(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc sống của người dân 5 xã vùng biển của huyện Hậu Lộc vốn khó khăn lại càng trở nên eo hẹp trong những ngày địa phương thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 được quy định tại Nghị định số 128 của Chính phủ. Mô hình Gian hàng 0 đồng được tổ chức nhằm san sẻ yêu thương, tạo thêm động lực giúp người dân nghèo vượt qua khó khăn, cùng địa phương vượt qua dịch bệnh.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73huqXDk8OC4buWw4FP4bqm4buWTsOBw4DDgUZS4buWTsOBLcOBeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG7rMOC4buWw4Hhu6zDjcOBJuG7ilbDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU7Dkz3DgsOB4buUWMOCw4Hhu4Thu47hu4JPeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXkvT+G6oMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6jhuqdHw4Lhu4RBw704VlPhu4LDgeG7rFHhu5ZOw4Hhu4LDncOCw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4bquw4Eq4bqqw4EkWOG7lk7DgeG7hsOTS+G7lsOB4buCw53DgsOBT1YmSuG7lsOB4bqnw4pWw4HDqVPhu4LDgSRR4buWw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7lsOB4buY4bqsw5PDgeG7guG6puG7lk7DgeG7ruG7sMWow4Hhu5bhu4rhu5bDgUfGoMOBT0nhu6jDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu5ZO4bqmJsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buoT8ag4buWTsOB4buu4buew4Lhu63DgeG7guG6pOG7gk/DgeG7mCbDgeG7ruG6rOG7lMOB4buuT+G7pMOTw4Ek4bqmw4HhuqThu6jDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7hsOTSuG7lsOB4buoT+G6pOG7qMOB4buoT+G7nOG7lk7hu63DgeG7gk9R4buWTsOB4buE4buO4buCT8OB4buuT0fGoMOB4buC4bq64buow4FGU8OBxILDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7qlYmw4FG4buO4buWT8OB4buu4bqsw5PDgeG6u05P4buOw4FG4buO4buWT8OB4busUcOB4bqg4bqi4bqyw4Hhu4LDncOCw4E4T8OS4buWT8OB4buoT8Od4buvw4HhurlQw4FP4buM4buWT8OB4bqlw5PDguG7lsOBT+G6puG7lk7DgcOAw4FGUuG7lk7DgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7rlTDgeG7gk/hu7bhu4LDgeG7lk9E4buUw4Hhu6zDguG7lsOB4busw43DgSbhu4pWw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZO4butw4Hhu67huqzGoMOB4buuT+G7iuG7lMOBRlPhu5ZOw4Hhu5hA4buCw4FOw5NX4buow4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4buWTk/DqMagw4Ek4bu04bum4buuw4Hhu6pWw4LDgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buW4butw4Hhu4JY4buWTsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Ek4bu04bum4buuw4Hhu6pWw4LDgeG7hOG7juG7gk/DgeG7hkrhu5ZP4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsSCw4Phu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqg4bqu4bqgL+G6oOG6sOG6oOG7hOG6ouG6osOD4bqgxILEgsOD4buuw4PhuqLDg8SCxILhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6oOG6tuG6okHDgcOC4buY4buuw7lB4bqlw5PDguG7lsOBT+G6puG7lk7DgcOAw4FGUuG7lk7DgS3DgeG7rMOC4buWw4Hhu6zDjcOBJuG7ilbDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU7Dkz3DgsOB4buUWMOCw4Hhu4Thu47hu4JPQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7EgsODQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG6pcOTw4Lhu5bDgU/huqbhu5ZOw4HDgMOBRlLhu5ZOw4Hhu5jhuqbDgT/DgeG7ruG7tMWo4buWTsOB4buCw53DgsOBOE9WVcOTw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4Hhu5RJw4Ek4bqmw4Hhu4ZIw4HhuqXDk8OCw4Fh4buM4buWT8OBbz3DgsOB4buu4bqsw5PDgeG6p8OKVsOBw6lT4buCw4Hhu6hPUcOTw4FP4bum4buow4Ekw5nDk8OBYcag4bqm4buWw4Hhu65Pw4Lhu5ZPw4Hhu5bDk+G7iuG7lsOB4buC4bqk4buCw4Eq4bqqw4Hhuqfhu7Thu5ZOw4HDqVPhu4Lhu63DgeG6u07hu7TDgcOpU+G7guG7rcOB4bq5w5Phu5ZPw4HDqVPhu4Lhu63DgeG6p+G6qMOTw4HDqVPhu4LDgeG7rlTDgeG7gk/hu7bhu4LDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buuT+G7pMOTw4FOw5PDguG7lsOB4bquw4Eq4bqqw4Hhu4JY4buWTsOB4buGw5NL4buWw4Hhu4LDncOCw4FPViZK4buWw4HhuqfDilbDgcOpU+G7gsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgSTDk0rhu4LDgeG7qE/GoOG7lk7DgeG7rsag4bqo4butw4Hhu4LhuqThu4JPw4Hhu5gmw4Hhu67huqzhu5TDgeG7rk/hu6TDk8OB4buWT0Thu5TDgU7Dk1fhu6jDgUbGr8OB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgUbDguG7lk7DgeG7gk/hu45Ww4Hhuqjhu5ZPw4FP4bu0xajhu5ZOw4Hhu4LDncOCw4Hhu4Thu47hu4JPw4E44bq94bud4bqtOS3huqDhurThu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bqww4DDgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDhuq7huqAv4bqg4bqw4bqg4buE4bqi4bqiw4PhuqLEguG6oOG6sOG7ruG6ouG6osOD4bqu4bq04buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nDg8SC4bqiQcOBw4Lhu5jhu67DuUHhuqXDk8OC4buWw4FP4bqm4buWTsOBw4DDgUZS4buWTsOBLcOB4busw4Lhu5bDgeG7rMONw4Em4buKVsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOBTsOTPcOCw4Hhu5RYw4LDgeG7hOG7juG7gk9Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6sMOAw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9IeG7lk/DgeG6p8ag4bqm4buWTsOB4bufVuG6uOG7lsOBw7Phu7BW4buWTuG7rcOBRuG6rMOTw4Hhu4TDk0rhu5bDgThPVlXDk8OBOCPDgsOBT+G6puG7lk7hu63DgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgW/DglbDgeG6rsOB4buWTuG6pibDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTsOB4buoT8ag4buWTsOB4buuxqDhuqjhu63DgeG7guG6pOG7gk/DgeG7mCbDgeG7gk9X4buWTsOB4buuUMOTw4Hhu5ZPw4rhu5bDgeG7rk/huromw4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7DgeG7gsOdw4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4Hhu67hu7TDmuG7lk7DgUZRw5PDgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buWw4Hhu5JPw5PDgeG7kk9Q4buWTsOB4buuT0vDgU7Dk8OCxqDDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7hu63DgeG7lFbDgsOB4busQ+G7lOG7r8OBOE9X4buWTsOB4buuUMOTw4FG4bqqw4Hhu67hu7DDkuG7gk/DgeG7ksOT4buWT8OB4buoT8OSw4Hhu67hu7jDgeG7mOG7psOTw4Hhu5ZPVsOK4buWw4Hhu4LDncOCw4FPSsOB4buuT1Hhu5ZOw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4FGS8OBT1XDgeG7ruG7sOG7psOB4buUU+G7rsOB4buoT+G6vOG7lsOB4busw5Phu5ZPw4FPxqDhuqzhu67DgeG7gsOdw4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buW4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOBRuG7muG7rcOB4buCT1fhu5ZOw4Hhu65Qw5PDgeG7mMOT4buK4buWw4FPSsOBJMOZw5PDgeG7lFPhu67DgeG7rFHDgeG7gk/DncOBJOG7tOG7pOG7lsOB4buww4JWw4HFqMOB4buC4bqk4buCw4Eq4bqqw4FsT8ag4buWTsOBw6lQ4buC4butw4FsT1fDgcOpU+G7guG7rcOBRsOTxKhWw4FGU+G7lk7DgeG7rsag4bqm4buWw4Hhu4ZTw4Hhu5ZP4bq44buWw4Ekw5Phu4rhu5bDgeG7gsOdw4LDgeG7gk9WVcOTw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4Hhu65PVsOBT8ag4bqs4buCT8OBJOG6psOBJMOK4buWw4Hhu4JPViZL4buWw4EqVlHhu5ZOw4HDg8OB4buCI8OCw4FP4bqm4buWTsOB4buu4bqsw5PDgeG7kk9Ww4EkQOG7gsOBRsOC4buWTsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7qE/GoOG7lk7DgeG7rsag4bqow4FGS8OBRsag4bqm4buWw4Ekw5Phu4rhu5bhu63DgeG7rk/DguG7lk/DgeG7lsOT4buK4buWw4Hhu67hu4zhu5ZPw4Hhu5ZOViZK4buWw4Hhu5jDk+G7iuG7lsOBT0rhu63DgU9Vw4Hhu67hu7Dhu6bDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buW4butw4Hhu5ZP4bq64buuw4Hhu5jhuqbDgeG7guG6pOG7gsOBT1PDgeG7guG7msOBT8ag4bqm4buWw4Hhu4Lhuqjhu5ZPw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4HhurDDgMOA4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6oOG6ruG6oC/huqDhurDhuqDhu4ThuqLhuqLDg+G6osSCw4PDgOG7ruG6suG6oOG6tuG6sOG6sOG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqw4bqg4bq0QcOBw4Lhu5jhu67DuUHhuqXDk8OC4buWw4FP4bqm4buWTsOBw4DDgUZS4buWTsOBLcOB4busw4Lhu5bDgeG7rMONw4Em4buKVsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOBTsOTPcOCw4Hhu5RYw4LDgeG7hOG7juG7gk9Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6sMOAw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9YeG7tOG7puG7gsOB4buGw5Phu4jhu67hu63DgeG7ruG7sMag4buWTsOB4bqgw4Hhu65W4bq84buWw4FPVcOB4buu4buw4bum4butw4E4T1ZVw5PDgeG7giPDgsOBT+G6puG7lk7DgeG6pcOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu6w9w4LDgUbhuqrDgeG7rk9Ww4Hhu5RWw4LDgeG7kk/GoOG6qOG7lk7DgeG6oMOB4buu4bq64buWw4Hhu7DDglbhu63DgeG7gsOd4butw4Hhu6pW4bqo4butw4Hhu67hu7Dhu47DgU7Dk+G6pMOB4buST8ag4bqo4buWTsOB4bqgw4DDgeG7ruG7sMOTSlbDgUZS4buWTsOBRkvDgU9Vw4Hhu67hu7Dhu6bDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4EkWOG7lk7DgeG7ruG6uOG7lMOB4buE4buO4buCT+G7r8OBw7PGoOG6puG7lsOB4buGU8OB4buww4JW4butw4Hhu4LDneG7rcOB4buqVuG6qMOBRuG7tOG7puG7gsOB4buC4bq64buow4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu5TDk0zhu5bDgeG7qE/DksOB4buCT8agw4Hhu4LhuqThu4LDgUZRw5PDgeG7ruG7tOG7puG7lk7DgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buW4butw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7gk/DkuG7lk/DgeG7rOG6pOG7gk/hu63DgeG7guG6pOG7gsOB4buST1bDgeG7guG6pOG7gk/DgeG7mCbDgSThuqbDgeG7lk894buWTsOBT1PDgeG7hOG6uOG7lsOB4buC4buaw4Hhu5ZPVsOB4buC4bq8VuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurbhurDhuqLhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6sMOAw4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqg4bqu4bqgL+G6oOG6sOG6oOG7hOG6ouG6osOD4bqg4bq0xILDgOG7ruG6oMODxILhurDhurLhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6sOG6tEHDgcOC4buY4buuw7lB4bqlw5PDguG7lsOBT+G6puG7lk7DgcOAw4FGUuG7lk7DgS3DgeG7rMOC4buWw4Hhu6zDjcOBJuG7ilbDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU7Dkz3DgsOB4buUWMOCw4Hhu4Thu47hu4JPQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6tuG6sOG6okHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6sMOAw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO94bq7TuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgeG7guG7msOB4buuT0vDgUZC4buWTsOB4buSP8OB4buWT8OK4buWw4Hhu7DDglbhu63DgeG7gsOdw4Hhu6pW4bqow4Hhu5TDk0zhu5bDgeG7qE/DksOB4buu4bu4w4FOw5PDguG7lsOBT+G6puG7lk7DgcOAw4FGUuG7lk7DgeG7rk9Q4buWTsOB4buqVsOCw4F6w4Lhu5jGoOG7rcOBTcOC4buCR+G7hsagxqDhu5LDgeG7gsOdw4LDgcODw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4HhuqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OB4busPcOCw4Hhu5ZE4buUw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgSRY4buWTsOB4buu4bq44buUw4Hhu4Thu47hu4JP4buvw4Fvw4JWw4FG4buaw4Hhu67hu4zhu5ZPw4Hhu5ZOViZK4buWw4Ekw5Phu4rhu5bDgeG7rk9WU+G7gsOBRsag4bqm4buWw4Hhu65Pw4Lhu5ZPw4Hhu5bDk+G7iuG7lsOB4buC4bqk4buCw4Eq4bqqw4HhuqfhuqjDk8OBw6lT4buC4butw4Hhuqfhu7Thu5ZOw4HDqVPhu4Lhu63DgeG6ucOT4buWT8OBw6lT4buCw4Hhu4JY4buWTsOB4bqnU8OTw4Hhu6hPWcOB4buWPcOBKuG6qsOB4bq7TuG7tMOBw6lT4buCw4Hhu6zDjMOBT1XDgeG7ruG7sOG7psOBOE9WVcOTw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4HhuqXDk8OCw4FG4buM4buWT8OB4busPcOCw4Ekw4rhu5bDgeG7gk9WJkvhu5bDgeG7rsOZw5PDgeG7lk894buWTsOBRuG7jsOCw4Hhu4JPw5XDgUbhuqrDgUZC4buWTsOB4buSP+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7huq7huqDhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqg4bqu4bqgL+G6oOG6sOG6oOG7hOG6ouG6osOD4bqi4bqiw4PEguG7ruG6tOG6tuG6ouG6ruG6tuG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bq24bqixIJBw4HDguG7mOG7rsO5QeG6pcOTw4Lhu5bDgU/huqbhu5ZOw4HDgMOBRlLhu5ZOw4Etw4Hhu6zDguG7lsOB4busw43DgSbhu4pWw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4FOw5M9w4LDgeG7lFjDgsOB4buE4buO4buCT0HDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqu4bqu4bqgQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvThP4buOw4HhurtOViZM4buWw4HhurtPVuG7lk7hu63DgeG7rk9Q4buWw4FsT1fDgcOp4bu0w5rhu5ZO4butw4Eq4bqqw4Hhuqfhu7Thu5ZOw4HDqVPhu4LDgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgeG7kk/Dk8OB4buE4buO4buCT8OB4buGSuG7lk/DgTjhur3hu53huq05LeG6oOG6tMOB4buEw5NM4buWw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buoT+G7tuG7gsOB4buu4bqs4buo4butw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7DgeG7rk9A4buCw4FPw5NK4buWw4Hhu6hP4buc4buWTsOB4buuxqDhuqjhu63DgeG7guG6pOG7gsOB4buYJsOB4buu4bqs4buUw4Hhu65P4bukw5PDgeG7rk/hu4zDgSTDk0rhu4LDgeG7lFbDgsOB4busQ+G7lMOB4buWT1bDgSbhu4hWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu4LDncOCw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4buw4bq64buuw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7luG7r8OB4bq7T8OK4buWw4FG4bu04bum4buCw4Hhu7DDglbhu63DgeG7qlbhuqjDgU9Vw4Hhu67hu7Dhu6bDgeG7lMOTTOG7lsOB4buoT8OSw4Hhu67hu7jDgThPVlXDk8OB4buCI8OCw4FP4bqm4buWTsOB4bqlw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7rD3DgsOB4buWT+G7tMOB4buWTlZS4buWw4FGU+G7lk7DgSTDk+G7iuG7luG7rcOBTsOTV+G7qMOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgSQ94buWTsOB4buu4bq44buUw4Hhu4JY4buWTsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu6hP4buc4buWTuG7rcOB4buCT1Hhu5ZOw4Hhu4Thu47hu4JPw4Hhu4ZK4buWT+G7r8OBYUvDgeG7glZT4buCw4Hhu6xR4buWTsOB4busw5nhu5TDgeG7ruG7sMWow4EkxKjDgeG7ruG7sOG6rOG7lk7DgeG7rk/huqTDk8OB4buG4buM4buWT8OB4buuT+G7tOG7pOG7lk7DgeG7lMOZw5Phu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bqu4bqw4bqi4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6oOG6ruG6oC/huqDhurDhuqDhu4ThuqLhuqLDg+G6osOD4bqg4bqy4buu4bqu4bqy4bqi4bqi4bq24buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nEguG6rkHDgcOC4buY4buuw7lB4bqlw5PDguG7lsOBT+G6puG7lk7DgcOAw4FGUuG7lk7DgS3DgeG7rMOC4buWw4Hhu6zDjcOBJuG7ilbDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU7Dkz3DgsOB4buUWMOCw4Hhu4Thu47hu4JPQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7hurDhuqJBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9w7NWJsOB4buWTz3hu5ZOw4FOw5PhuqTDgeG7ruG7sOG7jsOBJMOK4buuw4Hhu4JP4bq64buuw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7mMOZ4buWw4Hhu5jDgsagw4Hhu5ZP4bu04buWTsOBTsOTw4Lhu5bDgU/huqbhu5ZOw4HDgMOBRlLhu5ZOw4FG4bqqw4Ek4bqmw4FGw4Lhu5ZOw4Hhu5TDguG7lk7DgeG7mOG6rMOTw4HigJxGw5NL4buUw4Hhu65Aw4LigJ3DgeG7gk/GoMOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgSRY4buWTsOB4buu4bq44buUw4Hhu4Thu47hu4JP4butw4Hhu5ZP4bq64buuw4Hhu5jhuqbDgeG7lk894buWTsOBT1PDgeG7lk5Pw6jGoOG7rcOB4buC4buaw4FPxqDhuqbhu5bDgeG7guG6qOG7lk/DgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buWw4Ek4bu04bum4buuw4Hhu6pWw4LDgeG7lFjDgsOB4buE4buO4buCT+G7r8OBYVLhu5ZOw4Hhu65P4bukw5Phu63DgeG7mMOC4buWw4Hhu67GoOG6qMOB4buuw5Lhu5ZPw4Hhu5ZP4bq44buWw4EkQuG7lsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu4JT4buWTsOBRlLhu5ZO4butw4FO4bua4buow4Hhu6hP4bq84buWw4Hhu5ZP4bq44buWw4Hhu5jhu4rhu5bDgeG7lk894buWTsOBT+G6puG7lk/DgUZT4buWTsOBRknhu6jhu6/DgcOzw5Phu4jhu6jDgeG7rMOCVsOB4bq5UMOBT+G7jOG7lk/DgeG6pcOTw4Lhu5bDgU/huqbhu5ZOw4HDgMOBRlLhu5ZO4butw4FG4bqqw4Hhu4Lhu5rDgeG7lk/Dk8SoVsOB4buCT+G7tMOa4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OB4buoT+G6pOG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu6pWJuG7iuG7lsOBTuG7muG7qOG7rcOBw53hu5ZOw4FPU8OB4buuw5Phu5ZPw4Hhu65P4bq84buW4butw4Ekw4rhu67DgeG7gk/hurrhu67hu6/hu6/hu6/DgUZLw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOBJFjhu5ZOw4Hhu67hurjhu5TDgeG7hOG7juG7gk/DgeG6p8OKVsOBw6lT4buCw4Em4buK4buWw4Hhu67hurjhu5Thu63DgSThu7Thu6bhu67DgeG7qlbDgsOBRuG6rMOTw4Hhu4Thu47hu4JP4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoIVbhu65PxqDhu7BBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73DqeG7isOB4bqnxqDhuqbDgS3DgTjDs+G7nXkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7qMO9

Lê Hoà - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]