(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP được sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các chủ thể OCOP. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 346 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 54 sản phẩm 4 sao (trong đó có 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đang đề nghị Trung ương đánh giá, phân hạng), 291 sản phẩm 3 sao.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu41kReG6suG7meG7s8OSReG6suG7mcO94buAReG6suG7mUXhurLhurTEguG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTcOCRWzhu5nDveG6tE7hu5zhuq5F4buZ4bu1RsOC4buZTOG7hmzhu5nhurLhurjEqOG7mcSo4bq04buvReG7mcSQ4buK4buZS+G7hEXhurLhu5lN4bq04bqs4buZTUvDlcONReG6smzhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4bqyw4Jz4buZTUvhuqzhu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqxw7Iv4bq04buX4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqC7hu7dy4buz4buT4buN4bq1ck7hu5nhurRIReG7meG7neG7mUXhu6XEkOG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ+G6tHLDguG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJFbOG7mcOd4bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mTDDnTDhurHhu5nhu7XDlcOMw73hu5lM4buS4buZSk5yReG7mU3hu7HEkOG7mcO94buMcuG7mcOiS05F4bqy4buZw5VIReG6smvhu5lM4buS4buZRMO5ReG6tOG7meG7tXXDiWzhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO94buMcuG7mcOi4bqoReG6tOG7meG7jOG7nGzhu5nhuqVZIOG7suG7mU3huqhF4bq0a+G7mUzhu5Lhu5nhu5Z0w4nhu5nDvU7hu4TDveG7mU3huqTDveG6tOG7mcO94buSw73hu5nDveG7jHLhu5nDvXPDveG7mUzhu4ps4buZeXJFbOG7mUXhurJ0ReG6tGvhu5nDveG7rcSo4buZ4buM4bucbOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUpO4bucw4NF4buZ4bu14bqscuG7mcSo4bq0w5VIReG6suG7meG7lnThu5nDvXPDveG7mcO94bq04buM4buZTeG6tOG6ruG7mTDDnTDhurFt4buZ4bu04bqiReG7mUVy4bucbOG7mU3huqhF4bq04buZw6LhurRyReG6tOG7mS7hurhy4buZ4bu1w7nhu5nDveG6uOG7meG7m+G7neG7n+G7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurFs4buZTUvDiUXhurLhu5nhu7Xhurjhu5nDveG6uOG7meG7l+G7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7o+G7mUxyw4ls4buZ4buj4bud4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZ4bud4buZTHLDieG7mW9NS8OJReG6suG7meG7teG6uOG7mcO94bq44buZ4bub4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZTcOCw4PEkOG7mUXhu6VF4bqy4buZ4buj4buZTHLDiWzhu5nhu7VyReG6suG7meG7tcOD4buZReG6suG6tOG6rOG7mcOiS05F4bqy4buZw5VIReG6suG7meG7tXNF4bq04buZ4bqyw4JzbOG7mcSo4bq04buxReG7meG6tHVF4bqyw7Ns4buZxqFx4buX4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZ4bub4buZTHLDiW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5Phu7NN4bq0TsSQeeG7mcOCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZ4buh4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o8ah4bujxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ah4bubxqHhu6Ev4buX4buh4buh4buz4bujxqHhu5Xhu53hu6Hhu5Xhu5VNcMah4bubxqHhu6FE4buVbULEqOG6ssSpS2nGoXHhu6Hhu5Phu5lyRE1p4buTZEXhurLhu5nhu7PDkkXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lF4bqy4bq0xILhu5lN4bq04buAReG6suG7mU3DgkVs4buZw73hurRO4buc4bquReG7meG7tUbDguG7mUzhu4Zs4buZ4bqy4bq4xKjhu5nEqOG6tOG7r0Xhu5nEkOG7iuG7mUvhu4RF4bqy4buZTeG6tOG6rOG7mU1Lw5XDjUXhurJs4buZReG7sUXhurLhu5nDvXLDieG7meG6ssOCc+G7mU1L4bqs4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6seG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k+G7oeG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6PGoeG7o+G7k+G7mS/hu41b4bq0c8O94bq04buZ4bq0dEXhurLhu5lNS3Lhu5nDvcOUTuG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurHhu5lN4buQ4buZ4buWw4LEgsO94buZw5RF4bqy4buZ4buzw5JF4bqy4buZw73hu4BF4bqy4buZReG6suG6tMSC4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lNw4JFbeG7mcOaReG6tGrhu5nhu7TDlMO94buZ4bq74buOw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7JMTUvDiUXhurLhu43DouG7kOG7mUzhu5Lhu5nhu5Z0w4nhu5nDvU7hu4TDveG7mcO94buMcuG7mcO9w7rhu5nhurTEguG7mU3hurThu4ZF4bqy4buZw73hurThuqRF4bq04buZTUvhuqzDsi9MTUvDiUXhurLhu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hurVyTuG7meG6tEhF4buZ4bud4buZReG7pcSQ4buZTUvDguG6rkXhu5lD4bq0csOC4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkVs4buZw53hurTDlUhF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZMMOdMOG6seG7meG7tcOVw4zDveG7mUzhu5Lhu5lKTnJF4buZTeG7scSQ4buZw73hu4xy4buZw6JLTkXhurLhu5nDlUhF4bqya+G7mUzhu5Lhu5lEw7lF4bq04buZ4bu1dcOJbOG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZw73hu4xy4buZw6LhuqhF4bq04buZ4buM4bucbOG7meG6pVkg4buy4buZTeG6qEXhurRr4buZTOG7kuG7meG7lnTDieG7mcO9TuG7hMO94buZTeG6pMO94bq04buZw73hu5LDveG7mcO94buMcuG7mcO9c8O94buZTOG7imzhu5l5ckVs4buZReG6snRF4bq0a+G7mcO94butxKjhu5nhu4zhu5xs4buZw73hurThuqRF4bq04buZSk7hu5zDg0Xhu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqy4buZ4buWdOG7mcO9c8O94buZw73hurThu4zhu5lN4bq04bqu4buZMMOdMOG6sW3hu5nhu7ThuqJF4buZRXLhu5xs4buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHLhu5nhu7XDueG7mcO94bq44buZ4bub4bud4buf4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6sWzhu5lNS8OJReG6suG7meG7teG6uOG7mcO94bq44buZ4buX4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZ4buj4buZTHLDiWzhu5nhu6Phu53hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5nhu53hu5lMcsOJ4buZb01Lw4lF4bqy4buZ4bu14bq44buZw73hurjhu5nhu5vhu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5lNw4LDg8SQ4buZReG7pUXhurLhu5nhu6Phu5lMcsOJbOG7meG7tXJF4bqy4buZ4bu1w4Phu5lF4bqy4bq04bqs4buZw6JLTkXhurLhu5nDlUhF4bqy4buZ4bu1c0XhurThu5nhurLDgnNs4buZxKjhurThu7FF4buZ4bq0dUXhurLDs2zhu5nGoXHhu5fhu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5nhu5vhu5lMcsOJbeG7mSDhurTDgsODTuG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurHhu5lD4bq0csOC4buZTeG6tHPDveG7meG6tMOCxIJO4buZSk7DuuG7meG7lsOTReG6suG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUTDgsSCTuG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurJs4buZ4bqy4bunReG7meG7lknDguG7mcO94bq04bqo4buZ4buzeEXhu5nhu7Xhuqxy4buZROG7ouG7meG7lnThu5lF4bq0w7lF4buZ4bq0w4LEgk7hu5lNdsSo4buZTeG6tOG6rmzhu5lF4bq0w5Vq4buZw73hurjDguG7mSDhurJy4buZ4bq1SEVs4buZSk7huqLhu5lF4bqy4bq8w73hu5kt4buZw6LhurTDlcONReG6suG7mcOqTuG7sUVs4buZecOV4buKw4Lhu5ldTnZF4buZ4bq74bulRWzhu5l5c0XhurThu5lEc+G7mUvhu6VF4bqy4buZeeG7kHLhu5nDqk7hu7FF4buZXXbEqGvhu5l5c0XhurThu5nhurJyw4Lhu5nDosOU4buZw6JLw5Lhu5kt4buZw6LhurThurzhu5nDqk7hu7FFa+G7mUXDlUnDveG7mcSQ4bunxJDhu5lZcuG7mV10ReG6suG7mS3hu5lN4bq04bqs4buZ4buaw7nhu5kg4bqy4bq0w4Lhu5nhurVIRWvhu5nDvXLEkOG7meG6u+G7sUXhu5nhu7JO4buZLeG7mcOi4bq0dcO94bq04buZw6LhurR0ReG6tGvhu5nhurJ04buZ4bu14buCw4Lhu5kg4bq0w5Xhu5nDqk7hu7FFbOG7mcO94bq0w6jhu5lEcsSQ4buZ4bqx4bq04buM4buZ4bq3TsO6ReG6suG7mS3hu5nhurvhuqpF4bq04buZXeG7hMO9bOG7mU3DlUhF4bqy4buZXXRF4bqy4buZU8OC4buZLeG7meG6v+G6oEXhu5nhu7ThuqxF4bq0bW1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bu04bqu4buZTXXDieG7meG7tcOCw4NO4buZQ8OCxIJF4buZTeG6tE52ReG7mUTDjMOC4buZTeG6tE/DveG7meG7tXfhu5zhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5nDveG7jHLhu5nDvXPDveG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurFs4buZReG7sUXhurLhu5nDvXLDieG7meG6ssOCc+G7mU1L4bqs4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6sWvhu5nDvXPDveG7mUzhu4ps4buZReG6snRF4bq0bOG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buZTeG6qEXhurThu5lETuG7gEXhu5nDveG6tE/hu5lNS+G6vEXhurJs4buZSk5yReG7mU3hu7HEkOG7meG7teG6okXhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZw5RF4bqy4buZ4buzw5JF4bqy4buZw73hu4BF4bqy4buZReG6suG6tMSC4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lNw4JFbOG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nhu7VGw4Lhu5lM4buG4buZTUvDiUXhurLhu5lKTsO6ReG6suG7mXlzbOG7meG7mk/DveG7mU3DguG6okXhu5lN4bq0w5VIReG6suG7mcSQdcOCa+G7mU1O4buc4bqgReG7mU1LTuG7nMODRWzhu5nhurRH4buZTUvDjOG7mcO9c8O94buZw73hurThu4zhu5lN4bq04bqu4buZMMOdMOG6seG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZw71OReG6suG7mcO94butxKjhu5lN4bq04buAReG6suG7mU3DgkXhu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5lN4bq04buAReG6suG7mUpOcuG7mU3hu7fEkOG7mU1LTuG7nOG7meG7mk7hu61N4buZ4bu1w4LEgkXhu5lN4buY4buZb03hu7fEkOG7meG6t+G6s8O9w4nhu7Phu7fDs23hu5nhu7ThuqJF4buZRXLhu5xs4buZ4buX4buV4buVw6zhu5nDvXPDveG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurHhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buZTeG6qEXhurThu5nhu7XDg07hu5nhu7NzReG7meG6t+G6s8O9w4nhu7Phu7fhu5nhu7Xhuq7hu5nDvU5F4bqy4buZw73hu63EqOG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTcOCReG7mcSQw4JF4bq04buZeXXDveG6tGzhu5lL4bq+4buZS3RF4bqy4buZ4buWw4Nq4buZReG6sk7hu4JF4buZ4bqy4buGw73hu5lF4bqyTuG7nOG6oEXhu5lEw4LEgk5s4buZw71I4buZTOG7iuG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTWzhu5lKTuG7nOG7mU1L4bqmReG6tOG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTWzhu5l5w7rDieG7mUpOw7pFbOG7mcO94bq04bqi4buZecOC4bqiRWzhu5lN4bq0dEXhurThu5nEqOG6tOG7r0Vs4buZw73hurThu61N4buZRMOVw4xF4bqy4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQbW1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bu04buCReG6suG7mU3hurTDjcOCbOG7meG6pVkg4buy4buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHLhu5nhu5zhuqBO4buZw73hu69O4buZw71zw73hu5lM4buKbOG7mUXhurJ0ReG6tOG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nhurTDjMSo4buZ4buWScOC4buZw71zw73hu5nhu7VIReG7meG7luG6rOG7mUTDguG6oEXhu5lKTnJF4buZReG6tMWpxJDhu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7meG7l+G7leG7lcOs4buZ4bq04buE4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZReG7gEXhurLhu5lF4bqy4bq0w4LEgsSobOG7mcO94bq04buM4buZTeG6tOG6ruG7mTDDnTDhurHhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu7V0w4nhu5lNdcOJbOG7meG6tMOVSUXhurLhu5nhu7N4ReG7meG7lsOD4buZQ1Hhu5lF4bulReG6suG7mUzhu4Zs4buZQ1Hhu5lF4bulReG6suG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq04buZTUvhuqBF4buZxJDhu4DDguG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lM4buGa+G7meG7tcOVcuG7meG7l+G7leG7lcOs4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6seG7mcO94buMcuG7mU3huqhF4bq04buZ4bu1w5XDjMO94buZROG6oEXhu5lMdEXhu5lN4bq0w5VIReG6suG7mcSQdcOC4buZ4bu1w4LEgkXhu5lN4buY4buZb8OiIuG7tMOiw7Phu5nhurHDiUxNxJByS01t4buWReG7meG7lnThu5nhurvDiUzDiW3hu5ZF4buZTeG6tOG7t8OJ4buZw73hurThuqjhu5lNw4LhuqBO4buZTXXDguG7meG6t07hu5zhuqJN4buZ4bu14bqsReG6tOG7mUzhu4bhu5nhu5vhu6Phu5Uv4bq34bu0LVnDosOiw6LDouG7mUXhurJ04buc4buZxqHhu50txqEtxqHhu5XGocah4buZw73hu4xy4buZWeG7hOG7mcOi4bq04buAReG6suG7mU3DgkXhu5nhu5Z04buZw6JLTuG7nMODReG7mU3hurThu4BF4bqybeG7mcOiRuG7mcO94bq0w5TDveG7mUXhurTDgsODTuG7mcO94bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mU12xKjhu5nhurRO4butReG7meG7lsOD4buZw73hurRO4buc4bquReG7meG7tUbDguG7mUzhu4Zs4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5lM4buG4buZw73hu63EqOG7mcSo4bq0w5XDjUXhurIv4buaw7ls4buZxKjhurThu4YvTeG6tOG7gEVs4buZecO6RW1tbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7tOG6ruG7meG6tEfhu5lNS8OM4buZ4bu1w5Vy4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6seG7mUThuqBF4buZTHRF4buZw6Ii4bu0w6Lhu5lN4bq0T8O94buZ4bu1d+G7nOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buZTOG7huG7mUXhu4BF4bqy4buZReG6suG6tMOCxILEqGzhu5lF4buAReG6suG7mU3hurThu4BFbOG7mU3huqhF4bq04buZw6LhurRyReG6tOG7mS7hurhy4buZ4bu1w7nhu5nhurLDgknDguG7mU3hurTDgsSCTmzhu5lKTsO6ReG6suG7mXlz4buZw71zw73hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqx4buZTUvhuqBF4buZTHRF4buZ4bqyw4Jyw4nhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mcOiIuG7tMOi4buZw73hu4xy4buZWcOVTuG7meG7tcOCxIJF4buZ4bq7w4LEgk3hu5kgcsSQ4buZ4buWdOG7mU1L4bqgReG7mUx0ReG7mcOiIuG7tMOi4buZb8agxqDGoG1EckXhurJF4bqy4bq04bu3TeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkXDs2vhu5nhurvhu6VF4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bu0w4LDg07hu5nEqOG6tOG7hsOC4buZw53hurTDlUhF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mUXhu4BF4bqy4buZTeG6tOG7gEXhu5nEkEnDguG7mW/DquG7siDDoiLDs+G7mU3huqhF4bq04buZTeG6tMOVw41F4bqy4buZ4buaTuG7nOG6oEXhu5nDvXbEqOG7mUXhurR2TeG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTcOCRWzhu5lNw4JF4buZeXTDguG7mU1L4bqgReG7mcag4bu3eUzDgk3hu7fhu5nDicO9w4nEqE3DgkXhurRN4bq0ckXhurThurTDiXJtw73DicSQbeG7lkVs4buZw4nDvcOJxKjhu5bDguG7t01FcsSQbeG6ssOJ4buWbeG7lkXhu5nhu5Z04buZ4bq2ckXEqHLhurLhu7fhu5kww50w4bqx4buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHLhu5nhu7Xhuq7hu5lNTuG7nOG6oEXhu5lNS07hu5zDg0Xhu5lNS8OC4bquReG7mUPhurRyw4Js4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDneG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurThu5kww50w4bqxbeG7meG6s8OC4bqgReG6suG7mU1LckXhurLhu5nhurZyRcSocuG6suG7t2rhu5kww50w4bqx4buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHJs4buZTUvDiUXhurLhu5lF4bulxJDhu5nGoeG7lcahxqHhu5nhu7XDueG7mU3DguG6osSo4buZw712ReG7meG7tcOVw4zDveG7meG7lknDguG7mU1L4bqgReG7meG7m+G7leG7lW3hu5Xhu5Xhu5Xhu5lEw5XDjE3hu5nhu5rhu7fEkGzhu5lNw5VIReG6suG7mU1zw73hu5nhurLhurjEqOG7mcSo4bq04buvReG7mUpOw7pF4bqy4buZeXPhu5nhurThuqZF4bq04buZw7pF4bq04buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6seG7mU3huqhF4bq04buZw6LhurRyReG6tOG7mS7hurhy4buZ4bu14bqiReG7mUPhurRzw73hurThu5nhurR0ReG6suG7mU1L4bqgReG7mcSQ4bq8w4Lhu5nEkMOCw4NF4buZw6JG4buZSk7hu4bDvW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DskxNS8OJReG6suG7jVvhuqJN4buZSk7DuuG7mXnDlUnDveG7meG7teG7r07Dsi9MTUvDiUXhurLhu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu7ThuqJF4buZRXLhu5xs4buZTcOJdEXhu5lN4bqoReG6tOG7meG7tcO54buZw73hurjhu5nhu5/hu5/hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqx4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4bu1w5Vy4buZROG6oEXhu5lMdEXhu5nDoiLhu7TDouG7meG6scOJTE3EkHJLTW3hu5ZF4buZ4buWdOG7meG7m3Dhu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5nhu7XDlXLhu5lE4bqgReG7mUx0ReG7mcOiIuG7tMOi4buZ4bq7w4lMw4lt4buWRWzhu5lF4bq0w4LDg07hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqx4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4bqyw4JJw4Lhu5lN4bq0w4LEgk7hu5lNS+G6oEXhu5lMdEXhu5nDoiLhu7TDouG7mUXhurTDlWrhu5ldcnpy4buzcmzhu5nhurXhurTDicSo4bu34bu3bOG7mcOiw4JDw4Js4buZ4bq14bu3ReG7s8OJbW1t4buZw53Dk0XhurLhu5nhu5ZJw4Lhu5nhu7Xhurhs4buZw71zw73hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqx4buZw73hu45F4bqy4buZ4bu1w5XDjMO94buZw712xKjhu5lF4bq0dk1s4buZ4bqyw4JJw4Lhu5lN4bq0w4LEgk7hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5lNS+G6oEXhu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZTUtyReG6suG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTcOCReG7meG7tcOCxIJF4buZTeG7mOG7meG6ssOCScOC4buZTeG6tMOCxIJO4buZReG7gEXhurLhu5lMw7pF4buZw6LhurRyReG6tOG7mS7hurhy4buZ4oCc4bu04buCReG6suG7meG6tHRF4bq04buZw73Dk0XhurLhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4bq7w4LEgk3hu5lF4buxReG6suG7mU3hu6/EkOG7mUXhu4BF4bqy4buZTMO6ReG7meG6u8OCxIJN4oCd4buZTXXDguG7meG7teG6rHLhu5nDveG6tOG6qGrhu5nhurRNTcSoai8vw73hurRO4buc4bu3ReG7s8OJw4JMw4ltTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG6ssOJ4buWbeG7lkUvRcOJReG6skxyRS/Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu7Lhu7fhurZyTkRNbXJMxKjhu5ps4buZSk5y4buZ4bu14bq4bOG7meG6suG6uMSo4buZxKjhurThu69F4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mU3hurTDlUhF4bqy4buZ4bq0w4LEgk5s4buZSk7DukXhurLhu5l5c2zhu5nhurLDgknDguG7mU3hurTDgsSCTuG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7lnThu5nEkOG7iuG7mUvhu4RF4bqy4buZTeG6tOG6rOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lNS8OJReG6suG7meG7lnThu5lF4bqyw4l0w4Lhu5lFw5VJw73hu5nDveG6tMOJ4buZw71zw73hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5kww50w4bqx4buZw73hu4xy4buZTeG6qEXhurRt4buZ4bu04bqiReG7mUVy4bucbOG7mcO94bq44buZxqHGoeG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7mk7hu61N4buZQ+G6tHdO4buZTHJF4bqy4buZReG6tMOCw4NO4buZTeG6tOG6rOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lD4bq04bq44buZTeG6pEXhurRtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6JLw4lF4bqy4buZReG7pcSQ4buZxqHhu5XGoeG7m2zhu5nhuqVZIOG7suG7mU3huqhF4bq04buZ4bu1w7nhu5nhurLDgnLDieG7meG6u+G7pUXhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nhu7TDgsODTuG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nDneG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurThu5nDquG7siDDoiLhu5lN4bqoReG6tOG7mU3DguG6osSo4buZTcOSw73hu5nhu7V34buc4buZxJB1ReG6tOG7mcOUReG6suG7meG7s8OSReG6suG7mcO94buAReG6suG7mUXhurLhurTEguG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTcOCRWzhu5nDveG6tE7hu5zhuq5F4buZ4bu1RsOC4buZTOG7huG7mU1Lw4lF4bqy4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6sWvhu5nhurLDgnLDieG7meG6u+G7pUXhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nhu7TDgsODTuG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nDneG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurThu5nDquG7siDDoiLhu5lN4bqoReG6tOG7mcO94bq04buM4buZTUvhuqZs4buZxKjhurThu4bDguG7meG6tMOMxKjhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvXPDveG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5lNRuG7mcO94bq0w5TDveG7meG7tXTDieG7mU11w4ls4buZTXbEqOG7meG6tE7hu61F4buZQ8OC4bqiReG7mU3hurTDlMO94buZxJByS0Phu7dNw4JF4bqybOG7mUNR4buZReG7pUXhurLhu5l5c0Xhu5nhurR0ReG6smzhu5lDUeG7mUXhu6VF4bqy4buZRMOC4buW4bu3TE1L4bu3csSQa+G7meG7mk/DveG7mU3DguG6okXhu5lN4bq0w5VIReG6suG7mcSQdcOCbOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lN4bq0w5VIReG6suG7meG6tMOCxIJO4buZTUvhuqBF4buZRcODReG7mU3DukXhurLhu5lDUeG7mU3hurROdk3hu5lM4buG4buZw73hurTDieG7mcO9c8O94buZw73hurThu4zhu5lN4bq04bqu4buZMMOdMOG6sWvhu5lNw4LhuqLEqOG7mU3DksO94buZSk7DukXhurLhu5l5c+G7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurHhu5lNS+G6oEXhu5nDvXPDveG7mU1LckXhurLhu5nGoOG7t3ls4buZ4bq2ckXEqHLhurLhu7fhu5kww50w4bqxa+G7meG6tEfhu5lNS8OM4buZw71zw73hu5nDveG6tOG7jOG7mU3hurThuq7hu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZ4buWw4Lhu7Phu7fDieG7mUXhurLhu6dF4buZ4bu14bqu4buZSk7DukXhurLhu5l5c+G7mU1L4bqgReG7mUXDg0Xhu5lNw7pF4bqy4buZQ1Hhu5lN4bq0TnZN4buZTOG7hmzhu5nEkHVF4bqy4buZ4buaw7nhu5nhurThu4TDgmvhu5nhurRH4buZTUvDjOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5l54buE4buZReG6tHZF4buZ4buzw4LEgkXhu5lN4bq0w5VIReG6suG7meG6tMOCxIJO4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZMMOdMOG6sWzhu5nhurLhurjEqOG7mcSo4bq04buvReG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lN4bq0w5VIReG6suG7meG6tMOCxIJObOG7mUpOw7pF4bqy4buZeXNs4buZ4bqyw4JJw4Lhu5lN4bq0w4LEgk7hu5lMw7pF4buZxKjhurR3xJDhu5nhu5Z04buZxJDhu4rhu5lL4buEReG6suG7mU3hurThuqzhu5lNS8OVw41F4bqy4buZTcOC4bqgTuG7mU3hurTDkuG7mcO94bq0w4nhu5nDvXPDveG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7mTDDnTDhurHhu5nDveG7jHLhu5lN4bqoReG6tG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZS8OC4bqy4bq0TWvhu5Phu43DskxNS8OJReG6suG7jeG6seG6tHJF4buZw6pO4buxReG7mS7Dk0XhurLDsi9MTUvDiUXhurLhu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZS8OC4bqy4bq0TWvhu5Phu43DskxNS8OJReG6suG7jW/hurvhu6VF4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bu0w4LDg07hu5nEqOG6tOG7hsOC4buZw53hurTDlUhF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZw6rhu7Igw6Ii4buZTeG6qEXhurTDs8OyL0xNS8OJReG6suG7jcOyL8So4buN


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]