(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cây chè, thời gian qua, xã Cát Tân (Như Xuân) chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng keo, sắn kém hiệu quả sang trồng chè, góp phần đáng kể trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó tạo động lực tích cực cho chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucOy4bqg4bure+G7uVLhu6tn4bqyTOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q+G6quG6slfhu6vhuqpGw6jDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO54buHRuG7uVLhu6tGU1fhu6tK4buaR+G7q1JG4bq84bur4busw4rhu6tDR8OKU+G7q8SoR+G6vkzhu6vEqEZI4burRuG6pFNx4burUkbhu5Lhu6tMRuG7puG7okzhu4Thu6vhu55GVeG7q0bhu5rhu57hu6vhu6zhu5ZH4burTEZHw4pT4burSk3DgUfhu6vhuqrhurJX4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0zhu4RGR+G6vuG7nuG7q0rhurJT4burTOG6oktx4burQ+G6ruG6quG7q+G6qEfhur5S4burSkHhu6vhuqrhurJX4bur4bqqRsOoceG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhu6BT4bu3ceG7q1bhuqDhu6t74bu5UuG7q2fhurJM4burdOG6tUbhu6bhu6vDslPhurJMdeG7q+G6qkZU4burUlDDk0zhu4Thu6vhuqrhu45M4buE4burUuG7ueG6quG7q1JTV+G6ukzhu6tSUFNXw4pMceG7q+G7rOG6pEzhu6tD4buQTOG7hOG7q+G6tUbhurJM4burQuG6skzhu6vhuqpGU1fhu4BM4burQ+G7kkfhu6tCR+G6vkzhu6tSSOG6qkbhu6tD4bq0UuG7q1JQw5RM4buE4burxKhETXHhu6tRw4NM4burxKjEkEvhu6tGR+G6vlPhu6vhu6BTw4Dhu6tR4bu3TOG7hOG7q1JQw5RM4buE4bur4bqqRsOoceG7q+G7hE7hu57hu6vhu55Gw4JM4burQ+G7uUzhu4Thu6vEqOG7gOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6xH4bq+4bqq4burTOG6skzhu4Thu6vhuqrhu7dN4burUkZT4burTEbhuqThu57hu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHHhu6tSxq/hu6tDTuG7q1LDgU3hu6tD4buQTOG7hOG7q0rhu6jhuqrhu6tSSOG6qkbhu6vhuqrhu6jhuqrhu6vhuqpGTeG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6vhu4RHw4BL4burTOG7hEbDqE3hu6tMRuG7t0xG4bur4busQeG7q+G6qMOKTOG7q+G7rOG7sEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lCUkZTS+G6qOG7q0d7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureeG7rXjhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvd+G7ry/hu6134buzQuG7r+G7rXl44buxd+G7s1Lhu7V44bux4bu14buxSuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buXd3Z54bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nDsuG6oOG7q3vhu7lS4burZ+G6skzhu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6vhuqrhurJX4bur4bqqRsOo4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeeG7rXjhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuWdGRE3hu6tSSExG4burUk3hu7lM4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burUlDDlEzhu4Thu6vhuqpGw6hx4burUeG7t1Phu6vhu6/hu6tM4bqiS3Hhu6vhuqrhurJX4bur4bqqRsOo4burQ+G6oOG7q+G6qkZN4burUkZT4burRk3DgeG6qkbhu6vhuqhOR3Hhu6tSxq/hu6tM4bqiS+G7q1JGxajhu6t24bur4bqow4NS4burQ8OCU+G7q+G6qkZN4burTOG6okzhu4Thu6tRU+G6tFLhu6vhu5JM4burQ8ONTEZy4bur4bq14bq8U+G7q1JGU+G7q0ZNw4HhuqpG4bur4bqqRsOo4burUuG7puG7lEfhu6vhu63hu6tM4bqiS+G7q+G6quG7pEzhu4Thu6tSRlPhu6tD4bum4bua4bqq4burdi134burSsWo4bu3ceG7q0JN4bu3TEbhu6tSRlPhu6tDw4FS4burxKhGTcOATOG7hOG7q3bhu7Hhu6tSUEfhur5T4burQ8OUTOG7hC9G4bu3cuG7q1vhurxM4burTOG6okvhu6tSRsWo4bureOG7q+G6quG6slfhu6vhuqpGw6jhu6vhuqpGTeG7q1JGU+G7q0ZNw4HhuqpG4burUOG7kHHhu6vhu4RH4bu54burUlDDjeG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G7puG7luG6quG7q0PDgVLhu6t44bux4burUlBH4bq+U+G7q0PDlEzhu4QvRuG7t3Hhu6vhuqrhu7dN4bur4buE4bq04bue4bur4buvLXbhu6tKw4JM4burUlDDlEzhu4Thu6tRw4NMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44buz4buv4bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7r3fhu68v4butd+G7s0Lhu6/hu615eOG7rXbhu61Sd8O9eOG7s3hK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5d5w7124bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nDsuG6oOG7q3vhu7lS4burZ+G6skzhu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6vhuqrhurJX4bur4bqqRsOo4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7s+G7r+G7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5Z0bhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tbw4rhu6vhu7lM4bur4oCc4buHRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4busVUzhu4Thu6vhuqpGw6jhu6tM4buEU1fhurpM4burSkfhur5T4bur4bueRsOa4bqq4bur4busw5rhu6vhuqpG4bq84bur4bqoR+G6vEzhu6vhu6xB4burVlPhurRS4burxKhG4bqmU+G7q1JQ4bq6TOG7q0PDjeG7t+G7q+G6qEFM4burRlNX4bq+TOG7q+G6tUbhu6bhu6vDslPhurJM4bur4buER+G7t0fhu6tDTcOBTOG7q+G7r+G7seG7r+G7rS3hu6/hu7Hhu694ceG7q0PDjUxG4burRuG7puG7lkzhu4Thu6tD4bq8TOG7q0zhuqJL4bur4buv4buxduG7seKAnXHhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7r+G7reG7q3vhu7lS4burZ+G6skzhu6tKQeG7q0vhu5BS4burUlBNTOG7hOG7q+G7r+G7q1bhuqDhu6tD4bum4bua4bqq4burRlNX4bq+TOG7q0rhu6jhu7fhu6vhuqpGw5NM4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q0PDiuG7q+G7uUzhu6vhu6zhu5ZH4burQkfhur5M4burUkjhuqpG4burUlDDlEzhu4Thu6tL4buWR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu614cXdG4bu3ceG7q1JQTUzhu4Thu6tDTuG7q1bhuqDhu6t74bu5UuG7q2fhurJM4burUlDDlEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4bureHHhu7NG4bu3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureeG7seG7seG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu6934buvL+G7rXfhu7NC4buv4buteeG7reG7r3bhu7NS4butw73hu63hu7Xhu69K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5d2duG7r+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bupw7LhuqDhu6t74bu5UuG7q2fhurJM4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4bqq4bqyV+G7q+G6qkbDqOG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXnhu7Hhu7Hhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuXvhurJX4bur4bqqRsOo4bur4bqqRsOM4burUlDDlEzhu4Thu6vhu63hu6tKw4JMceG7q+G6qkZN4burUkZT4burRk3DgeG6qkbhu6tKR+G6ukzhu6tSw5rhuqrhu6t44bux4burTOG6okty4bure+G6slfhu6vhuqpGw6jhu6vhuqpBTOG7hOG7q0rhurJT4burTOG6oktx4burUcOATOG7q0rhu6bhu5pM4buE4bur4bqqRsOo4bur4bqqQUzhu4Thu6vhuqrhu7dNcuG7q+G6teG6vFPhu6tD4bum4bua4bqq4burUlDDlEzhu4Rx4bur4bqqRuG6okvhu6tRTuG6quG7q0NUTOG7hOG7q+G7oFNX4burUlBJTEbhu6vEqOG7tOG7q1JGU+G6pFJx4burUsav4burTOG6okvhu6tSRsWo4burw71x4bur4bqq4bqyV+G7q+G6qkbDqOG7q+G6qkZN4burUkZT4burTEbhuqThu57hu6vhuqrhu7dN4bur4buE4bq04bue4bur4but4bux4burSsOCTOG7q1JQw5RM4buE4burxKhETXHhu6vhuqrhu7dN4bur4buE4bq04bue4bur4buz4burSsOCTOG7q1FN4bur4bus4buWR+G7q1JQw5RM4buE4burUcODTHLhu6thR+G6vkzhu6tW4bqg4bure+G7uVLhu6tv4bqyTOG7q+G6qk7hu6tG4buUTOG7q3fDveG7q0bhu7fhu6vhuqpGw6hy4burZ1NX4burTEZH4bq6THHhu6tD4bu34bur4bueRsOCTOG7q0JH4bq+TOG7q1JI4bqqRuG7q+G6qkbDqOG7q0JN4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qEFN4burUuG7qOG7q1JQw5RM4buEceG7q+G6qkbhuqJL4burUU7huqrhu6tSRkRN4burxKhHTEbhu6tM4buERkfhur5L4burUlBTV8OKTOG7q1JGw5VM4buEceG7q+G6qkbhu6bhu7fhu6tSU+G6skzhu6tSRsOZ4burUkZETeG7q+G7oFNX4burUlBJTEbhu6vEqOG7tOG7q1JGU+G6pFLhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqq4buU4bur4bugU+G7t0zhu6vhuqpGU1fhurpM4burS+G7jkzhu6vEqEZTV+G6vEzhu6vhuqrhu7lNcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7rXjhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvd+G7ry/hu6134buzQuG7r+G7rXh4eOG7seG7rVJ2d3bhu7Phu69K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu6/hu6/hu7Phu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qcOy4bqg4bure+G7uVLhu6tn4bqyTOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q+G6quG6slfhu6vhuqpGw6jhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44buteOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5e+G6slfhu6vhuqpGw6jhu6t74bu5UuG7q2fhurJM4burSuG7ueG7q0JBV3Hhu6tM4buETUzhu6vhuqpO4burUkfhurxM4buEceG7q+G7rEnhu6vhu6zhuqRX4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZL4bur4bqqRsOo4burUuG7puG7lEfhu6tD4bum4bua4bqq4burUkbhu6bhu5RM4buE4burSuG7uUfhu6tD4bq8TOG7q1LhuqRM4bur4bus4bumxqBM4burUkZT4burS1Phu7dx4burQ0RL4burQ0fhu6tSR+G6ulPhu6tSRsOa4burxKhGw4Phu57hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6tSw4xMRnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureeG7seG7seG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu6934buvL+G7rXfhu7NC4buv4buteeG7rXfhu7Hhu7NS4buzd8O9duG7s0rhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l+G7rXjhu6/hu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qcOy4bqg4bure+G7uVLhu6tn4bqyTOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q+G6quG6slfhu6vhuqpGw6jhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l54bux4bux4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nDsuG6oOG7q3vhu7lS4burZ+G6skzhu6vhu55G4bq0TOG7q0PhurRT4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu6/hu6/hu6tL4buc4burUOG7kEzhu4Thu6vhu6xVTOG7hOG7q0zhu4RTV+G6ukzhu6tKR+G6vlPhu6vhuqpGw6jhu6tSRuG6ukvhu6vhu694RuG7t3Lhu6tb4buA4burQ8OBUuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tLw5rhuqrhu6tSR+G6ulPhu6tMQVdx4bur4bqqVUzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4bur4busR+G6vuG6quG7q1JI4bqqRuG7q+G6quG7qOG6quG7q1JTV+G6ukzhu6tSUFNXw4pMceG7q+G7rOG6pEzhu6tD4buQTOG7hOG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q+G6qkZTV+G7gEzhu6tD4buSR+G7q0JH4bq+TOG7q1JI4bqqRuG7q0PhurRS4burUlDDlEzhu4Thu6vEqERNceG7q1HDg0zhu6vEqMSQS+G7q0ZH4bq+U+G7q+G7oFPDgOG7q1Hhu7dM4buE4burUlDDlEzhu4Thu6vhuqpGw6jhu6vhuqpG4bq0UuG7q0rhu6bhu5pM4buE4bur4bqq4bu3TXHhu6tW4bqg4bure+G7uVLhu6tn4bqyTOG7q0tNTOG7hOG7q0tTw5VM4burRlNX4bq+TOG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tMRuG7puG7q3vhu45M4buE4burUlfhu6vhu4dG4bum4buUTOG7hOG7q1vhu45M4buE4burLeG7q0Phu5RM4bur4busw43hu6vhuqjhu7dN4burUkfhurpT4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZLceG7q1JH4bq84bue4burUsOa4bqq4burRuG7mOG7q1JQ4bua4bur4busw4rhu6tM4buEU8OUTOG7q+G7rMOVTHHhu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4bur4bqqRuG6vOG7q+G6qEfhurxM4bur4bqq4bukTOG7hOG7q0xG4bum4burRuG7puG7lkzhu4Thu6tC4bqsTOG7q8So4bu04burUkZT4bqkUuG7q1JQw5RM4buEceG7q+G6qkbhuqJL4burUU7huqrhu6vhuqpGw6jhu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bue4bu2U1JGTVDhu6nDueG7h0bhu7dM4bur4bq14buE4bu3w7ov4buew7k=

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]