(vhds.baothanhhoa.vn) - Bệnh tiểu đường được gọi là kẻ giết người thầm lặng vì nó tiến triển âm thầm và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc phòng chống bệnh là rất cần thiết nhằm giúp người bệnh tránh được các biến chứng như: Tim mạch, suy giảm thị lực, suy thận, tổn thương mạch máu, đột quỵ...
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w6rhu6jhu7Phu6fhu7XhuqrFqeG6qsSp4bqsxrDhu6nhu5tC4bq/4buHPMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqHDuuG7s8aw4buHQ+G7qcO5ROG7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wpw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucagw7rhu7PGsOG7h0Phu6nDuUThu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxalB4bup4buHeWvhu4d4ceG7h8Wp4bupdEPhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0PGsOG7k8O94buHeeG7jeG7s8Wp4buH4buE4bux4buH4buz4bu34buHQ+G7qXThu7Phu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4fDtMO94buHQ8aw4buTw73hu4fhu4Rr4buHxanDtEjhu4fhuqrEqeG7h+G7s8aw4bupdUThu4fGoeG7qXThu7Phu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4fhu7PFqURI4buHxrDhu6nDucO9Y+G7hznhu6nDuuG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqHDuuG7s8aw4buHeWvhu4fhuqrhu5FD4buH4bub4buT4buz4buHQ8aw4bupdEPhu4fhu7PGsMOyw73hu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4dD4bqqauG7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5tq4bub4buHxqHhu6l04buz4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhuqnhu4db4bupw73hu4fDvWzhu5vGsGLhu4dCREjhu4fFqeG7qW3DveG7h0PGsOG7reG7h3nhu4Dhu5ti4buHQkRI4buHQ8aw4buZ4buzYuG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h8O9bOG7m8aw4buHw71qRGLhu4fhu6PEgkPhu4fhuqhEw4xjY2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu51DxrBEw73GoeG7h+G7ncaw4bup4bud4buf4buH4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dnaWfhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmaMOsL+G7hWjDreG7nWjhu4Xhu4NoZmdnQ8Ot4buLw63DrHlnLeG7hWZnY+G6rOG7s8Wp4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gcOq4buo4buz4bun4bu14bqqxanhuqrEqeG6rMaw4bup4bubQuG6v+G7hzzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h0Phu6nDuUThu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBZ2ln4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHZuG7g+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZow6wv4buFaMOt4budaOG7heG7g2jhu4Xhu4Xhu4tDZmhnZnnhu4kt4buFZmdj4bqs4buzxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBw6rhu6jhu7Phu6fhu7XhuqrFqeG6qsSp4bqsxrDhu6nhu5tC4bq/4buHPMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqHDuuG7s8aw4buHQ+G7qcO5ROG7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4Fm4buD4buD4buD4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4Hhurk+RMSp4buzxanhu4db4bqqROG7s8Wpw6kv4bqs4bq5

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]