(vhds.baothanhhoa.vn) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bá Thước đi vào hoạt động từ tháng 5-2003. Từ khi thành lập đến nay, NHCSXH huyện Bá Thước luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOh4bugw7Xhu4fhu6Hhuq/DtGThu6HDteG6r8ONw7Thu5Phu6HDtOG6r8O9Y8Otw7Thuq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8OtM+G6r+G7iuG7peG7ocO14bqvw7Rk4buhw7Thuq/DreG7ueG7ocO14bqv4bufQcOt4bqv4buz4buRbeG7teG6r8O14buRZeG7n+G6r+G7ocO1w7TDqHDhuq9hL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoVfDtHLhu6HDteG6r8O14buRYnDhuq/DrOG7lcOtw7Thuq/hu6DDteG7h+G7oeG6r8O0ZOG7ocO14bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq844bugw5TDjcOdLsOUOeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r0lj4bqv4buyw7ThuqDhu6vDreG6r+G7i+G7keG6r+G6tmRw4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s8OD4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqUt4bqz4bqx4bqx4bq1NuG6r+G7ssOD4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqv4buLbuG7oeG6r+G7oWLDgjXhuq/hu6DDlMONw50uw5Thuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw63huq/hu6Phu7XDuuG7oeG6r+G7i+G7peG7ocO14bqvw7Rk4buhw7Thuq/DreG7ueG7ocO14bqvw63hu4N34bqvw4HDgjXhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq944bu1w4Jv4buh4bqv4buL4buVYuG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8ONw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7nkHDreG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq944bu1w7nDreG6r8O14buRYuG6r8O14buRZeG7n+G6r+G7ocO1w7TDqHDhuq9pb+G7oeG6r+G6tuG6sOG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/hurfhuqvhurPhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/hurfhurHhuqnhurF34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bq1w6Iv4bqz4bq34bqzw6zhuqXhurPhurHhurXhuqnhurXhuqfhu7PhurPhuqXhuqfhuqXhu6PDoi3hu6Phu5Hhu4nhu6EtaWItw7Thu7Vww6024bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4bugw7Xhu4fhu6Hhuq/DtGThu6HDteG6r8ONw7Thu5Phu6HDtOG6r8O9Y8Otw7Thuq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8OtM+G6r+G7iuG7peG7ocO14bqvw7Rk4buhw7Thuq/DreG7ueG7ocO14bqv4bufQcOt4bqv4buz4buRbeG7teG6r8O14buRZeG7n+G6r+G7ocO1w7TDqHDEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhurfhuqvhurPhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6t+G6seG6qeG6scSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Oh4buyw4Phuq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G6tsO54buh4bqv4bq2YsOC4bqv4bugw5TDjcOdLsOUNeG6r2Lhu6HDtOG6r+G7snnhuqDhu6nhu6HDteG6rzvhurnhu6Hhuq/hu6Lhu5Ft4buh4bqv4buv4bqv4buzw7TDuuG7oeG6r1nhu5Fv4buhw7U14bqv4bq0w6nhuq/hu4rhu5Fv4buh4bqv4bui4bqg4bqv4buLw6nhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7PhuqDhuq/hu5/hu7Vi4bqvaXLhuq/DveG7keG7ocO04bqvw71l4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4rDsuG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu59Bw63huq/hu7Phu5Ft4bu14bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buhw7XDtMOocOG6r8Otw4Fi4bqvw7Thu7XDgsOz4buhNeG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq944bu1YjXhuq/hu6DDlMONw50uw5Thuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw63huq/hu6Phu7XDuuG7oeG6r+G7s8SRcOG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu53hu5HDs+G7oeG6r8Otw7Rw4bqvw61jw63huq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqv4buz4buRbnfhuq/DrWbhu6Hhuq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G6tsO54buh4bqv4bq2YsOC4bqv4bq24bur4buR4bqv4bujw6nhu5Hhuq/DveG7teG7g+G7s+G6r+G6oOG7teG6r+G7i8Op4buRNuG6r+G7suG7k+G7ocO04bqv4buLbuG7oeG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bq14bqxLeG6py3hurPhurHhurPhurM14bqv4buzxanhu6HDteG6r8Os4bqg4bqv4buh4but4bqvw61jw63huq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/hu4vEkeG7s+G6r+G6peG6s+G6sTbhuqXhurHhuq3huq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G6t+G6sTbDouG6teG6reG6r+G7ncO0Y8Otw7Thuq/DtGThu6HDteG6r+G7i2Lhu6HDteG6r8OtcuG7oeG6r8Os4bqg4bqv4buh4butNuG6r+G7snlw4buhw7Xhuq/hu4txNeG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqvw7Thu6fhuq/hu6HDtcO0w6hw4bqvw6zhuqDhuq/hu6Hhu63huq/DtOG7qeG7oeG6r+G6s+G6peG6r+G7s+G6qOG6r+G7i+G7peG7ocO1NOG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqvw7Thu6fhuq/DrWbhu6Hhuq/hu6HDtcO0w6hw4bqvw6zhuqDhuq/hu6Hhu63huq/DteG7heG7oeG6r+G6t+G6seG6qeG6r+G7s+G6qOG6r+G6s+G6s+G6seG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO1NOG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqvw7Thu6fhuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/hu7PDtHBj4buz4bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G7i8SR4buz4bqv4bq34bq34bqp4bqv4buz4bqo4bqv4bq34bqp4bqp4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7U2Njbhuq/hu7LDg+G6r+G7ocO14bu14bul4buh4bqv4bq2w7nhu6Hhuq/hurZiw4Lhuq/hu6Fkw4I14bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu6HDtWThu6Hhuq/hu6PhuqDhu63hu7Phuq/DtOG7p+G6r+G7ocO1w7TDqHA14bqvw61m4buh4bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G7i8Op4bqvw61x4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7neG7kcOz4buh4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4bqg4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7szXhuq/hu53hu5Hhu6HDtOG6r8OscGLhu6HDtDXhuq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnDhuq/hu7PDtOG7teG6r+G7ocO0Znc14bqv4buzw7RwY+G7s+G6r+G7ncO0dOG7keG6r8Os4buRw7Phu6Hhuq/hu6HDtcO0w6hwNeG6r8OtZuG7oeG6r+G7ocO1w7TDqHA2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOMcOG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4budw7Rx4bqv4budw7Thurnhu6E14bqv4bqt4bqvw7Ri4bqvecOD4buhw7Xhuq/hu6Phu7Xhu6Xhu6HDteG6r8Otw4Fi4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq9i4buhw7Thuq/hu7J54bqg4bup4buhw7Xhuq874bq54buh4bqv4bui4buRbeG7oeG6rzjhu7PDtMO64buh4bqvWeG7kW/hu6HDtTXhuq/hurTDqeG6r+G7iuG7kW/hu6Hhuq/hu6LhuqA54bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvw61x4bqv4bq2w7nhu6Hhuq/hu4vDsuG6r+G7i+G7heG7teG6r+G7s+G6oDXhuq/DrcO04bq54buf4bqvw71xw63huq/hu6Ft4buh4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvw61x4bqv4buzw7Thu7Xhuq/hu6HDtGZ3NeG6r+G7ncO04buRbuG7oeG6r8Ot4bu14bunw63huq/DvcO54buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r2Lhu6HDtOG6r8OtZOG7ocO14bqv4budw7Rx4bqv4budw7Thurnhu6Hhuq/DtOG7qeG7oTbhuq/hu7Lhu7XDguG6r+G7ocO04buRbeG7oTXhuq/hu7PDg+G6r+G7ncO04buR4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7Phu5Fud+G6r8OtZuG7oeG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Xhu7Xhu6Xhu6Hhuq/hurbDueG7oeG6r+G6tmLDguG6r+G6oOG7teG6r+G7i8Op4buR4bqvw63DgWLhuq/hu6DDlMONw50uw5Thuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw63huq/hu6HDtOG6oDPhuq/hurbDueG7oeG6r+G6tmLDguG6r+G6teG6seG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buzw4Phuq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/DtOG7p+G6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r+G7neG7keG7ocO04bqvw6xwYuG7ocO04bqv4buzxJHhu5Hhuq/hurbhu7nhu6HDteG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqvOOG7oeG6ueG7n+G6r+G6s+G6seG6t+G6pzk04bqv4bq2w7nhu6Hhuq/hurZiw4Lhuq/DteG7kWXhu5Hhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7o2Thu5/huq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurfhuq3huq/hurZk4bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bqx4bqv4bq24bur4buR4bqv4buzxanhu6HDteG6r8O9w7nhuq/hu7Phu5Fv4buh4bqv4bq14bqx4bqx4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7U14bqvYuG7ocO04bqv4bui4buRbeG7oeG6r+G7i8Op4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4bqgNeG6r+G7n+G7r+G6r3nhu6fhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7szXhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqvw63DtOG6ueG7oeG6r+G7oeG7tcO64buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjeG7ueG7ocO14bqv4bq24bur4buR4bqvw7TGsOG6r+G7s3nhu63huq/hurbDueG7oTXhuq9i4buhw7Thuq/hu6Lhu5Ft4buh4bqvw61y4buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/DrWPDreG6r2nhu7XFqeG7keG6r+G7s2Z34bqvw7Thu7Xhu4Phu6Hhuq/hu53hu5Fu4buh4bqv4buzw7ThuqLDreG6r8Otw7Thurnhu6Hhuq/hu6Hhu7XDuuG7kTXhuq/hu7N54bul4buhw7Xhuq/hu7N5c+G7szXhuq/DteG7keG7t3fhuq/DveG6ruG6r8OsQeG7ocO14bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/hurbDueG7oeG6r8OtceG6r8O04buRw7Phu7Xhuq944bu1ZTbhuq/hu7LDg+G6r+G6s+G6r8OtcOG7oeG6r2ly4bqvw61j4buR4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r8O9ZeG7oeG6r+G7n+G7tWLhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buj4buF4buh4bqv4bq2YsOC4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oTXhuq/hu4tu4buh4bqv4buhYsOCNeG6r+G7i2Thu6Hhuq9pcuG6r8Otw4Fi4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq9i4buhw7Thuq/hu6Lhu5Ft4buh4bqv4buLw6nhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bujbeG7oeG6r+G6t+G6seG6r8OtcOG7oTThuq/huq3huq/DtGLhuq/hu6Phu7Xhu6Xhu6HDteG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4bqgNeG6r8Otw7Thurnhu5/huq/DvXHDreG6r+G7s8O54buz4bqvw7Thu6nhu6E24bqv4buKw6rDreG6r2nhu5HDs+G7szXhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buL4bqgYuG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqvw63hu4fDguG6r+G7s3nhu6Xhu6HDteG6r+G7s8O04buJcOG6r8O04bqg4bur4buhw7Xhuq/DtGThu6HDteG6r8O0cWLhuq/hu6HDtOG6oOG7ocO14bqvd8O04bu54bqvw7Thu6134bqv4bq24bur4buR4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7neG7kcOz4buh4bqv4buL4buD4buz4bqv4buLYuG7kTXhuq/hu53DtOG7k+G6r8O0ZuG7teG6r+G6tmRw4bqvw61i4buhw7Thuq/hu7Njw6014bqv4buhw7ThuqAz4bqvaeG6oOG7r+G7keG6r8Os4buR4buN4buhNeG6r2nhu5Phuq/hu4ticDXhuq/hu6HDtcO6NeG6r+G7o8SRw63huq/hurZk4bqvw7RwYuG6r+G7n2Thu7Xhuq/DrWPDreG6r+G7o3DEkeG7keKApuG6r+G7i8Op4bqvw7Vxd+G6r3fDtOG7heG7oeG6r+G7oeG7h+G7ocO14bqvw61icOG6r8O04buRw7Phu7Xhuq944bu1ZeG6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r8Otw4Fi4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Q24bqvw5Thu5HDs+G7oeG6r+G7s8O04bu14bqv4buhw7Rmd+G6r+G7s8OD4bqvw63DtOG6ueG7oeG6r+G7oeG7tcO64buRNeG6r+G7s3nhu6Xhu6HDteG6r+G7s3lz4buz4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r8O14buR4bu3d+G6r2Lhu6HDtOG6r+G7ouG7kW3hu6Hhuq/hu7N5ZeG6r8O0buG7s+G6r+G7oeG7reG6r+G7ocO14buH4buh4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu59k4bqv4bufxrDhu5Hhuq/hu6Hhurnhu5/huq/DrXLhu6Hhuq/hu4vDsuG6r3li4bqv4bq34bql4bqx4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6t+G6q+G6s+G6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6t+G6seG6qeG6sXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurXDoi/hurPhurfhurPDrOG6peG6s+G6t+G6t+G6seG6s+G6s+G7s+G6q+G6scOi4bq14buj4bqlLcOtw7Thu5Etw7Thu5Hhu4nhu6Et4buzw7Rw4buhLeG6tOG7iTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu6DDteG7h+G7oeG6r8O0ZOG7ocO14bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw60z4bqv4buK4bul4buhw7Xhuq/DtGThu6HDtOG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/hu59Bw63huq/hu7Phu5Ft4bu14bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buhw7XDtMOocMSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6t+G6q+G6s+G6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bq34bqx4bqp4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu4pk4buh4bqvaXLhuq/DrcOBYuG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvw63DtOG7leG6r0nhu7nhu5Hhuq/hu7LDtOG7leG6r8OU4buRb+G7oeG6r+G7r+G6r+G7s8O0w7rhu6Hhuq8ubTXhuq/hurTDqeG6r+G7iuG7kW/hu6Hhuq9Y4bu1YuG7ocO14bqv4buL4bqg4butw63huq/hu5/hu7Vi4bqv4buzw4Phuq/hurbDueG7oeG6r+G6tmLDguG6r+G7oMOUw43DnS7DlDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyw7TDuuG7ocO14bqveOG7tWLhuq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G6tsO54buh4bqv4buzw4Phuq/DrWPDreG6r8Otw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqvw6xk4buhw7Thuq/DrcO0cOG6r8O04bun4bqv4buhw7XDtMOocDXhuq/DtOG7p+G6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r+G7neG7keG7ocO04bqvw6xwYuG7ocO04bqv4buzxJHhu5Hhuq/hurbhu7nhu6HDteG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqv4bq2ZOG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqv4buh4bqg4burw63huq/DvcSRw63DtDXhuq/hurbDs+G6r8O94buR4buhw7Thuq/hu5/DuuG7keG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7ocO64buhw7Xhuq/hu7PDtMO64buh4bqv4buLw6nhuq/DteG7keG7t3fhuq/DrcO04buV4bqvSeG7ueG7keG6r+G7ssO04buV4bqvw5Thu5Fv4buh4bqv4buzw7TDuuG7oeG6ry5tNeG6r+G6tMOp4bqv4buK4buRb+G7oeG6r1jhu7Vi4buhw7Xhuq/hu7PDtHBj4buz4bqv4budw7R04buR4bqvw7Thu6fhuq/hu6HDtcO0w6hwNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjcO04buV4bqvw5Thu5Fv4buh4bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7szPhuq/Eg+G7snnhuqDhu6vDreG6r+G7i+G7h8OC4bqvw6xw4bqv4buLw7rhu6HDteG6r8OtcOG7oeG6r+G7o8SR4buR4bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqv4bq2w7nhu6Hhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7PhuqDhuq/DvWXhu6Hhuq/hurThu7Xhu4Phu7Phuq/hu6Ft4buh4bqv4bqz4bqvw7Ri4bqv4buj4bu14bul4buhw7Xhuq/hurZk4bqv4bq14bqvw71kcOG6r3nhu7Xhu6fhu6HDteG6r8Otw4Fi4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hu4vhu4nhu5/huq/hu6PEkeG7keG6r+G7ocO14bu14bul4buh4bqv4buzw7Thu7Xhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu4tj4buhw7Xhuq/hu53Dsjbhuq874buZ4bqv4bq2ZsOCNeG6r8Ot4bu14bunw63huq/DvcO54buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G6p+G6r+G7ncO0Z+G7teG6r+G7o+G7tcO64buh4bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqv4buzeeG6oOG7q8OtNeG6r8O0QeG7s+G6r8O9YuG7tTbhuq/hu7Lhu7XDguG6r+G7ocO04buRbeG7oTXhuq/hu7PDg+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6s+G6seG6t+G6seG6r+G7i27hu6Hhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurc14bqv4buzw7rhu5Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7oMOUw43DnS7DlOG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r0lj4bqv4buyw7ThuqDhu6vDreG6r8Otw7Rw4bqv4bq2YsOC4bqv4buzxanhu6HDteG6r8O9w7nhuq/hu7Phu5Fv4buh4bqv4bujZOG6r+G6t+G6peG6seG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO1NeG6r+G7s8O64buR4bqv4buLw6nhuq/hu5/hu7Vi4bqvaXLhuq/DrWPhu5Hhuq/DveG7keG7ocO04bqvw71l4buh4bqv4bq2ZOG6r8O1ZOG6r+G7i8Oy4bqvw63DtOG6ueG7oeG6r+G7oeG7tcO64buRNuG6r+G7iuG7peG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5E14bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4bqg4bqvw63DtOG6ueG7n+G6r8O9ccOt4bqv4bqz4bqvw7Ri4bqv4buj4bu14bul4buhw7U24bqvw5Thu6nhu6Hhuq/hurfhurHhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu53DsuG6r+G7s8OD4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7s+G7kW534bqvw61m4buh4bqvw61jw63huq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G6tsO54buhNeG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buzw7rhu5Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrcO04buX4bqv4buzw7RwY+G7s+G6r+G7ncO0dOG7keG6r8O04bun4bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G6tmRw4bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bq34bqn4bqv4bufZOG6r+G7n8aw4buR4bqv4buh4bq54buf4bqvw61y4buh4bqvw61x4bqv4buzw7Thu7Xhuq/hu6HDtGZ34bqv4budw7RwZeG7ocO14bqv4bq34bqx4bqx4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6t+G6q+G6s+G6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6t+G6seG6qeG6sXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurXDoi/hurPhurfhurPDrOG6peG6s+G6t+G6s+G6peG6t+G6peG7s+G6t8Oi4bq34bqt4buj4bqrLcO04buR4buJ4buhLeG7s8O0cOG7oS3hurThu4ktaWIt4buzw7Thu7VwNuG7m3fDtcSD4bqvYuG7o+G7s13Eg+G7oMO14buH4buh4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/DjcO04buT4buhw7Thuq/DvWPDrcO04bqv4bq0w6nhuq/DtOG7p+G7keG6r0lj4bqv4buyw7ThuqDhu6vDrTPhuq/hu4rhu6Xhu6HDteG6r8O0ZOG7ocO04bqvw63hu7nhu6HDteG6r+G7n0HDreG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq/DteG7kWXhu5/huq/hu6HDtcO0w6hwxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bq34bqr4bqz4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhurfhurHhuqnhurHEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7oMO1cGThu5Hhuq/hu5/hu7Vi4bqvaXLhuq/DrWPhu5Hhuq/DveG7keG7ocO04bqvw71l4buhNeG6r8Otw7Thu5Xhuq9J4bu54buR4bqv4buyw7Thu5Xhuq/DlOG7kW/hu6Hhuq/hu6/huq/hu7PDtMO64buh4bqvLm014bqv4bq0w6nhuq/hu4rhu5Fv4buh4bqvWOG7tWLhu6HDteG6r8OtcuG7oeG6r+G7n+G7tWLhuq/DtWThuq/hu7PDtOG7leG7s+G6r+G7i8Oy4bqvw63DtOG6ueG7oeG6r+G7oeG7tcO64buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6Jk4bqvw7Thu6fhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G7s8O0cGPhu7Phuq/hu6HDtcO0w6hw4bqv4bq2ZHDhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurfhuqs14bqvw63DtOG7leG6r1fDtMSR4buf4bqv4buyw7Thu7Xhuq/DlGThuq/hu6/huq/hu7PDtMO64buh4bqvw53DquG7ocO1NeG6r+G6tMOp4bqv4buyw7Thu5Fu4buz4bqvw5nhu6HDtTXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw63huq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G6tmLDguG6r+G6q+G6seG6r+G7s3nhu5HDs+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buzw4Phuq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/DtOG7p+G6r+G7n+G7q+G7keG6r+G7s8O0cGPhu7Phuq/hu6HDtcO0w6hw4bqvw63DgWLhuq/hu6DDlMONw50uw5Thuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw6024bqvw53DueG6r+G7s+G7kW/hu6Hhuq/hu6Fkw4Lhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Otw7Thu5Xhuq/DrOG7ueG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4bqg4bqvw61l4buR4bqv4buzxJFwNeG6r3fDtEHDreG6r+G7s3lj4buhw7Xhuq/huqfhuq/DtGLhuq/hu6Phu7Xhu6Xhu6HDtTXhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buf4bu1YuG6r+G7s8O0beG7n+G6r+G6teG6r8OtcOG7oeG6r2lyNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDlOG7kcOz4buh4bqv4buhYsOCNeG6r+G7i2Thu6Hhuq9pcuG6r+G7i8Op4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7o23hu6Hhuq/huqfhuq/DrXDhu6E04bqvaW3hu6Hhuq/DrcSR4buhw7Thuq/hu4txNeG6r8Otw7Thu5Xhuq/DlGThuq/DrXLhu6Hhuq/DrWXhu5Hhuq/hu7PEkXDhuq/hurPhuq9icOG6r8OtY+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8Os4buRw7Phu6Hhuq/hu7Phu5PDrcO04bqv4budw7RwZeG7ocO14bqv4bq3NuG6seG6seG6seG6r+G7n2HDveG7tXfDoeG6s2Evw73hu7V3w6Hhuq/hu4vDsuG6r+G7oeG7tcO64buR4bqvw61j4bqv4buzw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r3fDtGfhu5814bqv4bufxrDhu5Hhuq/hu6Hhurnhu5/huq/DvWXhu6Hhuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G7s8O04bu14bqvw7RwxJHDrcO04bqv4buzeW3hu6Hhuq/hurPhuqXhurHhuq/hu53DtTbhuq/DnWLhu7Xhuq/hu53DtOG7keG6r+G7s3nDg+G6r8Otw7Thu5Hhuq93w7Thu5M14bqv4bufxrDhu5Hhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtOG7teG6r+G7ocO0Znfhuq/DrcOBYuG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvw63DtOG7leG6r8OUZOG6r+G7i8SR4buz4bqv4bq2ZOG7keG6r8Otw7RBw63huq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bq34bqr4bqz4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bq34bqx4bqp4bqxd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6tcOiL+G6s+G6t+G6s8Os4bql4bqz4bqz4bql4bqn4bq3w6Lhu7Phuqnhuq3hurPhuqnhu6Phuq0tw7RiLcO0cC3hu6HDtcO04buJcC1pYi3hu7PDtOG7tXDDrTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu6DDteG7h+G7oeG6r8O0ZOG7ocO14bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqvw71jw63DtOG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw60z4bqv4buK4bul4buhw7Xhuq/DtGThu6HDtOG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/hu59Bw63huq/hu7Phu5Ft4bu14bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buhw7XDtMOocMSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6t+G6q+G6s+G6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bq34bqx4bqp4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu4pk4buh4bqvaXLhuq/DrcOBYuG6r8Otw7Thu5Xhuq9Xw7TEkeG7n+G6r+G7ssO04bu14bqvw5Rk4bqv4buv4bqv4buzw7TDuuG7oeG6r8Odw6rhu6HDtTXhuq/hurTDqeG6r+G7ssO04buRbuG7s+G6r8OZ4buhw7U14bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8Ot4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu5/hu7Vi4bqv4buzw4Phuq/hurbDueG7oeG6r+G6tmLDguG6r8Otw4Fi4bqv4bugw5TDjcOdLsOU4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8OtNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7J5beG7oeG6r+G7i+G7h8OC4bqvw63DtOG7l+G6r+G7o2Thuq/hurXhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw7Thu6fhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r0lj4bqv4buyw7ThuqDhu6vDreG6r+G7i8Op4bqvw73huq7huq/DrEHhu6HDteG6r8O04buRw7Phu7Xhuq944bu1ZeG6r+G7ocO14bu14bul4buh4bqv4bq2w7nhu6Hhuq/hurZiw4I14bqvw63DgWLhuq/hu6DDlMONw50uw5Q14bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6r+G6tmThuq/hu7N54buv4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/DtOG7p+G6r+G7ncO0Y+G6r8O14buRZTXhuq/DtXF34bqvd8O04buF4buh4bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buz4bqo4bqv4bujw7Phuq/DtOG7p+G6r+G7ocO1w7TDqHDhuq/DrcOBYuG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G6tsODYuG6r3jhu7ViNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4pj4buhw7Thuq/DteG7kWPhuq/DtOG7kcOz4bu14bqveOG7tWXhuq/DrcOBYuG6r+G6tsO54buh4bqv4buz4buT4buh4bqvw6xB4buhw7Xhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/DvWPDrcO04bqv4buzeXDhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G6tHFi4bqv4buLceG7kTXhuq/DteG7kWXhu5/huq/hu6HDtcO0w6hw4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E14bqvw7rhu6HDteG6r+G7snnhu5Xhu6HDtOG6r0Lhu6HDtOG6r+G7suG7teG7g+G7oTXhuq/DleG7kWPhu5/huq/hu4vDucOt4bqv4bugw5TDjcOdLsOU4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvSWPhuq/hu7LDtOG6oOG7q8Ot4bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7szPhuq/hu4pi4bqvw73DueG6r8OtY8Ot4bqvw7Thu6fhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G6tmLDguG6r+G6tsO54buh4bqv4buLw6nhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7PhuqDhuq/hurZkcOG6r8O9ZeG7oeG6r+G6tOG7teG7g+G7szXhuq/hu53hu5Hhu6HDtOG6r8OscGLhu6HDtOG6r+G7ocO04bq94buf4bqv4bufQcOt4bqv4buL4buTw63DtOG6r+G7s8O0cGPhu7Phuq/hu6HDtcO0w6hwNuG6r+G7oMO04buRb+G7teG6r8O04bun4bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G7i8Op4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu5/DuuG6r8O04buZ4buhw7Thuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqv4buz4buRbeG7teG6r2nhu5HDsuG7tTXhuq/hu7N54buv4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu7Phu4Phu5/huq/DteG6oOG7qeG7ocO14bqvw63DtHDhuq/DrWPDreG6r8O04bun4bqv4budw7Rjw63huq/DtHPDreG6r+G7s2Z3NeG6r+G7s8OD4bqv4buLceG6r+G7s8SRcOG6r8O94bqiw63huq/hu6Ni4buh4bqv4buzdGLhuq/hu5/EkeG7ocO04bqv4bufbOG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq93w7Rw4buhw7Xhuq/hu7N5ZHDhuq/DteG7kWXhu5/huq/hu6HDtcO0w6hw4bqvaW/hu6Hhuq/hurbhurDhu6HDtTbhuq/DleG7kWLhu5Hhuq/hu4twxJHhu6Hhuq/hurPhurHhurfhuqfhuq8t4bqv4bqz4bqx4bqz4bqxNeG6r+G7s+G6qOG6r+G7o8Oz4bqvw7Thu6fhuq/hu6HDtcO0w6hw4bqvw63DgWLhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9JY+G6r+G7ssO04bqg4burw63huq/DteG7kWXhu5/huq/hu6HDtGLhu6HDtDXhuq/hu7PDg+G6r+G6s+G6pTXhurXhurcg4bqv4bq04bu1w7nhu6HDteG6r+G6szXhurPhuqcgNeG6r2nhu5nhu6HDtOG6r3jhu7Xhu4fhu6Hhuq/hu5/GsOG7keG6r+G7oeG6ueG7n+G6r8O14buRZeG7n+G6r8OiNeG6p+G6tyA14bqvw7Vxd+G6r3fDtOG7heG7oeG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/hu4pl4buhw7Xhuq9p4bunNeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/hurZk4bqv4bugw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G7s3Bk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7n0HDreG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq/hu7PDtHBj4buz4bqv4budw7R04buR4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hurZk4buR4bqv4buh4bq54buf4bqv4buz4bur4buR4bqv4buL4buHw4I2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3QuG7teG7s8O0cHnEg8Oh4bue4buR4buhw7Thuq/hu6LhuqRhL3fDoQ==

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]