(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Hôm nay (12/12), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu41Z4bunTeG7meG6ssOC4buU4buZ4bub4buZ4bu14buGw4Lhu5lNw5XDjEXhurLhu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZROG7kHLhu5nhu7XDusOJ4buZecWpReG6suG7mU3hurRO4buGw73hu5nhurTDlUlF4bqy4buZTeG6tOG7r0XDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu41v4bq7LuG7ieG7tOG6tcOz4buZLuG7gMSQ4buZRXLhu5zhu5lv4buXxqEv4buXxqHDs2zhu5nhurHhurThurpF4bqy4buZw53DukXhurThu5lMc03hu5nhurThuqZF4bq04buZTOG7kuG7mW/DneG7gEXhurLhu5lyReG7mU3huqhF4bq04buZw6LhurRyReG6tOG7mS7hurhyw7Phu5nhu7XDueG7meG7tcOCw4NO4buZTUtybOG7mUR0xJDhu5lL4bq+4buZ4buWdOG7mXnhu6dN4buZ4bqyw4Lhu5Thu5nhu5vhu5nhu7Xhu4bDguG7mU3DlcOMReG6suG7mU1Lw4lF4bqy4buZRuG7mUXhurThurjEkOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5lE4buQcuG7meG7tcO6w4nhu5nDveG6tMOC4bqixJDhu5nhu7XDiXVN4buZTXTDguG7mUzDukXhu5l5xalF4bqy4buZw71zw73hurThu5nDveG6tMOJ4buZw71zw73hu5lFdUXhu5lF4bq04buxReG7mU7hu4ZF4bqy4buZTeG6tE7hu4bDveG7meG6tMOVSUXhurLhu5lN4bq04buvRW3Dsi/EqOG7jeG7meG7m+G7meG7teG7hsOC4buZTcOVw4xF4bqy4buZeeG6rOG7mXnhu6dN4buZ4bqyw4Lhu5Thu5nhurLhu4LEkGrhu5ld4bqg4buZ4bq1UeG7mcOiw5NF4bqy4buZb03DlMO94buZw6LDk0XhurLhu5nhurVzTsOz4buZLeG7mUzDgkXhurThu5lF4bulxJDhu5nhu5dxcOG7neG7meG7iuG7meG7msO54buZw6pO4buxReG7mV3hu4TDvWzhu5nhurRO4bucxIJF4buZw6JLw4LEgk7hu5nhurVIRWvhu5ld4bqg4buZ4bu0w5TDveG7mS7Dk0XhurLhu5lvTcOUw73hu5kuw5NF4bqy4buZw6LDleG7ikXhurLDs+G7mS3hu5lMw4JF4bq04buZReG7pcSQ4buZ4buXcXDhu5/hu5nhu4rhu5nhu5rDueG7mcOqTuG7sUXhu5nhurVIRWzhu5nhurRO4bucxIJF4buZw6LhurThurzhu5nDqk7hu7FF4buZ4buWdOG7mSDhurJO4buc4bqwReG7mSDhurLhurzDveG7mcOd4buvTuG7mS3hu5lMw4JF4bq04buZReG7pcSQ4buZ4buXcXBx4buZ4buK4buZ4buaw7nhu5nDouG6tOG6vOG7mVnhuqZF4bq0bOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDokvDgsSCTuG7meG6tUhFbcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOC4buNw7LDgsSQ4bqy4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML+G7l+G7n+G7o+G7lS/hu51w4buz4buXxqHhu5Xhu5fhu5fhu5Xhu5VN4buX4buh4buVcOG7m+G7o3FE4buXbULEqOG6suG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOC4buNw51zw73hu5nhu7Xhu4bDguG7mU3DlcOMReG6suG7meG7lnThu5lNckXhurLhu5nhu5Z2TeG7meG7lsOS4buZc0Vtw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5MiTMOJIMOJS8SQckThu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxJByS+G6ssOCRS15w4lNTcOJxJBq4bufbeG7lcSoTeG7k+G7jcOi4bq04bu3w4nhu5lD4bqiTeG7mUpOw7rhu5nhu7XDgsODTuG7mU1LcuG7mXlyReG7meG7teG7r05s4buZw73hurThuqjhu5lN4bqkReG6tOG7mU3hu5Dhu5lN4bq0c0XhurLhu5lwL8ah4buV4buX4buf4buZ4bu14bqiReG7mUPhurTDguG7mXnhuqzhu5l54bunTeG7meG7m+G7meG7teG7hsOC4buZTcOVw4xF4bqy4buZReG6uMOC4buZTUvhuqBF4buZ4bu1w7nhu5nDvcOTReG6suG7meG7teG7gkXhurLhu5l54bq8ReG7mUTDguG6oEXhu5lNw4LhuqLEqOG7meG6suG7seG7nOG7mUty4buZ4buf4buZ4buWw5Lhu5lE4buQcuG7meG7tcO6w4nhu5nDveG6tMOC4bqixJDhu5nhu7XDiXVN4buZTXTDguG7mUzDukXhu5l5xalF4bqy4buZTeG6tE7hu4bDveG7meG6tMOVSUXhurLhu5lN4bq04buvRW3hu5nDssSo4buZw71EckxMaeG7kyJMw4kgw4lLxJByROG7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PEkHJL4bqyw4JFLXnDiU1Nw4nEkGrhu59t4buVxKhN4buT4buNw6LhurThu4zhu5nhu7XDiXVF4buZw73hu4xy4buZeeG6vEXhu5nDveG6tE9F4bqy4buZRHThu5lN4bq0TuG6oOG7meG7muG7t+G7meG7gOG7mU3hu4Dhu5nhu53hu5nDveG6tEfhu5nDveG6tOG7iuG7meG7teG6okXhu5nhu5fhu5nhu7Xhuqxy4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mcSQdOG7mcO94bq0T0XhurLhu5nhu7XDueG7meG7teG6rEXhurThu5lNS8OVScO9bOG7mUxyTuG7meG7teG6uOG7mXnDiuG7mU3hurRO4buGw73hu5nhurTDlUlF4bqy4buZTeG6tOG7r0Xhu5nhu5Z0w4nhu5l5w4Jy4buZ4bq0w4nGsMO94buZRcOVScO94buZReG6suG6vE3hu5lL4buCw4Lhu5nEkMONw4Lhu5lEc8OC4buZ4bua4bu34buZTuG7hkXhurJt4buZ4bq1ck7hu5lD4bq0w4Lhu5lO4buGReG6suG7meG7msOJReG6smzhu5nDvXPDveG7mUV1ReG7mUXhurThu7FF4buZ4bu1w4NO4buZS0jDguG7meG7lnTDieG7mU1LdUXhurLhu5lN4bq0c8OC4buZTcOCReG6tOG7mU3hurThu69F4buZxJBI4buZ4bq04buCbOG7mU1O4buc4buZReG6tHZF4buZTeG6tMOUw73hu5nhu7XDlcOMw73hu5lM4buS4buZ4buWw4LEgsO94buZ4bu1ckXhurLhu5nhu7PDguG6sEXhu5lLcuG7mUXhurTDlUXhurLhu5lD4bq04buAReG6suG7mU3hurThuq7hu5nhu7XDgsODTuG7mUPhurTDguG6rkXhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhurR0ReG6tOG7meG7lsOC4buZw73hu4xy4buZxJDhuqZF4bq04buZxJB04buZxKjhurTDusOC4buZRHTEkOG7mU3hurThu7fDieG7meG7tcOCw4NO4buZQ+G6tMOC4bquReG7mcO94buMcuG7mcO9c8O94buZ4bu14buGw4Lhu5lNw5XDjEXhurLhu5lFdOG7nG3hu5nDssSo4buZw71EckxMaeG7kyJMw4kgw4lLxJByROG7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PEkHJL4bqyw4JFLXnDiU1Nw4nEkGrhu59t4buVxKhN4buT4buNLsOCxIJFbOG7mcO9SOG7mUpOckXhu5nDneG6teG7tMOi4buZw53hu4BF4bqy4buZckXhu5lN4bqoReG6tOG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7meG7tcO54buZQ+G6tOG7isOC4buZTeG7huG7meG7lsOS4buZc0Vs4buZQ+G6tOG7isOC4buZTeG7huG7mXnhuqzhu5nDvXJF4buZ4buWdOG7mUty4buZRMSCReG6tOG7mU11xJDhu5nhurLDgnLEkOG7meG7m+G7meG7teG7hsOC4buZTcOVw4xF4bqy4buZTUvhuqBF4buZ4bu14bqu4buZTcOC4bqixKjhu5lNw5LDveG7meG7tcOCw4NO4buZTUtybOG7mcSQ4buK4buZS+G7hEXhurLhu5nhu5bDkuG7mXNFbcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTIkzDiSDDiUvEkHJE4buT4buZckTDguG6skVp4buTS8OC4bqy4bq0TeG7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PEkHJL4bqyw4JFLXnDiU1Nw4nEkGrhu59t4buVxKhNa03hu7fhu5pNLXJEw4LhurJFakvDguG6suG6tE3hu5Phu43Dsnnhu40g4bqyTuG7nOG6sEXhu5nhu7R1TcOyxKgv4buNw7IveeG7jcOyL8So4buN


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]