(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra chiều ngày 4/12, tại km 572+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua làng Bài, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân khiến 11 người bị thương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu53hurrhu5zhuqbDmuG6vsOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmw5rGoOG7muG7nMOVVeG6piQjxajDmsag4bqmVMOKVeG6puG6qOG6qOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZL4bug4bqmJOG7mixYw5rGoOG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDDg+G7p8Oq4bu34bql4bubxILhuqbDreG7riThuqY+P+G6piThurrhu5zhuqbDmuG6vsOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmw5rGoOG7muG7nMOVVeG6piQjxajDmsag4bqmTuG7huG6pn3hu4Bb4bqmI+G6uuG6pkzhu5rhu5zhu5Al4bqmw5rGoMOKW+G6pkMv4bqo4bqqw4DhuqYk4bq+4buc4bqmU1XhuqZEReG6qivhuqjhuqzhuqzhuqZOLMOdw5rGoOG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7msOA4bqmTsOZ4bq+w5rhuqZAJeG6uuG6plTDisOaxqDhuqbhurPDiuG7nMOA4bqmfeG7huG6psawJcONw5rhuqbhu5Xhu5oqw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOa4bqmU+G7muG7nMOUw5rhuqbhuqjhuqjhuqbDmsagLMOd4buc4bqmS+G7oOG6piThu5osWMOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bquTeG7nD7huqZMVOG6uj09eeG6pMWpw5kjTeG7m09MJOG7nMOZw5rhuqjhuqThurDhuq5N4bucPuG6pkxU4bq6PT154bqkxanDmSNN4bubT0wk4bucw5nDmuG6qOG6pOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMSQQ+G6uC9Dw4lN4bqo4bqsxJBEROG6rOG6rCRF4bqs4bq4REVC4bq4VOG6qOG6oFLhu7jGoOG6pOG6pi/hurDDquG7nOG7ksOa4bqmJCMsw53Dmsag4bqmPj/huqYk4bq64buc4bqmw5rhur7DmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu53hu5pPw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqZM4buaLsOaxqDhuqZT4bucw5TDmuG6pj4/4bqmPuG7nOG7kkzhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qkw4DhuqY+w4rDmeG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqbhuqjEkOG6psag4bucw53huqZC4bqs4bqm4bu44buaKiTDgOG6psOaxqDDilvhuqZDL+G6qOG6qsOA4bqmfU/huqbhu6rhuqYk4buq4bqmU+G7muG6vEzhu5rhuqbhurNo4bub4bqmQkXhurMt4bqs4bqo4bq4Q0LDgOG6pk3DmeG6puG6usOa4bua4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbhu6fhu4LDmuG6puG7m1jDmsOA4bqmPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq4w4lC4bqm4bu04bqm4bupw5XDmuG6puG7neG7msOKw5rhu5rDgOG6psOsxqDhu5rhu5LhuqYyw5rhuqZO4buc4buQJeG6plPhu5rhu5zhu5jDmsOA4bqmJCPDlcOa4bqmfU/huqZM4bua4bu04bqm4bqoQ+G6psOaxqAsw53hu5zDgOG6pk7hu4bhuqYk4buqw5rGoOG6piThu5pIw5rGoOG6pj7DisOZ4bqmTiXhu6rhu5zhuqZ9T+G6puG7quG6piThu6rhuqYk4buA4buc4bqmTOG7muG7tOG6plXhu6LhurrhuqZL4buc4buYw5rhuqZT4buc4buYVeG6pj3DmeG6vCThuqZCReG6tS3huqjhuqpC4bq44bqo4bqmTcOZ4bqm4bq6w5rhu5rhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6puG7p+G7gsOa4bqmw6omw5rGoOG6pj3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uMOJReG6puG7tOG6piThu5rhu6rDmuG6puG7lyVbw5Qk4bqm4bud4bua4buEw5rGoMOA4bqmfeG7huG6psawJcONw5rhuqbhurXhurrDmcOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7neG7mizDncOaxqDhuqbGsCXDjcOa4bqmTuG7nOG7kCXhuqZT4bua4buc4buYw5rhuqZM4bua4bq+W+G6pkwmw5rGoOG6pkzhu5rhu5zhu5Al4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7pz/huqY+4bq64bqmTOG7muG6vlXhuqZO4buG4bqmVMOKVeG6pk7hu4ol4bqmfU/huqZT4bua4bq8TOG7muG6pkvhu6Dhuqbhu5os4bqm4buaxq/Dmsag4bqmw5pHw5rGoOG6pj7DiuG6puG6qOG6qOG6psOaxqAsw53hu5zhuqYkI8OVw5rhuqZ9T+G6plPhu5rhurxM4bua4bqmS+G7oOG6piThu5osWMOaxqDDgOG6piQjw5nDmsag4bqmTuG7pOG6plThurzhu5zhuqZ9T+G6pkvhu6DhuqYk4buaLFjDmsag4bqmw5pHw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrMag4bq6W+G6pj3hurol4bqmU+G7muG7nOG6pj4/4bqmJOG6uuG7nOG6psOa4bq+w5rhuqZ94buAW+G6piPhurrDgOG6puG6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu53hu5rFqOG6psawJcONw5rhuqY+w4rhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqZO4buG4bqmU+G7oOG7uOG6piThu5rDneG7nOG6pk4s4bq64bqmw5rhu5o8w5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZL4bug4bqmJOG7mixYw5rGoOG6pk7hu5zhuqZMw4zhu7jhuqZMLiXhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zGoCVbw5XDmuG6psOa4buaw43DmuG6pkvhurrDmuG6pk7hu4ol4bqmTUrDmuG6pk7DlMOa4bqmPj/huqbhu53DrOG6veG7neG6pk4s4buyTOG6pn3hurxM4bqmTuG7oMOa4bua4bqmVMOK4bqmTcOZ4bqmVOG6vOG7nOG6pn1P4bqmU+G7muG6vEzhu5rhuqZT4bua4buqw5rGoOG6psag4bucPOG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqZM4bq8TOG7muG6puG6usOa4bqmJMOZw4rDmuG6plPhu5rhu5zhuqZULCXhuqYk4bua4buqw5rGoOG6pj5Z4buc4bqmfU/huqbhu7jhu5rhu6LhurrhuqYkIyxZTMOA4bqmPizhu7Ik4bqmxKgl4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZUw4pV4bqmTOG7mjrhuqYk4buwTOG6pk7hu67huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6rhu5zhu5LDmuG6pj4/4bqmPuG7nOG7kkzhuqZO4bq6w5rGoOG6piThu5zDlOG7uOG6piQ/TOG6pk4s4buyTOG6puG6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu53hu5rFqOG6psawJcONw5rhuqZO4buc4buQJeG6piQj4bq64bqmVMOKVeG6piPhu6jhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bquS+G6sMOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bql4bq+JOG6ri9L4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ri9N4bucPuG6sOG6ri9N4bucPuG6sA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]