Tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong nhà trường, chấm dứt tình trạng huy động đóng góp và quản lý, sử dụng các khoản thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục là yêu cầu đang được đặt ra với không chỉ riêng ngành giáo dục. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có trao đổi với các ông, bà: Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa; Đỗ Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Hồ (Thọ Xuân).

Tin liên quan

Đọc nhiều

QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu4Phurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kOG6rjtE4bquw43hu4bhu7Thuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bquxILhu6LEkOG7nuG6ruG7ssOU4bu04oCdeOG6ruG6o8OU4buC4bue4bquw4wl4buy4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7hu7JZxJDhu6DDleG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rsOdQuG7kOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5RBL8OU4bq2w4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgldk4buIQsOMxILDgeG7keG6uOG7oMOV4bquw40k4buw4bugw5Xhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JDw43huq5Y4bu0ReG7oOG6ruG7oijhuq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6DDlEThuq7hu7JZJOG7sOG7oMOVw73huq7DjcOU4buC4bue4bquw4wl4buy4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7hu7JZxJDhu6DDleG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rjtE4bquWOG7tEXhu6Dhuq7hu6Iow73huq7DnT/huq7DjEDhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquw51C4buQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu67huq7DleG7kENQ4bquw4xAw43huq7hu6JE4bquIU3hu7Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7ikLhu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7isOK4buy4bquWULhuq474buq4buQ4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquw43DlOG7luG6rlnhu5BN4bugw5Xhuq7hu6DDlUThu6DDlOG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG7s+G6rnThu7Thu6DDleG6rljhu7RC4bugw5Thuq474buC4bug4bqu4buKT+G6ruG7oEQhw73huq5Xw5RR4bugw5Xhuq474buQTeG7oOG6ruG6oUNQ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7huqPhu7TDmeG7kOG6ruG7suG7tOG7hOG7oOG6ruG7isOJ4bquw41R4bqu4buyWUJQ4bqu4buKxajhu5Dhuq474buq4buQ4bquw41Dw43huq7DmuG7oMOVw73huq5JRHjhuq7hu5HEkOG6rmThu6Thu6DDleG6ruG7gSbhu7TDveG6ruG7jcOUUeG6rmPhu5BD4bue4bqu4buKw5nDjeG6rsO04buu4bquY+G7kENQ4bquw4xAw43huq47ROG6rsSDRFDhuq7hu7LEkFDhuq7hu7djw6N2xIPhu5Hhu7l54bqu4buNw5TEkOG7nuG6ruG7kcOU4buU4bqucuG7kMOT4buy4bqu4buDw5VCw73huq7hu43DlFHhuq7huqPDlCPhuq7hu7Lhu5TDjcOU4bqu4buRw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu7JZJsON4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQnnhuq7Eg8av4bqu4buDw5VTw43huq7EgyXDjcO94bquZOG7kMOT4bu04bqu4buyWSThu67hu6DDleG6ruG7kVkk4buw4bugw5Xhuq7hu5Fk4bqjw7Thuq7hu5Hhu4Yh4bquZOG7pOG6ruG7t+G7kcOUU+G6rnThu7Thu4bhu6Dhu7nhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw4zhu7LDlOG7tOG7nknhuq7hu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6rOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7DguG6suG6plcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8v4buQO+G7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Av4bug4buILMOdL+G6suG6suG6tOG6qi/hurbhuqzhuqzDjOG6pOG6sOG6qOG6tOG6ssOC4bqw4buy4bq24bqq4bqsw4Lhu6LhurQt4bq2w4Lhu7Phu5pXw5XEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu6LEkOG7nuG6ruG7ssOU4bu04oCdeOG6ruG6o8OU4buC4bue4bquw4wl4buy4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7hu7JZxJDhu6DDleG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rsOdQuG7kOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5TEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqzhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SCw4LhurLhuqbEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgSDhu6DDlOG6ruG7nuG7kOG7oMOU4bquw5RTQuG7s0EvV8OBQcOM4buQO+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsOMWeG7iOG7okLhu7Lhu4jDjMSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4Hhu5Hhu5Dhu6Dhuq7hu6Lhu5BN4bug4bquWOG7tELhu6B4QS/DneG7sllQ4bugw5XDgUHhu7Thu6Lhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu7Lhu5Dhu7Lhu6Lhu4gt4buyw5Thu7Thu55JLULhu6DDjC3DnUJXUMSCw4FB4bui4buQw4FBQuG6ruG7suG7kOG7suG7ouG7iOG7q8SC4buD4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq47ROG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6rsSC4bquw5RZ4buI4buO4burxIIv4bugQuG7ni3DlFDDjS3hu55Q4buQLTtCLeG7oEnDnVctw41C4bu0LcONw5Thu7Qh4buI4bugLeG7okLhu54t4buyw5Thu7Qt4bugScOdVy3hu6DDlOG7tOG7oMOVLeG7oMOVUOG7kC3hu7JZ4bu0UOG7oMOVLeG7nMOUUOG7oMOVLS3hu6JC4bueLeG7ssOU4bu0LeG6suG6pOG6ssOC4bqk4buzw5Thu7Lhu57EgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw51Zw43hu6vEgi/hu57hu4jDjOG7kEIv4bq24bqy4bqwL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurThuqov4bq24bqs4bqsw4zhuqThurDhuqjhurLhuqrhurbhurLhu7LhurbhuqzhuqThuqThuqzhu6LhurDhu7Phu5pXw5XEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu6LEkOG7nuG6ruG7ssOU4bu04oCdeOG6ruG6o8OU4buC4bue4bquw4wl4buy4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7hu7JZxJDhu6DDleG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rsOdQuG7kOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5TEguG6ri/DgUEvQsOBQcOM4buQO8OBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBQULhuq7hu7Lhu5Dhu7Lhu6Lhu4jhu6vEguG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7EguG6rsOUWeG7iOG7juG7q8SCL+G7oELhu54tw5RQw40t4bueUOG7kC07Qi3hu6BJw51XLcONQuG7tC3DjcOU4bu0IeG7iOG7oC3hu6JC4bueLeG7ssOU4bu0LeG7oEnDnVct4bugw5Thu7Thu6DDlS3hu6DDlVDhu5At4buyWeG7tFDhu6DDlS3hu5zDlFDhu6DDlS0t4buiQuG7ni3hu7LDlOG7tC3hurLhuqThurLDguG6pOG7s8OU4buy4buexILDgeG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7EguG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ144bqu4buDw5Q64bugw5Xhuq7hu6DDlcOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONUeKApuG6ruG7s+G7s+G7s0EvQsOBQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw5Thu4hCw4zEgsOB4buHxq/hu5Dhuq7DjOG7lFfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kMO94bquw43hu7jhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu6Dhu5BP4bue4bquO+G7tOG7kOG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw40jQuG6rsONQ8ON4bqu4buI4bue4bquw5RTw43huq7DneG7kOG7oMOUw73huq7DjVLhu6Dhuq7DjVHhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7igJzhu6DGr+G7kOG6rknhu7Thu6Thu6DigJ3huq7hu55C4bugw5Xhuq7hu7JN4bug4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ri3huq7hu7LDlOG7tOG6rsOdQuG7kMO94bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq4uRSHhuq5ZQuG6ruG7ruG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6rsOV4buGIeG6rkklw43huq4u4bu2w43huq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquO0Thuq7DjCThuq7hu6Lhu7RG4bug4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhu7Phuq5yROG6rjvhu5DDk8ON4bquw43DlOG7guG7nuG6rsOMJeG7suG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7DlOG7tCHhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfDveG6rljhu7RF4bug4bqu4buiKMO94bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOdQuG7kOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bqu4buiROG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7DjeG7hOG7oOG6ruG7ssOU4buQTuG7suG7s0EvV8OBQS/DjOG7kDvDgUEv4bui4buQw4FBL+G7tOG7osOBQcOM4buQO+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsON4buiWcSCw4FBL8OM4buQO8OBQS/DjOG7kDvDgUHhu7JCSeG7ouG7iOG6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsOM4buySeG7ouG7oMSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqzhurDhurBXLnnhuq7hu55CWcOV4buQ4bugLeG7ouG7iOG7juG7snjhuq5C4bu04buyUHnhuq7hu55CWcOV4buQ4bugLVnhu5DDlcOU4buyeOG6rkLhu7Thu7JQecSCw4FB4buySVDDjCHDgUHhu7JZw4FB4buyw4zDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SC4buy4buILuG7si1C4bui4buQw5Xhu6B44bquw43hu4jhu6Dhu7Lhu4hZecSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4HDrOG7oMOV4bqu4buRxJDhuq5k4buk4bugw5Xhuq7hu4Em4bu0eOG6ruG7g8OV4bq44bug4bquw43DlMOK4bug4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6rknhurrhu7Lhuq5J4bu04bumw43huq5Xw5RF4buQ4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bucw5RC4buQw73huq7hu57hu5Dhu6DDlOG6rknEkMONw5Thuq47ROG6rljhu7Qh4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bquw43DlMOK4buy4bquw43DlExBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEguG7suG7iC7hu7ItQuG7ouG7kMOV4bugeOG6rsON4buI4bug4buy4buIWXnEgsOBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7hurThurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqy4bqww4JXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL+G7kDvhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurThuqov4bq24bqs4bqsw4zhuqThurDhuqjhurThurbhurThuqzhu7LhuqjhurLhuqThuqbhu6LhurbhurAt4bq24bq04buz4buaV8OVxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4Phurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kOG6rjtE4bquw43hu4bhu7Thuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bqu4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAnXjhuq7huqPDlOG7guG7nuG6rsOMJeG7suG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7DlOG7tCHhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7DnULhu5Dhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOUxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bq04bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6suG6sMOCxILhuq4vw4FBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu4jhu57DgeG7jXJ44bqu4buRw5QkQuG6rsOa4bugw5Xhuq7hu5HEkOG6rmThu6Thu6DDleG6ruG7gSbhu7TDveG6rsOa4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7mOG7oOG6ruG7oMOURuG7oOG6ruG7oMOUJOG6ruG7ssOUTuG6ruG7oERQ4bquO0/huq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquOypC4bquWOG7tEJ3QS/hu4jhu57DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buI4buew4HDrOG7oMOV4bqu4buRxJDhuq5k4buk4bugw5Xhuq7hu4Em4bu0eEEv4buI4buew4Hhuq7hu5FZJOG7qsON4bqu4buexq/hu5Dhuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjcO94bquw7Thu67huq5jw6N2xIPhu5Hhuq7hu4pP4bu04bquw41R4bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6rsONw5Thu5DDveG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ri7hu7TDmeG7oMOV4bquw41Dw43huq5Xw5RS4bugw5Xhuq5jw6N2xIPhu5Hhuq47ROG6ruG7iuG7qOG7oOG6rjvhu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw5RTw43hu7Phuq7hu5Hhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq7hu7LDlOG6vuG7oMOV4bqu4buyw5Thurrhu6DDleG6ruG7oMOU4buY4bug4bqu4bugw5RG4bugw73huq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ri3huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rjtI4bug4bquLkUh4bquWULhuq7hu67huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOV4buGIeG6rsOMJOG6ruG7ouG7tEbhu6Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu7LDmeG7suG7s+G6rnJE4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DjcOUI+G6riFO4bu04bqu4buiROG6ruG7ruG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquO0/huq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7DleG7kENQ4bquw4xAw43hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRw5Thu4hQ4bqu4buRw5TDmuG7oMOV4bqu4buyJOG6ruG6tuG6pi/hurLhurDhurbhuqgv4buR4buRLeG6oWPDo8SD4buR4bqu4bugw5VEIeG6ruG6tC3huqgt4bqy4bqw4bq24bqo4bquw40jQuG6ruG6oeG7puG6ruG7slkk4buu4bugw5Xhuq7huqHhu6bhuq5jw6N2xIPhu5Hhuq7hu4/hu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq47T+G6ruG7skThu5Dhuq7hu7JZ4bus4bquw43DlFDhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu67huq7DleG7kENQ4bquw4xAw43huq7hu7LDlOG7tOG7psON4bquw5TDk+G6ruG7ssOUw5nhu6DDleG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rljhu7TDmcON4bquw4zhu4bhu6Dhuq7hu7LDlOG7mOG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyROG7kOG6ruG7slnhu6zhuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6ruG7ikXhu57huq5JRVDhuq7hu6DDleG7tCFN4bug4bqu4buy4bq6w43huq7hu7Im4bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6DDveG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7nMOUQuG7kMO94bqu4bue4buQ4bugw5Thuq5JxJDDjcOUw73huq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4bueJcON4bqu4buyROG7kOG6ruG7slnhu6zhuq5J4buY4bugw5Thuq5Y4bu04buG4bugw73huq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4bueJcON4bqu4buyROG7kOG6ruG7slnhu6zhuq7hu7LDmeG7kOG6ruG7ssOU4buQw5Lhu7TDveG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7ouG7rOG7kOG6rsOMQOG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7hu7JE4buQ4bqu4buyWeG7rOG6ruG7isOS4bquxKhX4bquSeG7tOG7psON4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rjtE4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquw41Q4buQ4bquw5Thu7Qh4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7hu7JE4buQ4bqu4buyWeG7rOG6ruG7okThuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buc4buQw5Phu6Dhuq7DjcOUUOG6rjvhu5DDk8ON4bquw43hu7Thu6DDleG6rsON4buCV8O94bqu4buyw5RA4bquw5Qk4buu4bugw5Xhuq7DleG7kENQ4bquw4xAw43igKbhuq5y4buQw5PDjeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rsONUeG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu5xN4bu04bquw5VT4buQ4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjcO94bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lMO94bquw41D4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7DjcOUJeG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7oMOU4buC4buy4bqu4buyw5Thu5BO4buy4bquw43DlOG7luG6ruG7isOZ4buQ4bquO+G7quG7kOG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG7s+G6rsSDw4rDjeG6rknhu5DDk+G7ssO94bqu4buKw4nhuq7DlVPhu5Dhuq7hu6JE4bqu4buyJuG6ruG7oMOV4bu0IcOT4bug4bqu4buyw5Thu5jhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq5Xw5TEqFfhuq7DjcOU4buQQuG6ruG7ik/hu7Thuq7DlEIh4bquV8OU4buG4bug4bquScWo4buz4bquw7RQ4bugw5XDveG6ruG7iuG7hiHhuq7hu6LEkOG7kOG6ruG7okThuq7igJzhu6LGr+G7kOKAneG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq474buQw5PDjeG6ruG7nE3hu7Thuq7DlVPhu5Dhuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7hu55E4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6ruG7ssOUJOG7sOG7oMOV4bqu4bue4bq6w43huq5Xw5RF4buQ4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu4jhu57DgeG7jXJ44bqu4buRWVDhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bqu4bqy4bqw4bqy4bqyLeG6suG6sOG6suG6tMO94bquw7Thu67huq5jw6N2xIPhu5Hhuq7DnUzhuq7hu6JE4bue4bquw5Xhu5jhuq7hu4rDkuG6ruG7oMOV4bq44bug4bquw43DlMOK4bug4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7hu7JZxJDhu6DDleG6ruKAnOG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ3DveG6ruG7ssOUJELhuq7DmuG7oMOVd0Ev4buI4buew4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7iOG7nsOBw6zhu6DDleG6ruG7kcSQ4bquZOG7pOG7oMOV4bqu4buBJuG7tHhBL+G7iOG7nsOB4bqu4bqj4bq44bug4bquw40l4bqu4buyw5Thu4hQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rsONI0Lhuq7hu4Hhu7RG4buy4bquY+G7kENQ4bquw4xAw43huq7hu6Dhurjhu57huq7hurLhurDhurbhuqrhuq47ROG6rsONQ8ON4bquO+G6uOG7oOG6rklF4bug4bquw40jQuG6ruG6oeG7puG6rmPDo3bEg+G7kcO94bquw7Thu67huq5jw6N2xIPhu5Hhuq7hu4rDieG6ruG7ssOUQuG7nuG6ruG7niThu7Thuq7DjcOUUOG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq5JQuG7oOG6rsOUROG7oMOU4bqu4buDw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG6suG6qOG6pi/hurLhurDhurLhurIv4buD4buPLWTEg+G7g8Oj4bqu4bugw5VEIeG6ruG6tuG6tC3huqwt4bqy4bqw4bqy4bqy4bquO0/huq7hu4/hu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu54lw43huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7ssOZ4buQ4bqu4buKQuG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquw4zhu5TDjcOU4bquO0Dhuq5Xw5RAw43huq47QMO94bquw5TGr+G6ruG7slnhu6zhuq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bquw40jQuG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu4rDmeG7kOG6rjvhu6rhu5Dhuq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buiRlfhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4buz4bqu4bqj4bu44bugw5Xhuq474buq4buQ4bqu4buKUeG6ruG7okThuq7hu4PDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bqu4bqy4bqo4bqsL+G6suG6sOG6suG6si/hu4Phu48tZMSD4buDw6Phuq7hu4/hu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu54lw43huq7hu7LDlOG7tOG6rsOUU8ON4bquV8OU4buS4bqu4buKw5nhu5Dhuq474buq4buQ4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bqu4bue4buE4bue4bqu4bugUOG7oMO94bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bquV8OUxajhuq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu6JGV+G6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu7Iq4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hurLhurDhurLhurIt4bqy4bqw4bqy4bq04bqu4buKTuG7oOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bqy4bqw4bqy4bqkLeG6suG6sOG6suG6puG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HDtOG7ruG6rmPDo3bEg+G7keG6ruG7isOJ4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bquw41Dw43huq7DlOG7puG7kOG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0Q+G7oOG6ruG7slnhu5DDk+G7suG6rjtE4bquSULhu6Dhuq7DlEThu6DDlOG6rjvhurjhu6Dhuq5JReG7oOG6rsOUJOG7quG7oMOV4bquw4xI4bug4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buyw5Qmw43huq7DlOG7kMOT4bug4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7TDveG6rsONw5Thu5Dhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7okZX4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bqy4bqw4bqy4bqyLeG6suG6sOG6suG6tOG7s+G6rsO14buQTeG7oMOV4bqu4buKw5nhu5Dhuq474buq4buQ4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4bucTeG7tOG6rsOVU+G7kOG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjcO94bquw41Dw43huq7hu6DDlEThuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquV8OUReG7kOG6ruG7okZX4bqu4bucTuG6rsOUUMSQw43DlOG6rsONw5rhu6DDleG6rjvhu5DDk8ON4bquO0Thuq7DjCbhuq7hu7JZ4bu44bqu4buc4buQ4bugw5Thuq5Xw5Thu5Lhuq7DjcOU4buQ4bqu4buy4buQTuG7suG6ruG7t8OMJuG6ruG7nOG7kE7hu6Dhuq7hu6DDleG7tOG7pOG7oOG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buyROG7kOG6ruG7slnhu6zDveG6ruG7oOG7puG7kOG6rsOM4bu04bugw5Xhuq7DjcOU4buQ4bquO0Thuq7DjCbhuq7hu5zhu5BO4bug4bqu4bueJcON4bquw43DlOG7kOG7ueG7s+G6ruG6v07huq7DlFDEkMONw5Thuq7DnT/huq7DjEDhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7skThu5Dhuq7hu7JZ4bus4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFC4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bquV8OUReG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rsONw5rhu6DDleG6rknDmeG6rjtE4bqu4bug4buQTeG7nuG6riFO4buy4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bucw5RC4buQw73huq7hu6Lhu4Ih4bquKOG6ruG7nOG7kE7hu6Dhuq7DjSNC4bquw41D4bug4bquSeG7psO94bquw5Xhu5BDUOG6rjvhu5BN4bugw73huq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5TDveG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlMO94bqu4bugw5RE4bqu4buyROG7kOG6ruG7slnhu6zhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4bucw5Thu5Dhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq7DjeG7glfhuq7DjVHhuq7hu7LDlEfhu57huq5Y4bu0IU/hu6Dhuq5Xw5RN4bquw4zhu7Qhw5Phu7Lhu7Phuq7huqPDlCRC4bquV8OUTeG6rsOM4bu0IcOT4buy4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlOG7kOG6rsONw5QkQuG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7nMOUQuG7kOG6rklE4bug4bquScSQw43DveG6ruG7ssOUw5nhu6DDleG6ruG7oMOU4buC4buy4buz4bquckThuq7DjcOU4buW4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFC4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu6DDleG7tCFN4bug4bqu4buy4bq6w43huq7hu7Im4bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6DDveG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONw5Thu5BC4bqu4buKT+G7tOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu5HDlCbDjeG6ruG7sk7DveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG6suG6sOG6suG6ti3hurLhurDhurLhurLhuq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ruG7isOJ4bquw5Xhu5BF4bue4bquw51Q4bquO+G7quG7kOG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rjtP4bqu4buyWSThu6rDjeG7s+G6rnJE4bquO+G7quG7kOG6rsONQ8ON4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlMO94bquWOG7tCHhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq7DjcOUw4rhu7Lhuq7DjcOUTMO94bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6Dhuq7DjUDhuq7hu7LDlMOSw73huq7DjcOU4buQ4bqu4buy4buQTuG7ssO94bqu4bugw5VE4bugw5Thuq5jw6N2xIPhu5Hhuq7DlCHhuq47U+G7oMOV4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bugRCHDveG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DnUzhuq7hu7LDlEIh4bqu4buKxajhu5Dhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7DlOG7qOG7oOG7s+G6rsO04buu4bquY8OjdsSD4buR4bquw51M4bqu4buyw5Thu4hQ4bquw4xV4buQw73huq5JQ+G7nuG6rsOdQ+G7suG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buyw5Thu7TDveG6rsONw5Thu5Dhuq7DjSNC4bquw41Dw43huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buKw5Lhuq7DjVHhuq7DnSbhuq7DjcOU4buC4bug4bquw43DlOG7luG7oMOU4bqu4buc4buUV+G6ruG7ssOU4buw4buQ4bqu4bugTuG7tOG6ruG7isOS4bquLkUh4bquWULhuq7DnULhu5Dhuq5Xw5TEkOG7nuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq7DjeG7iOG7oOG7suG7iFl5xILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgeG6oUThuq7hu43DlMSQ4bue4bqu4buRw5Thu5Thuq5y4buQw5Phu7Lhuq7hu4PDlUJ44bqu4buDw5XDlOG7kE3hu57huq7DjeG7guG7nuG6rjtE4bquw51M4bquLj/huq7hu6Io4bquw41Dw43huq7hu7JGV+G6ruG7ssOUw5LDveG6rsONQ+G6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4buKw5Lhuq4uRSHhuq5ZQuG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5RBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEguG7suG7iC7hu7ItQuG7ouG7kMOV4bugeOG6rsON4buI4bug4buy4buIWXnEgsOBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7hurThurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqy4bq24bqmVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/hu5A74buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bq04bqqL+G6tuG6rOG6rMOM4bqk4bqw4bqo4bq04bqy4bqw4bqw4buy4bq04bqq4bqo4bqm4bui4bqmLeG6tuG6suG7s+G7mlfDlcSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buD4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq47ROG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ144bqu4bqjw5Thu4Lhu57huq7DjCXhu7Lhuq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bquw5Thu7Qh4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7hu4pR4bugw5Xhuq7DlVFX4bquw51C4buQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6tOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhurLhurbhuqbEguG6ri/DgUEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7iOG7nsOB4buNcnjhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ri3huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6ruG7nsav4buQ4bquw4zhu5RX4bqu4buK4buE4bu04bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq4uRSHhuq5ZQuG6ruG7ruG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5XDveG6ruG7okThuq7igJzhu6DGr+G7kOG6rknhu7Thu6Thu6DigJ3huq7DjSNC4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquw43DlOG7luG6rlnhu5BN4bugw5Xhuq7hu6DDlUThu6DDlOG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG7s+G6rsSDw5Lhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq4uRSHhuq5ZQuG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyw5Thu7Thuq7DnULhu5Dhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DjUPDjeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bugw73huq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7isOJ4bquw41R4bquw43DlOG7luG6ruG7isSQUMO94bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6DDveG6rljhu7RD4bug4bqu4buyWeG7kMOT4buy4bqu4bugw5Qk4bqu4buyw5RO4bqu4bugRFDDveG6ruG7ssOUJELhuq5JRHdBL+G7iOG7nsOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu4jhu57DgeG6oUThuq7hu43DlMSQ4bue4bqu4buRw5Thu5Thuq5y4buQw5Phu7Lhuq7hu4PDlUJ4QS/hu4jhu57DgeG6ruG7kVlN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bqu4buR4buN4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7DlOG7kMOT4bug4bquw41R4bqu4bq24bqy4bqy4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOUU8ON4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buiRlfhu7Phuq5y4buQw5PDjeG6ruG7ssOU4bu0w73huq7DjcOU4buQ4bquw4094bugw5Xhuq7hu6DDlCThuq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquw40jQuG6rsONQ8ON4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6rsON4buo4bquSUXhu6Dhuq7hu7LDlOG7iFDhuq7DlCThu6rhu6DDleG6rsOMSOG7oOG6rjtE4bqu4buyw5Thu4hQ4bqu4bucw5Thu7Thu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu7fhu7LDmeG7kOG6ruG7ssOU4buQw5Lhu7TDveG6ruG7ssOZ4buQ4bqu4buKQuG7ueG7s+G6ruG6o+G6uOG7oOG6rsONJeG6ruG7sllN4bug4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rsONI0Lhuq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bquO0Thuq474bq44bug4bquSUXhu6Dhuq7DlCThu6rhu6DDleG6rsOMSOG7oOG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOU4buQ4bqu4buyw5Qmw43huq7DlOG7kMOT4bug4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7TDveG6rsONw5Thu5Dhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buiRlfhuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG6suG6sOG6suG6si3hurLhurDhurLhurThuq7hu6DDlUQh4bqu4bq24bqmLeG6qi3hurLhurDhurLhurLhuq7DjSNC4bquw7Thu67huq5jw6N2xIPhu5HDveG6ruG7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buKw4nhuq7DjcOU4buW4bqu4buKxJBQ4bquV8OUUuG7oMOV4bquY8OjdsSD4buR4bquw5RTV+G6rklE4bug4bqu4buKw5Lhuq7DjUDhuq7hu7LDlMOS4bquw5RRQuG6rsOUJOG7quG7oMOV4bquw4xI4bug4bquw40jQuG6rsOd4buu4bquO0Thuq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43huq7DlFNX4bquWOG7tEPhu6Dhuq7hu7JZ4buQw5Phu7LDveG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ik7hu6Dhuq7DjUPDjeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhu7Phuq7hu4fGr+G7kOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq5Xw5RF4buQ4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6ruG7nE7huq7DlFDEkMONw5Thuq7hu7LDlOG7tOG6rsONw5Thu5Dhuq7hu7Lhu5BO4buy4bquO+G7quG7kOG6rsONQ8ON4bqu4bugw5RR4bue4bqu4bug4bum4buQ4bquw4zhu7Thu6DDlcO94bqu4buy4bu0IU3hu6Dhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6DDveG6rsOV4buQReG7kOG6ruG7ssOU4buSw43DlOG6rllV4bquWUThu6DDleG6ruG7isOS4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquw5Thu5DDkuG7tOG7s+G6rnLhu5DDk8ON4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFC4bquw4094bugw5Xhuq7DjeG6uOG7oOG6rsONJeG6ruG7sllN4bug4bqu4buyw5Qmw43huq7hu7JO4bqu4bu3w43hu4Thu6DDveG6ruG7ssOU4buQTuG7tOG7ueG6rsONI0Lhuq7hu7Iq4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buKw4nhuq7DleG7kEJQ4bquV8OUUuG7oMOV4bquw43DlOG7tCFN4bug4bqu4buew5rhu6Dhuq7hu6DDlcOU4buQTeG7oOG6rsONJeG7tOG6rsONQOG6ruG7ssOUw5Lhuq7DjUPDjeG6rjvhurjhu6Dhuq5JReG7oMO94bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6Dhuq7hu7LDlEbhu7Lhuq7hu5x74bqu4buy4buq4buQ4bquw41Dw43huq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOUU8ON4bqu4buKw5Lhuq7hu7JZQ+G7oMOU4bquLkUh4bquWULhuq7DnULhu5Dhuq7DnVHhu7LDveG6ruG7ssOU4bu04bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buK4bu24bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4buz4bqu4buP4bu0QuG7oOG6ruG7iuG7kMOS4bue4bquw43DlOG7luG6ruG7isSQUOG6rsONI0Lhuq7hu6LDieG7oMOU4bqu4buKxJBQ4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq5Xw5TDmeG6ruG7okThuq7hu6DDlcOU4buQTeG7nuG6rsON4buC4bue4bquO0Thuq7DnUzhuq4uP+G6ruG7oijhuq7hu7LDlEbhu7Lhuq7hu6DDlcOU4buQTeG7nuG6rsONQ8ON4bqu4buyRlfhuq7hu7LDlMOSw73huq7DjUPhuq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7oE7hu7Thuq7hu4rDkuG6ri5FIeG6rllC4bquO+G7kMOTw43huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq7DjeG7iOG7oOG7suG7iFl5xILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgcOs4bugw5Xhuq7Eg8av4bqu4buDw5VTw43huq7EgyXDjXjhuq50w4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7DleG7kENQ4bquw4xAw43huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7okThuq7hu5zDlOG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG6riPhu6DDleG6rsOU4bumQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq7DjeG7iOG7oOG7suG7iFl5xILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bq04bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6suG6sMOCVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/hu5A74buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bq04bqqL+G6tuG6rOG6rMOM4bqk4bqw4bqo4bq04bqy4bqy4bqw4buy4bqo4bqm4bqw4bui4bqkLeG6tuG6tuG7s+G7mlfDlcSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buD4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq47ROG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ144bqu4bqjw5Thu4Lhu57huq7DjCXhu7Lhuq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bquw5Thu7Qh4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7hu4pR4bugw5Xhuq7DlVFX4bquw51C4buQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6tOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhurLhurDDgsSC4bquL8OBQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buI4buew4Hhu41yeOG6ruG7g8OU4buQT+G7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rljhu7RC4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThuqPDtOG6ruG7keG7hiHhuq5k4buk4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7hu4ol4bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buyUFfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq47T+G6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7DjMSQIeG6rjtE4bquw5RTw43huq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buRw5RT4bqudOG7tOG7huG7oOG7s+G6rnThu5Dhu6Dhuq7DmuG7oMOV4bquw43DlOG7kELhuq7DnUvhuq47T+G6ruKAnEnhu5Lhuq5Y4bu0IU7hu7LigJ3huq7DjSNC4bqu4buyw5Thu4Qhw73huq7hu7JZUuG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5V3QS/hu4jhu57DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buI4buew4HDrOG7oMOV4bquxIPGr+G6ruG7g8OVU8ON4bquxIMlw414QS/hu4jhu57DgeG6rsSDw5Lhuq7hu6Dhu4bhu6DDleG6rsONQlDhuq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw4zEkCHhuq47ROG6rsOUU8ON4bqu4buK4buQT+G7tOG6rljhu7RC4bug4bqu4buyWVPhu6DDleG6ruG7oMOU4buC4buy4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bqu4buiROG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7suG7huG7nsO94bqu4bugxq/huq7hu6Imw43huq7DjSNC4bqu4buyw5Thu4Qh4bquO0Thuq7hu7JZUuG7s+G6ruG7kSrhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu7Lhu4bhu57huq7hu57hu6rhu5Dhuq7DjVHhuq7hu7LDlEIh4bqu4buKxajhu5Dhuq7hu4rDkuG6ruG7sirhu6DDleG6rkkk4buqw43huq7hu4rEkOG7suG6ruG7nkDDjeG6ruG7suG7kE3hu7Thuq7hu4pP4bquWULhu7Phuq7huqFN4bug4bquw43EkOG7oMOU4bqu4buKUeG6ruG7okThuq7hu7Lhurjhu6DDleG6rsONJOG7sOG7oMOV4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rjtG4buy4bquw43DlOG7guG7suG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu6Lhu6pX4bquw5RTw43DveG6rsONQ8ON4bqu4buyWULhu6DDleG6ruG7ssOU4buQTuG7suG6rknhu5Thuq5Xw5RAw43huq47QOG6rsONw5RQ4bquO+G7kMOTw43huq7DlFPDjeG6rsONPeG7oMOV4bquw5VRV+G6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7oOG7huG7oMOV4bquw41CUOG6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5XDveG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6rsONI0Lhuq474buQw5PDjeG6rsOMxJAh4bquO0Thuq7DlFPDjeG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6DDlEThuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4buz4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThuqPDtOG6ruG7keG7hiHhuq5k4buk4bqu4bueQiHhuq7hu57hurrhu6Dhuq474buY4bqu4buyWVDhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFC4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7hu4ok4busw43huq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq47ROG6rsONQ8ON4bqu4bugw5RE4bquw5RFUOG6ruG7suG7huG7nuG6riPhu6DDleG6rsOU4bum4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu4jhu57DgeG7jXJ44bqudOG7kOG7oOG6rsOa4bugw5Xhuq7hu6BR4buQ4bquWVXhuq7DlOG7qOG7oOG6rjtP4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7DjSNC4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThuqPDtOG6ruG7keG7hiHhuq5k4bukd0Ev4buI4buew4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7iOG7nsOBw6zhu6DDleG6rsSDxq/huq7hu4PDlVPDjeG6rsSDJcONeEEv4buI4buew4Hhuq7huqNDw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7hu67huq7hu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG6o8O04bqu4buR4buGIeG6rmThu6Thuq7DlEThu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG7oMOVUEThu5Dhuq7DnT9C4bquw43DlDpCw73huq5Jxajhuq7DneG7tOG7oMOV4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rjtG4buy4bquw43DlOG7guG7suG6ruG7ssOU4buY4bquw41S4bug4bqu4bue4bu0QuG6rsOd4bq64bue4bqu4buyWULhu6DDleG6ruG7ssOU4buQTuG7suG6rknhu5Thuq5Xw5RAw43huq47QOG6rjvhu5DDk8ON4bquw5RTw43huq7hu6DDlCR44bqu4bueQyHhuq7DjcOU4buQTuG7tMO94bqu4buy4buQO+G7kMO94bquWOG7tMSQ4buy4bqu4buK4buQw5Phu6DigKbhuq7hu4fGr+G7kOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43huq7DlFNX4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bqu4bq04bqu4bui4buE4bugw73huq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0QuG6rsONQ8ON4bquSeG7tMWo4buQ4bquw5RTV+G6rsOdTOG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7nMOUQuG7kOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu0w73huq7DjcOU4buQ4bqu4buKw5Lhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu6Dhurrhu57huq5J4bq64buy4bqu4buyKuG6ruG7ilHhuq7hu4rhu6Thu6DDleG6ruG7ssOU4bu0RuG7oOG6riPhu6DDleG6rsOU4bum4buz4bqu4buRWVDhu6DDleG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu5zhu5DDk+G7oOG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq5Xw5Thu5Lhuq7hu6DDlEThuq7hu6Ak4buqw43huq7DjeG7glfhuq7DjVLhu6Dhuq7DlMSQ4bug4bquw43DlE7huq7hu7LDlOG7mOG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6ruG7okThuq47w5rhuq7DjeG7uOG7oMOV4bquw43hu4Thu6Dhuq7hu7LDlOG7kE7hu7Lhu7Phuq7hu5Hhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq5Y4bu0QuG7oOG6ruG7sllT4bugw5Xhuq7hu6JE4bquw41Dw43DlOG6ruG7nsav4buQ4bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oMO94bqu4buy4bu0IU3hu6Dhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6Dhuq7hu4rDkuG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG6rsOU4buQw5Lhu7Thuq47ROG6ruG7suG7kOG7oOG6ruG7siThu67hu6DDleG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rsOUUEThu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6rlfDlEDDjeG6rjtA4bquw43DlFDhuq474buQw5PDjeG6rsOMxJAh4bquO0Thuq7DlFPDjeG7s+G6rsO04bu0w5nhu7Lhuq7huqbhuq7hu6Dhurjhu57huq5Y4bu0QuG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu4rDieG6ruG7okThu57huq7hu7LDmeG7suG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7skPDjeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rjtE4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7ikPhu6DDleG6rljhu7Qow73huq474buQw5PDjeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rsONI0Lhuq7hu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG6o8O04bqu4buR4buGIeG6rmThu6Thuq7hu6Lhu7TDmuG7oOG6ruG7iiThu6zDjeG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG6riPhu6DDleG6rsOU4bum4buzQS9Xw4FBL+G7ssOMw4FBL+G7slnDgUEv4buySVDDjCHDgUEv4buyQknhu6Lhu4jDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SC4buy4buILuG7si1C4bui4buQw5Xhu6B44bquWeG7kMOVw5Thu7J5xILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgeG7kcOU4bu04bqu4buRWULhu6DDleG6ruG7t+G7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG7uUEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]