(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Theo số liệu thống kê, tổng số đối tượng truy nã phải xác minh, truy bắt trong năm 2016 là khoảng 700 đối tượng. Trong đó, số đối tượng tồn của năm 2015 là 355 đối tượng, số phát sinh trong năm 2016 là 209 đối tượng. Trong đó có gần 300 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, nhiều đối tượng đã bỏ trốn lâu năm, thậm chí trốn ra nước ngoài nên công tác bắt, vận động đầu thú gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6E64bu1xqDhu5d1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq04bqi4buadcag4bq64bucdeG6usOSSXXhu6fDusO6deG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq4dcag4buU4buaxah1ScO94bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oeG7neG7izLhu5Eu4bq74bujdeG6veG6usOCw4114buWTHVH4bq8ROG7mnXGoOG6ukxJ4bq4dUbhuqrhu5d1xqBPSeG6uHXhu5ZMdeG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq4dcag4buU4buaxah1ScO9deG7kuG6unnhurx14bumduG6tnVI4bq8SeG6uuG7l3XGoOG7lOG7msWodeG6sOG7tcagdcag4buUw41J4bq4dUnhu7NIdeG7pcO6w7nhu6l1R3d1RuG6usONeUnhurh14burw7rDunXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uMahdeG6veG7lMONSeG6uHXhurTDjOG7l3Xhu5ZMdeG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq4dcagTUl14bq24bug4buvdUnhu7NIdeG7pcO6w7nGsHVHd3Xhu6fGsMawdeG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq44buXdeG7lkx14buS4bq6dsagdeG7luG6vEnhurp1xqDhu5TDjUnhurh1SeG7s0h14bulw7rDueG7qXVHd3Xhu6XDuuG7rXXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uMahdeG6veG7lMONSeG6uHXhurTDjHXhurbDjHXhurjhuqJJdeG7p8O6w7p14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw711SeG6uOG7msWodeG6uuG6vMSQSHXDmXd14bq04bu54bq2deG6sOG6vETGoHVJ4bq44buaxah14bq64bq8xJBI4buXdUnhurrhurxD4buadeG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq4deG6tMO9deG6sMSodcag4buUTEl1R8OA4buadUnhu7NI4buXdcag4bq6w4NIdeG6tuG6usOKdcag4buUTEl14buU4buvdUlR4buM4bq2dUnhurjDjXfhurx1SeG6qkl14bq2S0nhurh1xqB24bq2deG6sOG7tcag4buXdcOZw4NJdeG6tE5J4bq4deG6tOG6ouG7mnXGoOG6uuG7nHXhurjhu7nhu5J1SeG6uuG6vEPhu5p1RuG6usOMdUbhurrhu7NJxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq94bq6UcOVSeG6uHXGoHZ14bq94buU4buASeG6unXhu4vhu7NJdVZJ4bq6dS11ZeG6usOMdcag4buUUcOUSeG6uHXhu5Lhurrhu4pJ4bq4dTt5SeG6unXhu5Z2xqB1xqDhu5Thu5rFqHVJw711xqBO4bq8deG7kuG6unhIdTtLSeG6uHXhu69Jdcag4buGSeG6unXhurbhurrDjXXhurDhurxCxqDhu5l1O0tJ4bq4dcagduG6tnXhurDhu7XGoHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDvXVHd3XDuXVJ4bq64bq8REh1w5nhu5514bq6QsagdeG7llLhurZ1RuG6usOMdUbhurrhu7NJdcOZd3VJ4bq44buaxah14bq64bq8xJBIxqF1MuG6ouG7mnXhurpCxqB14bq2duG6tnXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXhu5bhu6/hu5p1RuG6uuG6vHXhurjDgMWodXZJdeG7lE3hurx14bqwxKh1xqDhu5RMSXXhurRD4buadcag4bq+SHVI4buI4bq8deG6tnbhurbhurp14bq0xJB1xqB4w4114bq24bq6w411SOG6vknhurp1w7l1w5nEqHXhurDhu4jhurZ14buU4bqgxqB1xqDhurxJ4bq6dcOZ4bq8dcOZd3VG4bq6w4x14buS4bq6dsagdeG6uuG6vERJxqF1w6BOxqB14buWTHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG6vELhu5J1xqDhu57hurZ14buS4bq6eEh1xqBO4bq8dUjhu4zhurx14bq4w4DFqHXhu5LhurpS4bq2dcageOG7knXDmUN1xqDhur5J4bq6deG6uuG6vknhurp14buu4bqh4bq94bq9xqHGocah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oS7EkHVJw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdeG6uuG6vEThu5p14buY4buaeXXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ14bqw4bu1xqDhu5d1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw7114buU4buvdeG6tOG6ouG7mnXGoOG6uuG7nOG7l3XGoOG7lMONSeG6uHVJ4buzSHXhu6XDusO54bup4buXdTHhurx2SHXhurRM4bq2dTtLSeG6uHXhu69Jdcag4buGSeG6unXhurTDvXXGoMOD4buSdcag4buU4buaSeG6uHVHw71J4bq6deG6tHjDjeG7l3Xhurbhurrhu4Z14bq0eMONdeG7mOG7msWoQsagdUfhurxExqB14bq2duG6tnXhurTDkkl1w5nhu4B14bq2S0nhurh14buvSXXGoOG7lMONSeG6uHXGoOG7hknhurp1xqBPdeG6tuG6ulLhurZ14bumw4DFqHXhurJUSeG6uHXDmXd1xqDhu5ThurzEkEl1RuG6uuG7r+G6vHXhurRNSeG6uHXhurBOdeG6tnbhurZ14bqw4bq8REl14buS4bq6duG7knVJ4bq44bq64bq8ROG7knXDmeG7nuG7l3Xhurbhurrhu6B14bq0Tknhurh14buUd3Xhu5bDjXbGoOG7l3VHw4Phu5J14bqy4buvSeG6unXhu5Z24bq24bq64buXdUnhurjhurrhurzhuqpJdeG6tlLhu5p14bq6TXXhu5bDknXhurbhu6Dhu6914bq2duG6tnXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDveG7l3XGoOG7lExJdcag4bq64bq8deG6undJ4bq6dXZJxqF1Lk1J4bq4dcag4bq64buO4bq8dcag4buzSeG6uHXhurZR4buOSeG6uHXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ14buS4bq6TOG6vHXhurrDleG7knXhurjhurzDmuG7r3XhurZ24bq2deG6tMOSSXXDmeG7gHXhurZLSeG6uHXhu69Jdcag4buUw41J4bq4dcag4buGSeG6unXDmeG7jOG6vHXhurZ24bq2deG6tMOSSXXDmeG7gHVJ4bq44bq64bq8ROG7knXDmeG7nnXhurbhu6Dhu691Ok51O0tJ4bq4deG7r0l1w5l3deG6tktJ4bq4deG7r0l14bq2duG6tnXGoOG7hknhurrhu5d1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdcag4buUw41J4bq4deG6tnl1SVHhu4zhurZ14bq0xJB14bq04bqg4buadcag4buU4buvSeG6unXGoOG7lOG7msWodeG6sOG7tcagxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buL4buM4bq8dUjhu57hurZ1xqDhurzhuqrhu5p1RuG6vENIdeG6tuG6ukLhu5d1R3dIdeG6uOG6vHlIdeG7lkx14buS4bq6dsagdeG7luG6vEnhurp1w5l3dUnDgEnhurh14bq24buvw4114bq64bq8ROG7mnXhu5jhu5p5deG6sOG7tcag4buXdcOZw4NJdeG6tE5J4bq4deG6tOG6ouG7mnXGoOG6uuG7nHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDveG7l3XGoFN14bq04bqi4buadUnhu7NIdeG7pcO6w7nhu6l14bq0Qkl1SeG7r8Wo4buXdeG6tnbhurZ14bq0w5JJdcOZ4buAdeG6tktJ4bq4deG7r0l1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhu4ZJ4bq6dUh3dUnhu4pJ4bq4deG6tkzGoHVHd3VHVOG6tnVHUcOVSeG6uHXhurZ5SeG6unXhu5Z2xqB1xqDhu5Thu5rFqHVJw711xqBO4bq8deG7kuG6unhIdeG6tMO9dcag4bq64buvSHVIUeG7mnXhurbhurrDjXXhurjhurx2SHXhurRM4bq2dcag4buU4bq8xJBJdUbhurrhu6/hurx1SeG6uuG6vEPhu5p14buS4bq6UcOSSeG6uHV2SeG7l3VGQnXhurrDjXjhurbhurp14bq2S0nhurh1xqB24bq2deG6tuG6uuG7msWo4bqqSXXhu5bDgOG7muG7l3XGoOG7lMONSeG6uHXhurTDjHXGoOG7lOG7iEnhurh1xqDDgEh1R3d1RkJ14bq6w4144bq24bq6deG7lkx14bulw7l1w5lDdeKAnOG6ocOASeG6uHXhurbhu6/DjXXhurrhurxE4buadeG7mOG7mnl14bq2S0nhurh1xqB24bq2dcag4buU4buaxah1ScO9dcagTuG6vHXhu5Lhurp4SHXGoOG7lMONSeG6uHXGoOG6vknhurp14bq64bq+SeG6unVI4buM4bq84oCdxqF1Lk1J4bq4dcag4bq64buO4bq8deG7kuG6ukzhurx14bq6w5Xhu5J1w5nhu4zhurx14buL4bq8REl1YeG6vMSQSHXhu5Z2xqB1SeG6usOASXXhurLDgEnhu5d14bq94buK4buvdXZJdUnhurrDgEl14bqyw4BJdcOZd3Xhu4PFqHXhurDhu69JdcOg4bq94bq9w6l14bq2duG6tnXhurbhuqDhu5J14bqw4buvSXXhurp3SeG6unXGoOG6ulF1RuG6quG7mnXhurjhu4jhurx14bq0xJB1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw7114buU4buvdeG6tOG6ouG7mnXGoOG6uuG7nMahxqHGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/DueG7qcWp4butL8Wp4bux4bqy4bupw7rhu63hu6fDusO6w7rGoOG7qeG7qcWp4buxw7rhu6fhu6tHw7nGoeG7hOG7kuG6uHR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Fl4bq64buKSeG6uHU7eUnhurp14buWdsagdeG6veG7lOG7msWodUnDvXXGoE7hurx14buS4bq6eEh14bqw4bu1xqDhu5d14bqy4bquSXXhurjhurx54bq8deG6tnbhurZ14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw711xqBTdeG6tnbhurZ1xqDhu4ZJ4bq6dcOZQ3Xhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3XhurTEkHXhu5Lhurrhu57hurZ1w5nhu5514bq2S0nhurh1xqB24bq2deG6tOG6vEPhu5p1xqDhu5Thu6/hu5d14bumVXVHxq91xqBO4bq8deG7kuG6unhIxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhLMONdeG6tuG6uuG7oHXhurROSeG6uHXGoOG7lOG6vMSQSXVG4bq64buv4bq8deG6tE1J4bq4deG6sE514bq2duG6tnXhurDhurxESXXhu5Lhurp24buSdUnhurjhurrhurxE4buSdcOZ4buedcOZd3VHd0h1xqBMxqB14bq2S0nhurh1xqB24bq2dcag4buaxajhuqpJdcag4buU4buaxahDSXXDmcODSXXhurROSeG6uHVJ4bq6w4BJdeG6ssOASeG7l3VJ4bqqSXXGoOG7lMONSeG6uHVJ4buzSHXhu6XDusO54bup4buXdeG6tnbhurZ14bq0w5JJdcOZ4buA4buXdUdU4bq2dUdRw5VJ4bq4deG6tktJ4bq4deG7r0l1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhu4ZJ4bq6deG6tMO9deG7pnbhurZ1SOG6vEnhurp1xqDhu5Thu5rFqHXhurDhu7XGoHXDmXd1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq04bqi4buadcag4bq64bucdeG7p8O64buldeG6tEzhurx1xqBRw5VJ4bq4dcag4buU4buaxah1ScO9xqF14bq94buUw41J4bq4deG6tMOM4buXdeG6tsOMdeG7qeG7p3XhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDvXVJ4bq44buaxah14bq64bq8xJBIdcOZd3XhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdUnhurjhu5rFqHXhurrhurzEkEjGoXXhurnhurzhuqpJ4bq4dWXhurrhu4pJ4bq4dTt5SeG6unXhu5Z2xqB1xqDhu5Thu5rFqHVJw7114bq0w7114bqw4bu1xqDhu5d1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq04bqi4buadcag4bq64bucdcO5w7rhu6V14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurjhu5d1xqDhu5TDjUnhurh14bq0w4x14bq2w4x14bunxrB14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw711SeG6uOG7msWodeG6uuG6vMSQSHXDmXd14bq04bu54bq2deG6sOG6vETGoHVJ4bq44buaxah14bq64bq8xJBI4buXdcOZUcOVxqB14bun4bupw7V14buWw411w5nhu4zhurx14bq24bq64buGdcag4bq84bqq4buadUnhu7NIdeG7pcO6w7nhu6nGoXVhQsagdeG7mOG7mnl14bq0w4x14bq0w7114bq4w4zhu5J14buS4bq64bqiSXVG4bq8Q0h14bq24bq6QnVHd0h14bq44bq8eUh14buWTHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDvXXGoOG7lOG6qkl14bq04buA4buvdeG6sHdJdcagw413SXXGoOG7hknhurp14bum4buaTEnhurh14bq24buKSXXhu6Xhu63hu6d14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh14budxqDDiknhurp14bq0Qkl1SeG6uHfFqHXhu6fDui/DucO6L+G7pcO6w7nhu6nhu6PGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hu5TDjUnhurh14buY4buadnXGoOG7lOG6vknhurp14bqw4bu1xqDhu5d1w5nDg0l14bq0Tknhurh14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1xqDhu5Thu5rFqHVJw73hu5d14buS4bq64buKSeG6uHXhurZ5SeG6unXhu5Z2xqB1xqDhu5Thu5rFqHVJw711xqBO4bq8deG7kuG6unhIdeG6tMO9dUfDg+G7knXhurThuqDhu5p1xqDhu5Thu69J4bq6deG7kuG6unZ1w7nDunXhurbhurrhu5rFqOG6qkl1dknhu5d14bqw4bu1xqB1w7nDunXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDvXXhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdUnhurjhu5rFqHXhurrhurzEkEjGoXUu4bq8xJBJdeG6uuG6vknhurp1SeG6ulHhu5l14bqh4bq44buaxahFSXXhu4vhu7NJdcOp4buaxq/hu5d14bq24buvSXXGoE7hurx1SOG7muG7r3XhurB2SXXGoOG7lHbhurx14buS4bq64bqk4buSdeG6tuG6uuG6oMagdUjhu691xqDhu5zFqOG7lXUsUcOSSeG6uHXhur3hurpCdTJ54bq84buXdeG6tuG7r0l1xqBO4bq8dUd4SHXhurLhu55J4bq4dcagw4pJdUnhurrhurxESHXhurbhurrhurxCSHXhurTDjXjGoHXGoHfhurx14buWeUnhu5V14bqh4bq44buaxahFSXUu4bq+SeG6unXDqeG7muG7r0nhurh14budw6nhu5rhu69J4bq4dS7DjXdJ4bujxqHGocahdS7hu7nhurZ14bqw4bq8RMag4buXdeG7kuG6uuG7iknhurh14bq2eUnhurp14buWdsagdcag4buU4buaxah1ScO9deG6tMO9deG7kuG6ukzhurx14bq6w5Xhu5J1w5nhu4zhurx1O0tJ4bq4deG7r0l1xqDhu4ZJ4bq6dcOhd8ONdTvhu6/hurx1xqDhu5Thu5rFqHXhurDhu7XGoHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDvXXhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdUnhurjhu5rFqHXhurrhurzEkEh1R3d1ZeG6unhIdTrhurzhuqpJdTtRw5JJ4bq4deG7neG7luG6vEnhurp1SeG7s0h1w7nhu63hu7HDueG7o+G7l3Xhurbhu69JdcagTuG6vHVI4bua4buvdeG6sHZJdcag4buUduG6vHXhu5LhurrhuqThu5J14bq24bq64bqgxqB1SOG7r3XGoOG7nMWodeG6sOG7gHXGoOG7lOG7msWodUnDvXXGoFN1SeG7s0h14bulw7rDusO5xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhO+G7oknhurh1w5nhu4zhurx14bq2S0nhurh1xqB24bq2deG6sOG7tcag4buXdcOZw4NJdeG6tE5J4bq4deG6tOG6ouG7mnXGoOG6uuG7nHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lOG7msWodUnDveG7l3XGoOG7lMONSeG6uHVJ4buzSHXhu6XDusO54bupdUdU4bq2dUdRw5VJ4bq4deG6tnlJ4bq6deG7lnbGoHXGoOG7lOG7msWodUnDvXU7S0nhurh14buvSXXGoOG7hknhurp14bq24buKSXVHd0h1xqBMxqB14bq2S0nhurh1xqB24bq2dcag4buU4buaxah1xqDhur5I4buXdeG7pnbhurZ1SOG6vEnhurrhu5d1xqDhu5Thu6914bq2UuG7mnXDmcODxqB14bq24bq6Uknhurjhu5d14bq4w4zhu5J14buS4bq64bqiSXXhu5Lhurrhu57hurZ1w5nhu5514bq2w4x14bq64bq8ROG7mnXhu5jhu5p5deG6tuG6usONdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnXhurThurxD4buadcag4buU4buv4buXdeG7plV1R8avdcagTuG6vHXhu5Lhurp4SMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6sHXhu5bGoMWoR8OC4buNdEjhu5bDjS3hurDhurzhurLhurwtw4nDjUnGoC3hu6TDguG6vOG6uOG6usag4buZScON4buUSOG7r0d04buh4buuxqHhuqHhu58v4bqw4buh4bufL+G7kuG7oQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]