34 nhà bị sập; 56.163 nhà tốc mái; 31 trụ sở cơ quan và 35 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng; 1 cầu treo bị cuốn trôi gây chia cắt 115 hộ/680 người thôn 11 xã Đắc Ruồng; ách tắc giao thông tại 14 điểm tại tỉnh Kon Tum; 26 người trên 2 tàu của Bình Định chìm, mất tích; 53 người tại nam Trà My bị vùi lấp...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhUeG7k+G7mcOy4bu54bq34bu34buT4buZ4buN4bu34bq34buTw6nhu5nhurdx4buBceG7keG6t3HDsuG6t+G7iXLhurfDrOG6u3Lhurfhu7Xhu6fhurdj4bq34buR4buF4bqm4bq34buzZMOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqh4bql4bqn4bq3ceG7k2XhurfDrMah4bq34bu1aHk24bq34bqt4bqpOOG6teG6qeG6peG6t3Hhu5Nl4bq34bu34bun4buL4bq3cMSR4buZNuG6t+G6peG6teG6t+G7t+G7s8OA4bq34bu1d+G6t+G7i+G7seG6t8O94bu5ZHHhurfhurRl4bq34bql4bqt4bq3xKnhu5nhu49w4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3w6zGoeG6t+G7t+G7p+G7i+G6t3DEkeG7mTfhurfhu5PDg+G6t+G7k8O6ceG7kTbhurfhurXhurfhu4tn4bu54bq34bu34buzanLhurfDrMah4bq34buL4bu54bunceG6t+G7t+G7s+G7peG7meG6t+G7keG7heG6puG6t+G7i+G7k+G7mWThurfhu4vDquG7t+G6t+G6teG6teG6reG6t+G7k8awL+G6qWLhurPhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq34bq14bq14bq34bqk4bq74bq3xKjDquG7i+G6t+G7suG7ucWpceG7kTbhurfEkeG7i+G7k+G6t+G7t8Oq4buL4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bu3w6nhu5nhurfhurXhuqfhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fDqeG7meG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu55yceG6t+G7tuG7uXA24bq3w6Lhuqnhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu7fhu7NvceG6t8Oi4bq34bu3ZeG7ueG6t+G7i+G6oGThurfDjOG7l3Hhu5PhurfEqMahceG7k+G6t+G7i+G7k+G7l3A34bq3cGbhu7fhurfhu7fhu5Xhu4vhu5M24bq34bqt4bql4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu3w6nhu5nhurdxZHDhurfhu7bhu7Nl4bq3UOG6puG6t8OsxqHhurfhurTDgeG7meG6t+G7oWZ5ODg4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DouG6s+G6p+G6pS/huqdi4buJ4bqn4bq14bqz4bqt4bqt4bqz4bqz4bu34bqp4bqr4bqn4bqlYuG6tWPhu6HhurU44bujeeG7keG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw4zhurty4bq34bu14bun4bq3Y+G6t8Sp4bup4bq3w6zGsOG6t+G6tGVy4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5tx4buT4bq3cOG7mcOyceG6t+G7tuG7s+G7uXHhu5Hhurfhu7fhuq7hurfhu7fhu7PDg2ThurfDomIv4bq14bqzOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHEqOG7heG6puG6t+G7oWXhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu59v4bq34bu34buT4buZ4buN4bu34bq34buTw6nhu5nhurfDrGRx4bq3xKln4bu54bq34bq0ZXLhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurdx4buRZeG6puG6t8OiYi/hurXhurPhurfhu4ly4bq34buJ4bq7cuG6t+G7teG7p+G6t2Phurfhu5Hhu4Xhuqbhurfhu7NkOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu7NyceG7keG6t8SpczfhurfhuqXhuqfhurdx4buTZeG6t8OsxqHhurfhu7VoeeG6t+G7t+G7k+G7l+G6t+G7t+G7m3Hhu5PhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buR4bq74buZ4bq3Y+G6t3Hhu5NlN+G6t8OM4buXceG7k+G6t8SoxqFx4buT4bq3w6LhuqXhurdx4buTZTdZ4buTQeG6tylvceG6t+G6teG6t3Hhu5NlN+G6t+G7kOG7mWThurfhu6Bk4buZ4bq34bq14bq3ceG7k2U4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS7DsuG6t3Hhu5Nl4bq34bu34bun4buL4bq3cMSR4buZ4bq34buLc+G6t+G6reG6qTjhurXhuqnhuqXhurdx4buTZTjhurfhu7bhu7NyceG7keG6t8Spc+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1Hhu5Hhurvhu5nhurfhuq3huqU44bqlY+G6s+G6t3Hhu5NlN+G6t8OM4buXceG7k+G6t8SoxqFx4buT4bq3w6I44bqtYmLhurdx4buTZTfhurdZ4buTQeG6tylvceG6t+G6p+G6p+G6t3Hhu5NlN+G6t+G7kOG7mWThurfhu6Bk4buZ4bq34bq14bqzY+G6t3Hhu5NlN+G6t+G7nnJx4bq34bu24bu5cOG6t+G6pcOi4bq3ceG7k2U4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s8OA4bq34bu1d+G6t+G7i+G7seG6t8O94bu5ZHHhurfDrMah4bq34bu34bun4buL4bq3cMSR4buZN+G6t+G7k8OD4bq34buTw7px4buR4bq34buLc+G6t+G6peG6teG6t8Spw7Lhu7nhurd34bq3w53hu7nhurlx4buR4bq3UeG7keG6u+G7mTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu04bun4bq3xKnhu5nhu49w4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3w6zGoeG6t+G7t+G7p+G7i+G6t3DEkeG7mTfhurfhu5PDg+G6t+G7k8O6ceG7keG6t+G7oWXhurfhuqXhuq044bq34bu24buzcnHhu5HhurfEqXPhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buR4bq74buZ4bq3w6JiN+G6t+G7kOG7mWThurfhu6Bk4buZ4bq34bqlN+G6t+G7nnJx4bq34bu24bu5cOG6t+G6pzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bq14bq34buLZ+G7ueG6t+G7t+G7s2py4bq34buT4bu54bqm4buNceG6t+G7nnJx4bq34buyw63huqbhurfDrMah4bq34buL4bu54bunceG6t+G7t+G7s+G7peG7mTfhurfhu4vhu5Phu5lk4bq34buLw6rhu7fhurfhurXhurXhuq3hurfhu5PGsC/huqli4bqz4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buT4bulceG6t+G6teG6tTfhurfhuqThurvhurfEqMOq4buL4bq34buy4bu5xalx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFQw4Nk4bq3w6zhurty4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7oWVw4bq34bq14bqn4bq3xKnhu5nhu49w4bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhu7fhu5tx4buT4bq34buecnHhurfhu7bhu7lw4bq3w6zGoeG6t+G7tcOp4bu34bq34buhd+G6t+G7keG7heG6puG6t8SR4buL4buT4bq34bu3w6rhu4vhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOM4bq7cuG6t+G7teG7p+G6t2PhurfEqeG6u+G6t+G7oWVw4bq3w6Lhuqnhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu5Phu5nhu41x4bq3xKlkceG7keG6t3Bm4bu34bq34bu34buV4buL4buT4bq34bu34buzb3HhurfDouG6t+G7t2Xhu7nhurfhu4vhuqBk4bq3w4zhu5dx4buT4bq3xKjGoXHhu5Phurfhu4vhu5Phu5dw4bq3ceG7kWXhuqbhurfDouG6qy/hurXhurM44bq34buS4buZ4buNceG6t8OMxrDhurfhu7fhu7PDg3dx4buR4bq3w4zGsOG6t8Od4bu54bun4buL4bq3eeG7k3Rx4buR4bq3xKnhurvhurfEqeG7mcOy4bu54bq3w6Lhurfhu7dl4bu54bq34buS4bq54buZ4bq3w73hu7nhu4Vx4bq34bq0ZeG6t8Oi4bq34bu3ZeG7ueG6t+G7n+G7meG7j3Dhurdx4buRw4Phurfhu7fhuq7hurfhu4pkcOG6t+G7smRx4buT4bq34buzZOG6t+G7i8SC4bu54bq34buTxrA44bq34bu24buTanLhurfDrMSRcuG6t+G7i8SRcuG6t3Hhu5NkceG7k+G6t+G7t+G6ruG6t8OMZHHhurfhu4rhu5Phu5vhurfhu5Phu7nhuqbhurdZ4buTdHHhu5Hhurfhu4vhu5Phu6dx4buR4bq34bu34buT4buZb3Hhurfhu7dk4buZ4bq34bq0ZeG6t+G7tuG7l3Dhurfhu5/hu5nDs3Dhurfhu4vEguG7ueG6t3HDqXHhurfhu7fhu5tx4buT4bq3w53hu7nhurlx4buR4bq3UeG7keG6u+G7mTfhurfhu7fhu5Vx4buT4bq3xKnDs3HhurfhurXhuqXhurfhu5Hhu5nhu6/hurfhuqXhurPhurd54buTQeG7tzfhurdx4buRZeG6puG6t8OiYi/hurXhurM34bq3w6zhurty4bq34bu14bun4bq3Y+G6t+G6tOG7reG7meG6t+G7i8OD4buvceG7keG6t8SpxrDhurdww6lx4buT4bq3xKnhurvhurfhu6FlcOG6t2PhuqXhuqfhurdx4buTZeG6t8OsxqHhurfhu7fhu6fhu4vhurdwxJHhu5k34bq34buTw4Phurfhu5PDunHhu5E44bq34bu24buzcnHhu5HhurfEqXM34bq34bu34buTxqHhurfhuqThurvhurfEqMSC4buL4bq3WeG7k+G7qeG6t2HhuqXhurPhurPhurdx4buTZcOhN+G6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfhu7Thu7Fx4bq34bu2xqFx4buT4bq3YeG6p2PhuqXhurdx4buTZcOhN+G6t+G7tsOD4bq3UeG7keG7k+G7nWThurdh4bqr4bqz4bq3ceG7k2XDoTfhurfhu7bhu7Nl4bq3w4zFqXHhu5Hhurdhw6LDouG6t3Hhu5Nlw6E34bq34bu04buxceG6t+G7tuG7heG6puG6t2HhurXhuqnhurdx4buTZcOhN+G6t8OMZOG6t+G7tuG7seG6t2HhuqXDouG6t3Hhu5Nlw6E34bq34bu04buxceG6t+G7kmXhurdh4bq14bq3ceG7k2XDoTjhurfhu7Lhu5lvceG7keG6t3fhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq34bu2w4PhurdR4buR4buT4budZOG6t8Sp4bq74bq34buLc+G6t+G6teG6t3Hhu5Nl4bq3w6zGoeG6t+G7tWh54bq3xKnhu6k24bq34bqz4bq14bq34bu34buzw4DhurfDjOG7tuG7tOG6ty7hu5lxZHnhu5NycWrhurd34bq34bqk4bq74bq3WeG7k+G7qeG6t+G7nuG7k8SRceG7kzfhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq3xKjEguG7i+G6t1nhu5Phu6nhurfDrMah4bq3xKnhu6k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOM4bq7cuG6t+G7teG7p+G6t2Phurfhu4vhuqJx4buR4bq34buhZXDhurfhuqXhurXhurfhu7fhu7PDgOG6t+G7tXfhurfhu4vhu7HhurfDveG7uWRx4bq34bq0ZeG6t8OiYuG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7k3Xhu4vhurfDrMah4bq34bu34bun4buL4bq3cMSR4buZN+G6t+G7k8OD4bq34buTw7px4buROOG6t+G7iuG7k3bhurfhu7Thu6Vx4buR4bq3LuG7jTfhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq34bu2w4PhurdR4buR4buT4budZOG6t8OsxqHhurfhu5PDg+G6t+G7k8O6ceG7kTjhurdQw4Nk4bq3w6zhurty4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7oWVw4bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq34buLZOG6t3Hhu6U34bq34bu34buT4bu54bqmw7Jx4bq3cWpy4bq34bu34buzQeG6t+G7t8Op4buZ4bq34buKxalx4bq3RHHhurcu4budceG7k+G6t8OsxqHhurfDrMSC4bu34bq3cWpyN+G6t+G7tXNx4buR4bq34buh4butceG6t8SpxJFx4buT4bq34buL4buT4buXcDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buzw4Nk4bq3w6JiL+G6teG6szfhurfhu6Vx4buR4bq34bugb+G6t8So4buXceG7k+G6t1nhu5PDg+G7sXHhu5E34bq34buK4buT4bqg4bq34bu3xqHhu4vhu5Phurfhu7jDjFHhu4jhurfhuqThurvhurfEqOG6veG7n+G6t1lxajfhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq34buecnHhurfhu7LDreG6pjfhurfhu7fhu5tx4buT4bq34buecnHhurfhu7bhu7lw4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7c14bq34buIcuG6t+G7ocODdnHhu5Hhurdxw4Phu63hu4vhurfEqeG7qeG6t+G6tMOy4bq34buh4butcTfhurfEqcaw4bu34bq3ceG7kcaw4bu34bq3cW9x4bq34buL4buF4bqm4bq34buLZ+G7ueG6t+G7tcOq4bu34bq3w6zDquG7i+G6t8O94bu5ZOG6t+G7teG7ueG7p+G7meG6t8So4bq94buf4bq3WXFqN+G6t3Hhu6fhu5nhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3w6LhurfEqcOzceG6t+G7uMOMUeG7iOG6t+G6pOG6u+G6t8Sp4bq74bq3w6zGoeG6t+G7i+G7ueG7p3Hhurfhu7fhu7Phu6Xhu5k34bq34buL4buT4buZZOG6t+G7i8Oq4bu34bq34buf4buTcuG6uXHhu5Hhurfhuq3hurPhurPhurfhu5PGsOG6t+G7ieG7hXE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s3Jx4buR4bq34buf4buT4buZ4bq3xKlzN+G6t+G7t+G7k2py4bq3w6zEkXLhurfhu4vEkXLhurfhu4vhuqBk4bq3w4xkceG6t+G7iuG7k+G7m+G6t8Spw6ly4bq34bu34buZw7Jx4bq3eeG7k8OD4buxceG7kTfhurdx4buRaHnhurfhu6HDgOG7t+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu5Hhu4Xhuqbhurfhu4vhu5Phu5lk4bq34buLw6rhu7fhurfDouG6t+G7t+G7k+G7pXEvw6Lhuq1j4bq34buTxrAv4bq1OMOiw6Lhuq3hurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu7fDqeG7meG6t+G6pOG6u+G6t1Hhu5F14buf4bq34buya3I34bq34buT4bu54bqm4buNceG6t8Sow6rhu5/hurfhu5JlN+G6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu55yceG6t+G7tuG7uXA4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocSo4buB4buL4bq3w6zhu5nhu43hu7c34bq3w6zhurty4bq34bu14bun4bq3Y+G6t+G7keG7heG6puG6t3DDg2Thurfhu6Hhu61x4bq34buhZXDhurfhu7XDqeG7t+G6t+G7oXfhurdxQeG7meG6t+G7n+G7k+G7mcOzceG6t+G6reG6peG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu7fDqeG7meG6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurdRZHDhurfhu7bhu7Nl4bq3UOG6puG6t8OsxqHhurfhurTDgeG7meG6t+G7oWZ5OOG6t+G7tuG7k+G6oOG6t+G7t8OD4butceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurd54buT4bqg4bq3UeG7keG7ueG6psO1ceG6tyjhu7nhu4Vx4bq3WeG7k0Hhu4vhurfEqeG6u+G6t+G7i3Phurfhu4rhu6Vx4buR4bq3xKnhu5nhu41x4bq34buf4buTaXHhurfhu5Hhurbhu5nhurfhu7hC4bq3w6xkceG6t8Od4bu54bun4buL4bq34buR4buZZOG6tyZx4buR4bq3eeG7k3Phurfhu7XhurDhurfhu4vhu6fhurfhu7fhu5Phu5lvceG6t+G7t2Thu5nhurfhurRl4bq34bu34buXcOG6t+G7n+G7mcOzcOG6t+G7i8SC4bu54bq3ccOpcTbhurfDjMaw4bq34bu34buzw4N3ceG7keG6t8OMxrDhurfDneG7ueG7p+G7i+G6t3nhu5N0ceG7kTbhurfhu7bDg+G6t+G7oeG7jXHhu5PhurfDneG7ueG7hXHhurfhu5/hu5Phu7nhurfhuq034bq34bu4w4xR4buI4bq34bu34bubceG7k+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1FkcOG6t+G6pm/hu7nhurfhu4tn4bu54bq3eeG7k+G7p+G7meG6t+G7k3Z54bq34bq04but4buZ4bq34buLxJHhu4vhurfhu6HhurDhu4vhurfhu6HDg3Zx4buR4bq34buh4buZb3HhurfDveG7uWRx4bq34bu3aHnhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3w6zhur9x4buR4bq3cHXhu5nhurfDrOG7meG7jXHhurd54buTxJF54bq34buLZ3Hhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7t+G6t8Sp4buP4bq34buf4buTaXHhurfhu7fhu7PDg+G7sXHhu5Hhurfhu4vEguG7ueG6t+G7k8awN+G6t+G7i8SC4bu54bq3ccOpceG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq3w6zGoeG6t+G6tMOB4buZ4bq34buhZnk34bq34bufxqF54bq34bu34buT4buv4buZ4bq3w6zEkXLhurfhu4vEkXLhurfhu7bhu5PhuqDhurfhu7fDg+G7rXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3eeG7k+G6oDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhWeG7k3Phurfhu7bhu5PhuqDhurfhu7fDg+G7rXHhu5Hhurfhu7bhu7PGoXHhu5PhurfEqOG7l3Hhu5Phurfhu4jhuqJx4buR4bq3xKnFqXHhu5Hhurfhuqzhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7oWh54bq34bu0d+G6t+G7iuG7k+G7m+G6t+G7k+G7ueG6puG6t+G7t+G7mcOyceG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5HhurfEqeG7j+G6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurdx4buT4buZ4buNcOG6t+G6tMOA4bq34buLxILhu7nhurfhu5PGsDfhurfhu4vEguG7ueG6t3HDqXE34bq34buJcuG6t+G7iuG7k+G6oOG6t+G7t8ah4buL4buT4bq34bu4w4xR4buI4bq34bu34bubceG7k+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1FkcOG6t+G7oG/hurfhu7bhu7Phu5Xhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7i+G7k+G7m+G6t8Spw6lyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6oeG7tuG7k2py4bq34buJZHHhu5Hhu4tyceG7keG7tWRxOOG6tHHDoC954bqh

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]