(vhds.baothanhhoa.vn) - Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm diện tích trồng lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi, mô hình nuôi cá trên ruộng lúa hiện nay được xem là hướng làm ăn mới, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/hu7bGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pWvhurvhuqVz4bqi4bq54bql4buz4bql4bqsw4N14buX4bqlw4BB4bqwdeG7l+G6pcOAxqHDreG7t8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq9LxqHhuqBC4buTdeG6pWzhu59rxqHhuqVrd+G6pWvDreG6oOG6pWtpQuG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqXhuqzhu4vDgOG6pXXhuqDhu6nhu5vDoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pXPhuqLhurnhuqXDgEHDunXhu5fhuqVt4bubw7ThuqDhuqVy4bub4buRdeG6pcOAxqF54bub4bqlw4Dhu5vDtcOA4bqlasOtw4DhuqVzw73hu5vDoeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqlw4BB4buPdeG6pUHhuqDhu6114buX4bqlc+G6ouG6ueG6pcah4bub4buRdeG6pXXhurlC4bqlbeG6tsO9a+G6peG6qm504bqlc+G6veG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVz4bq9dOG6peG7h3XhuqV0eOG7m8Oh4bqlw4Dhu4d14buX4bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pW3hurt14buX4bqlcuG7k+G6pWvGocO64bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SDauG6pcOBw4BCc24zw6J0w4HDui1q4bubbOG7my3hu5XDunXDgC3huqhu4bub4buXxqHDgDnhuqV1w7pBdOG6uXPDouG6r8ag4bq2eHXhu5fhuqVt4bub4bqlw4DhurThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pXPhuqLhurnhuqVyw7XDgOG6pcahw73hu7fhuqV14bqg4bup4bub4bqla+G6u8SDL2rhuq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqFuw7rhuqXDgMah4burdeG7l+G6pXLhu4/huqVr4bqu4bq54bqlI+G7s+G6pVXhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bql4bu2xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVV4bupdeG7l+G6pcOAxqHhu6l14bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDueG6ucOh4bqlw4DDuuG6vXXhuqXDgOG7oXXGoeG6pWvDueG6pXLGocO64bq/deG7l+G6pWXDoMSR4bqn4bqn4bqlxqHhurnhuqVtw63DgOG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcOAxqHhuqDhu61r4bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bqlw4BB4bqwdeG7l+G6pcOAxqHDreG7t8Oh4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bql4buz4bqla+G6u2vhuqXGoeG6oELhu5F1OeG6pVXhu6l14buX4bqlS+G7q3Xhu5fDoeG6pTxwdcah4bqlU+G7rWvDoeG6pcag4bq94bqlPUHhuqB14buXw6HhuqU9xqHhu6fhuqV74bqgaXXDoeG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqV74bq2d3Xhu5fDoOG6pcagw6zhuqDhuqXGocO1w4DhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pXXhur1C4bqla8ah4buh4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pW3hurbDvWvhuqXhuq3huqXhuqzEguG6pXPhuqLhurnDoeG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVr4bqwdeG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhu4d14bqla8ah4buDa+G6pXXhu4914bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pW3DqsOA4bqlw4DGocOt4bu3w6HhuqVq4bujdcah4bql4bu54bqgaXXhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqla8ah4buh4bqlbcOqw4DhuqVyxqHDuuG6v3Xhu5fhuqXhuqnhuqfhuqVtw7V14bql4bqpY+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXL8ah4bq5L3Xhu4d0w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhuqZ14buX4bqldeG7h3ThuqXhu5fDrHXhuqVtaULDoeG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXDgEHhu7F14buX4bqlc+G6ouG6ueG6pXLDtcOA4bqlxqHDveG7t+G6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqlbeG6uXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6pcOA4buhdcah4bql4bq74bu34bqlbMSCdeG7l8Og4bqle2/DgOG6pcOAQeG7j3XhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVs4bub4buRdeG6pcOAxqHhu6PhuqVzw73hu5vhuqXhu51rxqHhuqV04bq5deG7l+G6pXPDquG7m+G6pcOA4bq04bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqldeG6vULhuqVt4buB4bql4buX4bub4bqi4bu34bqla8ahw7rhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bql4buX4bub4bq/dOG6pcOBaeG6oOG6pWrhu5F1xqHhuqXGocOq4bub4bqlc+G6ouG6ucOh4bql4buX4bub4bq/dOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqXhu7fGoWl14bqlasO5dcOh4bqlw4DGoeG6oOG7q2vhuqXDgEHhurThuqXDgWnhuqDhuqVt4buta+G6pcahw6rhu5vhuqVrxqHDuuG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l8Oh4bql4buX4bub4bq/dOG6pWvGoeG7m+G6peG7t8ah4bud4bqlw4DGoeG6smvhuqXhu4d14bqlw4DhurThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pWvhurvDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG6onXhu5fhuqXDgOG7qeG7m+G6peG6rMO04bqlw4DGoeG7h3ThuqXhuqrhu4HhuqU8cHXGoeG6pT1pdeG6peG6ozxwdcah4bqlU+G7rWvDo8Oh4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXhuqrhu4HhuqVt4bq5deG7l+G6peG6u+G7t+G6pWzEgnXhu5fhuqVBw63DgOG6pcOAxqHhur11xqHhuqVr4bupdeG7l+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhur1Cw6DhuqVVxqHhuqZ14buX4bqldeG7h3ThuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pW3hu5PhuqVyxqHhurnhu5vhuqXDgMah4bq7a+G6pW3hurbDvWvhuqXGocO1w4DhuqVr4bq7a+G6pcOA4bubw7R04bqldeG7h3Xhu5fDoeG6pXPDveG7m+G6pcOAxqHDteG6pWvhuq7hurnhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8Oh4bql4buXw7nhu7fhuqXhu7fGocOsdeG6pW3hu4lC4bqldMOqdcah4bqldeG7l+G6vXXGoeG6pWvGoeG7h3XhuqV14bqg4bup4bub4bqlw4DGoeG6rkLhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pTxwdcah4bqlPWl14bqlbeG7geG6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurZ5deG7l+G6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bql4bu54bqg4bq/deG6pXND4bql4buX4bub4burdeG7l+G6peG6rOG6veG6peG6u+G7t+G6pWzEgnXhu5fhuqVr4bq7a+G6pWrhu5vhu5F14bql4bu3xqHhurvhu7fhuqVSxqBSPeG6peG6rOG6vcO64bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgMOh4bqlbeG6tuG6ueG6pXXhu4d14buX4bqlw4HhuqDDrcOA4bqla+G6u+G6pS3huqVz4bqi4bq54bql4bqqbnXhuqVr4bq5dcah4bqlw4Dhu4d14buX4bqla+G6ucO6YeG6pcOA4buL4bu34bqlw4BB4bqgdeG7l+G6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG6rOG6veG6pXXGoWl14bqlQeG7rXXhu5fhuqVr4bq7a+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqlw4BBw7p14buX4bqlQeG6oOG7rXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqldOG6uXXhu5fhuqVzw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v2HhuqXhu7fGoeG7q+G7m+G6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqV14buX4bq9dcah4bqla8ah4bqya+G6pXXhu4d14buX4bqla8O54bqla+G6u2vhuqVrd+G6pWvGocO1w6HhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6pcahduG6pcOAQcO94bqla+G6oHXhu5fhuqXhurJ14buX4bql4buX4bub4burdeG7l8Oh4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdWHhuqVt4buJQuG6pXTDqnXGoeG6pcOA4bqgQuG7j3XhuqXDgEHhuqBCw7R1w6HhuqXhuqzhu4t14bqlbeG7rXXhu5fDoeG6pcOA4buL4bu34bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pcah4bq2eHXhu5fhuqVsxKl14bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqXDgMah4bquQuG6pcOB4bq/deG6pW3DtXXhuqXDgOG6tHXhu5fhuqXDgMah4bupdcOh4bql4bqs4bq94bqlxqHhu63huqVsaXXDoMOgw6DhuqU94bq04bqldeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuq3EkcOh4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6peG6quG7geG6pWvDueG6peG6qeG6p+G6pcah4but4bqlbGl14bqlbeG7geG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pcOAw7rhur114bqlauG7reG6pWThuqfhuqXGoeG6ueG6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgMah4bqg4buta+G6peG6rMODdeG7l+G6pcOAQeG6sHXhu5fhuqXDgMahw63hu7fhuqXDgEHhu7F14buX4bql4bqt4bql4bqsxILhuqVz4bqi4bq54bqlw4Hhurl14buX4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqlcsO1w4DhuqXGocO94bu34bqldeG6oOG7qeG7m+G6pWvhurvDoOG6pSPhurnhuqDhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vDoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pcOAQeG7n+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgEHhu4914bql4bqt4bqlbXd14bql4bqs4buf4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3hurbDvWvhuqV1aXXhu5fhuqVz4buPdeG6pW3hurt14buX4bqlcuG7k8Oh4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pWrhu6N1xqHhuqXhuq3huqXGoeG6ueG6pW3DqsOA4bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bqlw4DhurThuqXEkeG6p+G6pW3DtXXhuqXhuq3huqfhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4bu44bqg4bq54bqlw4BB4bq5w7rhuqVt4buv4bubw6HhuqV04butw4DhuqXDgeG7q+G6pWvGoeG6ruG6pcah4but4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqV14bq9QuG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4DDoeG6pcOAQeG6tnhr4bqlbWlC4bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGoeG6pWvhurB14buX4bqlw4DGoeG6pOG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqlcsO1w4DhuqXGocO94bu34bqlbeG6vcO64bql4bq5w7rhuqXDgMah4bq/4bqla+G6u+G6pXXGoeG6tnXhu5fhuqXhuqzhu6PhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8O54bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OAw6HhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4DDguG6peG7t8ah4bq7w4DhuqV14buPdeG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvhurnDusOg4bqlS+G6u+G6pcOAxqHhuqDhuqXGocO6w6prxqHhuqXhuqrDunXhu5fhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pcOAw4LhuqVtbnThuqVB4bq54bqla8ahw73huqVq4bq7deG6peG6rOG6veG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlcsah4bub4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqXDgMahxILhuqVrxqHhu4t0w6HhuqVrxqHDreG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVzdsOg4bqlUsah4bub4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXPhuqLhurnhuqUt4bqla+G6u+G6pcOAxqFuw7rhuqXhu7nhuqBC4bqlw4BB4bujdcah4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldHjhu5vhuqVrxqHDuuG6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pWvhurvMgeG6pcOBw6prxqHDoeG6pcOA4bub4buP4bqg4bqlw4DGocSC4bqlxqHDtcOAw6DhuqU9xqHhurZ3deG7l+G6pXPhurvhu5vhuqXDgOG7o3ThuqVtw7V14bqlw4Dhu4t14bqldcah4bq94bqlw4DGoeG6oOG6pXThuqDhurnDoOG6pSPhur914bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXPhuqLhurnhuqXhu5fDqsO64bqlw4DGoeG6oOG6pW3hurbDvWvhuqVr4bqwdeG7l+G6pUHDrcOA4bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqVsw7rhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXhu5fhu5vhu6t14buX4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVs4bq2eOG7m+G6pcOBw4LhuqXDgOG6tuG6peG6rMOtdeG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7deG6pWrhu63huqVyxqHhuqBCw7V14bqldeG7qXXhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SDauG6pcOBw4BCc24zw6J0w4HDui1q4bubbOG7my3hu5XDunXDgC3huqhu4bub4buXxqHDgDnhuqV1w7pBdOG6uXPDouG6r1Thu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXLDtcOA4bqlxqHDveG7t+G6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pWxpdeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pWrFqeG6pUHhuqDhu6114buXxIMvauG6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1Xhu6l14buX4bqlS+G7q3Xhu5fhuqXhuqzhu6t14bqlc+G6veG6pcah4bqgQuG7kXXhuqVrw7nhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgMah4bqg4buta+G6peG6rMODdeG7l+G6pcOBaeG6oOG6pcOAQeG6sHXhu5fDoeG6pWvGoeG7oeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqVt4bq2w71r4bqlYuG6pcOAxqHhurt14buX4bqla+G6ruG6ueG6peG6rMSC4bqlS8ah4bub4buPdOG6peG6quG6oGl1w6HhuqVr4buldeG6pXPDquG7m+G6pWXhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pW3hur11xqHhuqVqxanhuqVB4bqg4butdeG7l8Oh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqV14buHdOG6peG7ueG6oOG6ueG6pWzhurZ44bub4bqlw4HDguG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqla+G6ruG6ueG6peG7t8ah4buldeG7l+G6pVVVN+G7tj1VPeG6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bql4bqq4buB4bqldcah4bq24bqlPcah4buHdeG7l+G6pVPDunXhu5fDoeG6pT3DteG6pVPDveG7m8Oh4bqlPUHhuqB14buX4bqlS8ah4buddcahw6HhuqVU4bubdcah4bqlVeG7l8ahcOG6ucOgw6DDoOG6pWvDueG6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgMah4bqg4buta+G6peG6rMODdeG7l+G6pcOBaeG6oOG6pcOAQeG6sHXhu5fDoeG6pW3hu4HhuqXDgOG7nWvGoeG6pWvDgmvhuqVr4bq/4bub4bqlw4DDqsO64bqldGbDgOG6pUHhuqDhu6114buX4bqlw4DGoW7DuuG6pcOAReG6pXPhu5HhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXhuqnhuqc14bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3DrcOA4bqldGbDgOG6pUHhuqDhu6114buX4bqlbeG7k+G6pW3hur3DuuG6peG6ucO6w6HhuqVt4buD4bu34bqlannhuqV1xqHhu4V04bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3DrcOA4bqlw4Fp4bqg4bqlw4BB4bqwdeG7l+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqXhuq3huqXhuqzEguG6pXPhuqLhurnDoeG6pXXhu4d14buX4bqlw4HhuqDDrcOAw6HhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlw4DGocOt4bu34bqlw4Hhurl14buX4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXLDtcOA4bqlxqHDveG7t+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bql4bqs4bq94bqldeG6oOG7qeG7m+G6pWvhurvDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqtw6li4bqnL2JlbGPhuq3EkeG6p+G6p+G6p+G6p8OA4bqr4bqrYmLhuqfhuqvhuqtz4bqtw6Bx4bu34buXw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVOG7qeG6pcah4bujdcah4bqla+G6u+G6pXPhuqLhurnhuqXhu7PhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqXDgEHhurB14buX4bql4bqq4buB4bqlPcO14bqlU8O94bub4bql4bqjVeG7qXXhu5fhuqVL4burdeG7l8Oj4bqlxqHhur114buX4bqldeG7h3ThuqVrxqHDuuG6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqVr4bq5w7rDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pW3DucOh4bqla+G6u2vhuqXhuqrhu4HhuqVt4bq2w71r4bqla8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqVt4buB4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlw4DEguG6pW3DrcOA4bqlbeG6ueG7m8Oh4bqlw4DhuqBC4buPdeG6pcOAQeG6oELDtHXDoeG6peG6rOG7i3XhuqVt4butdeG7l8Oh4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pWzEqXXhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlbGl14bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVyw7XDgOG6pcahw73hu7fhuqXDgEHhu7F14buX4bqlc+G6ouG6ueG6peG6rOG6veG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq7w6DhuqVV4buHdOG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bub4buPdeG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXDoeG6pcOAw7rhur114bqlxqHhuqBC4buRdeG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqXGoXd14bql4bqp4bqn4bqn4bqlxqHhurnhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqXDgWnhuqDhuqXDgEHhurB14buX4bqlbeG6tsO9a+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqlw4Hhurl14buX4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pWvhurvhuqVyw7XDgOG6pcahw73hu7fhuqXDgEHhu7F14buX4bqlc+G6ouG6ucOg4bqlTeG6u3XGoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pcOA4bq04bqlw4DGocOCa+G6pcOAw7XhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqla8ahw7rhuqXDgMahw61Cw6HhuqXDgeG6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pcOAxqHhuqDhuqXGocO6w6prxqHDoeG6pXXhu5fDuuG6veG7m+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqXDgOG6tOG6pWtpQuG6pXPhuqLhurnDoeG6peG6reG6pcah4bq54bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pWvhu6V14bqla8ahw7rhuqXhuqnhuqXDgMOtdeG6pWvhursvdeG7h3TDoOG6pT3hu6914buX4bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pW3DqsOA4bqlw4DhurThuqXEkeG6p+G6pW3DtXXhuqVl4bqn4bqlw4BB4bub4buR4bqg4bqlbeG7sXXhu5cvxqHhurkvdeG7h3TDoeG6pWvhurnDuuG6peG7l8Ot4bu34bql4bqr4bqlbcO1deG6pWLhuqVzw6x14bqlw4HDuuG6peG6rHjhu5vhuqXDgEHhurZ4a+G6pXLGoeG7m+G6pWvGoeG6tuG6ueG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1Xhu6l14buX4bqlS+G7q3Xhu5fhuqVz4bq94bql4bqsw4N14buX4bqla8ah4bub4buPdOG6pcOAQeG6sHXhu5fDoeG6pXXDteG6oOG6pWvGoeG7oeG6pcOAQeG7qXXhu5fhuqXhuqzhur3DuuG6pWvDrULhuqVz4bqi4bq54bqlw4DGoeG7o+G6pXPhuqDhu6l14bqlasOt4bu34bqlauG7j3XGocOg4bqlVcah4bq2deG7l+G6pXXhu5fhurbDvWvhuqVzw6rhu5vhuqV1w7XhuqDhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqXDgEHhurB14buX4bqlw4DGocOt4bu34bqlw4Hhurl14buX4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pcOAxqHhuq5C4bqlw4Hhur914bqlw4DGoeG7o+G6pXPDquG7m+G6pUHDrcOA4bqlw4DGoeG6oOG7i3XhuqVzw73hu5vDoOG6pUzDuuG6pW3DueG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqlcsO1w4DhuqXGocO94bu34bqla8OtQuG6pXPhuqLhurnhuqVz4bq94bqlcsah4bq/4bqlw4DGoeG7m+G6pXXGocOtw4DDoeG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqla+G6ucO64bql4buXw63hu7fhuqXhuqkt4bqr4bqlc8OsdeG6pWvDrULhuqVz4bqi4bq54bqlw4BB4bqgQsO0deG6pcOAxqHhu6t14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoHd14bqldeG6puG6ucOh4bql4bqs4bub4buRa+G6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqlcsO1w4DhuqXGocO94bu34bqlw4BBw7p14buX4bqlQeG6oOG7rXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqldOG6uXXhu5fhuqVzw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6peKAnHJv4bu34oCd4bqlbMO64bqla+G6u+G6peG6rOG6veG6pXPhuqLhurnhuqVrw7nhuqXhu7nhuqDhurl14bqlxqHhu5HhuqVr4butdeG7l+G6pcOB4bubdcahw6HhuqVrw4N14buX4bqlxqF24bqlw4BBw73huqV1xqHhurnhuqDhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdcOg4bqlS+G6u+G6peG7h3XhuqXDgWnhuqDhuqVq4bun4bqlxqHDquG7m+G6pXPhuqLhurnDoeG6pcOBxIJr4bqlasODdcOh4bqlbOG7m+G7kcOA4bqla8Wp4bqlbMOq4bub4bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqVzw7rDquG7m+G6pWvGocOtw4DhuqXDgMah4bq/4bub4bqla+G6ruG6ueG6pWvhurvhuqXDgOG7nWvGoeG6pcOAxILhuqVrw7nhuqXDgOG6u2vhuqVsxIJ14buX4bqlc+G6vXThuqXhu7fGoWl14bqlasO5dcOh4bqlw4Dhu4d14buX4bqlbeG7reG6pXTDg3XhuqVrxqHDuuG6pUHhuqDhu6114buX4bqlc+G6ouG6ucOh4bql4buX4bub4bqi4bu34bqlc8O6w6rhu5vhuqVqxanhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqlw4DGoeG6oOG7q2vhuqVq4bq/w7rhuqXhuqzhu5HhuqXDgMahw4Jr4bql4bqs4buLw4DDoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVr4bupdeG7l+G6pXPhur104bqla8Wpw6HhuqVr4bupdeG7l+G6pXPhur104bqlbcOtw4DhuqXDgeG6ueG6oOG6pXR24bub4bql4bqsxILDoOG6pUvDg3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bqlbcO5w6HhuqVB4bqg4butdeG7l+G6pXPhuqLhurnhuqVr4bqgdeG7l+G6pWvDreG7t+G6pUF3dOG6pUHDquG6pXTEgmvDoeG6pcOBaeG6oOG6pWrhu6fhuqVz4bq9dOG6pcOAxqHhurJr4bql4buHdeG6pWvGocO64bqla+G6u+G6pXXhu4914bqlw4Dhu5vDtcOA4bqlcuG7m+G7kXThuqVt4bq2w71r4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVrxqHhu5vhuqXhu7fGoeG7neG6pcOAxqHhurJr4bql4buHdcOg4bqlVcaheeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDgMah4bq/4bqlw4DDguG6pXXGoeG7m+G7j3XDoeG6pWvGocOtw4DhuqVz4bq2w7114buX4bqlw4DGoeG7n8OA4bqla+G6u+G6pW3hur904bqlauG6v8O6w6HhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXhuqzhur3huqXDgMahd3ThuqV14buXw7p1w6HhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGoeG7iXThuqVr4bqu4bq54bqlxqHhuqBC4buRdeG6pW3hurbDvWvhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq74bub4bqldcah4bubw7ThuqDhuqV1d+G7m+G6pcOA4bujdOG6peG6rMO04bqlw4DGoeG6oOG6pXThuqDhurnhuqV14buX4bq5QuG6pW3DrOG6oOG6pWp5w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89QeG6ucO64bqlbeG7r+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVrxqHhuqJ14buX4bqlw4Dhu6nhu5vhuqXhuqzDtOG6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pXXhur1Cw6HhuqXhurl1xqHhuqVN4buxdeG7l+G6pVThu5t1xqHhuqXhu7jhuqBpdeG6pS3huqU9QeG6tuG7s3Xhu5fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fhuqVVVTfhu7Y9VT3huqXGoeG6oELhu5F14bqlVeG7qXXhu5fhuqVL4burdeG7l8Oh4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgDnhuqVVxqHhuqZ14buX4bqldeG7h3ThuqXDgEHhurZ4a8Oh4bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pWvhuq7hurnhuqVq4bq94bqla8O6deG6pWvGoeG6ruG6pULDteG6oOG6peG7t8ahxILhuqXDgMah4bqg4buta+G6peG6rOG6vcO64bqlw4BB4buxdeG7l+G6pXPhuqLhurnDoOG6pSPDunXhu5fhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVq4buf4bqlcsah4bup4bqlxqHDqnXDoeG6pXXhu5fhu4vhu7fhuqXhuqJ14buX4bqlcsah4bubw7V14bqldeG7h3Xhu5fhuqXDgeG6oMOtw4DhuqVyb3TDoeG6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXDgMahbsO64bqlbcO54bqla+G6sHXhu5fhuqVqw63hu7fhuqVq4buPdcahw6DhuqU84buj4bql4bqs4buLQsOh4bqlxqHhuqBC4buRdeG6pWvDueG6pWvGoeG6ruG6pcOAQeG6tnd14buX4bql4bqs4buLdeG6pW3hu6114buX4bqlauG6veG6pWvDunXhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqVtw63DgOG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhu4t14bqlc8O94bub4bqlw4Hhurl14buX4bqlbeG6vcO64bql4bq5w7rhuqVt4buT4bqlw4Dhu51rxqHhuqV14bq2eGvhuqXDgOG6tnjhu5vhuqXhuqzhur3huqXDgMah4bq/4bqla+G6u8Og4bqlI+G6ueG6oOG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bqsxILhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHDrULDoeG6pcOAQeG7j3XhuqVrw4N14buX4bqldOG7rcOA4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3hur3DuuG6peG6ucO64bqlw4DGoeG6v+G6pWvhurvhuqV04bq5deG7l+G6pXPDquG7m+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqVr4bq5w7rhuqXhu5fDreG7t+G6peG6qy1i4bqlc8OsdeG6pcOBw7rhuqXhuqx44bub4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pXPhuqLhurnDoOG6pTt4a+G6pcOA4buddcah4bqlauG7o3XGoeG6peG7ueG6oGl14bql4bqt4bqlw4Hhur3DuuG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVr4bq74bqldOG6uXXhu5fhuqVzw6rhu5vhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqlcsahw7rhur914buX4bqlxJHhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7ly914buHdMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4oCcxqDhu5vhu5F14bqlw4DDquG7m8Oh4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhuqzEqXXhuqVr4buldeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVz4bqi4bq54bqlcm904bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/DoOG6pUvGoeG6onXhu5fhuqXDgOG7qeG7m+G6pW3hurl14buX4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxIJr4bql4bqs4buLdeG6pW3hu6114buX4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vhuqXDgMahbsO64bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlc+G7sXXhu5fhuqXhu5fGoW/hu7fhuqV14bq9QuG6pW3hu5PhuqXDgOG7i3XhuqVsxIJ14buX4bqlw4Dhur3hu5vhuqV14buX4bqgQuG7j3XhuqVtw63DgOG6pW3hurnhu5vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOAw6HhuqXhu5fDueG7t+G6peG7t8ahw6x14bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bql4bqsw4N14buX4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqXDgMah4bquQuG6pcOB4bq/deG6pcOA4buL4bu34bqlw4BB4bqgdeG7l8Oh4bqlbeG6u+G7t+G6peG6snXhu5fhuqV1xqHhuqDhuqVrw6zhuqDhuqVr4bqu4bq54bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQeG6tnl14buXYeG6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6peG7l+G7m+G6u+G6pcOAQeG7n+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgEHhu4914bqla8ODdeG7l+G6pXThu63DgOG6pW13deG6peG6rOG7n+G6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHDoeG6peG7ueG6oOG6ueG6pW3DueG6peG6qsO54bq54bqlbcO54bub4bql4buX4bub4bq/dOG6pXXhu5fGocOow7rDoeG6pcOA4buHdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbGl1w6DhuqVN4buT4bqlw4DDqsO64bqlw4DGoeG6oOG7i3XhuqVzw73hu5vhuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbGl14bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bubw6HhuqXGoeG6oELhu5F14bqlbeG7geG6peG7t8ah4bur4bub4bqlxqHDveG7t+G6peG6rHjhu5vhuqVr4bq7a+G6pXXhu5fhur11xqHhuqVrxqHhurJr4bqldeG7h3Xhu5fhuqXDgOG7r+G6pWvGoeG6smvhuqVzeOG7t+G6pcOA4buL4bu34bqlxqHhuqDDrXXhuqVt4buT4bqlauG6veG6pWvDunXhuqVrw7nhuqXDgMah4buPdOG6pXLhu5vDtXXhuqXDgMah4bqya+G6peG6rMO04bqldeG6oOG7qeG7m+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqXDgMah4bquQuG6pcOB4bq/dcOh4bqldOG6uXXhu5fhuqVzw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4DigJ3DoeG6peG6uXXGoeG6peG7uOG6oGl14bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgOG6pcOAxqHhu490w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6r1Xhu5fhuqBC4buZdeG6pU3DqsOAxIMv4bu34bqv

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]