(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân, tạo thành khối đại đoàn kết vững chắc làm nên sức mạnh cùng cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp và người làm công tác mặt trận đã, đang có những cách làm hay, sáng tạo để “hiệu triệu” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có trao đổi với các ông: Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân; Phạm Tá Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Tiến (Đông Sơn).

Đại đoàn kết toàn dân: Phát huy truyền thống để làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân, tạo thành khối đại đoàn kết vững chắc làm nên sức mạnh cùng cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp và người làm công tác mặt trận đã, đang có những cách làm hay, sáng tạo để “hiệu triệu” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có trao đổi với các ông: Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân; Phạm Tá Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Tiến (Đông Sơn).

Ông Phạm Đăng Lực: Cần tập trung đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Đại đoàn kết toàn dân: Phát huy truyền thống để làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của công tác MTTQ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, cũng như những hạn chế, tồn tại?

Ông Phạm Đăng Lực: Năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào. Trong đó, trọng tâm là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2022, Quỹ vì người nghèo các cấp đã huy động được gần 48 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí đó hỗ trợ và sửa chữa 976 nhà Đại đoàn kết cho người dân. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai hỗ trợ xây dựng 324 nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông; MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 8,5ha đất, sửa chữa và làm trên 79km đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi, đóng góp trên 131.000 ngày công…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai một số phong trào thi đua, cuộc vận động (ở một số cơ sở) còn lúng túng, chưa rõ nét; vai trò chủ trì hiệp thương thống nhất trong xây dựng thực hiện các nội dung phong trào còn hình thức dẫn đến hiệu quả chưa cao; số lượng các cuộc giám sát và phản biện ở cơ sở chưa nhiều, chất lượng giám sát, phản biện hạn chế; việc theo dõi, giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên.

PV: Theo ông, làm thế nào để MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò của mình?

Ông Phạm Đăng Lực: Trong thời gian tới, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về giám sát và phản biện; lựa chọn các vấn đề được Nhân dân quan tâm để giám sát. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở, tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua phản ánh định kỳ ý kiến của Nhân dân, cử tri.

Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận có trình độ, năng lực vận động, tập hợp quần chúng nhằm tổ chức các cuộc vận động, phong trào đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và mỗi địa phương.

Ông Lê Đình Chương: MTTQ huyện Như Xuân tập trung huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở

Đại đoàn kết toàn dân: Phát huy truyền thống để làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân

PV: Bên cạnh các nhiệm vụ chung của công tác mặt trận, đâu là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân xác định phải tập trung thực hiện?

Ông Lê Đình Chương: Huyện miền núi Như Xuân có 65% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn khó khăn ở nhiều mặt. Tuy nhiên, xác định, phải “an cư” mới “lạc nghiệp”. Trong đó, quan tâm để người dân có chỗ ở, nhà cửa ổn định, xóa nhà tạm bợ để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Vì vậy, hỗ trợ xây nhà cho các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân đặc biệt chú trọng.

Mỗi năm, Ủy ban MTTQ huyện đặt mục tiêu hỗ trợ trên 50 hộ làm mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, năm 2021, toàn huyện hỗ trợ được 78 hộ, năm 2022 có 68 hộ được hỗ trợ. Để huy động được nguồn kinh phí hỗ trợ các gia đình làm mới, sửa chữa nhà cửa thì ngoài kinh phí được cấp, Ủy ban MTTQ huyện giao trách nhiệm kêu gọi nguồn lực cho từng MTTQ cơ sở. MTTQ huyện Như Xuân cũng phải nhận “chỉ tiêu”. Năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân đặt mục tiêu kêu gọi kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 35 hộ dân nhưng đến thời điểm hiện tại đã hỗ trợ được 46 hộ gia đình.

Để việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà cửa đạt hiệu quả và sức lan tỏa trong Nhân dân thì việc công khai, minh bạch là vô cùng cần thiết. Vấn đề này được chúng tôi làm hết sức chặt chẽ ngay từ thôn, xã.

Theo rà soát, trên địa bàn huyện Như Xuân còn khoảng 1.000 hộ khó khăn về nhà ở. Vì vậy, chúng tôi xác định đây vẫn là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân trong thời gian tới.

Ông Phạm Tá Dũng: Cán bộ mặt trận ở cơ sở phải kiên trì, nhiệt tình, trách nhiệm và biết “chịu đựng”

Đại đoàn kết toàn dân: Phát huy truyền thống để làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân

PV: Thời gian qua xã Đông Tiến (Đông Sơn) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động người dân hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông có thể chia sẻ về kết quả cũng như cách làm trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Tiến?

Ông Phạm Tá Dũng: Năm 2022, Ủy ban MTTQ xã Đông Tiến đã vận động được 464 hộ dân hiến 12.500m2 đất cho việc mở đường. Trong đó có 431 hộ đã tự nguyện phá dỡ các công trình kiên cố như nhà bếp, buồng ở, tường rào, cổng ngõ... để nhường đất mở đường. Nếu trước đây, đường làng chật hẹp thì đến thời điểm hiện tại, đã có 35 tuyến đường làng được mở rộng từ 4 - 10m. Bên cạnh đó, đã có trên 3.550 ngày công của Nhân dân được huy động cho việc nâng cấp đường nội đồng, rãnh thoát nước. Đặc biệt, Nhà văn hóa thôn Hiệp Khởi đang được xây dựng với kinh phí 3 tỷ đồng và chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do người dân và con em xa quê cùng đóng góp. Có thể khẳng định, với việc huy động sức mạnh toàn dân, diện mạo nông thôn mới ở Đông Tiến đã thay đổi.

Tuy nhiên, để đạt được những kết quả kể trên, địa phương nói chung, công tác mặt trận nói riêng đã phải trải qua nhiều những khó khăn, đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai lại rất nhạy cảm nên thậm chí không tránh được việc người dân chưa hiểu mà phản ứng, nói những lời khó nghe. Song với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu được mọi thứ đều xuất phát từ lợi cộng đồng và người dân, từ đó ủng hộ.

Là cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, không thể làm việc theo giờ hành chính. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, có việc là phải đi. Vì thế, nếu không kiên trì, nhiệt tình thì rất khó làm tốt công việc được giao.

Vai trò của MTTQ các cấp là đại đoàn kết sức mạnh toàn dân. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, cán bộ làm công tác mặt trận ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách thì còn phải làm tốt vai trò giám sát, phản biện. Có như vậy mới tạo được niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân. Và khi được Nhân dân ủng hộ, thì mọi nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng đều có thể hoàn thành.

Tin liên quan:
  • Đại đoàn kết toàn dân: Phát huy truyền thống để làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân
    Đại đoàn kết toàn dân: Cội nguồn sức mạnh dân tộc

    Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã minh chứng sự đoàn kết là cội nguồn của mọi sức mạnh. Từ thịnh - suy, hưng - vong của mỗi vương triều, đến những thắng lợi vĩ đại trong chống giặc ngoại xâm của cha ông, để có ngày hôm nay chính là nhờ sự đoàn kết.

Thu Trang (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]