(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (26/2), VNPT Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng 2 chương trình , “Đón Tết cùng Home – Ôm trọn giải trí” và “Xuân Phú Quý – Nhận Tivi”. Theo đó, VNPT dành hơn 6 tỉ đồng để gửi trao đến khách hàng, trong đó không ít khách hàng Thanh Hóa đã tham dự và giành giải thưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6MoU+G7skDhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tUHhu7dldOG6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6tcSp4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1cOG7lcOB4bqo4buNc+G6tXLDquG7l+G6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6Phu7jDqXPhu5nhurVzZeG6qOG6tcOg4bqnYi/huqfhuqE54bq1KFPhu7JA4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWXhurVrw6rhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHhu7dldOG6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6teG6p+G6tcSp4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1OeG6teKAnEt1c+G6tUDhu41B4bq1xKnhuqBz4buZ4bq14buUdHJs4bq14oCT4bq1xahy4bq1QeG7t8O5c+G6teG7meG7l+G6veG7l+G6tUHhu7fGoeKAneG6teG6pOG6ueG6teKAnDzDgWdz4bq14buy4buVw4DhurXhu7TDgeG6quG6teKAk+G6tVPhu5XDrXPhurVA4buX4bqk4buX4oCdYeG6tUDhu5VsdOG6tWt1OeG6tShT4buyQOG6tWrhurlz4buV4bq14buV4buvc+G6tWLhurVB4buj4bq1a+G7qXPhu5nhurVrw7ThurXhu5nhurThu5fhurVB4bu3ZXThurVr4buNc+G6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7mTnhurVB4bu3dHPhu5nhurVrdeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXGoUHhurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7leG6uXPhu5nhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tWvDquG6tUHhu5VlcuG6tWrhurLhurXhuqThurnhurXhu5nhu5fhurlz4buV4bq14buZ4buX4bq94buX4bq1QeG7leG6rnlz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o2rhu5fhuqThurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXEqWxzQWzhu7c44bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfDosOiZC/huqlkauG6reG6pWLhuqfEkcOiw6JBxJHEkWNiY2JjceG6pWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurUvw6PhuqPhu5fDo8Woc+G7meG6tVHDsuG6tUDhu5XDueG6teG7uMSQ4bq1LeG6teG7mOG7l8OpcuG6tWvGsMSp4bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tVDhu5dz4buV4bq1anRlc+G7leG6tShT4buyQOG6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVl4bq14buz4buVw6lB4bq14buJ4buXw7TDgeG6tUHhurvhu5fhurXhu4nDgeG7seG7l+G6tXHhu5HhurVB4bu3ZXThurXhu5nhu5fhur3hu5dh4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjS+G6rnjEqeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu7fDsnPhurVBdOG6uXPhurXhu7XDgcawxKnhurVB4bq24bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6pS/huqXhuqcv4bqnw6LhuqXEkeG6tWvhu41z4bq14bqnw6Iv4bqlL+G6p8Oi4bqnw6I54bq14oCcS3Vz4bq1QOG7jUHhurXEqeG6oHPhu5nhurXhu5R0cmzhurXigJPhurXFqHLhurVB4bu3w7lz4bq14buZ4buX4bq94buX4bq1QeG7t8ah4oCd4bq1auG6uXPhu5XhurXEqeG7lXThurVBaEHhurXEqeG6veG6tcSpw6nEqeG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7leG6tWvhur9z4buZ4bq1cOG6quG6tXHhu4Hhu7PhurVr4buDQeG6teG7l3NBbOG7t3NsQeG6teG6pHbhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu5l14buX4bq1xKnhuq52xKnhurVy4bq7c+G7meG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7lWHhurXhu5jhu5fhur3hu5fhurVB4buV4bqueXPhu5nhurVq4bq5c+G7leG6tcSp4buVdOG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7meG6tXJl4bqo4bq1cuG7gXPhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tXHhurnhurXhuqvhurXEqeG7leG7o+G6teG6pOG6uXPhu5nhurXhu7jhu6DEqOG6tcSRxJHEkcSRYeG6tVPhu5l04bq54buX4bq14bu3ZTnhurXEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6teKAnDzDgWdz4bq14buy4buVw4DhurXhu7TDgeG6quG6teKAk+G6tVPhu5XDrXPhurVA4buX4bqk4buX4oCd4bq1auG7l+G7kXPhurXhu7dl4bq1QeG6tuG6tXPhu5nhurnhuqjhurXhuqdjL+G6peG6pS/huqfDouG6pcSR4bq1a+G7jXPhurXhu5Xhu41B4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6p+G6pS/DouG6pS/huqfDouG6p8Oi4bq1auG6uXPhu5XhurXEqeG7lXThurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7leG6uXPhu5nhurVr4bq/c+G7meG6tXDhuqrhurVyduG7l+G6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1auG7ncSp4buV4bq14bqk4bqi4bq1UuG6qEAo4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5Xhurtz4bq1cOG7lcOB4bqo4buNc+G6tXLDquG7l2HhurVA4buVZXLhurXhu5nhu5dl4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVz4bq54bqoOeG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7meG6tXJl4bqo4bq1cuG7gXPhurVz4buVw61z4bq1a+G6rnjEqeG6teG7meG7l+G6veG7l+G6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6tXHhurnhurVy4burQeG6tcSp4buV4buX4buNxKnhurVB4buX4bq14bqk4buX4bq14bu4ZXLhurXhu7jDgXPhu5nhurXhuqnhuq3hurXhu5dzxKnhu5Xhu7nhurXhuqR24buX4bq14buZ4buXw6nhurVB4bu34bud4bq14buZaXPhurXhuqXhuqnhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZYeG6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqzUuG7uXRTdOG7t3JlceG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3M34bq1w6LEqXLhurXDosSpcuG6tWLhu7NBOOG6tXHhu5dzbC3hu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurVzdOG7t3JlcTjhurVBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6tcSpbHNBbOG7tzjhurPDo+G6o+G7l8Oj4bqj4buzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfDosOiZC/huqlkauG6reG6pWLhuqfEkcOiw6JBxJHEkWNiY2JjceG6p2Hhu6Hhu7Phu5nhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu5fDo2ThurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7leG6uXPhu5nhurVr4bqueMSp4bq1c+G7lcOtc+G6teG7meG7l+G6veG7l+G6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6tXLhu63hu5fhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurXhuqvhurXEqeG7leG7o+G6teG6pOG6uXPhu5nhurXhu7jhu6DEqGHhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buV4bqu4bq14bqkw63huqg54bq1xKnhuqBz4buZ4bq14bqkduG7l+G6teG6pOG7l8O1xKnhurXEqcOBc+G7meG6tcSpaOG7s+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVq4budxKnhu5XhurXhuqThuqLhurVB4buXw7Vz4bq1xqHEqeG7leG6tUHGsEHhurXhuqR24buX4bq1cuG6sMSp4bq14buZ4buXw6nhurXhu5V44buz4bq1ccah4bq1QXbhu5fhurXhu7XDgeG6quG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7mTnhurUoU+G7skDhurVxw4HFqXPhurVw4buVxalz4buZ4bq1c+G7meG6tnPhu5nhurVz4but4bq1ceG6ssSp4bq1c+G7leG7h3LhurVzZ3Phu5nhurXEqWV04bq1xKnhu5VoQeG6tXHhuq54c+G7meG6tWrhu53EqeG7leG6teG6pOG6ouG6teG6pOG6ueG6tcSp4bq94buX4bq1QeG7leG7l8O1c+G6tUHhu7fhur3hu5fhurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq1xKnDg2XhurXhu7XDgeG6quG6tXDhu5XDqcSp4buVYeG6tUt14bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVx4bq54bq1ccah4bq1anThurVB4buV4bqu4buvc+G7meG6teG7leG7l8O1w4HhurUoU+G7skDhurVxw4HFqXPhurXhu5nhu5fDguG6teG6pOG7neG6tUHhu7fGoeG6tXPhu5VoQeG6tWvhu51z4buV4bq14bqk4bq54bq1c+G7lcOtc+G6tWvhuq54xKnhurXhu7nhurLhurVB4buXc+G6tUHhuq55c+G7meG6tUHhurbhurXhu7Phu5XGoWXhurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7leG6uXPhu5lh4bq1S8O04bq14buZ4bq04buX4bq1cXfhu5fhurVB4bu34buX4bq1Z3PhurVBduG7l+G6teG7tcOB4bqq4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1a8Oq4bq1QeG7l3PhurVB4bqueXPhu5nhurXhuqThurnhurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tWrhu53EqeG7leG6teG6pOG6ouG6tcSpw4Nl4bq1KFPhu7JA4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bu5w4HGsEHhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq14bu1w4FlOeG6tVHhu5HhurVB4bu3ZXThurVB4buV4bqueXPhu5nhurXEqOG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tXDhu5XDgeG6qOG7jXPhurVy4bq74buX4bq14oCcS3Vz4bq1QOG7jUHhurXEqeG6oHPhu5nhurXhu5R0cmzhurXigJPhurXFqHLhurVB4bu3w7lz4bq14buZ4buX4bq94buX4bq1QeG7t8ah4oCd4bq14bqk4bq54bq14oCcPMOBZ3PhurXhu7Lhu5XDgOG6teG7tMOB4bqq4bq14oCT4bq1U+G7lcOtc+G6tUDhu5fhuqThu5figJ3hurVr4bqueMSp4bq1auG7l+G7kXPhurXhu7dl4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tXDhu5XGoeG6tUHhu5XDrUHhurXhuqTDgeG7l+G6teG6pG/hurXhuqThurnhurVocuG6tcOp4buzYeG6teG6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqzUuG7uXRTdOG7t3JlceG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3M34bq1w6LEqXLhurXDosSpcuG6tWLhu7NBOOG6tXHhu5dzbC3hu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurVzdOG7t3JlcTjhurVBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6tcSpbHNBbOG7tzjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p8Oiw6JkL+G6qWRq4bqt4bqlYuG6p8SRw6LDokHEkcSRY2JjYmNx4bqtYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7l8Oj4bqt4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1c+G7lcOtc+G6tWvhuq54xKnhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurVB4buV4bqueXPhu5nhurVB4buX4bq14bqk4buX4bq14bu4ZXLhurXhu7jDgXPhu5nhurVB4bu34bud4bq14buZ4buXw6nhurXhu5lpc+G6teG6peG6qeG6tUHhu7fhu5fDtcOB4bq1a+G7qXPhu5lh4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurNS4bu5dFN04bu3cmVx4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s3Jl4bu34buZ4buXcy1BdOG7szfDosSpcjhyZeG7t+G7meG7l3Mt4bu34buX4buZ4buVQTfDosSpcjhyZeG7t+G7meG7l3Mt4buJdEFBdHI3YmHDouG7s0E44bq1cmXhu7fhu5nhu5dzLXFs4buTQTfDosSpcjhx4buXc2wt4buVbOG7l+G7meG7lUE3c3Thu7dyZXHhurPDo+G6peG6q8Oi4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1cmXhuqjhurVy4buBc+G6tcSpw4Nl4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVw4buVw4Hhuqjhu41z4bq1cuG6u+G7l+G6teKAnOKAnEt1c+G6tUDhu41B4bq1xKnhuqBz4buZ4bq14buUdHJs4bq14oCT4bq1xahy4bq1QeG7t8O5c+G6teG7meG7l+G6veG7l+G6tUHhu7fGoeKAneG6tWvDquG6tWvhuq54xKnhurVB4bu3ZXThurVBw61z4bq1QWXhuqjhurXhuqvhurXEqeG7leG7o+G6teG6pOG6uXPhu5nhurXEkcSRxJHEkWHhurVT4buV4bqu4bq14bqkw63huqg54bq14bqkduG7l+G6tUHhu7Fz4buZ4bq1xKnhu6tz4buZ4bq1Y+G6q8Oi4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhuqThurlz4buZOeG6tShT4buyQOG6tWvDquG6tcSp4buV4buX4bq14bu3ZeG6teG7leG7r3PhurXhuq3hurVBROG6tWvhu6lz4buZ4bq1a8O04bq1QeG7t2V04bq1a+G7jXPhurVw4buVw6nEqeG7leG6teG7leG6uXPhu5nhurVB4bu3dHPhu5nhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6ueG6qOG6tWtpw4HhurXhuqzDgWdz4bq1cnbhu5c54bq1QeG7lWXhuqjhurXEqeG7lXThurVxd+G7l+G6tcSp4buVw4DEqeG6tUHhu5Xhu51z4buV4bq14bqk4bqueHPhu5k54bq1QeG6ueG7l+G6tXHhu6vEqeG6tcSpw4Nl4bq1KFPhu7JAYeG6tUDhurvhu5fhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZTnhurVk4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1xKnEgnPhu5nhurVrw6rhurVyZeG6qOG6tXLhu4Fz4bq1QeG7t8OAc+G7meG6tUHhu5Xhuq55c+G7mWHhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s1Lhu7l0U3Thu7dyZXHhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzcmXhu7fhu5nhu5dzLUF04buzN8OixKlyOHJl4bu34buZ4buXcy3hu7fhu5fhu5nhu5VBN8OixKlyOHJl4bu34buZ4buXcy3hu4l0QUF0cjdiYcOi4buzQTjhurVyZeG7t+G7meG7l3MtcWzhu5NBN8OixKlyOHHhu5dzbC3hu5Vs4buX4buZ4buVQTdzdOG7t3JlceG6s8OjKHbhu5fEqeG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6teKAnDzDgWdz4bq14buy4buVw4DhurXhu7TDgeG6quG6teKAk+G6tVPhu5XDrXPhurVA4buX4bqk4buX4oCdOeG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXhu7XDgWXhurXhuqfhurVreEHhurXhu7XDgWXhuqjhurVB4buV4bqueXPhu5nhurVrw6rhurXEqXXhurXhuqfhuqdi4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1cmXhuqjhurVy4buBc2HhurUo4bq54bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWXhurXEqcSCc+G7meG6teG6pMOB4buX4bq1cuG6tnPhu5nhurXhu5l14buz4bq1cuG7g0HhurVi4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZYeG6teG6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqzUuG7uXRTdOG7t3JlceG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3MtQXThu7M3w6LEqXI4cmXhu7fhu5nhu5dzLeG7t+G7l+G7meG7lUE3w6LEqXI4cmXhu7fhu5nhu5dzLeG7iXRBQXRyN2Jhw6Lhu7NBOOG6tXJl4bu34buZ4buXcy1xbOG7k0E3w6LEqXI4ceG7l3NsLeG7lWzhu5fhu5nhu5VBN3N04bu3cmVx4bqzw6NT4buVw4Jz4buZ4bq14buZ4buX4bq94buX4bq1QeG7leG6rnlz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7dldOG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tWtscuG6tXHhurvhu5fhurVz4buX4buPcuG6teG6pMOB4buX4bq1xKnhu5V04bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1cuG6ueG6tcSpw7pz4bq1cOG7leG7hXPhu5nhurVr4budc+G7leG6teG7ueG6suG6tUHhu5dz4bq1QeG6rnlz4buZ4bq1QeG7leG6ruG7r3Phu5nhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq1KFPhu7JA4bq14bqkduG7l+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tUHhu5fDssOB4bq1auG6oHPhu5nhurVB4buVxalz4buZ4bq1QeG7lcOp4buXYeG6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDo+G7lOG6ueG6teG7lMOB4bqo4buPc+G6oy/hu7PDow==

Hà Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]