• Thanh Hóa: Nỗ lực thực hiện Chương trình OCOP 2023
    2023-12-01 09:50:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến nay, Thanh Hóa đã có 442 sản phẩm OCOP, trong đó có 385 sản phẩm hạng 3 sao; 56 sản phẩm hạng 4 sao; 1 sản phẩm 5 sao. Riêng năm 2023, có 150 sản phẩm được công nhận. Sau khi được công nhận, các sản phẩm OCOP đều tăng quy mô sản xuất...

  • Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP
    2023-07-21 11:09:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn gắn với điều kiện sản xuất, văn hóa truyền thống đề phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Sau hơn...

Tắt [X]