(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải, cơi nới thành, thùng xe trên địa bàn, thời gian qua Công an huyện Thiệu Hóa đã tham mưu cho chính quyền địa phương có các mỏ, bãi tập kết cát xây dựng 5 khung hạn chế tải trọng, đổ bê tông, cốt thép cố định (cao 2,8m, chân cột bê tông 0,2-5m).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p2lISeG7hlXhu63DoMOTQeG7rVjhu6zhu61Mw53hu613w73hu7Phu61UUsav4bucTkfhu61I4buiUOG7rVhF4butUVXDgeG7rVThuqJJc+G7rUPGoEnhu61O4buaSeG7rVRIw4BOSHPhu61USMOZTkfhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fDusOyw6Dhu6EiaMO54but4bqlSOG6sE3hu61OR8SCTuG7rUNI4bq2TuG7rVTDjE5I4butVFLhuqBOR+G7rVhF4butUVXDgeG7rVThuqJJc+G7rUPGoEnhu61O4buaSeG7rVRIw4BOSHPhu61USMOZTkfhu61YReG7rVRSw4pO4butxJDhu4pB4butQsOATnPhu61USOG7nEnhu61HSUFO4butUVVB4butW8OUTkfhu61BTuG7rUhVWeG7hk7hu61pSEnhu4ZV4butw6DDk0Hhu63EkMOD4butVEhBTeG7rU3Gr1Xhu61DSE/hu61DSMONTkjhu61RVVnhu4BO4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu61Dw5Phu61Dw4FD4butTeG7jnPhu61Cw4NJ4butVOG6rFDhu61L4bq+VOG7rUPDgVThu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butw73hu61LSFVOR+G7rUjhuqBO4butQ0jhur7hu61U4bqiSeG7rVRS4buMTkdz4butxJDhu5Thu61Cw4rhu61Uw5ROR3Phu61D4buQVOG7rVRIw4lQ4butQ+G7kOG7rcSQ4buKTkjhu63DukNBT+G7rXdz4bu3TXPhu61DSMOCTuG7rUPhu5hU4butQsOK4butVMOUTkfhu63hu69zdy3DvU3DuXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlR0/DgEnhu61SQXPhu61M4buwQ+G7rUzGr+G7ok5H4butQ8OUTkfhu61BTuG7rUPDkk7hu61UxIJOR+G7rUPGr+G7nE5H4butVFXhuqZO4butVFJBc+G7rUtJ4buCTeG7rVNPw4FUc+G7rUNISUHhu6134butVOG7lOG7rUzDgE3hu61LSMOJUOG7rUvDjU7hu61UUsOKTuG7rcSQ4buKQeG7rULDgE504butIuG7kk5H4butVEjhu5xJc+G7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butVuG7mknhu61Dw5ROR+G7rUFO4butQ8OBQ+G7rVjDg3Phu61USOG7iuG7rVRS4bqkTuG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61DSOG7kFThu61DSOG6tk7hu61OR0FZ4butxJBJ4buCTeG7rU3hu47hu63EkOG7guG7rVRVWcOKTuG7rVRSVVnhu4BOc+G7rU5I4bquQ+G7rU5I4bue4butTMOBSeG7rVhF4butS0jDlE5H4butQ0jhu57hu61RVcOB4butVOG6oklz4butQ8agSeG7rU7hu5pJ4butVEjDgE5I4butVEjDmU5Hc+G7rUNIReG7rULhuqBUdOG7rVvGr8agTkfhu61RVVnhur5U4butTOG6rFDhu61CScOKTuG7rULhuqJO4butWOG7rOG7rUzDneG7rU7hur5V4butVknhu61QSOG6oE104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p33Dik7hu61D4bqgTkjhu63EkMOTc+G7rcSQxqBO4butVuG7iuG7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butVuG7mknhu61I4bqgVOG7rVFV4bqiTuG7rUzDneG7rcSQw4rhu63EkEnhu4BVc+G7rcSQxqBO4butVuG7iuG7rVFV4bqiTuG7rUzDneG7rcSQxq/hu5xOR+G7rcSQ4buC4butQ+G6rk3hu61CSeG7gk7hu61Cw4FP4butVOG6oknhu61UUuG7jE5Hc+G7rVPhu6xB4butQ0jhu65B4butTkjhu65OR+G7rcSQSeG7gk3hu63EkMOK4butWFXhu5BOR+G7rUPhuqRQc+G7rVRJ4buATeG7reG6qE7hu61OR1VZ4butQ8ag4butTeG6pFThu61BTuG7rVRPw4BO4butR0lBT+G7rVRIw5ROR3Thu61p4buq4butxJDhuqZV4butTsSCTeG7rXfhu6924buz4butxJDhur5O4butTkFZc+G7rcSQxqBO4butVuG7iuG7rcSQw4Phu61SQeG7rVFVw4JO4butWOG7rOG7rUzDneG7rXfDveG7s+G7rVRSxq/hu5xOR+G7rUjhu6JQ4butWEXhu61RVcOB4butVOG6oklz4butUVXDgeG7rUtI4buUc+G7rUPGoEnhu61O4buaSeG7rVRIw4BOSHPhu61USMOZTkfhu61YRXPhu61QSOG6oFThu6144bu34buv4butVFJJ4buGVeG7rcSQ4buSTkdz4butVMav4buaQ+G7rXnhu6/hu61HSeG6pFnhu61QSMOJUOG7rUzDgUnhu61YRXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulQuG7rVNUWUxF4bub4buxTVNPLUJJREktRk9OVC1XRUlHSFRxTk9STUFM4bux4bun4bqlR1VZ4buETuG7rcOiw5lJ4bulL0Lhu6fhu6UvUOG7pw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]