(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, đổi mới nội dung theo hướng đa dạng, thiết thực, huyện Như Xuân đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Như Xuân nâng cao chất lượng đài truyền thanh, truyền hình, góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững

Bằng sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, đổi mới nội dung theo hướng đa dạng, thiết thực, huyện Như Xuân đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Như Xuân nâng cao chất lượng đài truyền thanh, truyền hình, góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vữngTổ nội dung và tổ kỹ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Xuân sản xuất và phát sóng các chương trình.

Hiệu quả hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở

Về xã Thanh Sơn, là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Toàn xã có 677 hộ, 2.941 nhân khẩu, với 4 dân tộc sinh sống gồm Thái, Thổ, Mường, Kinh, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 98% dân số. Thời gian qua, xã Thanh Sơn đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác giảm nghèo trên địa bàn với những kết quả tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Song song với quá trình phát triển KT-XH, giảm nghèo theo hướng bền vững, vai trò của hệ thống đài truyền thanh là rất quan trọng.

Ông Lương Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, cho biết: Hiện nay, cả 5 thôn trên địa bàn đều có hệ thống truyền thanh được đầu tư năm 2015 với số lượng 5 cụm loa. Hệ thống truyền thanh đã hoạt động thường xuyên, ổn định với nội dung không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Qua đó, đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của địa phương đến Nhân dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền về công tác giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng trong các chương trình truyền thanh của xã. Bên cạnh việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hệ thống truyền thanh của xã đã kịp thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo, những tấm gương điển hình nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Để bảo đảm hoạt động ổn định cho hệ thống truyền thanh, xã thường xuyên kiểm tra, nâng cấp các thiết bị kỹ thuật để bảo đảm việc vận hành, phát sóng các chương trình hàng ngày, trong đó ưu tiên dành thời lượng cho tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, số lượng người dân tham gia xuất khẩu lao động cũng tăng hơn so với trước đây. Hiện nay, xã Thanh Sơn có 633 hộ, trong đó hộ nghèo 118 hộ, chiếm 17,8%, hộ cận nghèo 194 hộ, chiếm 29,26%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,5 triệu đồng/năm 2023.

Thị trấn Yến Cát là địa bàn có dân số đông sinh sống tại 15 khu phố, hiện tại toàn thị trấn có 40 cụm loa ở các khu dân cư. Riêng năm 2023, thị trấn Yên Cát đã được đầu tư hệ thống truyền thanh công nghệ thông tin - viễn thông (truyền thanh thông minh, thu, tiếp sóng, phát, hẹn giờ phát), góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân trên địa bàn. Từ đó người dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao công tác tuyên truyền

Hiện nay, huyện Như Xuân đã và đang dành sự quan tâm, đầu tư cho hệ thống truyền thanh, truyền hình từ cấp huyện đến cơ sở. Bên cạnh hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện (thuộc trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch), 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hệ thống truyền thanh không dây, 1 đơn vị có hệ thống truyền thanh công nghệ thông tin - viễn thông (thị trấn Yên Cát). Hệ thống truyền thanh cơ sở đã hoạt động thường xuyên có hiệu quả, tiếp sóng, thu phát các chương trình của Đài Truyền thanh huyện; xây dựng các tin, bài, nội dung để phát sóng hàng ngày. Trong đó, hệ thống truyền thanh đều dành thời lượng lớn để tuyên truyền về công tác giảm nghèo; phổ biến, biểu dương những mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, những điển hình tiên tiến trong và ngoài địa phương để Nhân dân được cập nhật, học hỏi những cách làm hay, phù hợp và hiệu quả nhất.

Như Xuân nâng cao chất lượng đài truyền thanh, truyền hình, góp phần tuyên truyền giảm nghèo bền vững

Hằng năm, huyện Như Xuân và các xã, thị trấn đều dành nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh với mức kinh phí 13 - 15 triệu đồng trở lên. Căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, huyện cũng đã kiến nghị sự hỗ trợ của tỉnh và từ các nguồn lực khác đầu tư nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, nhất là tại cơ sở, qua đó tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH của địa phương.

Bà Dương Thị Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Xuân, phụ trách đài truyền thanh - truyền hình cho biết: Về cơ bản, hệ thống đài truyền thanh của huyện đến nay đã đồng bộ, hoạt động có hiệu quả. Trung tâm hiện có bộ phận truyền thanh - truyền hình gồm tổ nội dung, tổ kỹ thuật và 2 trạm phát lại truyền thanh tại các xã Thanh Phong, Xuân Bình. Hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện duy trì mỗi tháng 28 chương trình phát thanh, 20 chương trình truyền hình trở lên. Hiện nay, trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất và các thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn như: máy quay, máy ảnh, 2 bộ dựng, máy ghi âm, flycam... Đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đáp ứng tốt công tác tuyên truyền. Ngoài ra, đơn vị duy trì hoạt động kênh Youtube trên mạng xã hội, tạo thêm những kênh tuyên truyền để người dân được tiếp cận các thông tin thường xuyên. Đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng chương trình phát sóng hàng ngày và các đài truyền thanh cơ sở tiếp sóng chương trình của huyện.

Để tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo, những năm gần đây, huyện Như Xuân đã có chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở để Nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn liên tục được nắm bắt, cập nhật những thông tin mới nhất. Hệ thống truyền thanh tại cơ sở được xem là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải những nội dung quan trọng trong phát triển KT-XH. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy vậy các xã, thị trấn đều đặc biệt coi trọng vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh, phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Năm 2022, tỷ lệ theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện Như Xuân giảm 3,53%. Tính đến tháng 11/2023, huyện Như Xuân còn 1.661 hộ nghèo/16.705 hộ, chiếm tỷ lệ 9,94% (giảm 566 hộ, chiếm tỷ lệ 3,47%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 0,47%; vượt chỉ tiêu huyện giao 0,4%); hộ cận nghèo là 2.677 hộ, chiếm tỷ lệ 16,03%. Những kết quả đạt được trong những năm qua chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để huyện Như Xuân tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Huyện Như Xuân đang tiếp tục tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và của huyện về công tác giảm nghèo bền vững. Định hướng đến năm 2024, huyện sẽ bắt đầu triển khai thực hiện mô hình đài truyền thanh thông minh cấp huyện và 6 đài truyền thanh thông minh cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống đài truyền thanh nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác tuyên truyền. Tận dụng tối đa các nền tảng số; không ngừng đổi mới về nội dung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền hình, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]