(vhds.baothanhhoa.vn) - Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng làm tốt công tác dân vận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân, tiếp tục làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội cụ Hồ.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoHdp4bqudy3huqfhu5fhu43Ds+G7myDhuqHhu5l4dnfhu41v4bqwMMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN1bhuq3hu5vDs+G6ocahY+G7jeG6oeG7scOy4buHxqHhuqFmw7LDqnfhuqHhu4R14bqhaHXhu43huqFm4buz4bqhw5J0Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzNzZpxqE34bqhP3jhurDEqeG7m+G6oXZ4c3fhuqHhu5fDtGbDsuG6oXbhuqDhuqHDssO14bubw7LhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5sx4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buXxanhu43huqFn4bqr4bqw4bqhZuG7teG6p+G6oeG7hOG6rWbhuqHDknQg4bqh4oCcKuG7jWxm4bqhZ+G6veG7m+G6ocOD4buB4bub4bqh4buvw6p34bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDszLhuqFH4bq94bub4bqhw4Phu4Hhu5vhuqHhu5XDrcah4bqhd8Oyw7XhuqHDg+G7jWxm4bqhw7PDteG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7lcOtxqEy4bqhR+G6veG7m+G6ocOD4buB4bub4bqh4buVw7LDreG7neG6oXfDssO14bqhw4Phu41sZuG6ocOzw7XhuqFm4bu34bubw7PhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oWZy4bubw7PigJ0x4bqh4buEdeG6oUbDsuG7keG6ocOyeOG6sOG6oeG7rHjhur3hu5vhuqF2w4DhuqE04buERsOS4busVjXhuqF34buR4bubw7LhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhaGPhuqFmw7J54bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqh4buX4bqpxqHhuqF3c3fhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFn4bq94bub4bqhw4Phu4Hhu5sx4bqhaOG7ucawZuG6oWbhuq1m4bqhZsOq4bux4bqh4bu14bqw4bqhSGLhu5vDszHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWjhuq3hu5vDsuG6ocOz4buN4bqt4bqhZuG6p+G7nTHhuqHDs8Oy4buN4bqhZ8OqeOG6ocOq4bub4bqhduG6vXjhuqF2xJFm4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buX4buf4bubw7PhuqHhu5rDsuG6veG7m+G6oWfhur3hu5sx4bqhd+G7jWrhu7HhuqF34buzZuG6oeG7l+G6qcah4bqhd3DhuqfhuqF24bqt4bubw7PhuqF3w7LEqcah4bqh4buxw7Lhu4fGoeG6oWbDssOqd+G6oeG7hHXhuqFodeG7jeG6oWbhu7PhuqHDknQy4bqhNi9pxqE3Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buv4bqhZ3fDsnjGoeG7hcOg4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6t+G6seG6tcSD4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6r+G6s+G6scOi4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhurfDoy/Do+G6teG6t2fEg8Oj4bqx4bqv4bql4bqj4bqld+G6teG6seG6s+G6tcOi4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurHhuqXDo8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDs+G6ocahY+G7jeG6oeG7scOy4buHxqHhuqFmw7LDqnfhuqHhu4R14bqhaHXhu43huqFm4buz4bqhw5J0w6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurfhurHhurXEg8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6Dhuq/hurPhurHDosOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdG4bqt4bub4bqh4buFdTHhuqFmw7Lhu41q4bub4bqhduG7k+G6oUjhuqvhu43huqFodeG7jeG6ocOyw7nhu5vhuqHDssaw4bux4bqhaGLhu53huqHhu5rDrDHhuqHhu4R14bqhRsOS4busVuG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqHDg+G6ouG7m8Oz4bqhw4Phuqnhu5vDs+G6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhduG7o+G7m8Oz4bqhw7Phu43hu6PhuqF34buvw73hu5vDs+G6oeG7lcOy4bul4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buaZMah4bqhxIPhuqPEg8SDMeG6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8OyauG6ocOz4buN4bun4buNMeG6oeG7lcOyeOG6ocODw4Bm4bqhZuG7o+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7heG7jWrhu5vhuqHhu7HDskFm4bqhd+G6q+G7sTHhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7l+G7ucWp4bubw7My4bqhV+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bub4bu54bunZjHhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhd+G7r8O0MeG6oeG6rmPhuqHDsnXhu43huqHDuuG7m+G6oWjDtOG7m8OyMeG6oeG7rXhzZuG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqEt4bqh4bqn4bub4bqh4bub4buN4bubw7Ix4bqhaHPhu43huqHhu5vDs+G7neG6q+G7jeG6oWjhu7nGsGbhuqF3ZOG7m8Oz4bqhZuG7ucWp4bubw7Mx4bqhd+G7jWvGoeG6oeG7l8OAZjHhuqHDg8O04bqhd8OyauG6oWjDqnfhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhd+G7jWrhu7HhuqF34buzZuG6oeG7m+G6veG7m8Oz4bqhZuG6p+G7nTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7m+G6oXfhu5Hhu5vDsjHhuqHhuqfhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsuG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWbhuq1m4bqhd3jhurBq4bubMeG6oeG7l+G7k+G7m8Oy4bqhw4PDgGYx4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqhaOG7ucawZuG6ocOz4buN4bqi4bqhw4PhuqLhu5vDszHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG6rmLhurDhuqHhu6/huqfhuqFodXfhuqHhuq54w6p3MeG6oeG7hcOqd+G6oeG7m8Ozxakx4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHigJxo4buNbcah4bqh4bub4buj4bubw7PigJ3huqHDg2vhuqHhuqfhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsuG6oXfhu6/hu4F34bqhd8OAMeG6oWfDtGbDsuG6oeG7hWzhu5vDsuG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5Xhu41txqHhuqF24bud4bqtd+G6oXdzdzLhuqHhu5Thu43hu5vDsuG6oXdq4bqhLeG6oeG6rmPhuqHDsnXhu43huqFm4bu14bqn4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhZuG7o+G6oeG7heG7ueG7p2bhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6ocOD4bu5xrB34bqh4buF4buBZjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7hMSp4bub4bqhZuG6q+G7m8Oy4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXfDsnjhu4Hhu5vhuqHhu5fGsOG7jTHhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oeG6p+G7m+G6oeG7m+G7jeG7m8Oy4bqh4buteHNm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDszHhuqF34buv4buBd+G6oXfDgOG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhd3jhurBq4bub4bqh4buF4buNxKnhu5vhuqHDs+G7jeG7p+G7jeG6oeG7scOy4buP4bqn4bqhd+G6veG6sDHhuqF34buvxKnhu5vhuqF3eOG6sGrhu5vhuqHhu4Xhu43EqeG7m+G6ocOz4buN4bun4buN4bqh4buF4buNbeG7mzDhuqHDg+G7jWxm4bqh4buXxrDhu43huqFn4buz4bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqhxqHhuqvhu5vDs+G6oWht4bqhaGThu5vDs+G6oXdi4buNMeG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4vhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqhZuG7o+G6oeG7m3Xhu43huqFneOG7m8Oz4bqh4bquw6p4MeG6oWh1ZjHhuqF24bqn4buN4bqhdsOA4bqhd8Oy4buBd+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWhq4bub4bqhZsOy4bu14bqhd+G7r+G7ueG7peG7m8OzMeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsuG6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMeG6oeG7msOy4bqp4bqh4bub4bu54bunZjDhuqF3deG7jeG6oeG7scOy4bqrxqHhuqHDg+G7jeG6oeG7scOy4bqrxqHhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oeG7l3jhu4F34bqhw4Nr4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDg+G7g+G7m+G6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhu4Xhu41q4bub4bqh4buxw7JBZuG6oXfhuqvhu7Ey4bqhV8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqFo4buj4bqhd+G6rWbhuqFodeG7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5vDsnDhuqFoauG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqHhu6144bq94bub4bqhdsOAMeG6oeG7rXhzZuG6oeG7scOy4buf4bubw7Mx4bqhaMOpd+G6oeG7r+G6p+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqF3w7Lhuq1mw7LhuqF3w7JBZuG6oWhz4buN4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOD4buz4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oVfDuuG6oeG7rXhzZuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhxqHhu6fhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurPhuqPhuqPhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg+G6t8OjL8Oj4bq14bq3Z8SDw6PhurHhurHDo+G6scSDd+G6teG6r8SD4bq1w6Lhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6teG6r+G6s8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDs+G6ocahY+G7jeG6oeG7scOy4buHxqHhuqFmw7LDqnfhuqHhu4R14bqhaHXhu43huqFm4buz4bqhw5J0w6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurPhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3xqDhuql44bqh4bqt4bud4bqh4buX4buP4bubw7LhuqF34buvxKnhu5vhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZnjhu5vDs+G6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHhu5ty4bubw7PhuqF3w7Jy4bub4bqhxqHhu6fhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdW4bud4bubw7Mx4bqhZ+G7ueG7p+G7jeG6oXbDgOG6oeG7l2Phu5vDsuG6oWjhuqvhu50x4bqhZsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oWbhu7XhuqfhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhw4Phu7PhuqFIYuG7m8Oz4bqh4bu14bqwMeG6oeG7hHXhuqFX4bu54bqh4buXbOG7m8Oy4bqh4buteOG6veG7m+G6oeG7lcOyeDHhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhd+G7r8OAZuG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7teG6sDHhuqHDkkjhu5pHMeG6oVjhu4Thu5pH4bqhd+G7keG7m8OyMeG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqFmw7LDqXfhuqFmw7Lhu4nhuqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqFmw6rhu7HhuqHhu7XhurAx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7mzHhuqHGoFdX4busMeG6oWjhu53huqnhu5vhuqF3w7Jt4bqhZuG6rWbhuqFmw6rhu7Ex4bqhd8Oy4bqnxqHhuqHDs+G7jeG6p+G6oXfhu49mw7LhuqFmw4Bm4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V1MeG6oWhi4bubw7PhuqHDg+G7jcSp4bubMeG6oWbhuq1m4bqhd+G6v+G7m8Oz4bqh4buX4bun4bux4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bubMeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oeG7rXjhur3hu5vhuqF2w4Ax4bqh4buteHNm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhZsOyw6l34bqhZsOy4buJMeG6oeG7m8Ozw7Lhu43Eqcah4bqhd3lmMeG6oWjhuqt34bqhaOG7ucawZuG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5Vqd+G6oeG7rXhi4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjxIPEgzHhuqHhu4RGw5Lhu6xW4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oWhj4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqHhu5dj4bubw7LhuqFo4bqr4budMeG6oWbDsuG7keG6oWjhuqvhu53huqFm4bqtZuG6oWbhu6XhuqHhu6144bqn4bubMeG6oWjhu6Xhu5vhuqHDg8O04bqh4buteOG6reG7m+G6oXfhu6/hu41sdzHhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoeG6oWbhuq1m4bqh4bubw7PDssO04bqh4buteOG6sGp3MeG6oWbDsuG7keG6oXfDssO0MeG6ocahbOG7m8Oy4bqh4buXbOG7m8Oy4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhZsOq4bux4bqhw4Nr4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqF2w4Ax4bqh4buteHNm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDszDhuqFneOG6sOG6oXfhu6/DteG6oeG7m8Ozw7Lhu43Eqcah4bqhZsOyauG6oWh14bqhduG6u+G7m+G6oXbhuqnhu5vDs+G6oWbDsuG7jWrhu5vhuqFow6p4MeG6oeG7m8SRxqHhuqFmw7LEkWbhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7mzHhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhd3N34bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6oeG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oeG6p+G7m+G6oeG7m+G7jeG7m8Oy4bqh4buteHNm4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDszHhuqHhuqfhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsuG6oXfhu6/hu4F34bqhd8OA4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWht4bqh4buFw7ThuqFodeG7m8OzMeG6oeG7hcOqd+G6oeG7m8OzxanigKY2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqFo4bujMeG6oXfDssOqxqHhuqHhu5vDsnjhur/hu5vhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8OzMeG6oeG7l8Wp4buN4bqhZ+G6q+G6sOG6oWbhu7XhuqfhuqFGw7Lhu7XhuqF3w7Rmw7LhuqHDknThuqFGw7Lhu4/huqHGoOG7jeG7m8Oy4bqhw4Nr4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhZ+G6veG7m+G6ocOD4buB4bubMeG6ocahc+G7jeG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHDsmzhuqF3w7Lhu7XhurDhuqFmw7J44bubw7Mx4bqhw7PEkeG7m+G6oeG7heG7o+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqEt4bqhZ+G6veG7mzHhuqHhu4RGw5Lhu6xW4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buXeHLhu5vhuqFmw7J54bqhd+G7r+G7oeG7m8OzMeG6oWjhu4fhurDhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhZ+G6veG7m+G6ocOD4buB4bub4bqhd8OycuG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHDg+G7jWxm4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7Lhu41qd+G6oXfDssOAZjHhuqHhurbhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqnMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqz4bqj4bqj4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhurfDoy/Do+G6teG6t2fEg8Oj4bqx4bqxxIPhuq/hurd34bq34bq14bql4bqv4bqx4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7huqXEg+G6r8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDs+G6ocahY+G7jeG6oeG7scOy4buHxqHhuqFmw7LDqnfhuqHhu4R14bqhaHXhu43huqFm4buz4bqhw5J0w6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurPhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3RuG6reG7m+G6oeG7hXUx4bqhZsOy4buNauG7m+G6oXbhu5PhuqHhu4R14bqhRsOS4busVuG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oWbEkXfhuqF34bujZuG6ocah4buNbuG7m+G6oeG7scOy4buP4bqhZsOy4bud4bqh4buF4bqp4bqhZuG7neG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oXdzd+G6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsuG6ocOy4buBeOG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu6144bq94bub4bqhaHXhu40x4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhxIPhuqPEg8SDMeG6oeG7hEbDkuG7rFbhuqFoY+G6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7rXjhurBqd+G6oWbhuq1m4bqhZsOyauG6oWh14bqhd8OyaeG7neG6oWbhuq1m4bqh4bubw7Lhu6PGoeG6oWhz4buN4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqF3w7Jp4bud4bqhaHnhu5vDs+G6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsjLhuqHDkuG7neG6qeG7m+G6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oXfDtcah4bqh4buV4buNasahMeG6oeG7rXjhurDhuqF34buB4bux4bqhw7Lhuqnhu43huqFmc3fhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhuqThuqHDg+G6qeG7neG6ocahw73huqfhuqHhu5XDsnLhuqHEg+G6o8SDw6PhuqEt4bqhxIPhuqPEg8SD4bqhw4Phu7nGsHfhuqHhurMx4bqz4bq1feG6oXbhu53huqHDg+G7p+G7jeG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsjDhuqF34buv4bqn4bud4bqh4buteOG6sGp34bqhaMO04bubw7LhuqHhu7HDsuG7s+G7m8Oz4bqhZ+G7ueG7q+G7m8Oz4bqhw6PhurXhuqHhu4ThuqnhuqHGocOs4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqHhuqHhuqbhu5vDsuG6ocOyw73hu5vDs+KApjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RuG6rWbhuqFm4bul4bqh4buteOG6p+G7mzHhuqFo4bul4bub4bqhw4PDtOG6oWhj4bqhd8Oy4bqnxqHhuqHGoeG7uXjhuqFmw7Lhu53huqFmw6rhu7HhuqHhu7XhurAx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6oWbhuq1m4bqhZsOq4bux4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhd3N34bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOy4bqh4bqn4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbhuq1mw7LhuqHhu7l44bqhaGPhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZuG7o+G6oWZy4bubw7Mx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOy4bqhw7Lhu4F44bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqFodeG7jTDhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oWbhuq1m4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7lcOC4bqh4bub4buNbMah4bqh4bq14bq34bqh4bubZMah4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7heG7jeG7m8OyMeG6oeG7l+G7jWx34bqhduG7k+G6ocSD4bq1LeG6tS3Do+G6peG6seG6teG6oeKAk+G6ocSD4bq1LeG6tS3Eg+G6o8SDxIMy4bqh4buEdeG6oUbDkuG7rFbhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqHDkuG7oWbhuqHDg+G7jWzhu5vhuqHhu6x44bq94bub4bqh4bqw4bqhw4PhuqnhuqFmw6rhu7HhuqHhu7XhurDhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHDkuG6qeG6oVfhu6944bubw7PhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oeG7lcOy4bqtxqEx4bqhZsOy4bqi4bqn4bqh4buFbOG7m8Oy4bqhZsOy4bud4bqh4bq34bqj4bqj4bqhd8Oy4bq94bub4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqF3w7J4dWbhuqFoc+G7jeG6oXfhu7nGsOG7m8Oz4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOy4bqhd+G6q+G7jeG6ocOyeOG6sGzhu5sx4bqhZsO94bubw7PhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7hOG6p+G7m+G6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqh4bub4buNxKnhu5vhuqHhu6x44bq94bub4bqhaHXhu43huqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oeG7l27huqF34buv4buN4bqh4bq94bub4bqhZuG6rWbhuqHhuqfhu5vDsuG6ocOyw73hu5vDszHhuqHhu5fhu41sd+G6oXbhuqThuqF34bqr4buN4bqh4bubw7PDsuG7k+G6p+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHDkuG6qeG6oVfhu6944bubw7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu4R14bqhRsOS4busVuG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oXfDqeG7m8Oz4bqhw6PhuqPhuqF2w7rhuqF34buNanfhuqHhu5Xhu41sxqEx4bqhxqHDueG7jeG6oXbDuuG6oXfhu6/DtOG6ocOz4buN4bqt4bqhw6PhuqPhuqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8OzMeG6oXfhu6/huqfhu53huqF3w6nhu5vDs+G6ocOj4bqv4bqx4bqhdnjDqnfhuqHhu6144bqpMeG6ocahw7nhu43huqF2eMOqd+G6oXfhu6/DtOG6ocOz4buN4bqt4bqhd8OB4bqh4bqv4bqj4bqj4bqhLeG6oeG6t+G6o+G6o+G6oeG7m8Ozw7LDteG7m+G6oWh04bubw7PhuqFmw7Lhu53huqFm4bqtZuG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbhuq1mw7LhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqF34buR4bubw7LhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oWfDtOG7seG6ocSD4bq1LeG6tTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDuuG6oWbDskFm4bqhd3N34bqhZuG6rWbhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buVanfhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqnMeG6oXbhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrd+G6ocOz4buN4bqn4bud4bqh4buX4bu5eOG6ocODZOG7m+G6ocOy4buj4bqnMeG6ocODZOG7m+G6oeG7m8Ozw7JsMOG6oXfDsm3huqFn4buzZuG6oXfDsm3huqF3w7Lhuqfhu53igKbhuqHDg+G7p+G7jeG6oXZz4bqhd+G7jWvhu5vhuqHhurXhurHDouG6oXfhu6/hu41seOG6oWh04bubw7Mw4bqhZuG6rWbhuqFm4bul4bqh4buteOG6p+G7mzHhuqFo4bul4bub4bqhw4PDtOG6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFXanfhuqF34buvdOG7m8Oz4bqhZuG6veG6sOG6oWbDveG7m8Oz4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOz4bq/4bub4bqhw6PhuqPhuqHhu5vDs+G6qeG7m+G6oWbhur3hurDhuqFm4bqtZuG6oeG7l+G7neG6q+G7jTLhuqHhu7DDsnPhu43huqHDssaw4buxMeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqHhu5XDsmLhu53huqF24bqtd+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhaOG7jW3GoeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buF4bqt4bub4bqhd+G7r3nhuqF34bqr4buN4bqh4bquY+G6oVfhuqfGoeG6oeG7luG7ueG6oTThu6x44bqn4bub4bqhVuG7peG7mzXhuqHDg+G7p+G7jeG6oXZz4bqhd+G7jWvhu5vhuqHEgzHEg+G6oXfDguG6oWh04bubw7My4bqhV+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhxIPhuqPEg8SDMeG6oeG7hEbDkuG7rFbhuqF34buR4bubw7LhuqFoY+G6oeG7lcOyYuG7neG6oXbhuq13MeG6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6ocOj4bqh4bubw7Ny4buN4bqh4bubw7LhuqnhuqFodOG7m8Oz4bqhaHXhu40x4bqhaGvhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG6r+G6teG6oeG7m8OzcuG7jeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhd8O14bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqnMeG6ocOj4bq14bqh4bubw7LhuqnhuqFo4bqr4buN4bqhaOG7neG6qeG7m+G6oeG7lWp34bqhZsOy4bud4bqhZuG6rWbhuqHDsnXhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOy4bqhw7PDqeG7seG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqhw4Nr4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu6nhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Vi4bub4bqhd+G7keG7m8OyMOG6ocahw7nhu43huqHhu5vDs3Lhu43huqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/DtOG6ocOz4buN4bqt4bqhw6LhuqPhuqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6oXZz4bqhxIPhurXDouG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhw6PhurEtw6PEgy3Eg+G6o8SDw6PhuqFm4bu14bqn4bqhWOG7hOG7mkfhuqF34buR4bubw7LhuqHDg2vhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhZsOy4bu54bul4bubw7PhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oeG6rmPhuqHDsnXhu43huqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6ocah4buNa+G7m+G6oeG7m3nhu43huqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhw7Phu43huqfhu43huqFo4bud4bqr4bub4bqhxIPhuqPEg8Oj4bqhLeG6ocSD4bqjxIPhurcw4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhd3N34bqh4buxw7Lhu53hu5vDs+G6oXfhu6/huqnhu53huqF3w7Lhu43huqFoeOG6p+G6oeKAnOG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDg+G7t+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqFmw7J44bubw7PhuqF2QWbhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oXfDsnLhu5vhuqHGoeG7p+G7jeKAnTHhuqHigJzhu5fDgGbhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhw4Phu7fhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhZsOyeOG7m8Oz4bqhd+G6p+G6sOG6ocODw7XhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhLeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaG3huqHhuqfhu43huqHhu4XDtOG6oeG7hXDhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu7HDsuG7j+G6p+G6oXbhuqd44oCdMeG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V1MeG6oWbDsuG7jWrhu5vhuqF24bqk4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6ocOD4bu34bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhaGPhuqF34buNanfhuqHhu5Xhu41sxqHhuqFmw7Lhu43huqF34buNxKl44bqhd8OA4bqh4bubw7N44bqwbOG7m+G6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOz4buj4bux4bqh4buteOG6pOG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhd8OycuG7m+G6ocah4bun4buN4bqhw4Phu6fhu43huqF2c+G6oXfhu41r4bub4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHDozHhurHhuqF3w4LhuqFodOG7m8OzMuG6oeG7hHXhuqFGw5Lhu6xW4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bqv4bqj4bqjxqHhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bud4bqhd8OycuG7m8Oz4bqh4bubcuG7m+G6oXfDsnLhu5vhuqF34buvw7ThuqHDs+G7jeG6reG6ocSDw6LhuqPhuqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHDsuG7peG7m+G6ocOj4bqj4bqj4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFmcuG7m8OzMeG6ocOz4buj4bux4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oXfDsnLhu5vhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfDsnLhu5vhuqFIdOG7m8Oz4bqhRnNmMeG6oeG6rmPhuqE/eOG6veG7m+G6oVfDsuG6reG7jTHhuqHDsnjhurBs4bub4bqh4buaw7Lhu7nhuqFXw7Lhuqfhu5vDsjLhuqFG4bqtZuG6oWbhu6XhuqHhu6144bqn4bubMeG6oWjhu6Xhu5vhuqHDg8O04bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhd8OycuG7m+G6ocah4bun4buN4bqhd+G6q+G7jeG6oWbhuq1m4bqh4bquY+G6oWbhu5/hu5vhuqHDs8Op4bux4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oeG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDg+G7t+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oXfhuqvhu43huqFm4bqtZuG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqFXw7Lhuqtmw7LhuqFXw7Lhuqnhu5vDsjHhuqHhu5py4bubw7PhuqFGc+G7m8OzMeG6oVfDsuG7jWx44bqhw5Lhu6Phuqcx4bqhV8Oy4buh4bqhP3jhur3hu5vhuqHhu5fhuqnGoeG6oXdzd+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqFmw7Jz4bubw7PhuqF3w7Lhu43EqeG7m+G6oXfhuqfhu40x4bqhZkF44bqhw7J14bqhZkF44bqh4bub4bqr4bubMuG6oeG7qOG6oWbhuq1m4bqhw7J44bqwbOG7m+G6ocOz4buN4bqt4bux4bqh4buF4buNxKnhu5vhuqHDs+G7jeG7p+G7jSDhuqFXw7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhP3jhur3hu5sx4bqh4buW4bqn4bubw7PhuqFGw7Lhuq3hu5vDsjHhuqHhu6x44bqn4bub4bqhVuG7peG7mzHhuqHGoOG7ucWp4bubw7PhuqHhu5bhuq13MeG6oeG7hHXhuqFGw5Lhu6xW4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buxw7Jz4buN4bqhw7LGsOG7seG6oeG7hHXhuqFmw7Lhu5HhuqHDsnjhurDhuqHhu4R14bqhaHXhu43huqHhu4Thu43EqeG7m+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oUjhu53huqnhu5vhuqHhu5Thu43hu5vDsuG6oXdq4bqhLeG6oeG7rHhzZuG6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqHhurfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhw7Lhu41seOG6oeG7rXhi4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhw7Phu4154bux4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3ajHhuqHhuq7hu6PhuqfhuqFo4buj4buN4bqhw7Phu41ixqHhuqHhu5vDs8Oyw6jhu50x4bqhZsOyZMah4bqhduG7o2bhuqF2QWbhuqHhu5XDsnBpMeG6oWfhuqvhurDhuqHDsuG7oWbhuqFmw7Lhu53huqFm4bud4bub4bqhacah4bqhaHThu5vDs+G6oeG7heG6qeG7nTHhuqF3eOG6sMSp4bub4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bub4bqh4bubxKl44bqhZuG6p+G7neG6oWZi4bubw7LhuqHDs+G7jeG6rWYx4bqhaMOqeOG6oXfhu6/huqfhu5vDsuG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oXfhuqDhuqHhu7HDsmLhu5vhuqFodeG7m8OzMeG6ocOD4bqp4bqh4bq9xqHhuqHGoeG7uXjhuqF3w7Lhu7XhuqFo4bud4bqr4bub4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhd8OyauG6oeG7l8OAZuG6oXfDssO94bqhaMO0ZsOyMeG6ocOz4buN4bqi4bqhw4PhuqLhu5vDs+G6ocO64bub4bqhaMO04bubw7LhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vigKY2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4bu54bun4bubw7PhuqFn4buD4bub4bqhaHXhu43huqHhu6144bqw4bqhd+G7geG7seG6oeG7lWp34bqhw7LGsOG7seG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4N44bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqEx4bqh4buteOG6sOG6oXfhu4Hhu7HhuqHDsuG6qeG7jeG6oWZzd+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG6pOG6oXfhuqvhu43huqF34buR4bubw7LhuqHDkuG7teG6p+G6oeG7sMOyZOG7mzHhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqh4buF4bqr4bub4bqh4buW4bqp4budMOG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oeG7scOy4buf4bubw7Mx4bqhZsOyc+G7m8Oz4bqhZ8O0ZsOy4bqhRuG7nCrhu4xHLcOj4bqlMeG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7rXjhurBqd+G6oXdzd+G6oWbhuq1m4bqhw4PDquG7m+G6oWhr4bqh4bqueMOqd+G6oeG7m8Oy4buB4bux4bqhZmLhu5vDsjHhuqHDs+G7jeG6ouG6ocOzw7Xhu5vhuqHhuqfhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsjHhuqF34buv4buBd+G6oXfDgOG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhuqfhu43huqHhu4XEqeG7m+G6oeG7heG7jcSp4bub4bqhw7Phu43hu6fhu40w4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqh4buX4bud4bqr4buN4bqhd3Xhu43huqHhu7HDsuG6q8ahMeG6oeG7hXhy4bub4bqh4buX4buBeOG6oeG7rXjhuqfhuqHhu4Xhu43EqeG7m+G6ocOz4buN4bun4buNMeG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHhu4Xhu43EqeG7m+G6ocOz4buN4bun4buN4bqhw7Lhu5/huqfhuqHhu4XDteG7m8OyMeG6ocO64bub4bqhaMO04bubw7LigKY2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7rHjhur3hu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDsuG7ueG6oWbhuq3huqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m+G7ueG7p2Yy4bqhSOG7o+G6ocODw4HhuqfhuqHhu5fhuqnhuqHigJx34bqp4buN4bqhdmLhu5vigJ0x4bqh4oCcaOG7jW3GoeG6oXfDgOG6p+KAneG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buX4bqp4bqhxqHhu7Nm4bqhd+G7jcSpeOG6oeG7scOyw6rhu5vhuqFow6p44bqhZuG7teG6p+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqFodeG7jeG6oXfhuqcy4bqh4buaw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7lWp34bqh4buteGLhuqFm4bu14bqn4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhZ+G6veG7m+G6ocOD4buB4bub4bqhd+G6q+G7jeG6oeG7hEbDkuG7rFbhuqF34buR4bubw7LhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqh4buX4bqp4bqhxqHhu43hu5vDsuG6oWbDskHhu5vDs+G6oXbhu43hu5vDsuG6oWh14bubw7Mx4bqhd8OyeOG6sGp34bqh4buxw7Lhu7Nm4bqhZsOy4bud4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhd3N34bqhaMOs4buxMeG6oWjhuq3hu5vDs+G6oXfDgOG6ocOy4bqp4bud4bqhaOG7ozI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN8OS4bud4bqp4bubw7PhuqHhu5bhu43hu5vDsjYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]