(vhds.baothanhhoa.vn) - Là người đam mê với nông nghiệp, vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Lê Duy Trọng không chọn ở lại thành phố mà trở về quê khởi nghiệp. Ban đầu, Trọng khởi nghiệp với trang trại chăn nuôi tổng hợp, trong đó anh áp dụng công nghệ khoa học với quy trình chăn nuôi khép kín, từ khâu chọn giống, thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc... đều có sự hướng dẫn của kỹ sư chăn nuôi. Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành mô hình kinh tế hiệu quả của xã.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzWHFE4buRd+G7huG7keG7lnXhu5FCckPhu5HhurDhurJyTOG7kUvDleG7keG7mE5E4bqw4buRw73hu6tL4buR4bqq4bq2RW8v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOzfXLhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kcO9cEPhu5FDw4Hhu5Hhu5hH4bqy4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4pq4buR4buYw4Lhu5Hhu5jhu63GoOG7kUpwTOG7keG6quG6tuG6suG7kUvhur5L4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kcO9c+G6suG7keG6tuG6uHhq4buRfcOB4buRWUzGoOG7keG6s8So4bq4ROG6sOG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXjhurbhurhE4buRw43hu5FCc+G6suG7kUvhurZyROG6tuG7keG7iuG6tuG6vuG7kUNy4buRS8Sow43hu5Hhu5jhuqDhu5Hhu4hMw4Hhu5HhuqrhurbDjeG6suG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4pr4buRV3BE4buRw73hu7FMauG7keG6s8So4bq4ROG6sOG7keG6quG6tsON4bqy4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7keG7mEfhurLhu5FLxKhwROG6sOG7kUvEqHPhurLhu5F44bq2w7pE4buRREzDiuG6suG7kUvhu4JE4bqw4buR4bq2SeG7imrhu5FLxKjEkEThurDhu5HDvUXhu5FwROG6tuG7kXHhu4rhu5F5T0ThurDhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6ouG7keG6quG6tsSQcOG7keG6tuG6uHjhu5Hhu5hH4bqy4buR4buITMag4buRS8Sow4JE4bq24buReOG6tsO6ROG7kURMw4rhurLhu5Hhuqrhurbhu7Xhu4rhu5HhuqrhurREauG7kUvDleG7keG6quG6tuG7qUzhu5F44bq24bq4ROG7keG6sOG6suG6vkThurBq4buRS+G6tuG7jnjhu5HDukRq4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRROG6sMOVcOG7kXnhuqR44bq24buRd+G6okThurZq4buReOG6tsO6Q+G7kUpFeGtra+G7kcO94bqgTOG7kXhF4buRSsOU4buR4bq24buMR0ThurDhu5F5dkThu5F4w5Nw4buR4bqq4bug4buRSuG7jOG7kXjhurbDukThu5FETMOK4bqya+G7keG6s+G6tkzhu5FE4bq24but4buK4buR4bq2ckThurDhu5FLxKjDukPhu5FLxKjhurLhuqJM4buRw73hu4BE4bqw4buRQ+G7hOG6suG7kUTDukNq4buRS8Sow43hu5FL4bq2ckThurbhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OA4buR4bq24bqy4bqiTOG7keG7iEx04buReMOTcOG7keG7lnVrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7kcah4buf4buh4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buX4buVL+G7leG7meG7o3nhu5vhu5nhu6Phu5Phu6Hhu5nhu6FLxqHhu6Hhu5nhu5fGoULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4bub4buX4buTw7Thu5FwQktnw7RYcUThu5F34buG4buR4buWdeG7kUJyQ+G7keG6sOG6snJM4buRS8OV4buR4buYTkThurDhu5HDveG7q0vhu5HhuqrhurZFw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtMah4buf4buhw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs13hurDhu4xI4bqy4buRRMOKROG6sOG7kXnhu6lE4buR4buYTOG6suG7kUPDlUThurDhu5FL4bq2TOG7keG6tsSQc3jhurbhu5HhuqrhurbEkHDhurLhu5FL4bupxqBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PhurPEqMSQROG6sOG7kUThurbhu5JE4bqw4buRRMO6Q+G7keG6sMO5ROG7kXdF4buR4buYR+G6suG7kUTDikThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buR4buITMOB4buR4bq24buMRkThurBq4buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRROG6tuG7rUThu5FL4bq24burxqDhu5HDveG7gEThurDhu5HEqEzhu4ZE4bqw4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4buK4bq2cUvhu5HhurZMxqDhu5HhurbDgEvhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHRq4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FEw4pE4bqw4buReeG7qUThu5F5TMag4buRS8Sow4Lhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kXjhu6nGoOG7kUvEqOG7gEThurDhu5FLxKhMxqDhuqBE4buRS+G6tuG6vkThurDhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OA4buRS+G6tuG7q+G7imrhu5HhuqrhurbhurLDgEThu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUTDikThurDhu5F54bupROG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kUPhu6dE4buRQ3Lhu5F44bq24bqm4buR4bqw4bqy4buzxJDhu5FLxKjhu4BE4bqw4buR4buZ4buR4buYT+G7kUJNcGrhu5Hhu5hP4buRw73DikThurDhu5HDveG7q0vhu5F34bqk4buRd+G6uuG7keG6tsSQcEThurBr4buR4bqxTOG7hkThurDhu5F34bqk4buRQnVE4bqw4buR4buK4bq24bq0auG7kUvEqMSQROG6sOG7keG6quG6tuG6suG7kUThurbhurLhuqBM4buRS+G6tnBE4bq24buRROG6ssOBROG7keG7iuG6tnThurLhu5FCxqDhu5Hhurbhu4xGROG6sGrhu5HDveG6suG6oEzhu5FEcsag4buR4bqq4bq24bqyw4BE4buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRS8Sow7pE4buRS8Sow43hu5HEqOG7q0vhu5FE4bq24bqy4bqgTGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F44bq2TMagw4NE4buRw73hu4LhurLhu5F4RuG7kXjhu6tM4buReOG7qcag4buRS8So4buAROG6sGrhu5HhurVXXVnhu5Hhu5Z14buRO8SQ4bulROG6sOG7keG6s+G6ssOAROG7kXjhurbDk+G7kUvEqOG7jEZE4bqw4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7keG6tnJE4bqw4buR4bq2RXBq4buRw73hu4xw4buR4bqw4bqy4bq+ROG6sOG7kXjhu6nGoOG7kUNH4bqy4buR4buYcsSQ4buRSnRE4buR4buWTOG7q0tr4buRw53hu4xJeOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq2w4FD4buRw73hu4ZE4bqw4buRQsOUeGrhu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buZauG7keG6s8So4bq4ROG6sOG7kXhOROG6sOG7kUPhu4ZL4buRSuG6vuG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgUThu5FDc0Thurbhu5F5c0Thu5FL4bq2TMOB4buRQnPhurLhu5Hhu5dq4bub4buR4bq2cOG7kcO94burS+G7keG7mE/hu5HDvcOKROG6sOG7keG7mEfhurLhu5HhurDhurJx4buR4buZ4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sC/hurZwL+G7mE9q4buRS+G6tkzDgeG7kXhxeOG7kXjhurZMxqDDgUThu5HhurDhurJw4buR4buY4bqg4buRw71xROG6tuG7keG6sOG6snHhu5FL4bq2w5R44buRS8Soc0ThurDhu5HDveG7q0vhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS2rhu5F4cXjhu5F44bq24bqm4buRSuG6vuG7kUvEqMSQROG6sOG7kcO94burS2rhu5FCw4FE4buR4buK4bq24buMRkThurDhu5FxROG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7keG6tuG6ouG7kUvhurbhur5E4bqw4buRS+G7jEfhurLhu5FL4bqyw4FM4buR4buK4bq2TuG7keG6tknhu4pq4buR4bq24bqy4bqiROG7kcO9c+G6smrhu5HDveG7gEThurDhu5FL4bq2SOG6suG7keG6tuG6uHjhu5HhurbhurrhurLhu5HhuqrhurJE4bq24buRROG6sOG6tuG6suG6okPhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7kXjDk3Dhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRw73hurLhu5FLxKjhu4xHeGvhu5Fdw7lD4buRxKjhurzhu5HDveG7gEThurDhu5HDveG7q0tq4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F4dOG6suG7kUtzxJDhu5FE4bq24buSROG6sOG7keG7mE5E4bqw4buRw73hu6tL4buR4bqq4bq2RWrhu5HhurPEqOG6uEThurDhu5Hhu4hMxqDDgEvhu5HDveG6pEThurbhu5HDveG7jHDhu5Hhu5hyxJDhu5FLxKjhu4BE4bqw4buR4bqq4bq2xJBw4bqy4buRS+G7qcag4buR4bqw4bqy4bq+ROG6sOG7kVtwxKhwd+G7s0Lhu5F4w5Nw4buRw53hu454a+G7keG6s+G6tuG7s8SQ4buRcEThurZq4buRw73hu6nGoOG7kUJy4buR4bqw4bqy4bq+ROG6sOG7keG6quG6tsSQcOG6suG7kUvhu6nGoOG7kUNH4bqy4buRw73hu4xJeOG7kXjhurbhurhE4buRQuG6uHjhu5FL4bq24buzxJDhu5Hhu4rhurbhu4xGROG6sOG7keG7iuG6tnHhu4rhu5FE4buG4bqy4buRROG6tuG7reG7iuG7kUvDleG7kUThu4xHeOG7kUThurDEkHLhurJq4buReEXhu5FEw7pE4bqw4buRSkzhu6tLauG7kXjhurbhu6tL4buRQuG7jElE4bqw4buR4buY4buMSUvhu5FLxKjhu4bhurLhu5FKxJDhu5Hhu5hH4bqy4buReHF44buR4bqw4bqy4bq+ROG6sOG7keG6quG6tsSQcOG6suG7kUvhu6nGoOG7keG6quG6tnF4a+G7kTtGROG7kUThu5JwauG7keG6quG6tsSQcOG6suG7kUvhu6nGoOG7kUvhur5E4buR4bq0S+G7kXjDikThurDhu5F44bq2w7pD4buRSkV4auG7kUvhurZI4bqy4buR4bqw4bqycEThu5FK4bqyROG6tuG7kUvEqOG7jMONROG6sOG7kUThurDDuURq4buReOG6tuG6suG7keG7iuG6tuG6tOG7kcO94buxTOG7kUvhu4zhu5F3cEThu5HDveG7sUzhu5FL4bq24bur4buKa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4buXauG7m+G7keG6tnDhu5HhuqrhurbEkHDhurLhu5FL4bupxqDhu5HhurbEkHJE4buRS8SQckThu5HDveG7jEl44buRS8So4buAROG6sOG7keG7mHLhu5F44bq2w7pD4buRSkV44buRS+G6tuG7s8SQ4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5HhurbhurLhuqJE4buRw71z4bqy4buReeG7jEfhurLhu5FKw5Thu5HhurDhurJxQ+G7kUpxS+G7kXjDk3Dhu5Hhuqrhu6Dhu5FK4buM4buRRMOKROG6sOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4pr4buR4bqz4bq24buzxJDhu5HDvUVq4buReMOKROG6sOG7kcO9xJBzROG7kULDgUThu5FCTOG6vkThurBq4buR4buK4bq2TEThu5FL4bq2TOG6vnjhu5F3dMSQ4buR4buY4bqi4buRS+G6tsOUeOG7keG7mOG7rUvhu5F34bulROG6sOG7kUvhurbhurLDgEvhu5F34bqk4buRd3DGoOG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRQnHhurJra2vhu5HhurBF4buK4buR4buK4bq24buxROG7keG6sOG6snRD4buRS+G6tuG6ssODTOG7kXjhurbhurLhu5Hhu4rhurbhurRq4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7kUPDiuG6suG7kUvEqOG7jEhE4bqwauG7kUvEqHFE4bq24buRw73hu4Z44buR4bq2c+G6suG7kXjhurbEkOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRQnDEkOG7kcO94buGROG6sGrhu5FE4bupROG6sOG7kXhwxJDhu5F44bq24burS+G7kULhu4xJROG6sOG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Nq4buRw71x4buK4buR4buOROG6sOG7kcagw4FM4buReOG7sUxq4buRS+G6ssOBTOG7kXjhurZM4buvROG7keG6quG6tsO5S+G7keG6quG6tuG7s+G7kUvDleG7keG7iuG6tuG6tHDhu5HDvUZE4buR4buY4bqk4buRQuG6ssOBROG7keG6qsOAS2rhu5FL4bq24bqk4buRS8So4buMSEThurDhu5FL4bqyw4FM4buRS+G6tk9r4buRw53hu4xJeOG7kXfhurLDgEtq4buRw73hu6nGoOG7kUJy4buR4buYT+G7kcO94buxTOG7kUvhurLDgUThu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5Z14buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5Hhu4rhurZMROG7kUvhurZM4bq+eOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5FL4bq2w5R44buR4buY4butS+G7kXfhu6VE4bqw4buRQ3HGoOG7kXdwxqDhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUJx4bqyauG7kUpwTOG7keG7mE/hu5FEcsag4buR4bq24buxTOG7keG6tsOAS+G7kXhxeOG7kXhxROG6tuG7kcO94buAROG6sOG7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buRw43hu5E7xJDhu6VE4bqw4buR4bqz4bqyw4BE4buRw73huqBM4buRS+G6tkzDgeG7kUNxxqDhu5F3cMag4buR4buK4bq2TEThu5FL4bq2TOG6vnhq4buR4buYw5Vw4buRS+G6ssOAS+G7keG6sOG6snRD4buReOG6tuG6suG7keG7iuG6tuG6tOG7keG7mMOVcOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5FK4buOeOG7keG6quG6tuG6uuG7s+G7kUThurDhu4xI4bqy4buReeG7qURr4buRW+G7p0vhu5HhuqrhurZxeGrhu5HDvcOD4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bqw4bun4buK4buR4buK4bq2dOG6suG7kXh0ROG6tuG7keKAnMO94buMSXjhu5FDTnDhu5FD4burS+G7keG6sOG6snFq4buRw73hu4xJeOG7keG6sOG6snHhu5FD4burS+G7kUNOcOKAneG7keG6s8So4bq4ROG6sOG7kcO9deG7kULhurLDgUThu5HhuqrDgEvhu5Hhu5hH4bqy4buRWMOKROG6sOG7kUvGoOG7kVjEg+G7keG6r0zhur544buRS8OA4buRUEThu5HDqeG6suG6okvhu5FL4bq2w5R44buR4bq24bqy4bqiROG7kXdwxJDhu5FL4bqyw4FM4buRSnRE4buR4buK4bq24buvQ2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs8OddEPhu5F3dMSQ4buRSnRE4buR4buWTOG7q0vhu5FL4bq24buzxJDhu5HDvU1E4bqw4buRS+G6ssOBTOG7kXjhurZM4buvRGrhu5HhurPEqOG6uEThurDhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buReOG6tuG7p0vhu5F44bq2QeG7keG7mEfhurLhu5F4cXjhu5FE4bqwckThurbhu5F44bq2TMagw4FE4buRQ8OKROG7kXjDk3Dhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4buYcuG7kXjDikThurDhu5FLxqDhu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buReOG6tkzGoMODROG7keG6sOG6snDEkOG7keG6quG6tsSQcOG7keG6tuG6uHjhu5Hhuqrhu6Dhu5FL4bq2TOG7rUtq4buReExE4bqw4buReOG7q+G7iuG7keG6sOG6suG6vkThurBq4buR4bq24buE4buRS8SoSeG7keG7mOG6oOG7keG7iuG6tuG7qUThu5F3RURq4buReOG6tsOA4buR4buK4bq24buvQ+G7kUrhurJE4bq24buR4bq24bq4eOG7kcO9w4Phu5F44bq2w7pD4buRSkV4auG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kUThurDDlXDhu5FK4bupTOG7kXfhuqJE4bq24buRS8SoxJBE4bqw4buRSkzhur5L4buR4buITHHhu5FLxKjDgkThurbhu5FK4bqyROG6tuG7kUvEqOG7jMONROG6sGvhu5HhurPhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buRw71NROG6sOG7keG6quG7oOG7kUvhurZM4butS2rhu5Hhu5hP4buR4bqq4bq2xJBw4bqy4buRS+G7qcag4buRw73hu7FM4buRS+G6ssOBROG7kXjDk3Dhu5HhurPEqOG6uEThurDhu5FL4bq2ckThurbhu5F4w4pE4bqw4buRxKjDlHjhu5HEqMOMa+G7kV3DukThurDhu5FKTOG7q0vhu5HDvXNL4buR4buZauG7neG7kUvhu6tEL0pyxJBq4buR4bqw4bqyceG7kXdxROG7keG7o2vhu5Phu5Phu5Phu5HDveG7gEThurAv4bqq4bqwauG7kUPhu4ThurLhu5FKcsSQ4buRS+G6tkzhu5Hhu5jhuqDhu5FLxKjDgUThu5Hhu5nhu5Phu5FLxKjhurLhuqJM4buRw73hu4BE4bqwauG7kUJJ4bqy4buRROG6tkzhu61E4buRw71zS+G7keG7m+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurAvSnLEkGvhu5Fbw4rhu5HhurbDgkThurbhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHRq4buR4bqzxKjhurhE4bqw4buReMOJROG7kUtzxJDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRQnJD4buRS+G6tuG7jEhE4bqw4buR4buWTMagw4FE4buReOG6tsSQ4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FCcMSQ4buRw73hu4ZE4bqw4buR4bqq4bq24bqy4buRcEThurbhu5FL4bq2TMOB4buReOG6tuG6tEThurbhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUThurDhu4xI4bqy4buReOG6tsOT4buRxKhM4buGROG6sOG7kUJyQ+G7kUvhurZMw4Hhu5Hhu5hH4bqy4buRQ+G7jnjhu5Hhu5Xhu5Phu5Nr4buT4buT4buT4buRw73hu4BE4bqwL0ThurDhu4xI4bqyL0ThurByxqBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nd4bq2R+G7kUJz4bqy4buRROG6tuG7kkThurDhu5FE4bqwcsag4buRw73hu7FMauG7keG6quG6tuG6suG7kUvhurZMw4Hhu5FCc+G6suG7keG7l2rhu5vhu5HhurZw4buRw73hu6tL4buRd+G6uuG7keG6tsSQcEThurDhu5HigJxw4bqy4buReMOSROG6sOG7kXd0xJDhu5FLw4rhurLhu5F34bqk4buR4bq24bupQ2rhu5HDveG7q0vhu5HDvUXhu5FE4bqwxJBy4bqy4buRQk1w4buRS+G6tsOC4buRS8So4buAROG6sOG7kcO94buMSXjhu5HhurDDgmrhu5FD4buGS+G7kUrhur7hu5FwROG6tuG7keG7s0Phu5F3cEThu5HDveG7sUzhu5F4w5JE4bqw4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bqq4bqyw4FE4buRS8Sow4Lhu5HDveG6suG7kXhOROG6sOG7keG7mEfhurLhu5FLw4rhurLhu5HhurbDgEvhu5Hhu5hPa+G7kVd0ROG7kUvhurbhu6lE4buRS8OK4bqy4buRQnLhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kULEkOG7keG6tkZE4buRcOG6suG7keG6tsOAS2rhu5FE4bq24buMROG6sOG7kUTDgEzhu5FDw4JE4bq24buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRQ3NE4bq24buReXNE4buRQnJD4buRS+G6tsOC4buRw73hu6tL4buReOG7juG7kcO9w4Phu5FCdUThurDhu5Hhu4rhurbhurThu5FDdeG6suG7keG7mOG7rcag4buRSnDEkOG7i+KAnWvhu5E7RkThu5HhurbDgEtq4buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRQ8SQROG6sOG7kUNM4bq+ROG7kUThurDhu4xI4bqy4buRRMOKROG6sOG7kXnhu6lE4buR4bq24bqyw4NM4buRQknhurLhu5HhurR44bq24buRS8SQ4buRQkdE4buRS8OV4buR4buY4bqy4bqieOG7kUvhurR44bq24buRS0/hu5HEqEzhu4ZE4bqw4buRw73hu6tLauG7kUPDjeG7kcSo4buGROG6sOG7keG7mE5E4bqw4buRSnRE4buR4buWTOG7q0tq4buRROG6tuG7q0vhu5FCcuG7keG7mOG6suG6onjhu5Hhu45E4bqw4buReU9E4bqw4buReMOKROG6sOG7kUThurDhurbhuqLhu5HhurbhurLhuqJE4buRw71z4bqy4buR4buYcsSQ4buRSnRE4buR4buWTOG7q0vhu5FE4bq24bulQ+G7kUvhurLDgEvhu5HhurDhurJ0Q+G7kXjhurbhurLhu5Hhu4rhurbhurThu5FE4bq24bupROG7kXjDikThurBq4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F4RuG7keG6sOG6skfhurLhu5HhurZFcOG7keG7mHLhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buReOG6tuG7p0vhu5F44bq2QeG7keG7mEfhurLhu5F4w4pE4bqw4buRS8ag4buRd3DEkOG7kUvhurLDgUzhu5HigJx4ReG7kUThurbhu5JE4bqw4buRS+G6tkjhurLhu5HDveG6ssODQ+G7keG6sOG6snHhu5FL4bq24bqk4buRS8So4buMSEThurDhu5F4cMSQauG7kUvhurbhu4xGROG6sOG7kUJx4bqy4buR4buYcsSQ4buRS+G7rUThu5Hhu5jhu4xIROG7kUvEqHThu5HhurDhurJx4buR4bqw4bur4buK4buRw73DiuG6suG7kUThurbhu4xE4bqw4buRS8OK4bqy4buR4bqq4bqyw4FE4buR4buITMagw4BL4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRd3FEauG7kXfDjeG6suG7kUPDgkThurbhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7keG7iuG6tnThurLhu5HhurDhurLhu5Lhu5F44bq24buS4buRS+G6tERq4buReEXhu5FE4bq24buM4buR4buY4butxqDhu5FL4bq2w4Lhu5FDw4JE4bq24buR4buYR+G6suG7kXjDikThurDhu5FLxqDhu5FDR+G6suG7kXfhuqBE4buReOG6tuG7p0vhu5HDveG7jEl44oCdauG7kXBE4bq24buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRS+G7qUPhu5FKw5Rr4buR4bqzxKjhu4xHeOG7kcO9RWrhu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5hP4buRw73DikThurDhu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buTauG7kXBE4bq24buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRQuG6ssOBROG7keG6qsOAS+G7keG7mEfhurLhu5FYw4pE4bqw4buRS8ag4buRWMSD4buR4bqz4bq2w5R44buR4buK4bq24buvQ+G7keG7lkzhu6tL4buR4bqq4bq24buvTOG7kcOd4buAROG6sOG7kTrhurJwxJDhu5FtXeG6skThurbhu5FXw4JE4bq2buG7kUvEqOG7gEThurDhu5FL4bq24buQ4buRROG6sOG6tuG6suG6okPhu5F44bupxqDhu5FE4bqww4rhu5FE4bqw4bq4S+G7kUvEqMOBROG7kXnhurLhuqJE4buRS+G6tHjhurbhu5HDveG7q0vhu5FEcsag4buReMOSROG6sOG7kXjhurbEkOG7kUTDukThurDhu5FKTOG7q0vhu5F4cMSQauG7keG6quG6tsSQdEThurDhu5Hhu5nhu53hu5FL4burRC/hurZwauG7kXnEkHBE4bq24buRS+G6tkzhu5HhurZGROG7keG7neG7k+G7k+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurBr4buRO+G6suG6okzhu5Hhu4hMdOG7kUvDleG7kUPDiuG7keG6tsOCROG6tuG7kcO9deG7kUvEqEzGoOG6oEThu5F4dEPhu5Hhurbhu45E4bqw4buReOG6tsSQ4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FEw4pE4bqw4buReeG7qURq4buRw73hu4xJeOG7kXfhurLDgEvhu5FLw5Xhu5Hhu5hP4buRw73DikThurDhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUTDukPhu5FL4bqyw4Dhu4rhu5FL4bq24buzxJDhu5HDvXXhu5F4ReG7kcSo4burS+G7kUThurbhurLhuqBM4buRS+G6tnBE4bq24buRROG6ssOBROG7kcO9w7pE4bqw4buR4bqq4bua4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kUvhurbhu7PEkOG7keG6tuG7jEdE4bqw4buR4bq2ckThurDhu5HhurZFcOG7keG7mEfhurLhu5HhurPEqOG6uEThurBr4buRWcOU4buR4bqq4bqyw4BEauG7keG6s8So4bq4ROG6sOG7kUpB4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buRQ8ON4buRxKjhu4ZE4bqw4buR4buYTkThurDhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7kUvDleG7keG7meG7ky3hu5nhu5vhu5HhurZwauG7keG6tuG7jEdE4bqw4buRS0fhurLhu5Hhu5bhu6nGoOG7kXnDlEThurDhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5F4cUThurbhu5HDveG7gEThurDhu5FDdkzhu5FCR0Rrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7meG7k+G7lcah4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buX4buVL+G7leG7meG7o3nhu5vhu5nhu6Phu5Phu6Hhu5fhu5tL4buj4buT4buV4buh4bubQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5vhu6HDtOG7kXBCS2fDtFhxROG7kXfhu4bhu5Hhu5Z14buRQnJD4buR4bqw4bqyckzhu5FLw5Xhu5Hhu5hOROG6sOG7kcO94burS+G7keG6quG6tkXDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04buZ4buT4buVxqHDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzUEThurbhu5F9w4Hhu5FZTMag4buR4bqzxKjhurhE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOze+G6tsOKROG6sOG7kUThurbhu5JE4bqw4buRQnLhu5F44bq2ckThurDhu5FL4bq2cEThurbhu5FE4bqyw4FE4buRS+G6ssOBROG7keG7iuG6tsSQROG6sOG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgGrhu5HhurPEqOG6uEThurDhu5F4w4lE4buRQnLhu5F34bq04buRS+G6tuG7jOG7kUTDukThurDhu5FE4buCauG7kUpxROG6sOG7kUtzxJDhu5Hhu5hH4bqy4buRROG6tuG6suG6oEzhu5F44bq24buMRkThurDhu5FLxKjDgkThurZq4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kcO9xJByROG7keG6tuG6suG6okzhu5Hhu4hMdOG7kUtz4bqy4buRw73huqRw4buR4buK4bq24buMRkThurBr4buR4bqz4bq24buzxJDhu5HDvUVq4buRw73EkHJE4buR4buWdeG7kTvEkOG7pUThurDhu5HhurPhurLDgEThu5FCcuG7kUPhu4ZL4buRS8SoxJBE4bqw4buRROG6tuG7kkThurDhu5HDvcSQckThu5FL4bqyw4FM4buRd+G6ssODTOG7kUvEqMSQROG6sOG7keG7iuG6tsSQROG6sOG7kUvEqHLEkOG7keG6sOG6suG7kuG7kULhu6vGoOG7kUNyTOG7keG7lnBE4bq24buReOG6tsSQ4buRd+G6ssODRGvhu5HDtF3hu7VL4buRxKjhurLDgUThurDhu5F4w5JE4bqw4buRQnLhu5FDw4rhu5HhurbDgkThurbhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buR4bqw4bqy4buS4buR4bqww4JE4buRQ3JM4buR4buWcEThurbhu5F44bq2xJDhu5F34bqyw4NE4buReMOTcOG7kUtM4buC4bqy4buRS8So4bu54buR4buWdeG7kTvEkOG7pUThurDhu5HhurPhurLDgEThu5FCcuG7keG7mOG6suG6onjhu5FL4but4buK4buR4bq2SeG7imrhu5HDvcSQckThu5HhuqrDgEvhu5HDveG7jEl44buRw73DikThurDhu5HDvXTEkOG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgURq4buRROG6tuG7q0vhu5FCcuG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5FL4bq2cEThurbhu5FE4bqyw4FE4buRQnLhu5F44bq2w5Phu5F44buQcOG7keG6tnJE4bqw4buR4bqq4bqyROG6tuG7kXnEkHBE4bq2auG7kXdMw4pE4buRd3FE4buR4buY4buzROG7kXfhurLDg0Thu5Hhu5hyxJDhu5HhurbEkHNL4buRw73hu4ZE4bqw4buRw73EkHJEa+G7kcOp4bqy4bqieOG7kUvhu63hu4rhu5HhurZJ4buK4buRw73hu4xJeOG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5FEcsag4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bq24bqg4buRecSC4buRd8ON4bqy4buR4buY4bqy4bqieOG7keG6quG6skThurbhu5F5xJBwROG6tuG7kXjhurbhurLDgEPhu5Hhurbhu7FM4buR4bq2w4BL4buRS+G6tkjhurLhu5HhurDhurJwRGrhu5F4w4pE4bqw4buRSuG7jnjhu5F4w5Nw4buR4bq24bq4a+G7keG6s8SoxJBE4bqw4buRSuG6vuG7kcO9RWrhu5F4ReG7keG6quG6tsOKROG6sOG7keG6tEvhu5FL4bq2cEThurbhu5FE4bqyw4FE4buRxKjhu6tL4buRROG6tuG6suG6okvhu5FLw4JE4bq2auG7kUTDukThurDhu5FE4buC4buR4buYcuG7kUvEqHF44bq24buRROG6tuG6suG6okNr4buRw6nDguG7keG7mOG7rcagauG7kUvDiuG6suG7kcO9deG7keG7mOG7rUThu5HDveG7hkThurBq4buRS0zGoMOBROG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FE4bq24buSROG6sOG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgUThu5FEw7pE4bqw4buRROG7guG7kUvhurZwQ+G7keG6sOG6snDhu5Hhu5hyxJDhu5F3cEThu5F44bq24bur4buK4buR4bq2ckThurbhu5HDvcSQckRq4buR4buYw5Vw4buR4buK4bq2cUvhu5HhurZMxqDhu5FL4bq+S+G7kUJJ4bqy4buRS+G6tsOAauG7kcO94buAROG6sOG7kUvhurZI4bqy4buRS8Sow43hu5FL4bq2ckThurbhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUtMxqDDgUThu5FLxKhMxqDhuqBE4buR4buY4bqyw4FE4buRS+G6tHjhurbhu5F4w5R44buR4buYcuG7keG6tuG6suG6okzhu5Hhu4hMdGvhu5FZxJDhu5HDvUVq4buR4buZ4buT4buTaeG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgUThu5Hhu5Z14buRw73huqBM4buRS+G6tnBD4buR4bqw4bqycOG7keG6tsSQc0vhu5HDveG7hkThurDhu5HDvcSQckRq4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F4cXjhu5Hhu4rhurbhu7FE4buR4buY4bqy4bqieOG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgUTigJ1q4buRcEThurbhu5HhurPEqOG6uEThurDhu5F44bq24bqycOG7kUrhu7lrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PDqUfhurLhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUvhurZyROG6tuG7kUvhurR44bq24buRROG7guG6suG7kXfhu61LauG7kXBE4bq24buR4bqzxKjhurhE4bqw4buRw73hu4xJeOG7kXfhu7FM4buRQnJD4buRxIPhurZF4buRWOG6tsOT4buRS+G6pHjhurbhu5HhurVXXVnhu5Hhu5Z14buRO8SQ4bulROG6sOG7keG6s+G6ssOARGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKUExL4bq2xJDEqMO0w7NXcuG6suG7keG7mHLhu5F0ROG6tuG7ieG7kcSD4bq2xJBE4bqw4buRw6nhu6lEby/hu4rDsw==

Bài và ảnh: Phong Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]