(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Xác định công tác đảm bảo ANTT là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng NTM, Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo ANTT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảm bảo ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới

(VH&ĐS) Xác định công tác đảm bảo ANTT là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng NTM, Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo ANTT.

Trong đó, các lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lồng ghép việc triển khai các nội dung, tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Thông qua đó từng bước tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và nhân dân trong công tác tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở.

Với phương châm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin” đồng thời hướng hoạt động về cơ sở, lồng ghép công tác giữ gìn ANTT với việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các mô hình "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" về ANTT ở cơ sở, hàng năm, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt CBCS tăng cường xuống cơ sở, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó vừa làm tốt công tác dân vận, vừa làm tốt công tác nghiệp vụ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về ANTT, góp phần xây dựng NTM và giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đạt tiêu chuẩn số 19 về “giữ vững ANTT xã hội nông thôn” trong Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đó là Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố, tổ chức các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân vào công tác giữ gìn ANTT. Trong đó, đã củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động 635 Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn với 12.585 thành viên; 6.031 Tổ bảo vệ ANTT với 18.093 thành viên; 35.589 Tổ An ninh xã hội (chiếm 98,8% tổng số hộ) với 71.178 thành viên. Trong đó, 100% tổ ANXH, 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình đã ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT.

Ở nhiều nơi, phong tràotiếp tục có sự đổi mới và phát triển gắn với xây dựng NTM. Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm đã được nâng lên; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn đã góp phần kiềm chế việc gia tăng tội phạm và TNXH.

Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung và ở địa bàn nông thôn nói riêng luôn được giữ ổn định. Hiện nay, có 571 xã trong tổng số 630 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tham gia xây dựng NTM. Trong đó có 180/571 xã đã hoàn thành cả 19 tiêu chí và 545/571 xã đã hoàn thành tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, 95% đơn vị cấp xã đạt tiêu chí số 19 về “giữ vững ANTT xã hội nông thôn”; trong đó có hơn 20% xã và một huyện Yên Định đạt chuẩn NTM.

Hà Phương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]