(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm giáo dục ‘chơi mà học, học bằng chơi”, cấp học mầm non trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giúp phát triển tư duy, khả năng sáng tạo của trẻ.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWIoxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWIz4bqiw7rhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurnhu5F1b+G7reG6uXTDuml24bq54buT4bqq4buR4bq54oCY4buRdeG6oMO64bq54butw63hurl1eeG7kcOi4bq5dXnhu5HhurnDtGvhu6904bq54buRdeG6oMO64oCdw6Lhurnhu5HDs+G6tuG6uXV54buR4bq54butw7Lhu63hurnhu6924buv4bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buZ4bunaOG6ucO0w63hu6/hurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhuqTEqeG7r3Thurnhu5FEw4Phu6904bq54buRaeG7keG6uXV2w6zhuqThurnhu5lB4buvdOG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63DouG6uXTDuuG6rOG6tuG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bqkROG6ueG7k+G6puG7gMOi4bq54burdeG7i+G6ueG7r8Sp4buvdOG6ucOCaeG7r3ThurnhuqTDrHbhurnhu5FCaOG6ueG6pOG6tOG7m+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq94buD4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur3Dqi/DquG6u+G6u+G7k+G6vcOqw6rhu4fDquG7gcOq4bqkZ2bhu4XDqsOq4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G6v+G7geG7g8Op4bq5aOG7seG6pOG6o8OpKMSp4buvdOG6ueG7kUTDg+G7r3Thurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7kXV24bq54bqk4bq04bubw6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G6veG7g8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6liKOG6tHbhu6904bq5w7Thu7fDuuG6ueG7keG7i+G7r3Xhurnhu5Phu6fhu5F14bq5w7Rw4buvdeG6ueG7kFYzw5rhu5It4bq9Z+G6ueG7kXjhu6/hurnhu5PDunLhu6/hurnDtMO64buf4buv4bq54bq2dcSQ4buR4bq54bqkw6zhurbDouG6ueG7r3Ro4buA4bq54bqkReG6ueG7mcOy4bqm4bq54buvxKnhu63hurl1eeG7kcOi4bq54buRaeG7keG6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq5dMO6aXbhurnhu5Phuqrhu5Hhurnhu63DsuG7reG6ueG7r3bhu6/hurnhu5nhu4nhurnhu5F1QuG6ueG7mUHhu6904bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7q+G7n+G6uXV2w6zhu5F1w6Lhurnhu6vhu6fhu5F14bq54buZ4buL4but4bq5w7Thu4t24bq5aOG7r+G6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7kXV24bq54bqk4bq04bub4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG7k+G6pHXhuqbhu63DtOG6ucO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Xhu4XDquG6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq94buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur3Dqi/hur1n4buF4buTw6rhur1m4bq7w6rhurvDquG6pOG7heG6u8Oq4buD4buF4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G7h2bhu4XDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqSjEqeG7r3Thurnhu5FEw4Phu6904bq54buRaeG7keG6uXV2w6zhuqThurnhu5lB4buvdOG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63hurnhu5F1duG6ueG6pOG6tOG7m8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7heG7hcOqw6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq94buHw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWIo4bq04buj4buv4bq54bqkw7rhu6914bq54bqkdcOy4buv4bq54buxw7Phu4DhurnhuqThurThu5vhurnhu7HDreG7reG6ueG6pOG6tOG6puG7r3ThurnhuqRv4butw6Lhurnhu5nhu7nhu6904bq54bqkdcODw7rhurnhu7HDiWjhurnhu5F1eeG7r+G6ueG7r0HDuuG6ueG7k+G6puG7r3TDouG6ueG7mcO64buh4bqm4bq54buRdcWp4buvdeG6ueG7q+G7n+G6uXV2w6zhu5F14bq5dMO6aXbhurnhu5Phuqrhu5HhurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhu6t14buL4bq54buvxKnhu6904bq54buRQmjhurnhuqThurThu5vhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7r3V34butL+G7seG6ouG6tsOi4bq54buRw7Phurbhurl1eeG7keG6ueG7rcOy4but4bq54buvduG7r+G6ueG7meG7ieG6ueG7mURo4bq54buRaeG7keG6ueG7r0HDuuG6ueG7k+G6puG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54bux4bu54buvdOG6uXR14buX4bq24bq54bq2deG6qOG6uXXEguG6tuG6ueG6pMOsduG6ueG7keG6oOG6uXVBw7rhurnhu5lx4bq54bqk4bq04bub4bq54buZRMSC4buR4bq54burdWnhu63hurnhurZ1aeG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq94buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur3Dqi/DquG6u+G6u+G7k+G6vcOqw6rhu4fhur/DqmfhuqThu4fDqmfDquG7geG7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqPhur3hu4HDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqSjEqeG7r3Thurnhu5FEw4Phu6904bq54buRaeG7keG6uXV2w6zhuqThurnhu5lB4buvdOG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63hurnhu5F1duG6ueG6pOG6tOG7m8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4fhur3hu4fDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYuG7kOG7teG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KHXhu6fhurkodeG7i3bDouG6uVXDunDhuqbhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6uSjhurREw4Phu6904bq54butw7Lhu63hurnhu6924buv4bq54buQ4buP4but4bq54buudHnhu5Hhurnhuq3hu5Dhu4/hu63hurkodULhu4Dhuqnhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqTDouG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq5w7Thu6Phu6/hurnhu690dsOtw7rhurnhu691w63hurnhuqThurREw4Phu6904bq54buvdUThurnhuqTDgeG6ueG7kXXEkOG7keG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F14bqm4buA4buf4buv4bq54bqkdWjhu63hurnhurLhuqZo4buv4bq54buT4buJ4bq54buvdHbDrMO6w6LhurnhurLhuqZo4bq54buZd+G6uXTDuml24bq54buT4bqq4buR4bq54bqk4bq04bub4bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnDtOG7p+G6ueG7q8O64buf4buv4bq54bqkdcSQ4buRw6LhurnhurTDqOG7r+G6ueG7seG6puG7gHDhu6/hurnhu6tH4bq54buvxKnhu6904bq5w4Lhu7fhu690w6Lhurl0w7ppduG6ueG7k+G6quG7keG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu4Dhu6PhuqbhurnhurLhuqbhu6Phurl1ROG6oOG7r3TDouG6ucO04buL4buv4bq54buxw63hu690w6LhurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu690w6Lhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5Fp4buR4bq5dMO6aeG6ueG6pOG6tOG7p+G6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bq54buv4bqgw7rhurnhuqThurThu5vhurnDgsO64buvdeG6ucOC4bu34buvdMOi4bq54bqkReG6ueG7mXfhurl0d+G6tuG6ueG6tnXDsuG7r+G6uXXhu6Xhu6914bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7r3Vv4buv4bq54buRaeG7kXXhurnhu5F1duG6ueG6pOG6tOG7m+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq/4buB4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur3Dqi/hur1n4buF4buTw6rhur1m4bq74bq/4bq94buD4bqkZ+G7hWfhu4Hhur/hu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4bq/4bq/4bq/w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6koxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq/4buBw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu6zhu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhu7HhuqLhurbhurl1eeG7keG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3ThurnhuqR14buVduG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG7reG6rsOi4bq54burw7nhu5F14bq54bqkdcO54buRdeG6ucOCw4nhurnhuqThu43hurbhurnhuqThurThuqbhu6904bq54buRdeG6rOG6ueG7hsOi4bq54bqk4bqm4bq54buT4bqm4buA4bq54bq8w63hurnhu5Hhu4vhu63hurnhur7huqzhu5HhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG7kUJo4bq54bqk4bq04bubw6LhurnhuqR14bqs4buR4bq54buZ4buP4buA4bq54bqk4bq04bub4bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq54bq8w6124bq54buRaeG7keG6uXV2w6zhuqThurnhu5lB4buvdOG6ueG7kXXhuqDDuuG6ueG6vMOt4bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6uXXDunDhuqbhurnhurLhuqbhu4vhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G6veG7h+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DqsOq4bq9w6ovw6rhurvhurvhu5Phur3DqsOq4buH4buBw6rhu4fhuqThu4fhu4XDquG7g+G6u+G7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqNn4buBw6nhurlo4bux4bqk4bqjw6koxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq94buHw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu5Bp4buR4bq54burdeG6puG6ueG6vMOJ4buR4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu691w63hurnhuqThurREw4Phu6904bq54buZRMSC4buR4bq54bqy4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhuqR14buVduG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG6pOG7jeG7r+G6ueG7k+G6quG7r3Thurnhu6t1duG7i+G7r3Thurnhu6t14bu14buvdOG6uXTDumjhu6/hurnhu5lx4bq54bqk4bq04bub4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq54bq2deG6qOG6uXXEguG6tsOi4bq54buxw7rhu6914bq5dXbDrOG6pMOi4bq54buZaOG6ueG7k8Os4buvdOG6peG6uSjDrHbhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7q8O6cOG7r+G6ueG7kXV24bq54bqk4bq04bub4bq54buTcuG6ueG7k8Ot4buvdOG6ueG7scOJaOG6ueG7kXV54buv4bq54bq8w63hurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnDgsOJ4bq54bq84buN4bqkw6Lhurnhu5nhu7nhurnhurzhu43huqTDouG6ueG7meG7ueG6ueG7kXXhuqDDuuG6ueG7mXHhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w63hu6914bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7r3VE4bq54burdeG6puG6ueG6vOG6psO64bq54buRdeG6oMO64bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu5Hhu4vhu63hurl0w7pp4buRw6Lhurl0w7pp4buR4bq54bqy4bqmaOG7r8Oi4bq54bq8RMOD4buv4bq54buRw4HhurnhuqTDueG7kXXDouG6ueG7q3Xhuqbhurnhu5F1xILhurnhurLhuqbhu6PDouG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG6tGjhuqbhurnhu5FCaOG6ucO04buX4oCm4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq/4bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4fhur3hu4Phurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDquG6vcOqL8Oq4bq74bq74buT4bq9w6rDquG7h+G7g+G6v+G7heG6pGbhurvhu4Hhu4Phu4Xhu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4buH4buD4buHw6nhurlo4bux4bqk4bqjw6koxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq/w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq94buDw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu5Dhu7Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSh14bun4bq54buww63DusOi4bq5O3V34bq5VcO6cOG6puG6ueG6pOG6tEThuq7hu6904bq5KOG6tETDg+G7r3Thurnhu63DsuG7reG6ueG7r3bhu6/hurnhu5jhu7Xhu6904bq54busw7rhu6914bq54bqt4buY4bu14buvdOG6uSHhuqDhu6/huqnhurnhu5F1w7po4bq5w4Lhu5vDouG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhu5F1duG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63hurnhuqR1w4nhu5HhurnhuqThu5/hurnDtGvhu6904bq54buvdeG6uuG7r3Thurl1w63hu6914bq54buZQeG7r3TDouG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7scOt4but4bq54buR4bqq4bq54bqkdXHhurl0auG7r+G6ueG6vOG6osO64bq54bq8xKnhu6/hurl1d2jhurnhu5nhu6do4bq54bq2dUThuqDhu6904bq54buZceG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG6pHXDieG7keG6uXXDreG7r3XDouG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63DouG6ueG6suG6pmjhu6/hurnDgmnhuqTigKbhurnhuqRF4bq54buZd+G6ueG6puG7t+G7r+G6ueG7r2rhu6/DouG6ueG6tMOo4buv4bq54buTQ2jhurnhuqR14buj4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vhurnhu691a+G7reG6ueG6pMOsduG6ueG6pMO64buh4buv4bq54buZ4buh4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7k8O6cOG7r+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq/4bq/4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur3Dqi/hur1n4buF4buTw6rhur1m4bq74buB4buB4bq/4bqk4buF4buH4buHZ2fhu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4bq94bq94buFw6nhurlo4bux4bqk4bqjw6koxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buRdXbhurnhuqThurThu5vDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq/4bq/w6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWIoReG6ueG7kWnhu5Hhurl1w63hu6914bq54buZQeG7r3TDouG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7scOt4but4bq54buvdcO94bq54buvdcOz4bqk4bq54buZd+G6uXTDuuG6rOG6tuG6ueG6pOG6tOG7m+G6ucO0w7rhu5/huqThurl1eeG7keG6ueG7kWnhu5F14bq5xJDhu6904bq54bq+4bq44bq5dMO64bq6aOG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG6vOG6osO64bq54buR4bu14bq5dMO6aXbDouG6ueG6pOG6tOG7m+G6ueG6vOG6osO64bq54bqk4bq04bubw6LhurnhuqThurThu5vhurnhurzhuqLDuuG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG6pHVv4buv4bq54bqk4bq0duG7r3Thurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdcOi4bq54butecO64bq54buvdETDg8O64bq54bq+4bqm4buvdOG6ueG6suG6pmjhu691w6LhurnDtMO64buf4bqk4bq54buA4buj4bqm4bq54buRacO64bq54buZxqHhurbhurnhurzDreG6ueG6pMOsduG6ueG6tGjhurnhu5Fpw7rhurnhu5nGoeG6tuKApuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tkjhuqbhuqR1duG6tMOpYijhurThuqbhu6904bq54buw4buj4bq54bq8w63hurnhu5AoM+G6qy/hurZi

Trung Lê và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]