(vhds.baothanhhoa.vn) - Giả cầy là món ăn dân dã, mang đặc trưng của ẩm thực Việt. Món ăn này thường được làm từ chân giò lợn, kết hợp với các nguyên liệu và gia vị tẩm ướp để có hương vị tương tự thịt cầy. Món ăn mang tên “giả cầy” cũng vì lý do này. Cách nấu giả cầy thơm ngon, chuẩn vị nhất có lẽ là cách nấu kiểu miền Bắc.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41xLjtL4bu04bu44buWS+G7pFPhuq1L4buk4bqj4buQSzvhu7TEgzHhu7hLOuG7uFc7S+G7i+G7nOG7pEkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4buT4bu44buWS+G7pFPhuq1LP+G7mEs6LjtL4buaO0vhu6ZRO0vhu6bGoOG7gks64buQO+G7tEvFqOG7nuG7pEs5N8SDO+G7tEvhu6ThuqPhu5BLVTpLOeG7tuG6t+G7pEvDguG7uFg54buES3EuO0vhu5o7Szvhu5jhuq1LOeG7tsSDMTvhu7RLxajEgzLhu6RLP+G7mDpLOeG6sUvhu6Thu7ZRO0vhu7Thu7ghSz8yO+G7gksmVjlL4bu2MjVLw6Iw4bu4S+G7pOG7kuG7pEs74bu0YeG6reG7rjtLP+G7uFhhS8Oi4buYS+G7tOG7uOG7kEvDoj1LOVU6S8SDMDVLxahZS+G7pC5L4bu2xIMgO+G7tEvDoj1LOcSDIDvhu7RLOeG6t0s54bu2PTlL4bukU+G6reG7hEtxLjtL4buaO0s64buQO+G7tEs54buuO0vigJzhu7Thu7jhu5ZL4bukU+G6reKAnUvhu6TDozvhu7RLw6IjSz/huqlL4bumLEs74buY4bqt4buES+G7ieG7kuG7pOG7tks7UmFL4bu04bu44buWS+G7pFPhuq1LOeG7tiA6Szvhu7QsO+G7gkvhu6Thu7ZhVTtLw6I9Szvhu7ZSOUvhu6QuSz/hu6xLP+G7mEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLO1JhSybhu7hZYUs64bu4VztL4buL4buc4buk4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7pjnhu7ZhOsOZS+G7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlU7DlTXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OSTcOVNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05Ow5NML05Mw5Lhu6ZNTcOTTMOUw5NNOU7DksOUw5I/w5Itek/hu47hu4zDlMOVw5VPw5LDlU3DksOVTy3hu7Lhu6ZNw5TDlOG7hCo14bu0Skvhu5A/OcOJSnEuO0vhu7Thu7jhu5ZL4bukU+G6rUvhu6ThuqPhu5BLO+G7tMSDMeG7uEs64bu4VztL4buL4buc4bukSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VOw5VKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOSTcOVSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONcS47Sznhu7Y9OUvhu7Thu7jhu5ZL4bukU+G6reG7hEtH4bq7O+G7tuG7gEty4bu0YX07S+G7lTs5xq83O8avOUhJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5N8SDMOG7pEs54bu44buuO+G7gkvhu6Thu7YoO0vhu6Thu7ZRO0vhu7Thu7ghSzXhu7ZA4buQSzk3xIMw4bukS+G7pOG6o+G7kEvhu6QsO0s/MjtLxahZSznhu7Y9OUs44buaO0vhu6Thu7bhu5zhu6RLw6Lhu5hLO+G7tuG7uFdhS+G7tFE7S+G7tiA74buCSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOCBL4buk4bu2Vks44buU4buk4bu2Szjhu6zhu4JLxajGrzpLOeG7tmHhu7hLw6Iw4bu4SzcgOksm4bu2Pkvhu6Thu7YsS+G7pOG7tuG7kuG6rUvhuqfhu6g6S8Oi4buYS+G7plThuq1LOsOg4bu4Sznhu7YgOuG7hEty4bu0LOG7mOG7uEs34buQ4buCSztWYUsm4bu2Pjvhu7RL4bukLks3IDpLJuG7tj7hu4JL4bukLks54bu2WUvhu6bDoDvhu7RLxajDqDtLJuG7tiHhu4JLw5lWNUvhu7Thu5Dhu4JL4bu04bu4UuG6rUvDmeG7kixLOeG7tmHhu7hLOTfhurfhu6RLOeG7uFY14buCSzd94bu4S8Woxq86S+G7pOG7lCxLOOG7lOG7pOG7tuG7gkvhuqfhu5I5Szphe+G7uEs5N+G7nDvhu7RLN+G6s+G7kEs44buU4buk4bu24buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG7uFY1S8WoVjvhu4JL4buk4bu24bueOUvhu6Thu7ZRO0vhu7Thu7ghSznhu7bhu5g74bu2SznhurE74bu0Szrhu7hWO+G7tOG7gkvEgzA1S+G7pMOgO+G7tEvDojDhu7hL4buk4bqjSzfhu7hXO+G7tEvFqMagS+G7tOG7uMagS+G7tizhu57hu6RL4bqn4buQ4bqt4buCSzvhu7Thu7ZY4buCSzjhu5bhu4JL4bu24buYO+G7tksm4bu2PkvDmeG7mjpLO+G7tinhu4JLOeG7tuG7rjpLOuG7nDpLOT464buCSzrhu7Dhu4JLxajEgzE74bu04buCS+G7plNhS+G7mjvhu4JLO8SDMOG7pEs64bucOks5N1s7S8WoV2FLw6Lhu5hLxIMwNUs5Nyw74bu0Sybhu7Ys4buWO+G7tEtNSznhu7hWO+G7tEvFqH074bu0S+G7tn3hu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJ4bu2KDtLPyzhu5Thu7hLO33hu7hLO+G7tj46S+G7puG7mOG6reG7gks14bu24bu4Sznhu7YgOkvhu7bhu5g74bu2Szo0Szd94bu4S+G7pOG7tixL4buk4bu2LEvhu6Thu7ZRO0vhu7Thu7ghS8WoxqBLxIMwNUvhuqfhu5gsS8WoV2FLxahWO0sm4bu24bu4Sznhu7Y9OUs44buaO0s/4buU4bu4Sznhu7YjS+G7pOG7tixLO8SDMOG7pEvhuqdROkvhuqdSNUvDmVdLOuG7njlLO+G7tGHhuq3hu647Sz/hu7hYYUvFqGE7Szk34buuO0s/4bqz4buQSzvhu7YpSybhu7Ys4buWO+G7tEtPTEvigJNLw5NMSzXhu7bDoTlL4buk4bu2LEs54bu2PTlLOlc6Szvhu7bhurFLw6Lhu5hLO+G7tFI6S8WoV2FL4bu04bu44buQS8OiPeG7hEvhu6Hhu7bhu7hLNeG7tlM7SzvEgzDhu6RLw5nhu5w5S8WoU2FLOFg5Sz/hu5Thu7jhu4JLO+G7rjpLO1Y6S+G7pOG7tixLw6LhurHhu5BLJuG7tlVhS8OiPUs/4buYSzouO0vhu7Thu7jhu5ZL4bukU+G6rUvFqMagS+G7tizhu5g7SzlSOeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41xLjtL4buaO0s74buY4bqtS+G6reG7rmFL4bukU2FLOeG7tj05S+G7pOG7tlE7S+G7tOG7uCFL4buk4bu2QDtLO+G7tuG6seG7gks74bu2xIM74bu0Sybhu7Y+O+G7tEvFqMSDMuG7pEs74bu2w6M7Szvhu5I54buCS+G7tOG7uOG6tUvFqMSDMuG7pEs64buYYUs44buc4bukS+G7tmE74bu0S8Oi4buYO+G7tEvhu6ThuqPhu5BL4bum4buQSz8yO+G7gkvhu6QuS8OiPUvhu6Thu7Zh4buQS+G7pOG7tmHhu5BL4buk4bqj4buQSzrhu7Dhu4JLOeG7tiA6Szt9O+G7tEvFqOG7nuG7pEs5N8SDO+G7tEvhu6ThuqPhu5BLOuG7nDpLOT464buES+G7oeG7tuG7uEvhu5o7S+G7pC5LOeG7tllLJlY5S+G7tjI1S+G7pMOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6RLPyzhu5Thu7hLN+G7kGFLO+G7tsSDSz/hu5JLOiDhu4JLOUDhu5BLOT7hu4JLOsOg4bu4Sznhu5hh4buCS+G7tsOhO+G7tOG7gks74bu0XeG7hOG7hOG7hEvhu7bhu5Dhuq1L4buaO0vhu6TDoDvhu7RLw5nDoTvhu4JLw5nhu5I74bu2S+G7pGF7O+G7gkvDmeG7kjvhu7ZLOuG6q+G7gkvhu6QgOks7Ljvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw41y4bu0YeG6rcOdO0vhu5nhurVhS3Lhu7Q+O0kvNcON

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]