(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPDo0HDgeG7uXV04buVxIPhurfGoHThu5l14buV4bu5w6nhu7Xhu5fGoWpB4bqzw6Itw6JR4buXw4B04buVw6Jx4buPw6Lhu5d14bq9auG7l8Oiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6J04buBc8Oi4buX4bulasOi4bqt4bql4bqt4bqtLeG6reG6peG6reG6qcOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDI+G7l211w6Jx4buXw4B04buVw6Jx4buPw6Lhu5d14bq9auG7l8Oiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6J04buBc8Oi4buX4bulasOi4bqt4bql4bqt4bqtLeG6reG6peG6reG6qWHDosSo4buxw6Lhu5TGoeG6uXXDomvDg2rDouG6puG6u8OiTOG6u3XDosOB4bq9dcOi4bu3w4DhuqrDomzhu6N04buXw6Js4bupxqHDouG6pnfGocOi4buVxqHhurl1w6Jrw4Nqw6Jzw61zw6J0dXRhw6Lhu5XGoeG6uXXDomvDg2rDouG7teG7l+G7rcOiw4Hhu5fGsHThu5XDouG6puG6u8Oi4buVxqHhurl1w6Jrw4Nqw6LDgeG7l+G6sHh04buVw6LhuqjDgOG6quG7jXRhw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOB4bq0w4DDosOB4bu54bqweHThu5XDokF3c8OidOG7l2nDgcOiQcOyw6LDgeG7ueG6sHdqw6LhuqfDosOBw4DDrXTDokF1w6LhuqZ3xqHDonThu5XhurvhuqrDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOiceG7l8OpxqHDouG7lcahw6p04buVw6HDouG7uMah4buNdOG7lcOicnfhu7XDouG6p2HDosOB4bq0w4DDosOB4bu54bqweHThu5XDokF3c8OidOG7l2nDgcOiw4Hhu7nhurB3asOi4bqtw6LDgcOAw610w6JBdcOi4bqmd8ahw6J04buV4bq74bqqw6Jx4buXw6nGocOi4buVxqHDqnThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo0HDgeG7uXV04buVxIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tWvDgeG7l8OAc8Spw6Jr4buXxqFrbcOixqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomLEkWThu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huq3huqnhuq0v4bqnZWVr4bqp4bqn4bql4bqr4bqr4bql4bqnw4HhuqliYmNyZS1x4buXw4B04buVLXFtLeG7l3XDqWrhu5ctdMOpcy3hu5fDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6teG6t8agdOG7mXXhu5Xhu7nDqeG7teG7l8ahakHhurPDoi3DolHhu5fDgHThu5XDonHhu4/DouG7l3Xhur1q4buXw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDonThu4Fzw6Lhu5fhu6Vqw6Lhuq3huqXhuq3huq0t4bqt4bql4bqt4bqp4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1YsSRZOG6tcOiL8SDw6MvQcOB4bu5dXThu5XEg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo0HDgeG7uXV04buVxIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tcahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDosSR4bql4bql4bu14bqoOcOi4buXbcah4buV4buXw4E4w6Lhuq1lZGXhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huq3huqnhuq0v4bqnZWVr4bqp4bqn4bql4bqr4bqr4bqnYsOB4bqnxJHhuqVkcuG6rS1x4buXw4B04buVLXFtLeG7l3XDqWrhu5ctdMOpcy3hu5fDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6teG6t8agdOG7mXXhu5Xhu7nDqeG7teG7l8ahakHhurPDoi3DolHhu5fDgHThu5XDonHhu4/DouG7l3Xhur1q4buXw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDonThu4Fzw6Lhu5fhu6Vqw6Lhuq3huqXhuq3huq0t4bqt4bql4bqt4bqp4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq14bqtZWRl4bq1w6IvxIPDoy9Bw4Hhu7l1dOG7lcSDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcOJw4DDgeG7l3Xhu7nhurXEg8OjQcOB4bu5dXThu5XEg1PDqcahw6Lhu5bDgOG6qsO1dMOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu7XEgw==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]