suất lúa”.

Tắt [X]