• An toàn giao thông nông thôn: Còn đó những nỗi lo
    2021-11-22 11:52:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua hệ thống giao thông nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ nhất là đã có sự vào cuộc của người dân góp công, hiến đất trong việc mở đường. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông cộng với ý thức...

  • Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và giai đoạn 2016 đến 2020
    2021-01-11 22:31:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 29/12, tại khách sạn Centrel, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2020 và giai đoạn 2016 đến 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Tắt [X]