(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn là người có “tâm hồn ăn uống” nên cứ nghe nơi nào có đồ ngon, món lạ hoặc mới ra mắt, khai trương là tôi đều muốn ghé ăn cho biết. Để cập nhật thông tin, tôi tham gia vào một hội nhóm “Ăn gì, ở đâu?” và biết được, có một nhà hàng mới mở chuyên về phở bò, tên là Phở Phú Hưng ở Lô số 1- LK2, khu dân cư An Phú Hưng, đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), cạnh điểm tiêm chủng VNVC, sau tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi. Tò mò, cách đây ít lâu, tôi đã rủ anh bạn đồng nghiệp cùng đến đây ăn thử.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buw4bufbjnhu4Phuq054oCc4buZbG1u4buJ4buZ4oCdOcWobeG7pTnFqG3hu685TcO94buZbDnhu5ltw7054buxbcOsMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODMj4buh4buZOeG7kcOiOeG7mWzDvcO6bjnhu4Hhu5c54oCc4buxZeG7kzltcOG7mTnhuqnhu5k54but4buh4buZbOKAnTnhu5nDreG7mTnhu4Hhu7M54buZbG3hu4U54buZdG454buZw6Lhu5U54buB4buXOeG7g3A54buZbOG7leG7mV054buT4buX4buZOeG7keG6pTlt4buVY+G7gTnhu5N1bjnhu6nhurM54buT4bqr4buxXTnDtG3hurNuOeG7seG7qcO9dOG7mWw54buRw6I54bux4bufbjnhu4Phu4vhu6054buT4but4buh4buZOWxtZjnhuqnhu5k54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7EiOeG7gsSpOeG7geG6u8WpOeG7mW3hurvhu7E54buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mV054bux4bufbjnhu7Ft4bqz4buTOWxu4bqzOcOBw6Lhu5U54buTceG7sTltcW454buZbeG7l+G7kznigJzhuqjhu5k5bMOzXTnhu6U54buDZeG7rXvigJ05w4HDojnhur9uw6zhu7E54buDw73DueG7gV054buB4buXOeG7k3Hhu7E54buZbcOiOW3DouG7mWw54buTdW454buT4bulOeG7gW3hu63huqLDreG7mTnDgeG7iznFqW3hu6U54bq/xqFdOeG7scOt4buZOeG7kcOiOcWobeG7pTnFqG3hu685TcO94buZbDnhu6U54buQ4bufOeG7q+G7oTnDoS054buQw5TDoF05w7Rt4butOeG7h2Xhu5k54buBw7054bqy4buZOcWobeG7rzlNw73hu5lsXTnhu4PDvcO64buZbDnhur52bjnDlG3huqvhu4E54buYbcOp4buxXTnFqW3DvcO64buZbDnhu4Lhu5/hu5lsOU3DvXThu5lsOTDhu7DFqDnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzMV054buB4bql4buZbTnhu4NuxKnhu5M54buxbsOt4buTOeG7gW144buZbDkj4buYI+G7gF054bur4bqz4butOeG7scah4bqzOeG7mW3DojkjbuG7heG7seG7seG7heG7kV054buC4bqlbjnhu5FxOeG7kMOtOeG7kMO5biI54buwxqE54buTxqFdOeG7geG6teG7gW054buDZeG6ojlv4buxOeG7kWXhu61dOeG7seG7n2454buD4bqtOeG7qXg54bqz4buZbTnhur/huqXhu5k54buDcOG7mWw54buZbG1u4buJxak54buBduG7mWw54buDw6zhu5k54buDZeG6ojnhuqnhu5k54buxbeG7uSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burITjhu4fhu7Ft4but4buT4bq/OW7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX05w6NhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnhuqHhurfDocWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL27DgSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoMOhw6Evw6Hhuq/huq/hu4fDo2HhurfDoeG6scOjYeG7seG6ocSD4bqvw6Phu5HDoS3huq8iw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE44buw4bufbjnhu4Phuq054oCc4buZbG1u4buJ4buZ4oCdOcWobeG7pTnFqG3hu685TcO94buZbDnhu5ltw7054buxbcOsODnDgG7hu4fhu7FtITjDo2FhODlt4buFbmxt4buxITjhuqHhurfDoTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODNN4buf4buTOeG7g+G7lznhu5HDojnhu5Nx4buxOeG6v+G7rXJuOeG7q+G6teG7mWw54bur4buFOeG7q+G7hTnhu5HhuqXhu5ltIjnhu4Bt4buv4buZbDnhu7Hhu59uOeG7k+G6s+G6ojnhu5Phuqvhu5k54buxw7Phu5M54buDw73DueG7gTnhu5Nx4buxOcOBw7I54bux4bupbznDtG3hurU5w73hu5lsOcODOcOBw7M54buB4buXOeG7sW3EqTnhu5ls4bqr4buTOeG7mWxtb+G6sznFqW3hu6E5xaltw73DuuG7mWw54buZbXHhu5k54buZbcOyxak5w7Rtbjnhur/DreG7mTnhu5ls4buVw6JuOeKAnOG7seG7qcO6bjnhu4HGoeG7mTnhu5PDujltdG454burw7104buZbOKAnSI5w5Rt4bq14buBbTnhu4PDrOG7mTnhu4Nl4bqiOcWpbeG6ueG7mTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu5HDojnhu4dl4buZOeG7geG7n+G7mWw54bur4bulWznhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7mW1l4buZWznhu4Hhu5c54buZbMO9w7puOeG7sW7hu4nhu5k54buxbcSpOeG7g2454buxbsOt4buTOcWpbcah4buZbDnhu6lwbjlsbWY5w4HDouG7lTnhuqnhu5k54bur4bq14buZbFs54buTceG7sTnhu6vhu6E5w7Rt4bq14buBbTnhu4PDrOG7mTnhu7Hhu7U54buB4bq14buBOcWpbcO9w7rhu5lsOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8Oy4bqzOeG6v8Oi4buZOeG7sW3DouG7mW05xalt4buhXTnhu5lsbeG7hTnhu7Fuw6zhu5lsOcWpbeG7pTnhu5ls4buV4buZOeG7gXnhu5lsOeG7scOz4buTOcOB4buLOeG7sW3DveG7peG7mWw54buxbeG7s+G7gSI54buYbOG7lcOibjnhu6nhurM54buBxqHhu5k54buB4buXOcO0beG6teG7gW054buRw6I54buxbcO9dOG7mWw54buR4bq1bjnhu6U54bux4bup4buV4buZbDnDgcOiOeG7mWzhu5XDom454bux4buN4buZbTnDgeG7iznhu4Ftw7k54buD4bq54butOeG7k+G7oW454buC4buf4buZbDlNw7104buZbDnhur/hu63hu5/hu5k54bq/4bq14buZXSIiIjnhu7Dhu63huqI54buZbMOi4buZbTnhu5lsbeG7iznDtG3hurXhu4E54buZbeG6s+G7rTnhu5ltw73hu5lsOeG7geG7lznDgWg5beG7mznhu4Phu4vhu6054buRw6I54buZbUHhu5lsOeG7mWzDvcO6bjnigJzhu6vDouG7mW3igJ05xalt4bulIjnhur7hu6VuOeG7seG7qeG7leG7mWw54buT4but4buf4buZOcOBw6Lhu5k5ZeG7kznhu7Ft4bqz4buZbTltc+G7mTnhu4Nx4buZOeG7gXjhurM54buB4butceG7gTnhu6vhu6Hhu5lsXTnhu7Hhu59uOeG7g8SpOcODOeG7sW3DqeG6ojnhu4Ft4buh4buBOeG7gW3hu6Hhu4E54buR4bqlbjnhu4Hhu5c54buxbsOs4buZbDls4bubbjnhu5F14buZOeG7seG7tTnhu4HhurXhu4E5w4HDsjnDtG3hurXhu4FtOcOp4bqiXTnDtG1uOeG7sW3DsznigJzhu5Nx4buxOeG7seG6tW454buBbW/hu5nigJ05beG7lWPhu4E54oCcbeG6s2454bq/4bqrxak5bOG6ueG7reKAnVs54buR4buv4buBOeG7keG6pW454oCc4buTceG7sTnhu7HhurVuOeG7meG6peG7k+KAnV054oCc4bq/4bqzOeG6v+G6q8WpOWzhurnhu63igJ1dOeKAnG3hurNuOeG7seG6tW454bq/4bqrxak5beG7leG6s+KAnSIiIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mGxt4buFOcO0beG6teG7gW05bOG7m25dOeG7geG6teG7gTnhu5ltZeG7mTnDgW7DreG7mTnhu6U5xaht4bulOcWobeG7rzlNw73hu5lsOeG7geG7sznGsOG7reG6s+G6ojnhu5ltw7054buBbeG7leG7mWw54buBbeG7l+G7mWxdOcOB4bu14bqzOeG6v8O94buZbDnhur/DrTnFqW134buBOcOBdznDtG3hurXhu4FtXTnDgeG7teG6sznhu5nhu5duOcOB4bub4buZbDnDgcOi4buVOeG7mW3Dojnhur/DrMWpXTnhu7HhuqXhu5U54buBbeG7lTnhu5l0bjnhu4Nl4bqiOeG7k3Hhu7E54bq/4bq54butOcO0beG7n+G7mWw5w7Rtbznhu6lx4buZOeG7qcOi4buZbF054bur4bufbjnhu4Nx4buZbDnhu4FtZOG7mWw5w7Rt4bq14buBOWzDsznhu4HhurXhu4E5xrDhu63hurXhu5k5xalt4bulOeG7pTlNw6I54buYcW4iOeG7ksOp4buxOcO0beG7leG6p+G7mWw5w6A5xalt4buv4buxOeG7gW3Dujnhu4PDuW5dOeG6v+G6teG7sTnFqW3hu6U54buBbW/hu5k5bOG6ueG7rTnDgcOiOeG7seG6tW454buR4bqp4buZOeG7gXjhurM54bux4bufbjnDgXVuOeG6s+G7mW054bq/4bql4buZOeG7g3Dhu5lsOeG7mWxtbuG7icWpOeG7g+G6rTnhu4PDvcO54buBOeG7g8O94bqzOeG7g8Os4buZIjnhu6jDqeG7sTnhu7FtdOG7kyI5w5Rt4buXbjnhu7Hhu7U54buB4bq14buBOeG6v+G6teG7sTnFqW3hu6U54bq/4bqz4bqiOeG7kcOt4buZOeG6oOG7leG6q+G7mTnhuqDhu63Dg+G7sTnDgcOi4buVOeG7mW3hurPhu605bG7hu6/FqTnhuqDhu63hurM54buDbjnhu4HhurVuOeG7keG6peG7mW054buBeOG6sznhu5ltQeG7mWw54buBdOG7mTnhu5PDveG6sznhuqDhu61l4buZOeG6v8Op4buxOeG7gW3DueG7sSI54buAbeG7r+G7mWw54bux4bufbjnhu7Ftbjnhu5lt4bqz4butOW1v4buxOW3Dojltw7104buZbDnDgcOyOeG7mXDhu5lsOeG7mcOi4buZOeG7gXjhurM5bOG7teG7mWw54buZw7114buZbF05xrDhu63DrF054buxbeG6p+G7lTnGsOG7reG6pyIiIjltxqHhurM5xrDhu63huqLhu4nhu5k5w4F1bjnhu5N2bjlsZeG6ojlsZeG6ojnhu4F44bqzOeG7sW3DsuG7sTnDgcOiOeG7mcO9deG7gTlt4bq54buTOeG6oMO9dOG7mWw54bq/xqE54buD4bqtOeG7g8O9w7nhu4E54buZbuG7mW054buR4but4bqi4buJ4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mMOs4buTOeG7k3Hhu7E54buBbeG7r+G7sTnhu5nDvXXhu4E5xalt4bulOeG7g+G6s+G7mWw54buZ4buX4buZbDltcm5dOeG6s+G7mW054bq/4bql4buZOeG7seG7n2454buH4bu14buZbDnhu5HhuqVuOeG7k3Hhu7E54buR4buv4buBOeG7qXBuOeG7sW3hu6Hhu7E54buRw63hu5l9OeKAnOG7qMOp4buxOeG7seG7reG6ouG7ieG7sSI54buAbcOp4buxOeG7kcO9w7nhu5lsOcWpbeG7pTnhu6U54buDZeG6ojnhu4FtZOG7mWw5w7Rt4bq14buBOWzDsznFqW3hu6U54buwbcOz4buZOeG7kMahOeG7guG7r+G7gV05xalt4bulOeG6vuG6teG7sTnhu4LDouG7mTlNw6I54buYcW454buZbcO94buZbDlsbuG6tTnhu4Hhuqc54buxbcOzOeG7keG6pW45bcO5xak54buRw4M5bXThu5nigJ0iOeG7qHBuOeG7mW3DvTnDtG3hu5/hu5lsOeG7gW3Dujnhu4PDuW454buDw73DueG7gTnhu5lB4bqzXTnhurPhu5ltOcOp4bqiOWzhuqvFqTnhu7Hhu7Xhu5lsOeG7k27DrOG7mWw54bux4buVOeG7mW3hurNuOeG7mWzDqeG7rTnhu5lsbW7DrOG7mTnhu5PDojnDtG3hu5/hu5lsOeG7sW3DreG7kznDgcOi4buVOeG6v8Op4buxOeG7geG7szlsbuG6sznDgcOyOeG7mcOi4buVOeG7mUHhurMiOeG7sOG7n2454buBeeG7mWw54buxbeG7uTnDgcOiOeG7sW3DqeG6ojnhu5Phu5tuOeG7sW3hu7M54bulOeG6v+G6teG7sTnFqW3hu6U54buBeOG6sznhu5PDs+G7mW054buxbeG6u+G7sTnDgeG7teG6sznDgWPhu5ldOeG7geG6p+G7kzlsbuG6teG7gTnhu5ltw7054buBbXg54buZbcOiOW3DouG7mWw54bupw6nhu7E5bW7EqeG7rTnDgcOyOWxu4bq14buBOeG7gXjhurM54buB4bq14buBOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnDgeG6u+G6oiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4DGoeG7mTnhu5ltdTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7k3Hhu7E54buR4bq54buZOeG7geG7lznhu4fDssWpOeG7qeG6szlNw6I54buYcW5dOeG7seG7n2454buBeeG7mWw54buDw73DueG7gTnhu5lsw73Dum454buxbWXhu5k54buDw73hurM54buDbjnhuqnhu5k5xalt4bulOeG6v8ahOeG7seG6pW454buTceG7sTnhu7Ftw7104buZbDltbuG7ieG7rTlsbuG6sznhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buZcm454buxbsOs4buZbCI54buC4buXOeG7gXnhu5lsOeG7gW1v4buZbTnhu5HDojnhu5Hhurnhu5k54buD4bq54butOeG7sW7DreG7mTnhu7Hhu59uOW1uxKnhu61dOcOBw7M54bur4bqz4buVOcWpbeG7pTnhu5HDojnDoTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcOjYTnhu5Phu5fhu5k54buZbOG7leG7mTnhur3hu5M54buxbeG7t+G7gTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu7Ftw6w5bG51bl054buDw73DueG7gTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu4fhu605w7Rt4bq14buBbTnhu4PDrOG7mTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M5w73hurM54buBbeG7rXHhu5lsIjnhu4Dhuqfhu5M5bG7hurXhu4E54buD4buXOeG7keG6pW454bux4bup4bulOcOB4buLOcOBdW454bux4bufbjnDtG1uOeG7sW3DveG7peG7mWw54buxbeG7s+G7gTltw7104buZbDnDgcOyOcWobeG7pTnFqG3hu685TcO94buZbDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7k3Hhu7E54buxbcO6bjnDtG3huqvhu4E5beG7lcOi4buZOeG7seG7lcOi4buZOcO0beG6teG7gTnhu5HhuqUiOeG7hsO9w7rhu5lsOeG7mW3DvTnhu4Ft4buz4bqzOeG7g+G7t+G7mWw54bux4bup4buV4buZbDnhu4HhurVuOeG6v+G6teG7sTnhu6vhu7M5bG5BOeG7mW1u4buJ4buxOTDhu5PhurPhu5lsOeG7sW3DvXThu5lsOW1u4buJ4butOeG6vuG6teG7sTnhu7Dhu6nDouG7mWwxOeG7g+G6s+G7mWw54bq/4buh4buBOeG7kcOt4buZOW3DvXThu5lsOeG7sW104buTOeG7qeG6peG7lTnhu6nhu7fhu4E5w6nhuqIiOSPDsznDgeG6u+G6ol054buxbeG6s+G6ojnDgcOzOeG7mW3huq054buZbWPhu5k5bOG6q8WpOeG7mW1B4buZbDnhu6vDuW45xalt4bulOeG7seG7qeG6q+G7mWw54buxbuG7mW054bq/4budOcOBw6Lhu5U54buBbW7DrOG7gTnhu7Ftw7PhurM54bupcG454buTdW454buBbeG7lTnhu5HDreG7mTnhu5Nu4buJ4buZbF054bux4bufbjnhu4F54buZbDnhur/huqvhu7E54buBbcO9deG7gTnhurPhu5ltOeG6v+G6peG7mTls4bqrxak54buRbuG6sznhu5HDsuG6sznhu5ltQeG7mWw54buTbsOs4buZbDnhu7Ft4bq74buxOeG7g+G6ueG6ojnhu4Nj4buZXTnhu5nhu5fhu5lsOeG6v+G7neG7mWw54buDxKk54buB4bqn4buTOeG7mW3hurvhu5k54bux4bup4bub4buZOcOBZ+G7mTnDgcOyOeG7g+G6u+G7kznhu6vhurXhu5ltOeG7gXjhurM54buZw7114buBOeG7h3bhu5lsXTnDgcOyOeG7mWzhu5vhu7E54buH4bqzbjnhu4F44bqzOeG7sW3DsuG7sTnhur/GoTnhur/hu4nhu5k54buBbWPhu7E5w4HDouG7lTlsbkHhurM54buZbUHhu5lsOeG7keG6tTnFqW3hu6U54buHw6JuOeG7k+G7i+G7kznhu5PhuqVuXTlt4buJ4buxOeG7mW3DvTnhu5ltQeG7mWw54buD4bufbjnhu7Hhu6nhurNuOWzhurVuOeG7k3VuOeG6osOt4butOeG7mW3hurPhu605xrDhu63DqeG7mTnGsOG7rcOD4buxOeG7k+G6rW45w7Rt4buf4buZbDnhu6nDum4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG6u+G7sTnhu4Phu6/hu5lsOcO0bW454bqzbjnhu4Phu5c54buD4bqtOcOBb1054buZw7114buBOeG7h3bhu5lsOeG7gXjhurM5xalt4bulOeG6v8ahOeG7mWzhu63huqLDreG7mTnhu4Ftw6nhu7E54buBbW/hu5ltOeG7kcOiOeG7sWXhu5M5bXDhu5ldOeG7geG7lznDgcOyOeG7mWzhu5vhu7E54buDY+G7gTnhu7Hhu6nDveG7mWw54buRw6Lhu5M54bur4bqz4bqiOeG7g+G6q+G7kznhu5HGoeG7mWw54buZbMO9w7puOeG7seG7tTnhu4F3OWxuw6I54buDw6zhu5k54buB4bq14buBOeG7heG7kznhu5lt4budIjnFqG3hu6U5xaht4buvOU3DveG7mWw54buZw6zhu6054buDw73DueG7gTnhu5Nx4buxOeG7keG6ueG7mTnhu5nDrOG7kznhu7Ft4bu5OeG7gXnhu5lsOeG7q2k54buD4bub4buZbDnhu5HhuqVuOeG7mWzhu63huqLDreG7mTnDgWfhu5k54bux4bup4buV4buZbDnhu7Hhu6nhurVuOeG7sW7hu5M54buxbeG7t+G7gTnDtG3hurXhu4FtOeG7mW1B4buZbDnhu4Hhuqfhu5M54bqg4buv4buBOeG7g2fFqTnhu4NpOeG6ojnhu5ltw705w4HhurvhuqIiOSPDsznhu4HDouG7mWw54bqp4buZXTnhu4HhurXhu4E5bG7hurXhu4E5xrDhu63hurPhu5k54buBw6Lhu5lsOeG7mW3DvTnhu4PDvcO54buBOeG7g+G6teG7mW054buxbeG7s+G7gV05bG7hu6Hhu5lsOeG7mW3DvTnhu7Hhu7Xhu5lsOeG7scOsOeG6v8Oi4buVOeG7g+G6s+G7mWw54burbuG7mW054bur4bufbl054buZ4bqn4bqiOeG7meG7pTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7gXQ54buxbcSpIjnhu7Btb+G7gW054buxbeG7r1054buBbeG7r+G7mWw54bux4bufbjnhu4Hhu7M5bcOzOW134buBOeG7geG7r2454buD4bq54butOeG6qeG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcO0beG7leG6p+G7mWw5w6M5xalt4buv4buxXTnhu4Ft4buNOcO0bW454buBxqHhu5k54buR4bqlbjnhu4Ft4buv4buxOeG7mcO9deG7gTnhu5l0bjnhu4PhurXhuqI54bq/4bq14buxXTnhu4Hhuqc5beG6s2454buTdW454buBbcOy4butOeG7h+G7teG7mWw54buR4bqlbjnhu5HDqeG6ojlsbsOp4bqiOeG7keG6s+G7rTnhu5Nu4buJ4buZbCI54buwbsOs4buBOeG7qWhdOeG7seG7qcO9deG7gTnDtG1uOeG7qcO6bjnhu4NuXTnhurPhu5ltOeG6v+G6peG7mTnhu7Hhu59uOeG7g+G6rTnDtG3hu5/hu5lsOeG7mWzhuqVuOeG7k8OiOW3hu6/FqTnhu4HhuqXhu5k54buxbeG7sznhu5nDvXXhu4E54buxbuG7mW054bux4buv4bqiOcOp4bqiXTnhu4Hhu7M54buZbcO9OeG7kcOiOeG7keG6ueG7mTnhu4Phurnhu6054buxbsOt4buZOeG7g8O9w7nhu4E54bqp4buZOcWpbeG7pTnDgeG6u+G6oiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4B54buZbDnDtMSpOeG7seG7tTnhur9B4bqzOeG7g+G7l1054bux4bufbjnhu7Ftw73DuuG7mWw54bqg4but4bqiw63hu5k54buDw6zhu5k54bqp4buZOcWobeG7pTnFqG3hu685TcO94buZbDnhu5ltw7054buDbjnhu7Ft4bqp4buTOeG7k3Hhu7E54buZbMO9w7puOeG6v+G6peG7mTnhu7Hhu6luOcO04bqwIjnhu7Buw6zhu5lsOeG7kcOi4buZbTnhu4Nw4buZOeG6oOG6s1054buH4bq54buZOeG7h+G6ueG7mTnhu4Hhuqc54buBdDnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Hhu59uOeG6s2454buBeeG7mWw54buxbcOp4bqiOcOBw6nhu5k5w4HDvXThu5lsOW3DvXThu5lsOcOBw7I54buD4bq74buTOeG7g8OiOeG7qcOp4buxOeG7g2Phu4E54bux4bupw73hu5lsOeG7gXjhurM5TcOiOeG7mHFuOcOp4bqiIjnhu4LEqTnhu6lwbjnhu5NzbjnDtG1uOeG7geG7lznhu4fDssWpOcO0beG6teG7lTnhu5lt4bqz4butOcOB4buLOeG7k3Hhu7E5w4Fu4buJ4buBOWzDsznhu4Phu5ddOeG7k+G7m2454buZbMO9w7puOeG7keG6pW454bux4bq7xak54bux4bup4but4buZbDnhu4PDrOG7mTnFqG3hu685TcO94buZbDnhuqnhu5k5xalt4bulOeG7gW3hu5U54buxbeG7neG6sznhu5lu4buL4buTOeG7g+G6s+G7kznhu5PDrSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOOG7seG7heG6oOG7sS3hurPhu5FubOG7mX054bupbmxt4buxWzgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwz4buS4bqzbjkj4butbjIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL8WpMw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]