(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới gồm: chưa có nhà/có nhà nhưng nhà ở không bền chắc; diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2; chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zw7o34buIw4rEqOG6vuG7nHnGoOG7gOG7huG6pOG7osO54bunLeG7p3Iv4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zNuG7jOG7p+G7iOG6vuG7gMOoxKjhu6Phu6fhu4Dhu4zhu6fhuqThurbhu4jhu6fhu4jhur7hu4DDqMSo4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gMOV4bun4bue4buc4buY4bun4bqsReG7iOG7p+G7scWp4bun4bue4buc4buG4bq44bug4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu6rEguG7sOG7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G7iuG7kOG7hnIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXPhu4fhu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G6rOG6uuG7p+G7gOG7jOG7p+G7iOG6vuG7gMOoxKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buAw5Xhu6fhu57hu5zhu5jhu6fhu6rEguG7sOG7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G7iuG7kOG7huG7p+G6vsOS4buK4bub4bun4bqk4buAVXnhu6fhuqRK4bun4buI4buA4buzL+G6pErhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4buI4buA4buz4bun4buU4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunw4LDieG7iOG7p+G6pOG7gMOB4bqk4bud4bun4bqm4buG4bq44buI4bun4bue4buC4bqk4buA4bun4buI4buA4buz4bun4buU4bunw4Lhu4Thu4jhu4Dhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu4jhu4BN4bun4buAw5Thu4jhu6d34buK4bup4bud4bun4bqk4buAVXnhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buAw5Xhu6fhu57hu5zhu5jhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu5Thu6fhu57DmeG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4buiw73huqThu4Dhu6fDjeG7gMO94bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4bqm4bue4buA4bug4buKw4Lhu6fhuqbhu4Dhu4bhuqbhuqjhu6fhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4butd+G7q8ag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7qeG7q+G7qy/GsHh44bqmxrDGsMawxrDhu6nhu6vhu6vhu57hu6/hu6l2xrDDjOG7rS3hu4DEqC3hu4jhur7hu4DhuqjEqC3FqeG7qeG7n0nGoOG6vuG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pcO6N+G7iMOKxKjhur7hu5x5xqDhu4Dhu4bhuqThu6LDueG7py3hu6c24buM4bun4buI4bq+4buAw6jEqOG7o+G7p+G7gOG7jOG7p+G6pOG6tuG7iOG7p+G7iOG6vuG7gMOoxKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buAw5Xhu6fhu57hu5zhu5jhu6fhuqxF4buI4bun4buxxanhu6fhu57hu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7qsSC4buw4bun4buI4buA4buz4bun4buK4buQ4buG4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu6134bur4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4bup4buvd8awxqDhu6rhu53hu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bup4bup4bur4burL8aweHjhuqbGsMawxrDGsOG7seG7rcaw4bue4buv4buv4bup4buxw4zhu6kt4buAxKgt4buI4bq+4buA4bqoxKgtxanGsOG7n0nGoOG6vuG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pcO6N+G7iMOKxKjhur7hu5x5xqDhu4Dhu4bhuqThu6LDueG7py3hu6c24buM4bun4buI4bq+4buAw6jEqOG7o+G7p+G7gOG7jOG7p+G6pOG6tuG7iOG7p+G7iOG6vuG7gMOoxKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buAw5Xhu6fhu57hu5zhu5jhu6fhuqxF4buI4bun4buxxanhu6fhu57hu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7qsSC4buw4bun4buI4buA4buz4bun4buK4buQ4buG4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu6nhu693xrDhu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6VzxIN54buG4bunNuG7oOG7sMOJ4buIci/GoHM=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]