(vhds.baothanhhoa.vn) - Cá diếc kho tương là món ăn giản dị, gần gũi với gia đình người Việt. Thế nhưng, để có được món cá diếc kho tương chuẩn vị, người nấu lại cần có bí quyết riêng.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDtVLhu5LDnS4kWeG7kn0sIOG7kuG6tWLDoSI7w5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOSw7VS4buSw50uJFnhu5J9LCDhu5LhurViw6EiO+G7kltT4buSXTAi4buSw5ki4buSOy5VIuG7ksOdKUvhu5I74busIuG7kjvhuqsu4buS4bq5w6Au4buSOy5R4buS4buyKCIs4buSIjti4bqhLuG7kuG6uC4q4bq1TOG7kuG6tCwk4buSIixiIjtL4buS4buyJuG7klkw4buS4buyYuG6o1nhu5JdMCLhu5JZUuG7ksOdLiRZ4buSfSwg4buS4bq1YsOhIjvhu5JZLMOiViLhu5LhurkpS+G7kiI7YuG6oS7hu5Ii4buww6Lhu5JbVC7hu5JZ4busIuG7klkw4buSWCHhu5LhurHDosOqJOG6teG7kuG6ty49IjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQw53hurUsw6JdWOG7ki7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7ouG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7muG7mC/hu5bhu5jhu5zDncag4buY4bug4buc4buc4buU4buc4bq14buaxqDhu5rhu5Rb4buWLXrGoOG7nuG7nuG7muG7muG7nOG7ouG7nMag4bug4bue4bug4buYLVjGoOG7mlDhu5ZMe+G6rzvhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DDtVLhu5LDnS4kWeG7kn0sIOG7kuG6tWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7ouG7mOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LDtVLhu5LDnS4kWeG7kn0sIOG7kuG6tWLDoSI7TOG7kk7DrSIs4buSIjvDojcixKjhu5J0IuG6teG7tOG6tyLhu7ThurVPw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw7VS4buSw50uJFnhu5JZLDIi4buSIizDqSI74buSWSAi4buS4bq1IOG7kuG7siXDokvhu5JbU13hu5LhurNUWSxL4buSXSAu4buSWDPhu5LhurfDojjhurVL4buSOy7DqeG7klvhu7DDquG7kuG6teG6t2MiO+G7kllSS+G7ksOd4bqnIjvhu5Jdw6I2LuG7kixU4bq1S+G7kiJiw6BZ4buSWTbhurXhu5JZLFEiLOG7kuG7sibhu5J9LGXhu5Jd4bqnLkzhu5LhurQsUi7hu5JbUuG6teG7kl0zIjvhu5JZUlnhu5JbIFQu4buSO2QiO0vhu5LhurcuJSI7S+G7kixTIizhu5LhurUhXeG7kuG7sibhu5JbMOG6teG7ksOdYsOgLuG7kuG7slLDquG7kiI3Lkvhu5LhurNRw6Lhu5Lhu7Iw4buSW+G7rCLhu5JbYuG6o+G6teG7kuG6vSThuq/hu5JZUuG7kls9IuG7kuG6teG6tz0iS+G7kuG6t2LDoC7hu5IsYSLhu5Is4bqj4bqv4buSOy5R4buS4bq5KeG7kjs3XcSo4buSXcOiNi5L4buSLFThurXhu5IiPV1L4buS4buyYuG6oSI74buSWVLhurVL4buSImLDoFnhu5JdxIPhu5Jb4bqjIkvhu5LDoOG6teG7kuG6scOiVUvhu5IsUyIs4buSfSw14buSWMOZXeG7kiIsM0vhu5LhurlT4buSIiwuJcOi4buSIizhu7DhurXhu5JbU+G7kuG6tWLDoSI74buSWz0i4buS4bq1ZCI74buSW8Og4bqv4buSWVJL4buSYsOg4bqv4buS4bq14bq3ICI74buS4bq5MSI74buSxqDhu5jhu5Lhuq8s4bql4bq14buS4bq3Ny7hu5Jdw6Au4buS4buy4bu0XeG7kn0sIEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu6vDojYi4buSWSwg4buSWVLhu5LDnS4kWeG7klksISLhu5Lhurfhuq1ZS+G7kuG6vWLDoSI74buSXSVd4buS4bq1LCjhu5IiO2LhuqEu4buSIuG7sMOi4buSWeG7rCLhu5J9LCDhu5LhurHDolHhu5IsUS7hu5JbZVFM4buS4bup4busIuG7kuG7suG7rMOiS+G7kuG6teG6t1Hhu5IiYsOgWeG7kuG6vcOZXeG7kuG6veG7pOG6r+G7kl3FqOG6teG7kllSS+G7kuG7ssOiIuG7kuG6szUu4buS4bq3Ny7hu5IsVOG7kiIsM+G7kltlUUzhu5Lhu6nhu6wi4buS4bq1LGPhu5IsUS5L4buSWTDhu5LhurUsJuG7klksIOG7kuG6tSw9XeG7kn0sJOG7klksw6JR4buS4bq1LFIu4buSW1LhurVL4buSIuG7sMOi4buS4buyJCLhu5J9LC7hu5IiYsOgWeG7kuG6teG6tyAiO+G7kiI3LuG7kjvhu6wi4buSWVQiS+G7klksIOG7kuG6tSw9XeG7kltS4buSO2QiO+G7kuG6tSxSLuG7klksPOG7kuG6uVMg4buSW1Phu5Lhu7LDmuG7kuG7smLhuqNZ4buSIjcu4buSWVLhu5LDnS4kWeG7kn0sIOG7kuG6tWLDoSI74buSIixi4buS4bq/TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG7sTvDosOqPyLhu5Jzw6nDouG7kuG7sTs1IsOTL+G6r8OS

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]