(vhds.baothanhhoa.vn) - Những tuyến đường hoa, hàng rào xanh, những ngôi nhà được chỉnh trang sạch đẹp, vườn tạp được cải tạo trồng những loại cây ăn quả, rau màu có giá trị… đều do bàn tay của hội viên, phụ nữ trong tỉnh làm, đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đây là điểm nhấn thể hiện sự thay đổi về tư duy, nếp nghĩ, cách làm mới của các cấp Hội LHPN trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyUkxIMl4bq24bq5Y2YsZ8Opw6FnLOG7leG7k2hnZSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLGfEqWdlLOG7lcOpxKlnLGbDs+G6uSzhu5Hhu5ciLOG6ryDhuq8s4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bqvw6kwaCxmcWdlLOG6tjHhurksw6ls4bq5LOG6tzHhurksxIPhurlj4buXLMO0w6nhu50sZ3Qs4buVaDBnLOG7keG7l2rhuq8s4buFw6BnLOG7lcOpcCzDmeG6uOG6uOG6uCQvxIMlJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JUfDqXRnZSzhu5Xhu5fhu6XhuqlnLOG6t+G7ocOyZ2Usw6loIuG7tizDqTBnZSzhu5MwaCzDuSJnw6nhu7YsZ8OpdGdlLGdlxKnhurksZ8OpMCzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvw6nhur9nw6ks4buV4buTImdlLOG7mTHhuq/DqSzhurfDosO04bu2LHXhu6HDsmcs4buVMcO0LOG6t+G7oeG7jeG6ryzhuq8y4bq5LOG7lTFoLOG7leG7k2tnZSxnw6l0Z2Us4buFaDHhurks4bqvYeG7pSw0Zyzhu5Hhu5cy4bu2LOG7kyLhu5csZjDhu5cs4bqvaSxl4bq5ICzhu5Xhu5PDquKApizhurfhuqvhu5cs4bqxaCzEgzBnLOG7lSLhu6Us4bqv4bujIizDqWzhurksdeG6ueG6rWfhu7Ysw7TDqeG7nSxndCzhu5Xhu5NoZ2Us4buV4bq/Z8OpLOG7hTBm4bu2LOG6tzMsdTAs4bq3ImdlLGVpw7Qsw7TDqcOgZyzhu5XDqSLhu6Us4bq3beG6uSzhurHhurliZyxmMWgsZ8SpZ2Us4buVw6nEqWfhu7Ys4buVMWgs4bqvMmfDqSzhu5Hhu5ciZyxmxKnhurks4buV4buT4buhw7JnZSzDuSJnw6ksLSzhu5kx4bqvw6ksLSzhurfDosO04bu4LOG6tmHhu6Us4buFMCzhurfhurljZixnw6nDoWcs4buVw6ljLMOp4bq5Ymcs4buZcizhu5XDqSLhu6Us4bq3beG6uSx14bqrLOG7leG7oSzhurHhu5fhu6Xhu7YsZ+G6qcO0LGdlw6nhu4Hhu7Ys4bqvIOG6r8OpLOG7hTBmLGbDs+G6uSzhuq/hu6MiLOG6ryDhuq8s4bqvw6HDtCzDiWzhurks4buEw4nDlEcs4buV4buTaGdlLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsR+G7lEbhu7YsR+G7lEYsZ2FnZSzhuq8iaOG7tixH4buURizhu4Phurlj4buXLGbDo+G7l+G7tizhurfEqSzhu5XDqcOqLHU0Zyxm4bq5Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw8PiHDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoLl0vITxd4bqxPC5dPnshW+G7lX0uPD4o4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuPHs7LCLhu4Xhu5Xhu6474bq24bq5Y2YsZ8Opw6FnLOG7leG7k2hnZSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLGfEqWdlLOG7lcOpxKlnLGbDs+G6uSzhu5Hhu5ciLOG6ryDhuq8s4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bqvw6kwaCxmcWdlLOG6tjHhurksw6ls4bq5LOG6tzHhurksxIPhurlj4buXLMO0w6nhu50sZ3Qs4buVaDBnLOG7keG7l2rhuq8s4buFw6BnLOG7lcOpcCzDmeG6uOG6uOG6uDssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOzw+ITssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7lMOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6rsSpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOKAnCg+Lizhu4NmLOG6t+G7ocOyZ2Usw6loIiwtLOG6t+G7ocOyZ2Us4buV4buTImfDqSwtLMOpMGdlLOG6r2Hhu6UsLSzDqTBnZSzhu5MwaCzDuSJnw6nigJ0s4bqvw6kwaCxmcWdlLOG6tjHhurksw6ls4bq5LOG6tzHhurksxIPhurlj4buXLMO0w6nhu50sZ3Qs4buVaDBnLOG7keG7l2rhuq8s4buFw6BnLOG7lcOpcCzDmeG6uOG6uOG6uOG7tizhuq8g4bqvLOG6r8Ohw7Qsw6ls4bq5LOG7hMOJw5RHLOG7leG7k2hnZSzhu5Xhur9nw6ks4bq3a2dlLOG7hWgx4buVLOG7kyIs4buR4buXYWcs4buV4buTa2dlLMOpaCLhu7Ys4bqvYeG7pSzDuSJnw6ks4buVMeG6uSzhuq8g4bqvLOG7leG7k+G7neG6ryzhurfhu6HDsmdlLOG6r8Op4bq7Z8OpLHUwLOG6ryDhuq8s4buV4buX4bul4bqpZyzhurfhu6HDsmdlLOG7leG7k2hnZSzhu5XDqcSpZ+G7tizDuWlmLOG7jyzhuq8g4bqvLOG7g8Op4buXLOG6sWFnLOG6r+G7oeG7tCzhu4UwZixmw7Phurnhu7Ys4buFMGYs4bq3w6LDtCxnw6l0Z2Usw6kwZ2Us4buTMGjhu7YsxINw4bqvLOG7leG7ocOyZ2UsxIM2Z2UsdeG6pyzhu5Xhu5MiZ8OpLMSD4bq74bqvw6ksw6nDrCLhu7jhu7jhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD5bPsO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCguXS8hPF3hurE8Ll08fS4p4buVfVt9LiHhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu659Pik7LCLhu4Xhu5Xhu6474bq24bq5Y2YsZ8Opw6FnLOG7leG7k2hnZSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLGfEqWdlLOG7lcOpxKlnLGbDs+G6uSzhu5Hhu5ciLOG6ryDhuq8s4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bqvw6kwaCxmcWdlLOG6tjHhurksw6ls4bq5LOG6tzHhurksxIPhurlj4buXLMO0w6nhu50sZ3Qs4buVaDBnLOG7keG7l2rhuq8s4buFw6BnLOG7lcOpcCzDmeG6uOG6uOG6uDssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz5bPjssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7lHEsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7lcOpIGdlLGci4bul4bu2LOG7leG7k+G6rWcs4buDw6k1w7Qs4bqvIOG6ryzhu5Xhu5fhu6XhuqlnLOG6t+G7ocOyZ2Us4buF4buXxKlnLOG7k3Lhuq8s4buT4buJLOG7mTXhuq8sw6loIuG7tizhurfhu6HDsmdlLMOpaCLhu7Ys4bqvw6nhuqHhu5csw6loIizhurFoLOG6r8Opw6os4bqzZix14buXZyzhu5Xhu5NrZ2Xhu7Ys4bqvw6k0Zizhu5lp4bqvLHXDs+G6uSzhu5Xhurlnw6ks4buVw6nDoGcsw6k0Z2Usw6kg4bq54bu2LGfDqeG6uWLhu5Usw6nhu5fhu6Xhuqnhu5Xhu7Ys4buVMWgs4buZcOG6ryzhu5lqZ2UsZsOz4bq54bu2LOG7lcSpLOG6t+G6uWNmLOG6r8OpaCzhurHhurliZyxmMWgs4buVw6nEqWcs4buR4buX4bqt4bu2LHXhu5tnZSzhurfEqSzhu5XDqcOqLGbDs+G6uSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPD4+w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKC5dLyE8XeG6sTwuXT5bLjzhu5U+PildLuG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rn0+XTssIuG7heG7leG7rjvhurbhurljZixnw6nDoWcs4buV4buTaGdlLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsZ8SpZ2Us4buVw6nEqWcsZsOz4bq5LOG7keG7lyIs4bqvIOG6ryzhuq/EqWdlLOG7leG7k+G6vWfDqSzhuq/DqTBoLGZxZ2Us4bq2MeG6uSzDqWzhurks4bq3MeG6uSzEg+G6uWPhu5csw7TDqeG7nSxndCzhu5VoMGcs4buR4buXauG6ryzhu4XDoGcs4buVw6lwLMOZ4bq44bq44bq4OyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PD4+OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslw4nhu6Hhu49nZSxwZ2UsdeG6uWLhuq8s4buFMGYsZzDhu6Xhu7Ysw6ls4bq5LHXhurnhuq1n4bu2LMO0w6nhu50sZ3Qs4buV4buTaGdlLOG7leG6v2fDqSzhurczLGVpw7Qs4bqvxKlnZeG7tixlacO0LOG7leG6ueG6q2csZuG7lyIs4bqvIOG6ryzhu4VoMeG6uSzhuq9h4bul4bu2LMOpaCIs4bqvaSzhu5lw4bqvLOG7mWpnZSzhu5Vq4buV4bu2LOG7lcOp4bq74bqvw6kscGdlLHXDs+G6uSxmxKnhurks4buV4buT4buhw7JnZeG7tizhu5XDqcOy4bq5LOG7leG6ueG6qeG7lSx1MCxn4buPLOG7keG7lyJnw6ksZzRmLOG7leG7k2tnZSzDqSLhurksxIPhuq1nLOG6t+G7ocOyZ2Xhu7gsR8Op4bq54bqr4buXLOG6t29nLHXDquG7tizhuq/DqcOqLOG6s2Ys4bqvw61nLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsdeG7ocOyZyzhu6FvZizhuq9h4bulLGXhurlqZ2Us4bq3Yyzhuq9pLGdl4buXa2cs4bqvw6nhurkiLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6r8Op4bq54bu2LOG7lW0s4buV4buTa2dl4bu2LOG6r8OpNGYs4buZaeG6ryQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6seG7lcOp4buXZsSDLOG6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7Isey4uw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKC5dLyE8XeG6sTwhLi4uLiHhu5UhPCh9POG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7riFdKDssIuG7heG7leG7rjvhurbhurljZixnw6nDoWcs4buV4buTaGdlLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsZ8SpZ2Us4buVw6nEqWcsZsOz4bq5LOG7keG7lyIs4bqvIOG6ryzhuq/EqWdlLOG7leG7k+G6vWfDqSzhuq/DqTBoLGZxZ2Us4bq2MeG6uSzDqWzhurks4bq3MeG6uSzEg+G6uWPhu5csw7TDqeG7nSxndCzhu5VoMGcs4buR4buXauG6ryzhu4XDoGcs4buVw6lwLMOZ4bq44bq44bq4OyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647ey4uOywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4bq24bqpZyxnIuG7peG7tizhuq8g4bqvLOG6r8Ohw7Qsw6ls4bq5LOG6tzMs4buFMGYs4bq34buh4buN4bqvLCh9Lizhu4NmLOG6t+G7ocOyZ2Usw6loIiwtLOG6t+G7ocOyZ2Us4buV4buTImfDqSwtLMOpMGdlLOG6r2Hhu6UsLSzDqTBnZSzhu5MwaCzDuSJnw6nhu7YsZWnDtCzDtMOpw6BnLOG7hTBmLOG6r8OpaCzhuq8yZ8OpLOG7keG7lyJnLGdlMOG7pSxmbOG7lSzhu5Ny4bqvLOG7k8O14bu2LOG6t8Oiw7Qsw6lvZ+G7tizhu4UwZizhu5XDqSLhu6Us4bq3beG6uSzhu5nhu5fhu6UsZ2XDqeG7gSzhuq/hu6MiLGfDqeG6ueG6q+G7lyzDqWwsZeG6uSIs4bq34bq9Z8Op4bu2LOG7lXEs4bq3aSzhuq/DqeG7l2dlLOG7lSLhu6UsZeG6uXQsZeG6vWcsdWIs4buZ4bq5Z8OpLGbEqeG6uSzhu5Xhu5Phu6HDsmdl4bu2LMO5YeG7pSzhurFyZ2UsR+G7lEbhu7YsR+G7lEYsZ2FnZSzhuq8iaOG7tixH4buURizhu4Phurlj4buXLGbDo+G7l+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7Isez59w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKC5dLyE8XeG6sTwhLihbIV3hu5U8Wz48W+G7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rnshKDssIuG7heG7leG7rjvhurbhurljZixnw6nDoWcs4buV4buTaGdlLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsZ8SpZ2Us4buVw6nEqWcsZsOz4bq5LOG7keG7lyIs4bqvIOG6ryzhuq/EqWdlLOG7leG7k+G6vWfDqSzhuq/DqTBoLGZxZ2Us4bq2MeG6uSzDqWzhurks4bq3MeG6uSzEg+G6uWPhu5csw7TDqeG7nSxndCzhu5VoMGcs4buR4buXauG6ryzhu4XDoGcs4buVw6lwLMOZ4bq44bq44bq4OyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647ez59OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4bqu4bubZ2UsdcOz4bq5LOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOKAnCg+Lizhu4NmLOG6t+G7ocOyZ2Usw6loIiwtLOG6t+G7ocOyZ2Us4buV4buTImfDqSwtLMOpMGdlLOG6r2Hhu6UsLSzDqTBnZSzhu5MwaCzDuSJnw6nigJ3hu7Ys4bqvIOG6ryzhuq/DocO0LMOJbOG6uSzhu4TDicOURyzhu5Xhu5NoZ2Us4buV4bq/Z8OpLOG6r8OtZyzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqvLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOKAnCjhu7goPi4sZ8OpMCzhu5kx4bqvw6ksLSx14buhw7JnLGbDo+G7l+KAneG7tizigJxHw6kwLOG7mTHhuq/DqSwtLHXhu6HDsmcs4bq3w6LDtOKAnSzhurfhu6Hhu43huq8sZTVnLMSD4bq5Y2fhu7gs4bq2Yyzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq9pLMOp4bq5YuG7lyzhu5Hhu5cyLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8Op4bu2LOG6ryDhuq8s4bqvw6HDtCzDiWzhurks4bq3Myzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqvLOG7leG7l+G7peG6rWcs4buV4buT4buX4bul4bqrZ+G7tix14bqhZyzhurdsZ2Us4bqvIGcsxINs4bu2LMOpbOG6uSx14bq54bqtZyzhuq/DqeG6v2fDqSzhu5Xhu5MiZ2Us4buFMeG6uSzhu4PDqeG7l8SpZyx14bq54bqtZyx14buhw7Jn4bu2LMSDaizhu5Xhu5Phurss4buFMeG6uSzhu4PDqeG7lyzhuq/DqTRnLGfhu5fEqeG6uSzDqeG7jcO0LOG7heG7p+G7tizhuq/DqeG6v2fDqSzhu5Xhu5MiZ2UsZ8OpMCzhuq9zIizhu5kx4bqvw6nhu7Ys4bq3w6LDtOG7tixlw6xnLGUwZ2Xhu7Ys4buDw6loIizDqcOs4bqv4bu2LOG7lTdnZSzhu5XDqeG7m2dlLMO0w6lhZyzhu4VoMeG6uSzhu5Mg4bqvLOG7lTHhurksw6lsLGXhurkiLOG6t+G6vWfDqeG7tizhu5Xhu5NrZ2Usw6kwZ2Us4buTMGgs4bqvYeG7pSzDuSJnw6nhu7Qs4buV4buhb2dlLOG7leG7k+G7jSxl4bq5xqHDtCxnw6ki4buXLGdlMOG7pSzhuq/EqWdlLOG7hSJoLOG6t2xnZSzhurdjLOG6r8Op4bq/Z8OpLOG7leG7kyJnZeG7tizhuq8y4bq5LOG7lTFoLOG7hTHhurks4buDw6nhu5fEqWcsdeG6ueG6rWfhu7YsZsSpLMOp4bq9Z8OpLOG6r+G7oyIsZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw8PjzDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoLl0vITxd4bqxPCEuLns+W+G7lSg8KDw+4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buue1suOywi4buF4buV4buuO+G6tuG6uWNmLGfDqcOhZyzhu5Xhu5NoZ2Usw7lh4bulLOG6sXJnZSxnxKlnZSzhu5XDqcSpZyxmw7Phurks4buR4buXIizhuq8g4bqvLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG6r8OpMGgsZnFnZSzhurYx4bq5LMOpbOG6uSzhurcx4bq5LMSD4bq5Y+G7lyzDtMOp4budLGd0LOG7lWgwZyzhu5Hhu5dq4bqvLOG7hcOgZyzhu5XDqXAsw5nhurjhurjhurg7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs8Pjw7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyVHw6nhurnhuqvhu5csw6lsLGXhurkiLOG6t+G6vWfDqSzhuq8y4bq5LOG7lTFoLHXhu6HDsmcs4buVMcO0LOG7leG7k2tnZSzhuq9h4bulLDRnLOG7keG7lzLhu7Ys4buV4buTa2dlLOG7lcOp4bqtZizDqWgiLOG7leG7k2hnZSx14buhw7JnLGfDqTDhu7YsZ2FnZSzhuq8iaCzhurfDsuG6uSzhu5lqZ2Us4buV4bq5Z8OpLOG7lcOpw6Bn4bu2LOG6r2ks4buVw6nhuq1mLOG6t2xnZSzhu4Vy4bqvLOG7leG7k2hnZSzhu5kyZyzDueG7l8Oh4buVLHUwLMOpNGdlLMOpIOG6uSzhuq/DqeG7l2dlLOG7lSLhu6Usw7lh4bulLOG6sXJnZSzhuq8yZ8OpLOG7keG7lyJnLGbEqeG6uSzhu5Xhu5Phu6HDsmdlJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+fT7DtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoLl0vITxd4bqxPCEuISkhfeG7lSlbPD4p4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buufXt7Oywi4buF4buV4buuO+G6tuG6uWNmLGfDqcOhZyzhu5Xhu5NoZ2Usw7lh4bulLOG6sXJnZSxnxKlnZSzhu5XDqcSpZyxmw7Phurks4buR4buXIizhuq8g4bqvLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG6r8OpMGgsZnFnZSzhurYx4bq5LMOpbOG6uSzhurcx4bq5LMSD4bq5Y+G7lyzDtMOp4budLGd0LOG7lWgwZyzhu5Hhu5dq4bqvLOG7hcOgZyzhu5XDqXAsw5nhurjhurjhurg7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+fT47LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyVGbuG6uSxnZcSp4bq5LGfDqTAs4bqv4bujIizDqWzhurksdeG6ueG6rWcs4bq34buh4buN4bqvLGU1ZyzEg+G6uWNnLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG6tzHhu5Us4buV4bq54bqt4buXLOG6r8Op4bq7LOG7hTAs4buZcixlw6nhurksZ8Op4bqhZyxnbizhu4Vy4bqvLGfDqXRnZSzhurdpZ2UsZWnDtCzhuq/hu6MiLMOpbOG6uSx14bq54bqtZyx1MCzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqWzhurks4bqvw6nhu5dnZSzhu5Ui4bulLMO5YeG7pSzhurFyZ2UsR+G7lEbhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD4pPsO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCguXS8hPF3hurE8IS4pPCl74buVIS48XVvhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu64+XX07LCLhu4Xhu5Xhu6474bq24bq5Y2YsZ8Opw6FnLOG7leG7k2hnZSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLGfEqWdlLOG7lcOpxKlnLGbDs+G6uSzhu5Hhu5ciLOG6ryDhuq8s4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bqvw6kwaCxmcWdlLOG6tjHhurksw6ls4bq5LOG6tzHhurksxIPhurlj4buXLMO0w6nhu50sZ3Qs4buVaDBnLOG7keG7l2rhuq8s4buFw6BnLOG7lcOpcCzDmeG6uOG6uOG6uDssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pPjssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7kOG7lyIs4buTMCzhu5loIOG7leG7tizhurfhuqlnLGci4bul4bu2LOG7lWgwZyzhu5Xhur9nw6ks4bq3Myzhuq/DqcOhZizhurfhurljZix1MCxlNWcsxIPhurljZywoKH0uLOKAnEfDqTAs4buZMeG6r8OpLC0sdeG7ocOyZyxmw6Phu5figJ3hu7Ys4oCcR8OpMCzhu5kx4bqvw6ksLSx14buhw7JnLOG6t8Oiw7TigJ3hu7gs4buQ4buXIizhurdp4bu2LGVpw7Qsw7TDqcOgZyzhu4UwZizhu5kx4bqvw6nhu7Ys4bq3w6LDtCzhuq8yZ8OpLOG7keG7lyJnLGbEqeG6uSzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLGfEqWdlLOG7lcOpxKln4bu0LMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNnLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqnhu7YsZ2FnZSzhuq8iaCzhu5XDqeG7lyxnw6nhuqHDtCx1MCzhuq8y4bq5LOG7lcOp4bq5Ymcs4bqvw6nDoeG7lSzhu4Xhu6Hhu41nZSzhuq/hu5ds4bqvLOG7mWpnZSzhuq/hu6MiLOG6ryDhuq8sZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLMOpbOG6uSx14bq54bqtZyzDtMOp4budLGd04bu2LOG6r+G7m2dlLOG6tjJnZSzEg2wsdTAsR8OpYWcs4bqxYWcsw7lh4bulLOG6sXJnZSxH4buURuG7tixH4buURixnYWdlLOG6ryJo4bu2LEfhu5RGLGbDs+G6uSzhu4Phurlj4buXLGbDo+G7l+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JeG7hOG6rSzDiTAkL8O0JQ==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]