(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21/8, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên lạ mặt kéo tới thôn Phú Viên đập phá chân cổng làng, khiến người dân rất bất bình nên đã đánh trống báo động vây bắt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6BQw7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqxw61jceG6seG6suG7g+G6pOG6sXDhu5Fy4buh4bqx4bu14buRY3Dhu5HhurFw4buTbnDhurHhu4lneOG6sXjhu5Fk4bqxw6zGsHDDtOG6seG7n8SRcMO0w6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7kMSpY+G7i+G6r8OgUMO0xJHhuqThurHhurXhurMv4bqrNuG6scO5cMO04bqxUMO04bu34bqk4buPcOG6sVDDtHTDrOG6seG7tOG7keG7k8OycOG6sS3hurHDjOG7kcOA4bqx4bu14buXw6zhu5HhurHhu7bDjVDhu4rhurHDguG6ueG6seG7tMO94bqi4butcMO04bqx4bug4buTcOG7kTbhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurFQw7lww7ThurHDjOG7pXDDtOG6sTnhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJjYeG6scOs4buRceG6scOt4buTb+G7tTbhurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFw4bqx4bqyxIJj4bqxw4LDqeG6pOG6scO9Y+G6seG6ssOB4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7ocWp4bu14bqxcOG7kXLhu6HhurHhu7Xhu5FjcOG7keG6sXDhu5NucOG6seG7n2XhurHhu6Hhur/hu7XhurHhu6NqceG6seG7teG7seG7k+G6seG7teG7kcO5cOG6sVjhu5Hhu7nhurEs4buTbnDhurHhu4lneOG6sXjhu5Fk4bqxw6zhu5Hhu4Nw4bqxw6zGsHDDtOG6seG7n8SRcMO0NuG6seG7o+G7keG7k29w4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6scO94buF4bu14bqxw63hu4Xhu7XhurHDreG7lXDhu5HhurFwbnDhurHhu4nhurnhurHhu4lkcOG7keG6seG7tcO94bulcMO04bqxw61kceG6seG7icWpcMO04bqx4bqy4buD4bqk4bqxw63hur3hu7U3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC9wxKnhurThu7Mv4bqzYsOiw6Iv4bql4bqr4buLw6LhurPhuqnhurfhuqnhurfhurfhu7XhurPhurPhurXDomLhuq3hurXhu5/hurM34budeMO04bqv4bqxL8OgUMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6scOtY3HhurHhurLhu4PhuqThurFw4buRcuG7oeG6seG7teG7kWNw4buR4bqxcOG7k25w4bqx4buJZ3jhurF44buRZOG6scOsxrBww7ThurHhu5/EkXDDtDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu04buRxKlx4bqx4buJcjbhurHhurLEkXHhurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhurPhurfhurHDtOG7k+G7reG6sXDDtMSR4bqk4bqx4bq14bq3L+G6qzbhurHDrHLhurHhurXhurct4bq14bqn4bqx4bu14buRY3Dhu5HhurFw4buTbnDhurHDguG6u+G7oeG6seG7tcO9xrDhurHhu4nhu5PhurHDgsSp4bqxw7nhurHhu7XDueG6seG6qeG6scOs4buR4bup4bqx4bu1xILhurHhu4nhu4Phu7fhurHhu6NqceG6seG7teG7seG7k+G6scOsxrBww7ThurHhu5/EkXDDtOG6sVjhu5Hhu7nhurEs4buTbnDhurHDrGbhu6HhurHhu7Xhu5HEqXHhurHDtGfhuqQ24bqx4bu14bu34bqmeOG6seG7s+G6veG7teG6seG7teG7seG7k+G6seG7iWd44bqxeOG7kWThurHDrOG7keG7g3DhurHDrMawcMO04bqx4bufxJFww7Q24bqx4buj4buR4buTb3DhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqxeOG7kcOp4buT4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7Xhu5HDuXDDtOG6scOtZHHhurHhu59ucOG6seG7n3Fj4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7Xhu5FjcOG7keG6seG6ssSR4bqx4buJZHDhu5HhurHhu7XDveG7pXDDtOG6seG7tcO94buT4bqx4buRw7nhurHDrMOp4bqx4bufxJFww7ThurHhu7Xhu7Hhu5PhurHDrWNx4bqx4bqy4buD4bqkN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6BQw7Thu5HEqeG6seG7tcO94bulcMO04bqxw61kceG6seG7icWpcMO0NuG6seG7kcSRcMO04bqx4bu1w73hurvhu6HhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqxw6zDgGPhurHhu7Xhu5HDuXDhurFY4buR4bu54bqxLOG7k25w4bqx4buJ4bq54bqx4bujanHhurHhu7Xhu7Hhu5PhurHhurLhu4PhuqThurHhu6Phu5lw4bqxw6zGsHDDtOG6seG7n8SRcMO0NuG6seG7iWRw4buR4bqxw4LEqeG6scOsw7lww7ThurFww7lww7Q24bqxw4LEqeG6scOtY+G6scO0ZMOs4bqxw71j4bqxw6zhu5Hhur9w4bqxw4LEqeG6scO54bqx4bu1w7nhurHhu4nhu43hurHhu5/EkeG7oeG6scO9w7rhurFw4buRcuG7oeG6scOsw7lw4bqx4buJ4bun4bqx4bqyw7nhurHDrOG7seG6seG7o2px4bqx4bu14bux4buT4bqx4buJZXjhurF44buRZOG6scOsxrBww7ThurHhu5/EkXDDtDfhurHhu7Thu7fhuqThurFw4buR4buTbnA24bqx4buj4buR4buT4bqx4bu14buR4buF4bqk4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6seG7o2px4bqx4bu14bux4buT4bqx4buJw7lww7Q24bqxcOG7kXLhu6HhurHDrMO5cOG6seG7ieG7p+G6seG7ieG6ueG6sXDhu5FjcOG7keG6scOs4buRcnDDtOG6seG7n25w4bqx4bqn4bqxw4LEqeG6scO54bqx4bu1w7nhurHDveG7reG7k+G6seG7o+G7kXXhu5PhurHhu5Hhu5PDsnDhurHhu7XDveG6ouG7rXDDtDbhurHDrXXhurHhu59l4buT4bqx4bq14bqxw6zhu5Hhu5Nvw6zhurHDueG6seG7tcO5N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7Thu5HEqXHhurHDuXDDtOG6seG7tOG7keG7k8OycDbhurFww7Thu7fhuqRucOG6sXDhu5Hhu4Nw4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurF44buRZOG7teG6seG7tcSC4bqx4bqy4buTw7LDrOG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7i+G7g3DhurHhu7Xhu5HDuXDhurFY4buR4bu54bqxLOG7k25w4bqxw63Dg8Os4bqxw4Lhu7nDrOG6seG7tcO94bqi4buxw6zhurHhurLhu5PDssOs4bqxw4LEqeG6scOsw4Bj4bqxw4zDuXDDtOG6seG7teG6pOG6scOsxrDhurF44buRZnDhurHhu6Lhu5DhurHDlMOdUeG7tljhurHDrOG7kXbhurHhu4nhu4Xhu7XhurF54bu3ZOG6seG7tcOp4buT4bqxw7Thu4PhuqThurHDrcOB4buTNuG6seG7kXVww7ThurHhu4nhuqLhu61ww7ThurHhurLEkeG6sXDDg+G7teG6scOsxrBww7ThurHDrOG7kcSRceG6scOsw4Bj4bqx4buL4buDcDfhurHhu7Lhuq7hurHhurLhu5PDssOs4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu7Xhu5HDuXDhurF44buRw6lw4bqxZHDhu5HhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu59mcDbhurHDguG6ueG6scOs4bqgcMO04bqx4buJ4bq54bqxw6xy4bqx4bqy4bq7cOG6scOtw6lw4bqxw61kceG6scOsZHHhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhurLDs+G6seG6suG7k8Oyw6zhurFwxJHhuqQ24bqx4bu14bu34bqk4bqxcOG7keG7k25w4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqx4buJccSRcOG6seG6ssOz4bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71j4bqx4bqyaXDhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6scOC4bqw4bqx4buf4bqm4bqx4buLw4Phu7XhurHhu4nhu5Phu43hu6E3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOKAnFDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7i+G7g3DhurHDveG7heG7teG6scOtw4PDrOG6scOC4bu5w6zhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu59mcOG6scOscuG6seG6puG6seG7o+G7k29w4bqx4buRZXDhurHDrOG7kW/hurHDgsSp4bqx4buf4buxcOG6scO9Y+G6seG6ssSRceG6seG7oXXhurHhu4nhu4Xhu7XhurFw4buR4bqicMO04bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7iWR44bqxw4Nww7ThurFwbnDhurHhu6Hhu7Hhu5PhurHhu4nhu4PhuqThurFw4buR4buDcOG6seG7i+G7g3DhurHhu4nhurnhurHhu7Xhu5Hhu6Vww7ThurFw4buR4buF4bu14bqx4bufxJHhu6HhurHDrOG7keG7g3DhurHhu4lv4bqxw6zGsHDDtOG6seG7n8SRcMO04bqx4buRa3jhurHhu59l4buT4bqx4buJ4buN4bqxcMO04bq7cOG6scOCxKnhurHhu7XDqeG7k+G6seG7n+G7sXDhurE5w6zhu5HGoeG6scOs4buRceG6scOCxKnhurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhu4vhuqLhu7Hhu5PhurHhuqnhurHhu7Xhu4Vw4bqxw71j4bqx4bqyxJFxYTfhurHDjHLhurHhu7Xhu5Hhu43hurHhu4tx4bqxw4LEqeG6seG7n+G7sXDhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6seG6ssSRceG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4buhdeG6seG7ieG7heG7teG6sXBucOG6sXjhu5Hhu5lj4bqxw6zDuXDDtOG6seG7teG6pOG6seG7ieG6ueG6scOs4buRceG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7teG7seG7k+G6seG7iWd44bqxeOG7kWThurHDrMawcMO04bqx4bufxJFww7TigJ0t4bqxw7lww7ThurHhu7Thu5Hhu5PDsnDhurFwcuG7kzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4oCcUOG7kWdw4bqx4bu14buRw7lww7ThurHhu7Xhu5Nw4bqx4bu1xILhurF54bu3ZnDhurHDrOG7keG7uXDDtOG6sXDhu5Hhu4Nw4bqx4buL4buDcDbhurHDrOG7keG7uXDDtOG6seG7tcO54buT4bqx4buJ4bq54bqxw6zhurDhurHhu5/huq7DrOG6seG7n+G6ouG7r3DDtOG6scOC4bu34bulcMO04bqxw63DqXHhurHhurLDsuG6seG7keG7k8OycOG6seG7tcO94bqi4butcMO0NuG6seG7icWpcMO04bqx4bqy4buTbnDhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6scOscuG6seG7kcSRcOG7keG6seG7icWpcMO04bqxeeG7t2ThurHhu6Phu5Hhu5nDrOG7kTbhurHhu4nhu6dww7ThurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHDrWRx4bqxw6xkceG6scOMw7lww7ThurFjcOG6seG7keG7t+G6pMOycOG6sVDDuXDDtOG6scOM4bulcMO04bqx4bu14bux4buT4bqxw4LhurDhurHhu5/huqbhurHhurLDgeG6seG6suG7k8Oyw6w34oCd4bqx4oCT4bqxw7lww7ThurHhu7Thu5Hhu5PDsnDhurHDrOG7kXHhurHDreG7k2/hu7XhurHhu7Xhu5Fu4buhN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu4jhuqLhu6/DrOG6scOt4buTb+G7tTbhurHhu7Nj4bu34bqx4buj4buR4buT4bqxw4zDuXDDtOG6sWNw4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqx4bu14bux4buT4bqxw7Thu5PDqeG7k+G6sXnhu7fhuqRv4bu14bqx4bqyw4HhurHhurLhu5PDssOs4bqx4buJ4bq54bqx4buh4but4buT4bqx4buhxanhu7XhurHhu7Phu6XhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHDrMOAY+G6sXDhu5Fy4buh4bqxw6zDuXDhurHhu4nhu6fhurHhu7XDvW5w4bqx4bqyw7PhurHDrMO5cMO04bqxY3DhurHhu5/EkeG7oeG6seG6suG7k8Oyw6w24bqx4buJ4buncMO04bqx4bu14buR4but4buT4bqx4buJ4bqiY+G6seG6teG6scOs4buR4buTb8Os4bqxw4LEqeG6scO54bqx4bu1w7nhurHhurLDs+G6seG7tcO9w4HhurHhu7N24bqxw6zDuXDDtOG6sWNw4bqx4buJ4buN4bqxw4LhurDhurHhu5/huqY3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7kOG7k8OycOG6seG6ssOB4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG6smlw4bqx4buJY3DDtOG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxw4zDuXDDtOG6sWNw4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqxUMO5cMO04bqxw4zhu6Vww7ThurHhurLEkXHhurHDrOG7t8Wpw6zhurHhu4nhu5PDs+G7t+G6seG7tcO9YzbhurHhu5/EkeG7oeG6scO9w7o3w6HDreG6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G7oeG7s3Etw63hu5Phu4vhu5Mtw7VxcOG7tS3hurTEqeG7k8O04buR4bu1NHBxw73hu6Fj4buf4bqvw6DDoS/DrcOgw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3hD4bu34bu14buRccO94bqvw6Dhu7Lhu6tw4bqx4buI4buVcOG7kcOhL3jDoA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]