(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ luật Lao động, các Luật liên quan và văn bản hướng dẫn đã dành cho lao động nữ nhiều ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho họ có thời gian và sức khỏe để chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu4fEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SRxrDhuqBzxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6tFxJHhu6vhurR5c8SR4buP4bux4burxJHDteG6qsOBc8SRw6nhurnEkeG6snJm4burccSR4bqy4bq04bu3c+G6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq3hu4zhu7XEkcaw4bq0b+G6ssSRxq/hu4Xhu7HEkcO04bu14burceG6t8SR4buPZuG7j8SRxq/hurRv4bqyxJHGsHPGoeG7q8SR4bqu4bq04buF4burxJHDiWfEkcOJw6zhu6vEkeG7jWnhu6vEkXLhuqrDgeG7q3HEkcO1w7Lhu6vEkcO0w63EkcO1Z+G7q3LEkeG7j3Lhu7HEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkeG7q0XEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhuqrhurTEkeG6snPGoeG7q8SR4burcuG7ieG7qcSR4bqyaOG7scSRw7Rz4bud4bq0xJHFqXPhu6Phu6vEkeG7j3Lhu7HEkXJ2xJHhu4/hu63EkeG6snLDgHPEkXFz4buF4burxJHDiWfEkeG6tkLhu4/EkcWpcnfhu5HEkcO04bufxJHhu49yw6zhu6nEkeG6tuG7reG7j8SR4buP4bux4burxJHDteG6qsOBc8SRw6nhurnEkeG6snJm4burccSR4bqy4bq04bu3c+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkw7Vyc8O14buRxJFz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHhur3DqeG6vcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq54bq94bq9L8Op4buD4bq9w7XhurnDqeG6veG6u+G6ucOq4bq74bqy4bq94bq74bq74buBxrBlLeG7j+G7scOJ4buR4bqw4bqz4bunxIJxZMSR4buFxrDhurLDoWThu4fEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SRxrDhuqBzxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6tFxJHhu6vhurR5c8SR4buP4bux4burxJHDteG6qsOBc8SRw6nhurnEkeG6snJm4burccSR4bqy4bq04bu3c2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThur3DqeG6vWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkeG6ueG7g+G7gWXEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6ueG6veG6vS/DqeG7g+G6vcO14bq9w6nDqmXhu4HDquG7g+G6suG7h+G7h+G6v8aw4bq5LXHhurRz4bqz4bunxIJxZMSR4buFxrDhurLDoWThu4fEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SRxrDhuqBzxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6tFxJHhu6vhurR5c8SR4buP4bux4burxJHDteG6qsOBc8SRw6nhurnEkeG6snJm4burccSR4bqy4bq04bu3c2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThurnhu4Phu4FlZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buE4bq04bqycuG7seG6sGThuq0mcmjhu6nEkeG7quG7heG7qeG6py/EguG6rQ==

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]