(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 760/QĐ - TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Sung Văn Nhia, sáng nay 25/7, tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương xã Nhi Sơn tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Thiếu tá Sung Văn Nhia – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huq/DjOG7o0Lhu4/hu6x14bqqw4Phu4/huq/hur7hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4PEguG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvxIJC4buPPOG6rsOB4buI4buP4buK4buc4buPxIPEqOG6qsOD4buPZHPhuqrhu497xILhuq7hu6NsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbeG6r8SC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G6o8So4buY4bu54buI4buPd+G6suG6qsSC4buP4buK4bq64buPxqHhu5fDtS/huqNX4buPLeG7j+G6r+G6r8OD4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu5HDtC/hu5cv4buRw7XDtOG7neG7j+G7r03hu6Phu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buPScSCTeG7j8OUQeG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu6/FqUnhu4/hu6x14bqqw4Phu4/igJzhuq/hur7hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4PEguG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4oCd4buPd+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buPPOG6rsOB4buI4buP4buK4buc4buPxIPEqOG6qsOD4buPZHPhuqrhu497xILhuq7hu6Phu4vhu4/hu4rhu5/huqrDg+G7j+G6quG7o+G7mOG7j+G7keG7lS/GoeG7i+G7j+G7iHDhuq7hu4/hu61x4bqq4buP4buuw7rhu4jhu4vhu4/hu5Jy4buPe8SC4bqu4buPxIPhu4bhuqrhu4vhu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu48+T+G7hOG6qsOD4buPPOG7n+G7iOG7i+G7j+G7rMOK4buP4buuxILhurThu4/EgsSo4buY4buP4busw4rhu493w4rhuq7hu4/hu6zhuq7hu7fhuqrhu49JxIJE4bqqw4Phu49q4busV+G7rOG6oWvhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buPJkPhu6Phu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4934bqy4buj4buPScSCT+G7huG6qsOD4buP4buScuG7j3vEguG6ruG7j8SD4buG4bqq4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7jzzhuqDhu4/hu4jDjOG7o0Lhu4/hu6x14bqqw4Phu4/igJzhuq/hur7hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4PEguG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4oCd4buP4buvxIJC4buPPOG6rsOB4buI4buP4buK4buc4buP4bqvxILhuq7hu7nEqOG7j+G7iOG7n+G7j8SDxKjhuqrDg+G7j2Rz4bqq4buPe8SC4bqu4buj4buP4oCT4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu49JxIJD4buL4buPV+G6vOG6quG7j+G7rOG6ruG7t+G6quG7j0nEgkThuqrDg+G7j+G6oUvhu497xILhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r3bhuqrhu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/DtOG7neG7keG7nS/hu5nhu5t24buZw7TGocO14buXw7XDteG7iOG7lcO04buT4bub4buVxqHhu5PhuqzDtOG7ieG6pEnDg+G7jeG7jy9tV3Dhuq7hu4/hu4jhu5/hu48mQuG7oeG6qsOD4buPZHPhuqrhu48mS+G6qsOD4buP4oCT4buP4bqhxIJD4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j03hu5jhu4/hu6zDiuG7j3fDiuG6ruG7j+G7rOG6ruG7t+G6quG7j0nEgkThuqrDg+G7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j+G7iMOM4bujQuG7j+G7rHXhuqrDg+G7j+G6r+G6vuG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/Dg8SC4bqu4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/hu69C4bqq4buP4buIw4zhu6Phuq7hu4884bquw4Hhu4jhu4/hu4rhu5zhu4/Eg8So4bqqw4Phu49kc+G6quG7j3vEguG6ruG7o+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1X4bq84bqqw4Phu4/hu6/EguG6sOG7j8SDxKjhuqrDg+G7j2Rz4bqq4buPe8SC4bqu4buj4buP4bqs4buh4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buvQuG6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDiuG7r+G7jz7hurjhuqrDg+G7j0fhu4/hu61x4bqq4buP4buuw7rhu4jhu4vhu4/hu5Jy4buPe8SC4bqu4buPxIPhu4bhuqrhu4vhu4/hu4jDjHHhuq7hu4/DjcSo4buj4buPxILhu4bhuqrhu4/hu5Phu5nhu4/huqpz4bqo4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6zDiuG7j3fDiuG6ruG7j+G7rOG6ruG7t+G6quG7j0nEgkThuqrDg+G7ieG7jzzhu6Hhu4/huqjDiuG7iOG7j8ONxKjhu6fhuqrhu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G6rMSo4bq44bqq4buP4buvQ+G7j+G7rXHhuqrhu4/huqzDguG6qsSC4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buP4bqm4bqu4bu34bqq4buPd+G6suG6qsSC4buL4buP4bqs4bupSeG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buL4buP4buIT+G7j+G7iE9H4bqqw4Phu4/DlMOV4bqqw4Phu4/DlOG7oeG6qsOD4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8OD4bqu4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw4xP4buC4buv4buP4bqoxJDhuq7hu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4/hu4jEguG7juG7j+G7iMSC4buf4buvxILhu4vhu4/hu69D4buPScSC4bur4bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7j3dwQuG7j3fDk+G7r+G7j+G7iOG6uuG7iOG7i+G7j+G6rOG6uuG6ruG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buPw4Phuq5x4bqq4buPduG6suG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buK4buf4bqqw4Phu4vhu4/hu4jhurDhuqrEguG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buPxILhuq5B4bqq4buPxILhu6nEqOG7i+G7j+G6psSC4bqu4bu34bqo4buP4bqqxIJP4buE4bqqw4Phu4nhu49WQuG7j+G6qHThu6/hu4/hu63DgeG6qsSC4buPxILhuq7DgOG6qOG7j+G6qsODxILDqELhu4vhu4934bq84bqqw4Phu4/hu6/EguG6sOG7j3dy4buPxILhu5jhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G6qsOD4buh4buY4buPw7Thu50vxqEv4buRw7XDtMah4buJ4buPe8OD4buh4buY4buP4buRw7Qv4buXL+G7kcO1w7Thu53hu4vhu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buP4bqhxIJN4buPe0/hu4Lhu6/hu4/hu64mZSbhu6574buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7j3dy4buP4bqm4buU4buP4bqjxKjhu5jhu7nhu4jhu4934bqy4bqqxILhu4/hu4rhurrhu4/GoeG7l8O1L+G6o1fhu48t4buP4bqv4bqvw4Phu4vhu4/hu6/FqUnhu4/hu6x14bqqw4Phu4/huq/hur7hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4PEguG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvxIJC4buPPOG6rsOB4buI4buP4buK4buc4buPxIPEqOG6qsOD4buPZHPhuqrhu497xILhuq7hu6Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu63huq7DgMSo4buP4buIcOG6ruG7j+G7rcSo4bq+4bqu4buPPOG6oOG7i+G7j1dw4bqu4buP4buI4buf4buPJkLhu6HhuqrDg+G7j2Rz4bqq4buPJkvhuqrDg+G7jy3hu4/huqHEgkPhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buPTeG7mOG7j+G7rFfhu6zhuqHhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buPJkPhu6Phu4/hu6/EgkLhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4vhu4/hu4rhu4zhu4/EguG7mOG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4buvTeG7o+G7jzzhuq7DgeG7iOG7j+G7iuG7nOG7j8SDxKjhuqrDg+G7j2Rz4bqq4buPe8SC4bqu4buj4buL4buP4bqsxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6Hhu4/hu4jFqeG6qOG7j8ODT+G7huG6qsOD4buP4buK4buf4bqqw4Phu6/EgkLhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7i+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4buKw4Lhu4/huqpC4bqu4buP4buIxIJ4QuG7i+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buPScSC4buf4buI4buPxILEqOG7mOG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhurrhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r8SC4buP4bqocOG6qsOD4buPw5Thu6Hhu49JxILhu6vhuqjhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4butw4rhu493w4rhuq7hu4/hu69M4buPJuG6vOG7j8OM4buj4buP4buKw5Phu6/hu4/EgsSQ4buv4buP4buI4bupSeG7i+G7j8OMw6jhuqrhu4/huqzEqOG7mMOB4bqq4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G6qsODw5LhuqrDg+G7j+G6quG7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j0nEguG7q+G6qOG7j+G7r8SCxanhu4jhu493cELhu493w5Phu6/hu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G6qHDhuqrDg+G7i+G7j8SC4bu54buI4buP4bqsROG6qsOD4buL4buPxILhu7nhu4jhu4/hu4rDk+G7r+G7j0nEgkzhuqrDg+G7j+G7iuG7jOG7j+G6r+G6vuG7j8ONxKjhurrhu6/hu4vhu49JxIJM4buv4buPw5RM4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buL4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw5TDleG6qsOD4buP4buvxIJ04buv4buP4buvxIJN4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4/hu6Phuqrhu4/huqrhuq7huqrEguG7j+G7reG6ruG7t+G6quG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVfhurzhuqrDg+G7j+G7r8SC4bqw4buP4bqhxIJD4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j03hu5jhu4/huqrEgsWp4bqq4buP4bqocOG6qsSC4buL4buPV3HhuqrDg+G7i+G7j3vEguG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/DlOG7oeG7j+G7rsSC4bqw4bqqxILhu49JxIJN4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/huqrEguG7qeG6quG7jzzhuq7DgeG7iOG7j+G7iuG7nOG7j8OU4buh4buP4buIw4zhu6NC4buP4buIw7rhuqrDg+G7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G6r+G6vuG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/Dg8SC4bqu4buP4buv4bq44bqqw4Phu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4884bquw4Hhu4jhu4/hu4rhu5zhu4/Eg8So4bqqw4Phu49kc+G6quG7j3vEguG6ruG7o+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j+G7iOG6uOG6quG7j8OU4bqu4bqqxILhu49JxILGsOG6quG7j+G7iMSCT0fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/DjcSo4buU4buPd+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/huqzhu6NC4buP4buv4bq64bqqw4Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqzhuq7DgeG7iOG7j+G7iuG7nOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/DlOG6tuG7j+G7iuG7jOG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/hu6/Egk3hu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G7o+G6quG7j+G6quG6ruG6qsSC4buP4but4bqu4bu34bqq4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu69N4buj4buP4bqv4bq+4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OU4buh4buPxIJw4bqqxILhu49JxIJK4buv4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7i+G7j3fhu6fhu5jhu4/hu69E4bqq4buP4bqs4buh4buP4bqq4bquQeG6qOG7j8OU4bqu4bqqxILhu4924buM4buL4buP4buI4buM4buPxILhu6FC4buP4buvTeG7o+G7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buL4buPdkThuqrDg+G7j8SCxJDhu4vhu4/hu69N4buj4buPd+G6suG7o+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7i+G7j+G6qOG7o+G6qsOD4buP4bqscOG6ruG7j+G7lOG7j+G6qsODxILDguG7o+G7j8OD4bqu4bufQuG7j3ZM4buv4buP4buI4bqu4bqqxILhu4/hu4jEgsaw4bqq4buPw5RPRuG7iOG7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqmxILhur7hu4vhu4/hu4rhu6Xhuqrhu4/hu4rhu6HhuqrDg+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buPw5Thu6Hhu4/EgkLhu6Hhuqrhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buI4bq64buI4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4butcULhu4/DlMOB4buP4bqv4bq+4buPw43EqOG6uuG7r+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6LEqOG7iMSCQsOM4buNbWXEqOG7p+G6quG7j+G6r8SCTeG7mGwvSW0=

Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]