(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ở huyện Quan Hóa, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ở huyện Quan Hóa, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Chị em phụ nữ bản Bút, xã Nam Xuân duy trì nghề dệt thổ cẩm, bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống, góp phần phát triển du lịch.

Bám sát hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Quan Hoá đã kiện toàn, tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai nhiệm vụ hàng năm kịp thời đến ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2022, UBND huyện Quan Hoá ban hành kế hoạch thực hiện phong trào, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn văn hoá”, “bản văn hoá”, “tổ dân phố văn hoá”. Tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng thực hiện phong trào, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, bản văn hoá; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung hương ước, quy ước làng văn hoá vắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện, ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nội dung của phong trào phù hợp với thực tế của từng địa phương; không ngừng nâng cao, bổ sung quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, tăng cường công tác bảo vệ, trùng tu các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, khôi phục các giá trị văn hoá phi vật thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào trên địa bàn.

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Chị em phụ nữ bản Tà Bán, xã Trung Sơn duy trì đội văn nghệ tham gia các sự kiện do địa phương tổ chức

Nổi bật trong thực hiện phong trào đó là đoàn kết giúp nhau “xoá đói giảm nghèo”, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng làng văn hoá, các thiết chế văn hoá, thể thao. Cụ thể: Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã phối hợp với các phòng, đoàn thể quan tâm đấu mối với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; hội phụ nữ cấp huyện, cấp xã, thị trấn tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, giúp đỡ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ khai thác nguồn vốn kết hợp với hỗ trợ tập huấn kiến thức quản lý sử dụng vốn vay có hiệu quả. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại như ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930); ngày thành lập Đảng bộ huyện Quan Hoá (28-3-1950); Quốc khánh (2-9-1945); ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), qua đó khơi dậy được lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Bản Chiềng, xã Trung Sơn xây dựng thành công nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hoá

Năm 2022, có 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quan Hoá đăng ký và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận lại danh hiệu văn hóa giai đoạn 2018 – 2022; đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận lần đầu 4 cơ quan, đơn vị văn hóa trong năm 2022. Đến nay, toàn huyện Quan Hoá có 83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hoá; 5 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Toàn huyện có 145 cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp, làng, bản, khu phố được công nhận danh hiệu văn hoá. Cùng với đó, huyện Quan Hoá đã huy động mọi nguồn lực xã hội xây mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hoá cơ sở như Trung tâm Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao huyện; nhà văn hoá, làng, bản, khu phố; khu luyện tập thể dục thể thao…Nhiều địa phương đã quy hoạch xong quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hoá xã, thôn, bản, khu phố. Đến nay, toàn huyện Quan Hoá có 77 nhà văn hoá thôn, bản, khu phố trong đó có 35 nhà văn hóa đạt chuẩn.

Từ những giải pháp, cách làm thiết thực, cụ thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Quan Hoá đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, và được Nhân dân đồng thuận cao; nhiều đơn vị, địa phương đã làm tốt phong trào như các xã Phú Nghiêm, Nam Xuân, Phú Thanh, Phú Lệ, Thiên Phủ, thị trấn Hồi Xuân. Qua triển khai, thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân trên địa bàn, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]