(vhds.baothanhhoa.vn) - Bá Thước là huyện miền núi với 205 thôn, phố, trong đó có 52 thôn và 1 xã đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước đã thường xuyên quan tâm đến người có uy tín ở khu dân cư. Từ đó phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo… góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Bá Thước phát huy vai trò của người có uy tín ở khu dân cư

Bá Thước là huyện miền núi với 205 thôn, phố, trong đó có 52 thôn và 1 xã đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước đã thường xuyên quan tâm đến người có uy tín ở khu dân cư. Từ đó phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo… góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Bá Thước phát huy vai trò của người có uy tín ở khu dân cư

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bá Thước được khen thưởng trong năm 2022.

Hiện trên địa bàn huyện có 187 người có uy tín/205 thôn, phố với 3 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống (Mường chiếm 51,27%, Thái là 31,93% và Kinh chiếm 16,8%). Xác định tầm quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Ông Vũ Đình Hảo, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bá Thước cho biết: Trong những năm qua vai trò, vị trí người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên đáng kể. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực, chủ động hơn tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cộng đồng trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên Nhân dân các dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, xóa dần những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị tốt đẹp trong ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Nổi bật, trong phát triển kinh tế, những người có uy tín luôn vận động đồng bào tích cực lao động, sản xuất, thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, cây con giống Nhà nước hỗ trợ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kiến thức khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, ổn định đời sống. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, tu sửa kênh mương thủy lợi...

Đồng thời những người có uy tín luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động trong dòng họ, người dân trong thôn, phố tích cực xoá bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, một số tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc giảm đáng kể như tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không đi đăng ký khai sinh, khai tử và chủ động đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã và đang được người có uy tín tuyên truyền sâu rộng, phát triển mạnh mẽ đến từng thôn bản, khu phố và từng người dân. Các già làng, trưởng thôn, phố, những người có uy tín luôn nâng cao vai trò, làm công tác tư tưởng vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư, địa phương.

Bằng uy tín của mình, những người có uy tín đã vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực xã hội, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, dòng họ, thôn, phố. Tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phao tin, đồn nhảm, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn, phố, khu dân cư…

Công tác tuyên truyền, vận đồng Nhân dân nói chung và vai trò người có uy tín trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn huyện Bá Thước đã đạt được những kết quả rất đáng kể. Khẳng định rằng có được thành công đó, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các yếu tố chủ quan, khách quan; sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị; ngoài ra còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ người có uy tín, quần chúng Nhân dân tại các địa phương.

Trung Thủy


Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]