Tối 2/9, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 2018) tại Indonesia đã chính thức khép lại với đêm bế mạc lung linh, rực rỡ ở sân vận động Gelora Bung Karno của Jakarta bởi những màn trình diễn đầy màu sắc và thắm đượm tinh thần gắn kết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7c84buNYjzDoOG6ouG6rsODxILhuqThu6/huqLhuqFK4bua4bqiRkvhuqLhu5pCR+G6ouG7muG6rOG7nMOS4bqiWOG7jFPhu5zDkuG6oknhu45N4bus4bqiSeG7ouG6quG7nOG6ouG7lktY4bu1L+G7jMSC4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rOG6q8ON4bqsSOG6oOG7t+G7j1Thu47huqLhuq4v4bqmd+G6ouG6oULhu47huqLhu4zDmuG7juG6oljhu4xO4bqiWOG7jOG6rOG7ouG6okfhu4zDilnhuqI+4bqixqDhu4Dhu5zhuqJY4buMI+G6osSC4bqk4bqiw7084buNYjzDoOG6ouG6rsODxILhuqThu7PhuqJYQuG7juG6omLhu5xI4bui4bucw41X4buO4bqs4bqiSUThuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJY4buMI0fhuqLhu5bhu4zDjOG7rOG6osagQuG7juG6oibFqOG7juG6oklK4bua4bqiRkvhuqLhu5pCR+G6osagWeG7nMOS4bqixqDhu47hu5zhu4x34bqiViRH4bqiVuG7sOG6ouG7quG6olfDiuG7nOG6oibhu4bhu5zhuqJJw5rhu5zDkuG6ouG6qcONxqDhu6JW4bqs4bqiYVnhu5zDkuG6ouG6u+G6rFbhu5zhu6LhuqJH4bu24bqs4bqi4bq54bqs4buW4bqsVljhuqzhuqJG4buq4buO4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bua4bqq4buc4bqiWFbDlOG7nOG7jOG6okjhu45P4buc4bqiSeG7gDvhuqLhu5rhuqpZ4bqiV0VH4bqiJuG6quG6oljhu4xF4bua4bqiSUDhu6jhu5rhuqJY4buO4buc4buM4bqiWOG7jOG7gOG7nOG6osOSReG7nOG6ouG7lktYeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL8SC4bqk4bqw4bq0L+G6tuG6pEjEgsSC4bqk4bq24bquw4PDg1jhuq7EgsOC4bq24bqm4bq0xILGoMSCeOG7lOG7rMOS4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3w6rDmljhuqLhu5rhuqrhu5zhuqJG4buOTlnhuqJI4buOT+G7nOG6ouG7nMOS4buMTeG6oljhu4xZ4buGWOG6oknhurhH4bqiV0VH4bqiWELhu47huqLGoE/huqJGS+G6ouG7mkJH4bqiPOG7jWI8w6DhuqLhuq7Dg8SC4bqkeOG6osO94bq/w5JZVeG7nOG7r+G6ouG7j+G6q3Ev4buP4buPceG7oeG6v+G7s+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buhxajhu47huqJH4buM4bu24bqiSUzhuqLhuqDDqsOaWOG6okfDmuG7nMOS4bqiSVXhu5zDkuG6okfhu4zDilnhuqI+4bqiWOG7jFThu5zDkuG6ouG7nOG7jOG6vljhuqB34bqiV+G7ouG6oibFqOG7juG6osagT+G6ouG7luG7jOG6rOG7juG6ouG7mkJH4bqiSeG7huG7muG6okfhu4zhur5Y4bqiJsSQ4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiYuG7nEjhu6Lhu5zDjVfhu47huqzhuqJH4bqoR+G7jOG6oknDijvhuqLDkuG7gOG7nOG6ouG7msOaWOG6oljhu4zhuqjhu5zDknfhuqLGoE/huqJGS+G6ouG7mkJH4bqiSUDhu6hH4bqiWOG7jOG7jktY4bqi4buWS+G6ouG7nOG7jEDhuqLhu5rDmljhuqJGKuG6rOG6oljhu45NR+G6oljhu4zhu4ZY4bqiVyThuqJI4bqq4buc4buM4bqiR+G7jOG7ouG6okfhuqhH4bqi4buh4bqh4buh4bqiJuG6quG6ouG6q+G6veG7oeG6oklE4bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqiWFbhuqzhu5zhu4zhuqJY4bqq4buO4bqiWELhu47huqLDkuG7jkPhu47huqJJ4bq+WeG6ouG7nMSQ4bua4bqi4buc4bqsO3jhuqLDoeG6qEfhuqLhu6HhuqHhu6HhuqIm4bqq4bqi4bqr4bq94buh4bqiSUDhu6hH4bqi4buW4buMWTtL4buc4bqi4buW4buMw5VH4buM4bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqiRlnDmeG7juG6osagT+G6oljhu4zDjeG7ouG6ouG7mlPhu5zhuqJY4buM4buO4bqiSeG6vlnhuqJH4buMI+G6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6oljhu4zDjeG7ouG6ouG7muG6qlnhuqJHxq/huqJXRUfhuqLhuqjhu6LhuqJJTuG6oljEkOG7nMOS4bqiWMOU4buc4buM4bqi4buMKlnhuqLhu5zDkuG7jOG7kOG6oibhuqrhuqJYQuG7ouG6ouG7nErhu5zhuqLhu5rDmljhuqLhu5Yu4bqiPOG7jWI8w6DhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4buWS1h34bqiw5JF4buc4bqiRuG7nuG6osOS4buOKuG6rOG6okfhuqhH4bqiSMOK4buc4bqiWMOaR3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t2/hu4zhuqhY4bqiRuG7jk5Z4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okZZw5nhu47huqLGoE/huqJGS+G6ouG7mkJHd+G6om/hu4zhu57huqLhu4/hu4zhu7bhuqJYQMWo4bucw5LhuqJi4bucSOG7ouG7nMONV+G7juG6rOG6oibhuqrhuqJH4bu44bucw5LhuqLGoOG6quG6olhWQOG7quG7nMOS4bqiRuG6rOG7nOG6oljDmeG6okfhu4wjR+G6okZZw5nhu47huqLGoE/huqJGS+G6ouG7mkJHd+G6olPhu5zDkuG6ouG6uVlXWcOT4bqi4bq74bqsxqDGoOG6rOG6okbhuqo74bqiWFHhuqLhu4w74bqiJlDhu5zDkuG6okfhuqhH4bqi4buh4bqh4buh4bqiSUThuqJH4bue4bqi4buaw5pY4bqiWFZD4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bua4bqi4buW4buM4bue4bqi4buuWUrhu5zhuqLhu5bhu4zhu47huqJY4buM4bqs4bua4bqiw5Lhu47huqzhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oljhuqrhu47huqJYQuG7juG6ouG7li7huqI84buNYjzDoOG6ouG7nMSQ4bua4bqi4buc4bqsO3jhuqLhu49W4bui4bucw5LhuqLhu5bhu4zhu47huqJJ4bued+G6osOh4buM4bu24bqiWOG7kEfhu4zhuqLhu5k74bqiRuG6rOG7nOG6ouG7gcagO+G7muG7rOG7jkfhuqJH4buMw4pZ4bqiPnfhuqJT4bucw5LhuqI8xqAtPOG7jOG7msONSOG6ojzGoC3hu43huqxG4bqs4buM4bqi4buM4bui4bqs4buc4bqi4bucw5Lhu4xK4buc4buM4bqiPOG7jWI8w6DhuqLhuq7Dg8SC4bqk4bqiSUThuqJI4buOT+G7nOG6olbhuqzhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqiR1Phu5zDkuG6oknDneG7nMOS4bqi4buc4buMQOG6ouG7li7huqImUOG7nMOS4bqiR+G7tuG6rOG6okbhuqzhu5zhuqJYw5nhuqJH4buMI0d34bqiSVXhu5zDkuG6oljhu4zGr+G7juG6osOSJeG7juG6osagxq/hu47huqJHQ+G7muG6ouG7puG7nOG6oljFqOG7juG6okfhuqhH4bqi4buh4bqh4buheOG6omjhu5zDkuG6okfhu7jhu5zDkuG6okbhuqo74bqiWFHhuqLhu4w74bqiJlDhu5zDkuG6ouG7li7huqI84buNYjzDoOG6oljhu45L4bus4bqiWOG7jMON4bui4bqiWELhu47huqLhuqvhuqrhu5zDkuG6osOh4buMw4pZd+G6ouG7j1ZZ4bucw5LhuqLDs1lUR+G6oibhuqrhu6LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsOD4bqu4bqu4bqiV8So4bqiWOG7jkvhu6zhuqJY4bu0R+G6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJHU+G7nMOS4bqiViRH4bqiVuG7sHjhuqLhu4/DmeG7nMOS4bqiWOG7jFThu5zDkuG6omLhu5xI4bui4bucw41X4buO4bqs4bqi4bq54bui4buW4bui4bqicOG7jkjhu6JI4bui4bqiSUThuqJH4bue4bqiRuG6quG7juG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJG4buOTlnhuqLhu65Z4bqs4bqiWFZZO0zhu5zhuqLhu4zDlOG7nOG7jHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6vU/huqJGS+G6ouG7mkJH4bqiR+G7nuG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqi4bua4bqq4buc4bqiWFbDlOG7nOG7jOG6okjhu45P4buc4bqi4bucw5Lhu4xN4bqiWOG7jFnhu4ZY4bqi4bq+4buc4bqiWEDhu6jhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJH4bqoR+G6ouG7nMOS4buMTeG6olfhu5jhuqJi4bucSOG7ouG7nMONV+G7juG6rOG6oibhuqrhuqJH4bqoR+G6ouG7nEDFqEfhuqJH4buMw4pZ4bqiPnjhuqLhu43huqxZ4bqiVyThuqI6WeG6vljhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G7tuG6rOG6oljhu6Lhuqrhu5zhuqJGw5rhuqJH4bqoR+G6ouG7oeG6oeG7oeG6ojzhu41iPMOg4bqi4bquw4PEguG6pHfhuqJGKuG6rOG6oljhu45NR+G6osOK4bua4bqi4buc4buMQkfhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJY4buMI0fhuqJJQOG7qEfhuqJGRVjhuqJJ4buAWeG6oibFqOG7juG6okfhuqzhuqLhu5bhu4zDnUfhuqLhuqDhu49WSuG7nOG6ouG7msOKO+G6okfhuqzhu6LhuqDhuqJI4bui4bqiR+G6rOG6olfhu5jhuqJiVzvhuqzhu5zhuqzhuqLhu43huqxW4bqsVz/huqxY4buO4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7nEDFqEfhuqJH4buM4bu24bqi4buc4buM4bqq4bqiWOG7jE7huqLhu4zhu45N4buceOG6omHhuqrhu47huqLhu4zhuqhY4bqi4bua4bqs4bucw5LhuqJYxajhu47huqJY4buMU+G7nMOS4bqiSeG7jk3hu6zhuqJYw5Thu5zhu4zhuqJGQuG7nOG6oknhu4rhu6zhuqJH4buy4bucw5LhuqLhu5zhu4zhuqxZ4bqiJkDhu6hY4bqi4buuWeG6rOG6ouG7mlDhu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6ouG7luG7jOG7nnjhuqLDoeG7uOG7nMOS4bqiSU7huqLGoELhu47huqLhur7hu5zhuqJYQOG7qOG7nMOS4bqi4buW4buM4bue4bqi4buuWUrhu5zhuqLGoOG6quG6ouG7muG6quG7nOG6okbhu45OWeG6okjhu45P4buc4bqiWFZU4bucw5LhuqJJ4bq4R+G6oldFR+G6oibhuqrhuqJJQOG7qEfhuqJI4bqq4buc4bqiSCThu5zDkuG6okdT4bucw5LhuqLhu6zhu4xZ4bqiR+G7tuG6rOG6osagJEfhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6oibhu7jhuqJYVuG6rOG7nMOS4bqiYuG7nEjhu6Lhu5zDjVfhu47huqx44bqi4bq/w5Lhu6Lhuqrhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5rhuqrhu5zhuqJG4buOTlnhuqJI4buOT+G7nOG6okfhu7bhuqzhuqLhu5xAxahH4bqiR+G7jOG7tuG6ouG7nOG7jOG6qnfhuqJi4bucSOG7ouG7nMONV+G7juG6rOG6okfhu7jhu5zDkuG6ouG7msav4buO4bqi4buc4buM4buOTFnhuqLhu5zDkuG7jE3huqJX4buY4bqi4bucw5nhu47huqJY4buOS+G7nMOS4bqi4buW4buMWeG6oiYkR+G6ouG7nOG7jEDhuqJH4bqs4bqiV+G7mOG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiNeG7nOG6ouG6ocOa4bqi4buN4buOSEjhu4zhuqxWWOG7jOG6ouG7jcag4bqsWOG7jOG7juG6rOG6okfhu7Lhu5zDkuG6ouG6ruG6okbhuqzhu5zhuqLhu5zhu4xCR+G6oknDlOG7nOG7jOG6oknhuqjhu5rhuqLhuqvhuqrhu5zhuqLDs1lUR+G6osag4bqq4bqi4buNWeG7rMONVuG6ouG6uVnhu5zhu47hu6JW4bqiJuG6quG6ouG7juG6u+G7ouG7nOG6olhWw5Thu5zhu4zhuqJI4buOT+G7nHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t8Oh4bu44bucw5LhuqJYQuG7juG6osagT+G6okZL4bqi4buaQkd34bqixqDhuqjhuqJHxq/huqIm4bqq4bqi4bucw5JQ4buc4bqiSVlUR+G6okfhu7bhuqzhuqI84buNYjzDoOG6oklE4bqiSUDhu6hH4bqi4bucQMWoR+G6okfhu4zhu7bhuqLhu5zhu4zhuqrhuqJi4bucSOG7ouG7nMONV+G7juG6rOG6olhW4bqs4bui4bqixqBC4buO4bqiR+G7jOG7ouG6oklC4buO4bqiSOG7jk3hu5zhuqLhu49WWeG7nMOS4bqiw7NZVEd34bqi4bucQMWoR+G6olfEqOG6oknEkOG7nMOS4bqiR+G6rOG7juG6ouG6oULhu47huqLhu4zDmuG7juG6oljhu4xO4bqiWOG7jOG6rOG7ouG6okfhu4zDilnhuqI+4bqixqDhu4Dhu5zhuqJY4buMI+G6osSC4bqm4bqiWELhu47huqLhuqvhuqrhu5zDkuG6osOh4buMw4pZ4bqiJuG6quG7ouG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4Phuq7huq544bqi4bq/4buMw4rhu5zhuqJI4buQ4bus4bqi4buc4bqqO3fhuqLhu5xAxahH4bqiR+G7jOG7tuG6ouG7nOG7jOG6quG6okfhu7bhuqzhuqI84buNYjzDoOG6ouG6rsOD4bqu4bqu4bqiR+G7uOG7nMOS4bqiScON4bua4bqiWMWo4buO4bqiRlnDmeG7juG6osagT+G6okZL4bqi4buaQkfhuqLhu5rDmljhuqLhu5rhuqrhu5zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWOG7jOG7jk1Z4bqiSeG6uEfhuqJXRUfhuqJJ4buG4bua4bqiR+G7jOG6vljhuqJYVlk7TOG7nOG6oljhu4xU4bucw5J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6w8WVjhu4zhu6JW4bqg4bu34buP4buMw43hu6LhuqJI4bqs4bucw5JH4bui4bucw5JX4bqs4buceCbhu5zhu7Uv4bus4bu3

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]