(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội Chí Linh sơn và Chương trình nghệ thuật Linh Sơn thiên cổ lưu danh, kỷ niệm 605 năm Lê Lai nhận áo Hoàng bào xả thân vì xã tắc, vang vọng lời thề của Lê Lợi cùng tướng sỹ bình Ngô giành lại non sông (1418 – 2023) sẽ được huyện Lang Chánh tổ chức vào ngày 20 và 21-5-2023, tại Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Trí Nang).
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjhu7Hhu4XhuqDhu7Et4bqz4buRbmzhu5l9OcO14but4bur4buxbmvhuqJbODMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhu7ByOeG7gW3hu7Phu4E54buQajltcW454buAbW854buQbuG7mW054burdOG7mTnDgcOiOeG7gG3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTnhu5lsbeG7iTnhu7Ft4but4bq74buxOeG7kG7hu5ltOeG7qnThu5k54buxbW7DreG7mTnhu4FyOeG7kcO94butOeG7h+G6s+G7mW05w4HDouG7lTnhu5lsw6LhuqI5w6BhOcOBw6I5w6DDoS3DozIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7kGo5bXFuOeG7gG1vOeG7kG7hu5ltOeG7q3Thu5k5w4HDojnhu4Btw7104buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW054buZbG3hu4k54buxbeG7reG6u+G7sTnhu5Bu4buZbTnhu6p04buZOeG7sW1uw63hu5k54buBcjnhu5HDveG7rTnhu4fhurPhu5ltXTnDtOG6sDnhu5lu4buJ4buTOcSDYcOjOeG7meG6qeG7kznhu5DDrTnhu5DhurNuOeG7mW3hurvhu5k54bq14buVOU3hu5XDouG7mWw54bq/w6Lhu5U54bqg4bqnOeG7sW1l4buZOcOBw7M54bqg4bqtOeG7seG6q+G7gV05w4HhurPhu5lsOcOB4bub4buZbDnhu5HDum454buxbeG7iznhu4F44bqzOeG7kMOtOeG7kMO5bjnhu4F24buZbDnhu7HDvXXhu5lsOeG7q+G6tjnhur/Ds+G7mW054buYbOG7nzlsbsOi4buZbTnhu5HhuqVuOeG7meG7leG7mTnhu6vhu5/hu5lsOTDDoeG6o8Oh4bqxOeKAkznDoGHDoOG6oTE54buraTnhu4PDvcO54buBOW3hu63huqLhu4nhu5k54buQ4bqz4buZbDnhu4Bt4bq14buZbTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E5w4HDouG7lTnhu5lsw6LhuqI5w6BhOcOBw6I5w6DDoS3Doy3DoGHDoOG6oV054bux4bqlbjnDlG3hu6054buH4butOeG7kcOy4buBbTnhu6tu4buZbTnhu7Ft4bq1bjnhur/huqfhu5k54buY4bqp4buZbDnhu4DhurXhu7E5LTnhu7Ft4bq14buBOeG7kuG6szlN4bqz4buVOTDhuqDhuq054buw4bupbznhu5jhurPhu5lsMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupOeG7h+G7sW3hu63hu5Phur84OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqjxIPEg8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOh4bq3L8Oh4bqxw6Hhu4fDoMOhYWHhurHDo2Hhu7HhurHhurfDocOhw6Dhu5FhIsO1xalse+G7qSHhuqPDoWE4OeG6s+G7keG7sSE44buwcjnhu4Ft4buz4buBOeG7kGo5bXFuOeG7gG1vOeG7kG7hu5ltOeG7q3Thu5k5w4HDojnhu4Btw7104buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW054buZbG3hu4k54buxbeG7reG6u+G7sTnhu5Bu4buZbTnhu6p04buZOeG7sW1uw63hu5k54buBcjnhu5HDveG7rTnhu4fhurPhu5ltOcOBw6Lhu5U54buZbMOi4bqiOcOgYTnDgcOiOcOgw6Etw6M4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjhuqPEg8SDODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sOG7qeG7leG7mWw5w7Rt4but4buf4buZOcO0bXI54buRajltcW454buraTnhu4duauG7mTnhu6nhurM5w4F1bjnhu5ltbuG7i+G7rTnhu5lxbjnhu4fhu63hu5lsXTnhu6vhu7c5w7Ru4buJ4buZOeG7g2Phu4E54bur4bqr4buBXTnhu5ltw719OeG7sHI54buBbeG7s+G7gTnhu4HhurXhu4E5bG7hurPhu5k5bcOi4buZbDlsbnVuOeG7sW1u4buJ4butOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7gXjhurM54buDw7LhurM5xaltw7104buZbDnDgcOiOW1xbjnhu4Ftw7k5xrDhu63DrVs54buxcjnhu4Ft4buz4buBOeG7geG6teG7gTnhu7Hhu5Xhu63hu6k54buH4bqtOeG7mWzhu5XhuqVuOeKAnE3DouG7mW054bux4bupw7Phu5ltOeG7sW3hu4Xhu5U54buHw6nhu605I+G7reG6sznhu5DDrTnDgcOiOeG7g+G7lcOi4buZOeG7mWxt4buP4bqzOcaw4butZeG7mTnhu5DhurPhu5M54buqdOG7meKAnTnDgXVuOeG7geG6teG7gTnhu4PDsuG6sznhu4fhurPhu5ltOeG7sW3hurXhu4E54buS4bqzOU3hurPhu5VdOeG7sW3hurXhu4E54bue4buZbF05TeG7reG7oW454buQ4bq14butXTlN4but4buhbjkjdV054bq/4bqn4buZOU3hu6/hu5lsXTnhur/huqfhu5k54buY4bqp4buZbDnhu4DhurXhu7FdOeG7g+G7i+G7mTnhu5LDquG7rTnhu7Btw73DueG7mWw54buYbMOi4buZXTnhu4Fl4bqiOeG7q8Op4butOeG7mWxtw7Phu5k54buZ4bqp4buTOeG7seG7rXJuW+KApjnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54bq/bsSp4butOeG7h25q4buZOeG7gXDhu5lsOeG7gW1uw63hu5lsXTnhu4PDqeG7rTnDgeG7o105w4Hhurvhu7E54buBcjnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5ldOeG6v+G6q+G7mTnhu5nhu51dOeG7g+G6veG6ojls4bq74bqiXTnhu7Ftbjnhu5nDqeG7rTnhu4F04buTXTnhur9uxKnhu6054buHbmrhu5k5w7Rt4but4bqzOeG7keG7reG7oeG7mWxdOeG7seG7qW/hu4FtOeG7g+G7leG6peG7mTnhu5BqOW1xbjnhu4Bt4bq1OeG7knbhu5k54buBeOG6sznhu4Nw4buZbDnhur/DouG7lTnhu4dl4buZOeG7sXHhu4E54buwbeG6tW5bOeG6v27EqeG7rTnhu4duauG7mTnDgeG6qeG7mTnhu5lsbeG7iTnDgXVuOeG7geG6teG7gTnhu5HDouG7mTnhu4Nu4buJ4butOcO0bWPFqTnhu7Bt4bq1bl054bqgw73DuuG7mWw54buSw73DuuG7mWxdOW3GoeG6sznhu7HDqeG7rTnhu5lt4bql4buBOeG7gXc54buHZeG7mTnhu7Fx4buBXTnhu7Ftbjnhu5lsw73Dum454buDZ8WpOeG7gG1l4butOeG7kOG6s+G7mWw54bux4bup4buV4buZbDnhu6vhuqvhu4E5xaltd+G7gTnhu4dl4buZOeG7sXHhu4FbIiIiOeG7sOG7qeG7leG7mWw54buD4buXXTnhu4Nu4buJ4butOeG6oMah4buFOeG7gXjhurM54buHZeG7mTnhu7Fx4buBOeG7sG3hurVuOeG7q2k54buB4buXOeG7seG7qcOt4buZOeG6oWFhOeG7h25q4buZOcOBbsOt4buZOeG7sW3hurPhu5M5bG7hurM54bux4bupw7Phu5ltOeG7h25q4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7kGo5bXFuOeG7gG1vOeG7kG7hu5ltOeG7q3Thu5k54buRw6I54bur4bu3OcO0buG7ieG7mTnhu5PhurPhu5lsOcODOeG7mWxt4buP4bqzOeG7q2Xhu6054bur4bqr4buBOcOB4buLOeG7gW1v4buZbTnhu7Hhu6nDsl05w4Hhuqnhu5k5beG7l+G6s1054bqg4bqtOW1xbjnhu4F44bqzOW3hu63huqLhu4nhu5k54buQ4bqz4buZbDnhu4Bt4bq14buZbSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bqy4but4buxbeG7leG7qTgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwzw5Rt4bqr4buBOeG7gOG7n+G7mWwyL+G7q+G7seG7qeG7leG7mWwzMi/FqTM=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]