(vhds.baothanhhoa.vn) - Người nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;... và nhiều chế độ khác.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqBm4buSLFHhu5Dhurbhu4rhu5LDk+G6tsSoxq/hurbhu5Iq4bu44bq24bu24buy4buU4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kipXUeG7kOG6tuG7nuG7kuG7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5rhurbhu5Iq4bu44bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG6tuG7tuG7kkpS4bq24buI4buY4buMUeG6tuG7tuG7mFHhu5Lhurbhu5Dhu5jhurhR4bq2w4zhu5hPUeG6tuG7iuG7ksOTw4Av4buS4bq04bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFllSkThu4jhurDhuqBm4buQKuG7ruG7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5rhurbhu5Iq4bu44bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG6tuG7tuG7kkpS4bq24buI4buY4buMUeG6tuG7tuG7mFHhu5Lhurbhu5Dhu5jhurhR4bq2w4zhu5hPUeG6tuG7iuG7ksOT4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kipXUeG7kOG6tuG7iuG7ksOT4bq2xKjGr+G6tuG7kirhu7jhurbhu7bhu7Lhu5Thurbhu7bhu5JKUuG6tsOd4bu4KeG6tsSoxqBR4buS4bq24buKJEThurZZ4buSxJBZ4bq24bug4bu4SOG7tuG6ti7DkuG6tsOM4bq4UuG6tuG7kuG7mOG7jlDhurYo4bq64bq24buSxq/hu5jhu7Phurbhu4fhu5Lhu6RR4buQ4bq2w4zGoOG6tuG7tuG7sj/hurbhu7Z94bq24bug4buM4bq24bugKuG7sFHhu5Dhurbhu5Iq4bu44bq24buIUuG6ti7hu5jhu4zhu4rhurZR4buQ4buS4bua4bq24buSKuG7uOG6tuG7tuG7sirhu6zhu4rhurbhu7bhu7jhu6jhu5jhu7Phu7fhu7fhu7fhurYuReG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG7iuG7ksOT4bq2xKjGr+G6tuG7nuG7ksSQ4buK4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu4jhu5Lhu5jhu4hK4bq24buYxINKUeG7tkrhu7LhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sCHhu5jhu4jhu7bhu5LDveG6tkLhurLhurJZKOG7s+G6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bDveG6tuG6pkPhuqxZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DgsOC4bqmQi/hurRD4bqm4buI4bqm4bq04bq04bqk4bqq4bq04bqk4bu24bqs4bqy4bq04bqy4bug4bqyLeG7ii7hu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sGbhu5IsUeG7kOG6tuG7iuG7ksOT4bq2xKjGr+G6tuG7kirhu7jhurbhu7bhu7Lhu5ThurbEqCpW4buK4bq24buSKldR4buQ4bq24bue4buS4buY4bq2UeG7kOG7kuG7muG6tuG7kirhu7jhurbhu7bhu7Iq4bus4buK4bq24bu24bu44buo4buY4bq24bu24buSSlLhurbhu4jhu5jhu4xR4bq24bu24buYUeG7kuG6tuG7kOG7mOG6uFHhurbDjOG7mE9R4bq24buK4buSw5PhurDhurYh4buY4buI4bu24buS4but4bqwQuG6suG6suG6sOG6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bhu63hurDhuqZD4bqs4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqw4buYxINKUeG7tkrhu7LhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sCHhu5jhu4jhu7bhu5LDveG6tkLhurLhurJZKOG7s+G6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bDveG6tuG6pMOCw4LhuqxZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DgsOC4bqmQi/hurRD4bqm4buI4bqm4bq04bq04bqk4bqqw4LhuqThu7bhuqThuqjhuqTDguG7oOG6rC1R4buQ4buS4buY4buS4bu44bu34buiWeG7kOG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurBm4buSLFHhu5Dhurbhu4rhu5LDk+G6tsSoxq/hurbhu5Iq4bu44bq24bu24buy4buU4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kipXUeG7kOG6tuG7nuG7kuG7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5rhurbhu5Iq4bu44bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG6tuG7tuG7kkpS4bq24buI4buY4buMUeG6tuG7tuG7mFHhu5Lhurbhu5Dhu5jhurhR4bq2w4zhu5hPUeG6tuG7iuG7ksOT4bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sELhurLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqkw4LDguG6rOG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFld4bu44bu24buSUuG7suG6sOG6oMO14buSw4lQ4bq2ZkRQw4AvWeG6oA==

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]