(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm nay, người dân và các cháu học sinh ở các xã Giao Thiện, Giao An (Lang Chánh) phải đi qua cây cầu treo Bến Lậm bắc qua sông Âm, nối giữa làng Trô (xã Giao An), với thôn Khụ 2 (xã Giao Thiện) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi đi qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFRXHDjUUtbOG7teG7reG7q+G7uWNmw73DicSQReG7reG7qcOMZOG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDquG7nuG7l8OJZkVEcUFm4buiw7nhu7lm4bu0xqHhu7dm4bujd2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lUJm4bu54bur4bux4butw7rhu7dmRUThuqDhu7nhu6vhur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rhu7jhu7Hhu63hu6XDiWbhu7nhu43hu7dm4bu5bMOMxJFm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZIbmbhu59t4bufZuG7n+G7sW3DiWbhu7HhuqDhu59mxJDhu63hu7nhu7Fm4bqoZuG7n23hu59mw43Dsmbhu6rhu61sQWYg4bux4but4bun4bu5xJFm4buq4butbEFmTOG7uWbhurnhu7Rs4bu54burZuG7nuG7sW3hu7nhu7HhurtmQuG7scOz4butZnDhu61mQ8OJbGbhu5/hu5nDjGbhu5/hu5fDiWZFRHFBZuG7osO54bu5ZuG7tMah4bu3ZuG7o+G7j+G7n2ZDw4lsZsSQxILhu7nhu6tm4buY4bu3xJFm4bu54bqu4butZuG7q+G7rUdsZuG7tW7hu7nhu6tmIETEgmbhurnDjcOyZuG7quG7rWxBZkzhu7nhurvEkWZI4bqk4butZkXhu7HEguG7uWbhu7Lhu7HhurxmaWbhurnDjcOyZuG7quG7rWxBZiDhu7Hhu63hu6fhu7nhurtm4bujd2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lUJm4bu54bur4bux4butw7rhu7dmRUThuqDhu7nhu6vEkWZF4but4bul4bu3ZuG7m+G7uWbhu7nhu6vDicOMZuG7n8OCZuG7t+G7lUVmbOG7uWZFQW7hu7lm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mSG5mQuG7seG7gMOC4bu54burZkXhu63hu6fhu7lm4buz4bux4butZnDhu61mQ8OJbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcURm4buhReG7scOJ4bu34buj4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bDrOG7i2hCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4butSGXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu7lxScSQL2lpw6zDrC9oxKnDrOG7oWlo4buLaeG7icOtw61Fa2lqaeG7ieG7tWdlw71C4burYkThuqXhu4tpaOG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7nuG7l8OJZkVEcUFm4buiw7nhu7lm4bu0xqHhu7dm4bujd2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lUJm4bu54bur4bux4butw7rhu7dmRUThuqDhu7nhu6vhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrOG7i2jhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu57hu5fDiWZFRHFBZuG7osO54bu5ZuG7tMah4bu3ZuG7n8OBZuG7n+G7seG7reG7pcOJZuG7oW7hu61m4buxw4Lhu7lma2fhu7fEkWZE4bq24bu54burZmnhu7fEkWZw4buA4bqs4bufZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZkXhu4Jm4bu54buN4bu3ZmlnZ2plZlDhu5nDjGbhu7VuZuG7n+G7mcOMZuG7n+G7l8OJZnDhu4Dhuqzhu59mReG7seG7rcO5RWbhu7PDuWbhu5/hu5fDiWZFRHFBZuG7oeG7mcOMZkjhu43hu7nhu6vEkWbhu7Phu7HDieG7ueG7q2bEkOG7j0XEkWbhu7fDtEVmSG3hu7lm4bur4bq0ZWbhu7Dhu63hu6fhu7lm4buf4buZw4xm4buf4buXw4lmcMOyZuG7o3dmw43DieG6ruG7ueG7q2bhu5/hu5VCZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZkVE4bqg4bu54burxJFm4bu54bux4buAY2bhu7bDtEVm4bur4bq0ZuG7tW1FZuG7n+G7l8OJZuG7o3dm4bu34bqgRWZFb0FmRGxm4bu54bux4but4bulw4lm4bu14bq0ZuG7seG6suG7ueG7q2RmRUThurzEkWbhu6vhuqZm4buf4bux4buP4bu5xJFm4bu5c0Jm4bujd2bhu7HhuqLhu7nhu6tkZuG7ueG7seG7reG7pcOJZnDhu63hu7nhu7FmSOG7r0XEkWbhuq7hu59m4buf4bquZnB34bu54buxZuG7o3dm4bu34buVReKApmbhu7Phu7Hhu63DueG7uWbhu7fDtEVm4buf4buXw4lm4bujd2ZEw4nhu7nhu6tm4bu14buP4bufZuG7t2/hu7nhu7Fm4buz4bux4butZuG7n8OBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZIbmZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmReG7reG7p+G7uWZw4butZkPDiWzEkWbhu7nhu7Hhu5VFZuG7tW5mSG5BZuG7t+G6umxm4bu34buAbGbhu7Xhur7EkWbhu6vhu5nDjGZF4buZ4bu3ZuG7teG7imbhu7FBbOG7ueG7q2bhu7ds4bu54burxJFm4bu1QWbhu7Xhu4/hu7nhu6tm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZWbhu7jhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZuG6qGZw4buZw4xm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUXEkWbhu7fDtOG7n2bhu6HhurpmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59mRcOJZsSQRmxm4bu54bux4but4bulw4lm4bu14buX4bu5xJFmReG7scO5ZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2ZFduG7ueG7sWZFRG/hu7nhu6tmw43DieG6ruG7ueG7q2bhu5/hu5VCZuG7n8OKbGbhu5/hu5nDjGbhu5/hu5fDiWbhu7nhu6tuw4xm4bufbuG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu63DuuG7t2ZFROG6oOG7ueG7q2Vm4bu44bux4but4bulw4lm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7s+G7seG7rWZw4butZsONcWbhu7dtw4xmQ8OJbGbhu5/hu5fDiWbhu6Nt4bu54buxZsONcWbhu6N3ZsSQxqFCZsONw4nhuq7hu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu7XhurRm4bux4bqy4bu54burxJFm4bur4buZw4xm4bufQeG7ueG7q2ZIbuG7ueG7sWbDjXHEkWbhu7dsw4xm4bu34buP4bu5ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu6N3ZkTDguG7rWbDjcOJ4bqu4bu54burZsSQxILhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bDrOG7i2hCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4butSGXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu7lxScSQL2lpw6zDrC9oxKnDrOG7oWlo4buLaeG7iWlrRcSpaGjDrGfhu7VnZcO9QuG7q2JE4bql4buLaGjhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu57hu5fDiWZFRHFBZuG7osO54bu5ZuG7tMah4bu3ZuG7o3dmw43DieG6ruG7ueG7q2bhu5/hu5VCZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZkVE4bqg4bu54bur4buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFw6zhu4to4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7nuG7l8OJZkVEcUFm4buiw7nhu7lm4bu0xqHhu7dm4bujd2bDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n+G7lULEkWZF4but4bul4bu3ZuG7m+G7uWbhu7fhu5VFZmzhu7lmRUFu4bu5ZuG7q+G7rWxBZkXhu7HEguG7ueG7q2bhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZIbmZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmReG7reG7p+G7uWbhu7fhurThu61m4buz4bux4butZnDhu61mQ8OJbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiBE4buA4bqk4bufZkXhu7Hhu4Thu59mRURv4bu54burZkVEw7rhu7nEkWZE4buVRWbhu7dB4bu54burZuG7n8OCZkPDiWzhu7lm4buf4bux4buG4bufZuG7ueG7jeG7ueG7q2bEkOG6pOG7t2bhu5/DgWbhu6vhu63Ds+G7rWZC4buxbUJmRcOJZsSQRmxm4buxQcO04bufZsON4buZw4xm4bu34bqk4butZuG7n+G7mcOMZuG7n+G7l8OJxJFmcMWpZkVvQWZw4but4bulw4lm4buz4but4bun4bu5ZkXhu7HDicah4bu5ZuG7teG6rOG7rWbhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmcOG7rWbhu7Vv4butZuG7q+G7rWxBZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDquG7suG7seG7j+G7n2bhu57EguG7ueG7q+G6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDqg==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]