Tối 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết có 21 người may mắn chạy thoát tại 2 vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng và Trà Vân huyện Nam Trà My. Đây là 21 người trong số những người được xem là mất tích như thông tin ban đầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG6o+G6ocOh4buXbuG7teG7pcOzw6HFqcOhb8Oiw7PDocOD4bqrw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7mGfhu5duw6HhuqDhuqfDoeG7ruG7seG6p8OhJOG6ueG7l8Oh4buvb8ah4bql4buvw6Hhu5fhuq3hu5c0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNeG7rnHDs8Oh4bqj4bq1L+G6ocOgIMOh4buob+G7m8Oh4buCb8O9w6Hhu6/hu4/hu4Nvw6FW4buG4buW4buEw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7qnbhuqnhu5duw6Hhu5bDouG7lcOhT3LDoeG7qnbDouG7l27DoeG7hsOBdsOh4buDb8ahw6Hhu4fDs+G7ieG7r8Oh4buD4bubw6HhuqPhuqHDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buVw6LEgsOh4buVY+G7l8Oh4buDb+G6rcSCw6Hhu69vxqHhuqXhu6/DoeG7r+G6rcOzw6HhuqPDoeG6oHnDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoeG7k8Oz4buXb8Ohb8ah4bqn4buXbsOhxanDocOD4bqrw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7mGfhu5duw6HhuqDhuqfDoeG7ruG7seG6p8OhJOG6ueG7l8Ohb3bEgmrhu5fDoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7lMSCMMOhRuG6ucSCw6Hhu5nhuqfDoeG6o+G6ocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7rXHDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8OhZuG7teG7p+G7g8Ohw4Nn4buVw6Hhu5nhuqfDoeG7leG6u+G7r8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu5dv4bu1w6Hhu69vcOG7l27DoeG7r8Oz4buXw6Hhu4fDouG7l8OhZuG6vXYwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqjw6DEg8OjL8SD4bqz4buF4bqvw6DhurPDo8Ogw6DDoOG7r8Oj4bq34bq14bqjw6Dhu5nhuqEw4buR4bupbmHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNU/Ds2rhu5fDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG6oHnDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoeG7r+G6rcOzw6HDg+G6q8Oh4buu4bux4bqnw6Hhu5hn4buXbiDDoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7lMSCMMOhMuG6qOG7l29dw6Hhu4bhuqXGocOh4buqduG6qeG7l27DoeG7lsOi4buVMzQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4Lhu7Phu5duw6Hhu69vZ8ahw6Fw4buXbsOhT3LDoeG7qnbDouG7l27DoeG7hsOBdiDDoeG7rcOidsOh4buVc+G7r8Oh4buXbuG6p8SCw6Hhu5d1w6Hhu5lB4buDw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buDw6rhu5fDoW/Ds2rhu5fDoeG7r+G7seG7teG7peG7l24gw6Fm4buJ4buXw6Hhu4Nvw7PEqXbDoeG6o+G6tS/huqHDoCDDoeG7g+G6peG7g8Oh4buZQeG7g8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buv4buN4buVw6Hhu5PDs+G7ieG7lcOh4buD4bu3dsOh4buX4bqt4buXw6Hhu4Phu7d2w6Fvc8Oh4butw6J2w6Hhu5Nvw7PDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu6954buDw6Fmw7PDoeG7h3PDoW7hur3hu5fDocSDw6Hhu5Phu5XDoWbhuqvDoWbhu4nhu5fDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7r29w4buXw6HhuqHDocOD4bqrw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7mGfhu5duIMOhb3bEgmrhu5fDoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7lMSCIMOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu6p24bqp4buXbsOh4buWw6Lhu5Uww6FP4bujw6Fm4bqrw6Hhu4N44buXbsOh4bqgw7nDs8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOhZuG6q8Oh4buv4buN4buVw6Fm4bu14bun4buD4bqh4bqjw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7h+G7j8Oh4buvb+G7tcO64buXbsOh4buXxJHhu5duw6HhuqDhuqfDoeG6scOh4buvb8Ozw6Hhu69va8OhIMOhZsSpdsOh4buZ4bqn4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDocWpw6Hhu69vcOG7l8Oh4bqhw6HDg+G6q8Oh4buu4bux4bqnw6Hhu5hn4buXbjDDoeG7lm/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buH4buPw6Hhu69v4bu1w7rhu5duw6Fmw6Lhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6Fm4bu1w6LDoWbDs8Oh4buD4bq74bupw6Hhu4Phu7d2w6Hhu6/huq3Ds8Oh4buu4buxduG7l27DoeG7r+G6ueG7lcOhJsOh4buv4buJw6FvdsSCauG7l8Oh4buGY+G7g8Oh4buu4bux4bqnw6Hhu5TEgjDDoeG7rm/Ds8Oh4buvb2vDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buvb8OzauG7r8Oh4buV4bqt4buXbsOhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buH4bqn4buXw6Fuw7PDosahw6Hhu4NvxqHDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buvb+G6ueG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6t2xILEqeG7l8OhZmvDoeG7mcahw6Fvw6p2w6Hhu61Bw6Hhu69vZ8ahw6Hhu6lvxqHhu5duw6Hhu6954buDw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNWHhu5ZudsSC4buL4buXw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu61Bw6Hhu4Nxw6Hhu5PDs+G7l2/DoW/GoeG6p+G7l27DoeG7l+G6p8SCw6Hhu4fhu7XDueG7g8OhZuG6vXbDoWbhu7Xhu6fhu4PDocOD4bql4buDw6Fm4buP4buXb8Oh4buZ4bqnw6Hhu4XGocOh4buZ4buzw6Fx4buXbsOh4buF4buB4buXw6Fm4buJ4buXw6Hhu63huq3hu6/DoeG7mcWpw6Hhu5d3w7NhIMOh4buob+G7m8Oh4buCb8O9w6Hhu6/hu4/hu4Nvw6FW4buG4buW4buEw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7qnbhuqnhu5duw6Hhu5bDouG7lcOhT3LDoeG7qnbDouG7l27DoeG7hsOBdsOh4buDb8ahw6Hhu4fDs+G7ieG7r8Oh4buvb+G7i+G7lTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1T8OzauG7l8Oh4buv4bqtw7PDocWpw6HDg+G6q8Oh4buu4bux4bqnw6Hhu5hn4buXbsOh4bqg4buB4buXw6Hhu4Phu53hu5fDoeG6ocSDw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g+G7neG7l8OhZsOi4buXbsOh4buV4bq74buvw6Hhu6/DsuG7g28ww6Hhu65vw7Phu4l2w6Hhu6/hu7XDueG7l27DoeG7lm52xIJs4buXw6FG4buN4buXb8Oh4buuw7Phu4nhu5cgw6Hhu6hv4bubw6Hhu67hu7XDoeG7mWrhu5dvw6Hhu6p24bq54buXw6Hhu5NvdsOh4bqvw6Fmw6Lhu5duw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buveeG7g8Oh4buDb8O1w6FvdsSCw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu6/hu43hu5XDoeG7k8Oz4buJ4buVw6Hhu4Phu7d2w6Hhu5fhuq3hu5cgw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7k2/Ds8OhZuG7m8OhZuG7teG7peG7l27DoWbhu4nhu5fDocOD4bqrw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7mGfhu5duw6HhuqDhu4Hhu5fDoeG7g+G7neG7l8Ohb8O64buXw6HDo8Oh4buT4buVw6Hhu4fhu4/DoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoeG7l8SR4buXbiDDoW7hurnEgsOh4bql4buDb8Oh4buvY+G7g8OhbsOzw6LGocOh4buvb3Dhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HGoeG7l27DoWbhu4vhu5XDoeG6o+G6tS/huqHDoCDDoeG7g+G6peG7g8Oh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buvw7Nq4buXw6Hhu4PDusOhbsOzw7nDs8Ohb+G6reG7l27DoeG7l8SR4buXbsOhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buXbuG6p+G7l2/DoW7Ds8OixqHDoeG7r29w4buXbsOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu6p24bqp4buXbsOh4buWw6Lhu5XDoeG7r2Lhu5duw6Hhu4Phu7Xhu6Xhu5duw6Fma8Oh4butw6Lhu5fDocO9w7PDoeG7h3jhu5fDoWbhuqUgw6Hhu4Xhu6Phu5fDoeG7hWnhu6nDoeG7g+G6ucSCw6Hhu4Nxw7PDoWZ0w6Hhu5du4bqrIMOh4buvb3Dhu5duw6Fm4bu14bul4buXbsOhZmvDoeG7g+G6peG7g8Oh4buZQeG7g8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buv4buN4buVw6Hhu5PDs+G7ieG7lcOh4buD4bu3dsOh4buX4bqt4buXw6HhuqDhuqfGocOhb8OzauG7l8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbiDDoWbhur/EgsOh4buXb8Oi4buXb8Oh4buDcOG7l27DoeG7r+G6peG7g8Oh4buv4buN4buVw6Hhu5PDs+G7ieG7lSDDoeG7g+G7t3bDoW9zMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67DteG7l2/DoeG7qnbhuqnhu5duw6Hhu5bDouG7lcOh4bqg4bqnw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu6/hu43hu5XDoeG7k8Oz4buJ4buVw6Fmw6Lhu5duw6Hhu6/DquG7qcOh4buv4buxduG7l27DoeG7r3HDs8OhZsOiw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7mUHhu4PDoWZrw6Hhu5dvw6Lhu5dvw6Hhu4Nv4bub4buXbsOh4buv4buN4buVw6Hhu5PDs+G7ieG7lcOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4fhu4/DoeG7leG6u+G7r8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG6oHnDoeG7meG7s8OhceG7l27DoW7hurnEgsOh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqcOh4buTb8O94buXbsOh4buTb8Oz4buJ4bupw6Hhu5fhuqfEgsOhxalvw6LDs8Ohw4PhuqvDoeG7ruG7seG6p8Oh4buYZ+G7l27DoeG6oOG6p8Oh4buu4bux4bqnw6Ek4bq54buXIMOhb3bEgmrhu5fDoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7lMSCMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU04buHNU92xILDoWZz4buXbsOh4buvccOzw6E0w6LDoeG7l8Oi4buVZylhX07GoeG7hsOi4buD4buTYS81ZsOiw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Hhu6/hu43hu5XDoeG7k8Oz4buJ4buVw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7l+G6reG7l8Oh4buXb+G6ueG7l8Oh4buH4buPw6HhuqB4w7PDoeG7meG6u+G7qTQv4buHNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu65xw7PDoeG6o+G6tS/huqHDoCDDoeG7gm/DvcOh4buv4buP4buDb8OhVuG7huG7luG7hMOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu6p24bqp4buXbsOh4buWw6Lhu5XDoeG7mOG7i8Oh4buu4buxw7LDoeG7rm/DouG7l2/DoeG7h8Oi4buXw6Fv4bqn4buXb8Oh4bqgYuG7l8Oh4buH4bqp4buXw6Hhu4Nvw7XDoWbhuq3GocOh4buTb+G6v+G7l8Oh4buv4bux4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu4Phu7d2w6FvcyDDoeG7r+G7jeG7lcOh4buTw7Phu4nhu5XDoeG7l+G6reG7l8Oh4buXb+G6ueG7l8Oh4buH4buPw6HhuqB4w7PDoeG7meG6u+G7qcOh4buFxqHDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoWbhurvhu6/DoeG7r+G6rcOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoW92xIJq4buXw6Hhu5bDouG7lcOh4buu4bux4bqnw6Hhu5TEgiDDoeG7qG/hu7XDueG7g8Oh4busw7rhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNU92xILDoWZz4buXbsOh4buvxqHhuqfhu5fDoeG7h3PDoeG7mUHhu4PDoeG7meG7teG7p+G7l27DoW/Ds2rhu5fDoeG7g+G7m8Oh4buDw73DosOh4buD4bql4buDw6FvdsSCauG7l8Oh4buWw6Lhu5XDoeG7ruG7seG6p8Oh4buUxIIgw6Hhu4Zj4buDw6Hhu67hu7HhuqfDoeG7lMSCIMOh4buob+G7tcO54buDw6Hhu6zDuuG7l8Oh4bupb3HDs8Ohb+G7p+G7qcOh4bqgw7nDs8Oh4buZQeG7g8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buD4bql4buDw6Fmw7rhu5fDoeG6oOG7j8Oh4burduG6ueG7l8OhZnPDs8Oh4buvb3Zz4buDw6Hhu4Zzw6Hhu67hu7XDoeG7mWrhu5dvw6Hhu6p24bq54buXw6Hhu5NvdsOh4bqvIMOh4buGc8Oh4buCb8O1w6FvdsSCw6Hhu6p24bq54buXw6Hhu61Bw6Hhu6/DteG7l28gw6Hhu4Jw4buXbsOhw6Lhu5fDoeG7r8O14buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7rcWpIMOh4buHw6Lhu5fDoeG7l27huqfhu5dvw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4burdsOi4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7k2/hur/hu5fDoeG7r+G7seG7tcO64buXbsOh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu69vcOG7l24gw6Hhu5XFqcOhZuG7teG7peG7l27DoWZrw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7mUHhu4PDoeG7meG7teG7p+G7l24gw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/Ds2rhu5fDoeG7rcO54buVw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buDw6rhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7h+G7j8Oh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqSDDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7l27DosSCw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu6/hu43hu5XDoeG7k8Oz4buJ4buVIMOh4buD4bu3dsOhb3PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buX4bqt4buXw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu4fhu4/DoeG6oHjDs8Oh4buZ4bq74bupIMOh4buV4bq74buvw6Hhu6/DsuG7g28ww6Hhu4LhuqXhu4PDoeG7mUHhu4PDoeG7meG7teG7p+G7l27DoeG7r2/DouG7lcOhbsOzw6LDoeG7g+G7t3bDoW9zIMOh4buD4bu3dsOh4buX4bqt4buXw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7r3bhurnhu5fDoeG7r2/DvcOh4butQcOh4buDb8O1w6Fm4bqtxqHDoeG7g8O9w6LDoeG7rMWpw6Hhu4Nvw7XDoW92xILDoeG7r8OzxKnhu5fDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG6oOG6p8Oh4buGw6Lhu5fDoeG7g2/DtcOhb3bEgsOhb8OzauG7l8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbiDDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6Hhu692xIJq4buvw6FmccOzw6HDouG7l8Oh4buvxqHhuqfhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4burduG6pcOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4buv4buN4buVw6Hhu5PDs+G7ieG7lTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupw4J24buvb8ah4buxYTXhu65vZ8ahw6Hhu4fDosah4buDb8Oz4buXb+G7qW92MOG6oOG7lzQv4bupNQ==

Theo baochinhphu.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]