(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022 khai mạc từ đêm 12-9 tại Sân vận động huyện Như Thanh với sự góp mặt của nhiều đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu và bày bán các sản phẩm, thu hút đông đảo Nhân dân trong tỉnh, nhất là Nhân dân các huyện miền núi tham quan và mua sắm.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhuq0j4buH4bqtLVUwPCgyTcagMCMh4bqtTuG7lsOU4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VcOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlMO5w6A8xqDhu7Yp4bqxxqDhuq0pZcOjMijGoDHhu6Q8xqAxPDoyxqDhuqxW4buDxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu6LGoCApVTzGoDHhu6Thu7bGoOG6reG6ucagQCYxxqDhu5zhu6ItVMag4bqt4bukPMag4bqmVjLGoOG6v1kyxqBAw6AyKMagKeG6qeG7gzsyxqB3KWXGoOG6rClVMinGoOG6v8SDPMag4bqn4bq7xqAoNOG6tcagMeG7sOG6rcag4bu2ZFXGoDIpPDrhuqnGoEDDozLGoOG6v31PxqBAfVXGoOG6tSllw6MyKE/GoOG7uDNVMinGoDIoKTw74bq1xqDhuq0pVTHGoCg8Vcag4bqt4bqlZTIoxqDhu7TDmeG7g0/GoCg8xIM8xqDhuq0pPDvhuqnGoOG6v8OZxqDhu7TDmeG7g8ag4bu0w5oyxqDhu7bDmuG7tsag4bqn4bumMsag4bq1KcOdMU/GoOG6rSnhuqnGoCnhuqvhuq3GoEA5MijGoEDhu6YzxqB3KVYyxqDhu7hWMsag4bqt4bqlMzIoxqDhuq1bMilPxqAyKVfhuq3GoDDDmcagdylWMsag4bu4VjLGoOG7tsOa4bu2xqAp4bqp4buDOzLGoDE8OjLGoDLhuqs8xqDhuq0pVTHGoMOi4bqpVTLGoOG6v8OZxqAx4bqpVcag4bqn4buoMcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFHhu5pS4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nlIv4bucUFPhu7jhu6Lhu5xR4bug4buc4buc4bug4bqtUeG7ouG7ouG7nlQw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6pjk8xqBAw6AyKMagw7nDoDzGoOG7tinhurHGoOG6rSllw6MyKMagMeG7pDzGoDE8OjLGoOG6rFbhu4PGoOG6rClVMinGoMO5NFXhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU1Lhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUeG7mlLhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4buZw5rhu7bGoEDDoTIoxqDhu7YpPsagMMWoMinGoEDhu6QzxqDhuq1bMilPxqDhuqfhurdPxqAyKMOZMinGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijGoOG6v8OZxqAp4bqp4buDOzLGoHcpZcag4bqsKVUyKcag4bu24buo4bqtxqDhu7TGrzIoxqAgKVU8xqAx4buk4bu2xqDDucOgPMag4bu2KeG6scOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFHhu5rhu57hurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bueUi/hu5xQU+G7uOG7ouG7nFHhu6Dhu5zhu57hu6Lhuq3hu6Dhu6Lhu5rhu55UMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4buiU+G7oOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqY5PMagQMOgMijGoMO5w6A8xqDhu7Yp4bqxxqDhuq0pZcOjMijGoDHhu6Q8xqAxPDoyxqDhuqxW4buDxqDhuqwpVTIpxqDDuTRV4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llNS4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llHhu5rhu57hu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4bqsKVUxxqAoPFXGoCnDoDzGoOG7tinhurHGoDBYMsagMsOZ4buDT8ag4bu2NMagKcOjMsag4bui4bua4buaxqAoPFUyxqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoEB9Vcag4bq1KWXDozIoT8agKTw74bq1xqApw6A8T8agMMOZMijGoDIoKTrGoOG6v8OZxqDhu7gzVTIpxqAyKCk8O+G6tcag4bqtPCbhuqnGoOG7tDws4bqpxqDhuq3huqUzMijGoOG6v8OZxqAyKDPDmTzGoOG6rVsyKcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBT4bua4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nlIv4bucUFPhu7jhu6Lhu5xR4bug4buc4buc4bua4bqt4buc4buiUlFQMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4buiUVDhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZTUuG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQU+G7muG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5fDozLGoOG6v33GoOG7tilkxqAyKcOZxqAp4bqp4buDOzLGoHcpZcag4bqsKVUyKcagQMWoxqDhu7Y0xqDhuqfhurvGoEBY4bqpxqDhuq1lxqDhu7Y5MijGoOG6tSnhuqnGoOG7tikzxqAoPFUyxqApw5kyKMag4bu2ZFXGoEB9Vcag4bq1KWXDozIoxqAxezIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXGoOG7uOG6rSnhuqkx4bu04buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBT4bua4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nlIv4bucUFPhu7jhu6Lhu5xR4bug4buc4buaUOG6reG7nlPhu5rhu5zhu5ww4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pQ4bue4bug4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6pjk8xqBAw6AyKMagw7nDoDzGoOG7tinhurHGoOG6rSllw6MyKMagMeG7pDzGoDE8OjLGoOG6rFbhu4PGoOG6rClVMinGoMO5NFXhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU1Lhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFPhu5rhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4buZw5rhu7bGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoOG6reG6pWUyKMag4bu0w5nhu4PGoOG6reG7pDzGoCg8VTLGoCnDmTIoxqDhu7ZkVcagKeG6qeG7gzsyxqDhu5nDnTHGoOG6rClk4buDxqAgKcOaxqBAVcag4bu44bukMijGoOG6vzrGoOG7tilkMijGoDAz4bukPMOTxqDhuqzhuqUzMijGoEA0T8agQFXGoOG6p2HGoDDDmcag4bu2w5rhu7bGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoEDFqMagQGXhurHhu7bGoOG7tinDqTIoxqAyKVkyxqB44buZeOG6tMag4bu2V+G6tcag4bqtWzIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBTUuG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUFPhu5rhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bueUi/hu5xQU+G7uOG7ouG7nFHhu6BQ4bua4bua4bqtUVNSUOG7njDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7nuG7nlLhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZTUuG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQU+G7muG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5nDmuG7tsagQMOjMsag4bq/fcagQD8yxqDhuq3hurnGoCnhuqnhu4M7Msagdyg24bu2xqDhu6/hu7Dhu7bGoDFVMijGoEA/Msag4bu2KTPGoDIoZeG6rzzGoOG6rTwm4bqpxqDhu7hiMijGoDIpPDrhuqnGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoEDhu7Dhu7bGoOG6reG6pWUyKMag4bq/YjIoxqAxPDoyw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBTUuG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUVNQ4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nlIv4bucUFPhu7jhu6Lhu5xR4bug4bugUOG7nuG6rVHhu6Dhu55U4bugMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUOG7ouG7nOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqY5PMagQMOgMijGoMO5w6A8xqDhu7Yp4bqxxqDhuq0pZcOjMijGoDHhu6Q8xqAxPDoyxqDhuqxW4buDxqDhuqwpVTIpxqDDuTRV4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llNS4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llFTUOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5R3KDPDmTzGoOG7tsOa4bu2xqBAw6MyxqDhur99T8ag4bu4M1UyKcagMigpPDvhurXGoOG6reG6pTMyKMag4bqtWzIpxqDhu7Y1Msag4bu2NMag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoOG6rVsyKcagMigzw5k8xqDhuq0pVTHGoCg8VcagKcOgPMag4bu2KeG6sU/GoDIpZcag4bu2w5rhu7bGoOG6rVsyKU3GoHc8MinGoOG7k3syKU/GoHcoKTvGoMOtMk/GoMO5NVXGoOG7k3syKU/GoOG6psOjMsag4buvVcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBSVOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu55SL+G7nFBT4bu44bui4bucUeG7oOG7oFBR4bqt4bucUFHhu5xQMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKU+G7oFThu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZTUuG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQUlThu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUdynhuq/GoEA0T8agQMWoxqDhuq3hu6QzxqAyJjLGoOG6p+G6u8ag4bq1KTMyKMag4bq1KeG6q0/GoEBVxqDhu7jhu6QyKMag4bq/Osag4bu2w5rhu7bGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoOG6reG6pWUyKMag4bu0w5nhu4PGoOG6reG7pDzGoCnDoDzGoOG7tinhurFPxqAyKWVNxqDhuqfhu6YyxqDhurUpw50xxqAyOTIoxqDhuqfhu6YyT8agMFYxxqDhuqfhu6YyT8agQOG7sOG7tsag4bqn4bumMsag4bu2ZFXGoDE8OjLGoDLhuqs8T8ag4bqtKeG6u+G7tsag4bq1KcOdMcag4bu2KT/GoOG7tDw/Mk/GoOG6rSlk4buDxqAp4bumPMag4bqn4bumMk/GoEDDocag4bqpYTIoT8agKDxVxqDhur99TsagKcOZMijGoOG7uDvhuq3GoDFV4buDT8ag4bq1KWPGoCA8OzLGoOG6rSnhuq88xqDhuq3huqVVMihPxqDhuqfhu6YyxqDhurUpw50xxqAoPMOZ4buDxqDhu7hVT8agMWnGoOG6tSnDnTFOxqDhu7bDmuG7tsag4bqn4bumMsag4bq1KcOdMcagMMOZMijGoDIoKTrGoOG6rSlkxqDhu7Y5MijGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhuq0pYTIow5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU1Lhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBTUeG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu55SL+G7nFBT4bu44bui4bucUeG7oOG7oOG7oFThuq3hu5xS4bue4buiUTDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7ilLhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZTUuG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQU1Hhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4bqs4bukPMagKcOgPMag4bu2KeG6sU/GoHcpVjLGoOG7uFYyxqAgKTkyKMag4bu2KVvGoEBl4bqx4bu2xqDhuq0pVTHGoMOi4bqpVTJPxqAxw5nGoOG7tjUyxqBAZeG6seG7tsag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoCg8xIM8xqDhuq0pPDvhuqlPxqApZcSDMijGoOG7uOG7sjLGoOG7tsOa4bu2Kcag4bqn4bq9xqDhu7hjMijGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFNS4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQVOG7oOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu55SL+G7nFBT4bu44bui4bucUeG7oOG7oOG7oFHhuq3hu6JRUVThu6Aw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu6Lhu6BS4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6pjk8xqBAw6AyKMagw7nDoDzGoOG7tinhurHGoOG6rSllw6MyKMagMeG7pDzGoDE8OjLGoOG6rFbhu4PGoOG6rClVMinGoMO5NFXhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU1Lhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFThu6Dhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUdyk8OuG6qcagMihl4bqvPMagQMWoxqAw4bq7Vcag4bu2KTYyxqBAZeG6seG7tsag4bqn4bumMsag4bq1KcOdMcagZTIoxqDhu4VPxqDhu7Thu6YzxqBA4bumMcag4bu2KVfhuq3GoDBl4bqxMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFNS4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQU+G7muG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu55SL+G7nFBT4bu44bui4bucUeG7oOG7oOG7olLhuq1RUOG7mlLhu54w4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu6JR4bua4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6pjk8xqBAw6AyKMagw7nDoDzGoOG7tinhurHGoOG6rSllw6MyKMagMeG7pDzGoDE8OjLGoOG6rFbhu4PGoOG6rClVMinGoMO5NFXhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU1Lhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFPhu5rhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUdygzw5k8xqDhu7bDmuG7tsagKDxVMsagKcOZMihPxqApw6A8xqDhu7Yp4bqxxqDhu7Y1Msag4bu2NMagICk5MijGoCg8VTLGoEAsxqAgKcOa4bu2Kcag4bqtKVUxxqDDouG6qVUyxqDhu7YpY+G6tcag4bumMinGoDBl4bqpxqAyPDsxw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBTUuG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUFPhu5rhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bueUi/hu5xQU+G7uOG7ouG7nFHhu6Dhu6Dhu6Dhu5zhuq1QUuG7mlJSMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUFHhu57hu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoEDDoDIoxqDDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZTUuG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQU+G7muG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5TDucOgPMag4bu2KeG6scag4bqtKWXDozIoxqAx4bukPMagMTw6Msag4bqsVuG7g8ag4bqsKVUyKcagw7k0VcagMsavMcag4bui4bua4bui4buixqAww5nGoOG7tsOjxqApw6A8xqDhuq1h4bqtxqBALMag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v31PxqDhu7gzVTIpxqAyKCk8O+G6tcag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4bu2w5rhu7bGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMagw6Lhuqnhu6YyKMag4bu0w5rGoOG6rSllw6MyKMagKTw74bqpT8agKDzEgzzGoOG6rSk8O+G6qcag4bqn4bumMsag4bq1KcOdMU/GoOG6rXsxxqAgPD8xxqDhu7bDo8agKcOgPMagKeG6seG6tcag4bqtw5rhu7bGoEBY4bqpxqDhuq1lT8agMeG6t8ag4bqlw6AyKMag4bqtKX3GoOG6reG6pWXhuq8yKE7GoCg04bq1xqDhurUpWDLGoEDDneG7g8agMeG7pDIpxqDhu7bhuqnDoOG7tsag4bq/WTLGoEDDoDIoxqDigJx3KGXhuq88xqDhur48O+G6rcagd1UxxqBl4bqpxqDhuq08JjLGoOG7uGIyKMagKcOZMijGoOG6vjw74bqtxqB3VTHigJ3GoOG6v8OZxqDhu7YpZcOjMijGoOG6reG6pXsyKcag4oCc4buXZVXGoCnDmTIoxqDhur48O+G6rcag4bq/OsagMjkyKMag4bqtKTky4oCdw5PGoOG7l1bhu4PGoOG7tsSRMijGoDDDmcagKTPhu6Thuq3GoEDDoDIoxqBALMag4bu0w5nGoOG7tjMyxqB3KVYyxqDhu7hWMsagICnhuqnGoOG6v+G6u+G7tsagMTw6MsagMuG6qzzGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoOG7tjTGoOG7tsOjxqApw6A8xqAx4bqpVcag4bqn4buoMcagKcOZMijGoCk0Vcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcag4bqt4bqlMzIoxqAyZcSD4bu2T8ag4bqt4bqlMzIoxqDhuq1bMinGoOG6v8SDPMag4bu2KVfhuq3GoDBl4bqxMijGoEDhu6YxxqDhu7Thu6YzT8agKDzDmsag4bu24bumxqAp4bqx4bq1xqAw4buFxqDhur/DmcagMik8OuG6qcagZeG6qcagQMWoPMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5TDuWXDozIoxqDhuqwpw6Mxw5Uv4bq1w5Q=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]