(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là “xứ sở” của mía ngọt, đường thơm. Mật mía cũng là nguyên liệu không thể thiếu làm nên món bánh nhè - thức quà quê hấp dẫn của xứ Thanh.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894bqiXeG7hcSROuG7hcSRw6jhu7I64buDZ+G7hTrDteG7mSI6w7Xhu5nhuqU64buSxJFb4buFxJEjL8SRLD0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhu4ciOuKAnHXhu5864buRw7LigJ06w6Phu5tbOuG7g8OpWzrhu4VkaeG7k+G7sjrhuq/hu6Nv4buFZDrhu5PEkW3hu4Phu7Q64buCw6Hhu5M64buDw6lbOsOj4bud4buFZDrhu4ciOuG7hWThu5nDuuG6peG7hTrhu4dl4bqp4buZOuG7gcSR4buL4buFZDrhu5PEkeG6qzrhu5PEkWXhuqfhu5k64buHIuG7gzrhu4XhuqXhu4U64buDZ+G7hTrhuqNd4buFxJE64buFxJHDqDotOuG7k8SR4bufw6M6w7Xhu5kiOsO14buZ4bqlOsSROeG7jzrEg+G6oeG7hTrDo+G7m1s6deG7nzrhu5LEkVvhu4XEkeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP8SD4buTxJHhu5nhu4PhuqM6ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP3RlxIPhu5PEkVk6ezs74buPdcOdOsSR4bqxZWTEkeG7k1k6PDx74buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uLigsLy47KcSDKCwoISEuKOG7k3t7KCzhu4c7LeG6o1vhu4XEkS3hu4XEkeG6seG7tOG6v+G7j2Q/Olvhu4fhu5Phu7A/4bqiXeG7hcSROuG7hcSRw6jhu7I64buDZ+G7hTrDteG7mSI6w7Xhu5nhuqU64buSxJFb4buFxJE/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Ozs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD88PHs/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PeG6ol3hu4XEkTrhu4XEkcOo4bu0OuG7uOG7r+G7hcSRWTrhu4Rk4buZxKnhu4U6ReG7heG7k+G6scO04buF4bqx4buTQCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3huq7huqs64buHIuG7gzrhu4Nn4buFOuG6o13hu4XEkTrhu4XEkcOo4buyOuG7hWThu6NvZTrhu4ci4buDOsOjYeG7hTrDo8SR4buZw6Dhu4U64bqj4bq7OsOjXcOjOuG7hWThu5nDuuG6peG7hTrhu4dl4bqp4buZWTrhuqNq4buTOuG7heG6p+G7j+G7sjrhuq/DoeG7mTp1W+G7hcSR4buyOuG7g8Oh4buTOuG7g8OpW+G7sjpk4buh4buFZOG7sjrEg+G7oVs64buTxJFdZTrhu5HDs2Xhu7I64bqv4bujb+G7hWQ6cyLhu4VkOnMiOuG7g2rhu5M6w6nhu5M64buF4bujbsOjOuG7h2nDo+G7tDrhuqJbZjrhuqNpw6M64bqj4bql4buFOuG7hWRmImU64buHIjrhuqNq4buTOuG7heG6p+G7jzrhu4Phuq3hu4M64buD4bq74buF4buyOuG6o+G6peG7hTrhu5PDtGbhu4VkOuG7hyI64buPxJFh4buFOuG7hcSROOG7hTrhu4ci4buDOuG7k+G7oTrhuq/DoeG7mTp1W+G7hcSROuG7k13Do8SROnPDreG7sjrhu4U54buZOsSRZjXDozrhuq/EqTrDo8SRw6nhu4Xhu7I64buTXeG7hTrhu4XEkeG7mcO6YuG7hTrDtMSpZTrhu5PDtGrhu4U6w6Phu5fhu4VkOnNuZTrEg+G7oVs64buT4bujbWU6cyI64bqv4bujb+G7hWQ6cyLhu4Vk4bu0OuG6ojThu4VkOuG7kXA64buBxJHhurdmOuG7h+G6t2Y6w6Phu5tbOuG6r+G7i2U64bqjIuG7hTrhu5Nbw7rhu7I64buFZOG7o29lOuG6r2Hhu5k64bqj4bqn4buPOuG7kcOiOuG7gcSR4bq3Zjrhu4fhurdmOuG7hTXhu4U64buFxJFy4buFZDrDo8SRZeG6p8OjOuG6o13hu4XEkTrhu5PDtGjhu4U6w6NnOuG6r+G7o2/hu4VkOuG7gcOp4buFxJE64buBxJFmMOG7hWQ6IS0ow6Phu4Phu7Q64buQW+G7mTrhuq9n4buyOuG7k8SRMDrhuqNd4buFxJE6cyI64buDauG7kzrDqeG7kzpk4buh4buFZDrhu5PEkV1lOuG7kcOzZTpzImY6xJFs4buFOsSRw7Phu4864buF4bujbsOjOuG7h2nDozrhu4HDqOG7gzrhu4PDoeG7kzrhu4PDqVs64bqvMTrhuq/hu5nhu4U64buR4buLZeG7sjrhu4U54buZOuG6r+G6p+G7hTrhu4HEkWU64bqjXeG7hcSROuG7hWtlOuG7h+G6peG7hTrhu5Phu5/Dozrhu4ciOuG6rzE6w6PEkcOp4buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7ksSR4bujw7Lhu4VkOuG7k8SR4bufw6M64bqjXeG7hcSROuG7hcSRw6jhu7I64buFZOG7o29lOuG7k1s6w6Mw4buDOuG7hcSRw6Hhu4U6c+G6uzrEg+G6tWY6w6Phu5tbOuG6o2rhu5M64buF4bqn4buP4buyOnPhurs64buFZGnhu5M64buTxJFt4buDOsOj4bubWzrhuq/hu6Nv4buFZDrhu4PDoeG7kzpzIjpk4buh4buFZOG7sjpz4bq7OuG6o+G7l2U64bqj4bq3ZjrEg8Ohw7o6xJHhu6Nt4buFZDrDo+G7m1s64bqvw6Hhu5k6dVvhu4XEkeG7sjrDo+G7l2U6xIPhu6Fb4bu0OuG6ol3hu4XEkTrhu4XEkcOoOnPhurk64buTxJHhuqc64buHIjrhu4Nq4buTOuG7k8SR4bufw6M6w7Xhu5kiOsO14buZ4bqlOsSDOOG7hTrEgzHhu7I64bqj4bq54buFxJE6xIPhurs64buDIjrhu4cgZTrhu4ci4buDOuG7kVvDujrhu4do4buFZDrhu5PEkXDDozrhu4HEkV3Do8SROsOj4bubWzp14bufOuG7ksSRW+G7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PeG7hGThu5nDumLhu4U6xJBy4buZOuG7hGThu4vhu4UjL+G7jz0=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]