(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqh4buL4bqj4bug4buVw7Ny4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzamdB4bqz4bu54bu1xJFy4buZ4bqz4bu54bu1Z3LhurNlw73hurPhu7nhu6nhu5XhurPDveG7meG6uXHhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu4vDqnLhu5M44bqz4bur4bqzcuG7mXRx4bqhL+G7i+G6o+G6oS/hu7fhu7nhu7VzcuG7k+G6o+G6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPhu7jhu5l24buV4bqz4buT4buVxJFy4bqz4buzQcSR4bqz4buI4buncuG7k+G6s8SRcuG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurNq4bq94bqz4buJ4buZ4bqi4bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5nEkeG7leG6s2rGsHLhu5PhurPhu4vhu6nhurPhu4ll4buJ4bqz4buL4buV4buPcuG6s8O94buZZcO94bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqzw4LhuqA44bqz4buh4buVw7Ny4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzamdB4bqz4bu54bu1xJFy4buZOOG6s+G7ueG7teG7leG7j+G7ueG6s+G6pnTEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vDqnLhu5M44bqz4bur4bqzcuG7mXRx4bqz4bu54bup4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu34bq24bqzcuG7k0HhuqzhurPhu5nhu5XDtXE44bqz4buTdMO94bqzw73hu5locuG6s+G7oeG7leG7jXHhurPhu4nhu5nDsuG6s8OCw6nhurNww6lx4bqz4buT4buV4bq7ceG6s+G7ueG7qeG7leG6s8O94buZ4bq5cTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqpw6LhuqfDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqtYi/DouG6qeG6tcSp4bqn4bq1ZOG6pWPhuqVi4bu5YsOi4bqtw6LDonDhurU54bufw73hu5M14bu1MGLhuq1i4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7oOG7lcOzcuG6s+G7s0HhuqzDsuG7ueG6s2pnQeG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s+G7ueG7tWdy4bqzZcO94bqz4bu54bup4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4buLw6py4buTOOG6s+G7q+G6s3Lhu5l0ceG6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2PhurXhurXhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6qcOi4bqn4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4buKw6py4buT4bqzcuG7mXRx4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqzcOG7lcOzcuG6s+G7mUHhuqzhu49y4bqzw4LhurDEkeG6s+G7i+G7m+G6s8Od4buZdXLhu5PhurPhu4jhurty4buZ4bqz4bu3ZeG7ueG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7t+G6tuG6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPEkXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4buL4bq/4bu54bqz4buT4buV4bq04bqzw4Lhu43hurPhu5nDqXLhu5nhurPDguG7leG6s+KAnOG7icSCeXLhu5PhurNqc+G6ueG7ueG6s+G7ucOp4buV4bqz4bu34bq7cuKAnTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uEHhuqzhurNy4buZ4buVw7NyOOG6s+G7ueG7mXbhu5XhurPhu5Phu5XEkXLhurPhu5NocuG6s2pm4bqsOOG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7fFqeG6s+G7i8OqcuG7kzjhurPhu6vhurNy4buZdHHhurPhu4l04bqzxKlnQeG6s+G7meG7leG7j0HhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu7V44bqzcOG6ueG7lTjhurPhu5Nm4bqs4bqz4bu5ZnHhurNw4bqo4bqz4buZc8SRcuG7k+G6s3HEkXLhu5M44bqzcHPhurNw4bq/cuG7k+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzUuG7mWZy4bqzxKlmcjnhurPhu7jhu7XEguG7r+G7ieG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7tcOzcjjhurPhu5Lhu5VlceG6s2rFqeG7ieG6s8OCw6nhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqz4buI4but4bqz4buzQcSRcuG6s+G7iOG6u3Lhu5nhurPhu7dl4bu54bqzauG7leG7jUHhurPhu7nhu7XEkeG6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPEkXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqzauG6veG6s+G7ieG7meG6ouG6s2rhu6ly4buT4bqz4bu54buZxJFx4bqzccSCQeG6s+G7ieG7mXPhurPhu4lnw73hurPhuqLhuqw44bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqzw4LDqeG6s+G7isSRcuG6s+G7iOG7meG7neG6s2rhurlz4bqzw6Lhuqdj4bqz4bu54bqw4bqz4bu54budcuG7meG6s2rDsnLhurPhu4nhu63hurPhu7d44bqz4bu5w6py4buT4bqz4buJxIJ2cuG7k+G6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqzcOG6vXLhu5nhurNq4bq5czjhurPhu4nhu5nhu53hurNq4bq5czjhurPhu5lB4bqs4bqzauG7qXLhu5PhurPhu7fhuq7hu4nhurNx4bq5cuG7meG6s+G7ueG7q3Lhu5PhurPhu5l3w73hurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4lnw7044bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPDgsOp4bqz4bu5c8OpcuG6s8SpZnLhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhurbhu4nhurPhu7nhu5nEkXHhurPhu5Phu5XEkeG6s8O94buZdXLhu5PhurPhu4nhu5nFqXLhu5PhurPhu7nhu6nhu5XhurPDveG7meG6uXHhurNydOG7leG6s+G7ieG7mUFy4buTOOG6s+G7ueG7qeG7leG6s8O94buZ4bq5ceG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s+G7iXThurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPhu7nhu5lrc+G6s+G7i8OqcuG7kzjhurPhu6vhurNy4buZdHHhurNydOG7leG6s+G7teG7lcOzcuG7kznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7iMOAcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqzanQ44bqzasOt4bqs4bqzceG6uXLhu5nhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu5ZeG7ieG6s+G7uUHhuqzDs3LhurPhu7nhu7VB4bqs4buNcjjhurPhu4nhurty4buZ4bqz4buLZXPhurPDguG7jeG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buZ4bqu4buJOOG6s+G7ueG7meG6ouG6s2pz4bq5cuG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqz4buJZeG7ieG6s+G7i8OqcuG7kzjhurPhu6vhurNy4buZdHHhurPhu7nhu6nhu5XhurPDveG7meG6uXHhurNqw7XhurNS4buZZnLhurPEqWZy4bqz4buJ4bq7cuG7meG6s+G7k+G7lWXhu4k44bqz4buJ4buZ4bqi4bqzauG7qXLhu5PhurPDveG7mXVy4buT4bqzcuG7k+G6sMSROOG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7meG7leG7j3LhurNqZ0HhurPhu7nhu7XEkXLhu5nhurPDgsOp4bqz4bu5xanhurPhu5Phu5Vl4buJ4bqz4buJZeG7ieG6s+G7mcOpcuG7meG6s8OC4buV4bqz4buJdOG6s3Dhu5XDs3LhurPhu7NBxJFyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUuG7k3PDqeG7leG6s+G7tcSROOG6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPEkXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqzauG6veG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPDgsOp4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurNy4buZ4buV4buNQeG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqzZXI44bqz4buhw7LhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4buJ4buZQeG6rMOzcuG6s2rhu43hurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu5ZeG7ieG6s+G7ieG7mUHhuqzDs3LhurPhu7dmQTfhurPhuqZl4buJ4bqzauG7m3Lhu5nhurNqxanhu5XhurPhu7nEgndy4buT4bqz4bu54bu1w7py4buT4bqzauG7lcO1ceG6s+G7iWhy4bqz4bu5acO94bqz4bu54bu1QXLhu5PhurNqZ0HhurPhu7nhu7XEkXLhu5nhurPhu7nhu7VncuG6s2XDveG6s3DDqeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vDqnLhu5M44bqz4bur4bqzcuG7mXRx4bqz4bu54bup4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu34bq24bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4buJdOG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7iTjhurPhu7fhurLhurPEqeG6oHLhu5PhurPDgsOD4bqz4buh4buZ4buX4bqzcnRy4buTOOG6s+G7mUFy4buT4bqz4buh4buZ4buX4bqzcuG7k0HhuqzhurPhu5nhu5XDtXHhurNqw7XhurPhu5Nm4bqs4bqzZXI54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqMh4bqg4bqz4buL4bq/4bu54bqz4bu54bq5ceG6s+G7k+G7leG6tOG6s2rFqeG7leG6s+G7ucSCd3Lhu5PhurPhu4rDgOG7leG6s+G7skHFqeG7ieG6s0rhurnhu7nhurPDoeG7ueG6ruG7ieG6s0rhurnhu7nhurNxxJHDoDjhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzcsOqceG6s8OiZGJkOOG6s+G7ueG7tcOB4bqz4bu54bq54buV4bqzasSCdnLhu5PhurNQxILhu61y4buT4bqz4buY4bq0QeG6s+G7oOG7mWVy4buZOOG6s8O94buZxIJ2cuG7k+G6s0rhu6dy4buT4bqzIeG7jzjhurPhu7jDneG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s+G7oeG7meG7leG6s2rEkXLhu5PhurPhu4l04bqz4buZw6ly4buZ4bqzw4Lhu5XhurPhu4nEgnly4buT4bqzanPhurnhu7nhurPhu7nDqeG7leG6s+G7t+G6u3LhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPEqWZy4bqz4bu54bq54buV4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4bqm4bq94bqzKUFmcuG6s8SoQTjhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s1Lhu5nEguG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s8OC4bqwxJHhurPhu7NBxJHhurNww6nhurNx4buVcuG7meG6s+G7ieG7meG6rnLhu5PhurPhu6Hhu5nhu4Ny4buT4bqzauG7m3Lhu5nhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhu7lmceG6s+G7ieG6osSR4bqzcOG6tuG7ieG6s3DEgndy4buT4bqz4buI4buncuG7k+G6s8SRcuG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurNqZ0HhurPhu7nhu7XEkXLhu5nhurPhu7nhu7VncuG6s2XDveG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7ueG7qeG7leG6s8O94buZ4bq5cTjhurPhu4vhurtz4bqzw4Lhu4/hurPhu4lB4bup4buJ4bqz4bu3xaly4buT4bqz4buLxqFy4buZ4bqz4bqsw7Ny4bqz4buJ4buZc+G6s1Lhu5lmcuG6s8SpZnI54bqzSsSCd+G7ieG6s+G7i+G7lcOy4bu5OOG6s+G7isOA4buV4bqz4buyQcWp4buJ4bqzSuG6ueG7ueG6s3DDqeG6s2rFqeG7leG6s+G7ucSCd3Lhu5PhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7fhurbhurPhu4nhu6lx4bqz4buJZXI44bqzauG6veG6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ueG7leG7jXLhurNlcuG6s8OC4buN4bqz4buJZeG7ieG6s+G7mcOpcuG7meG6s8OC4buV4bqz4buJxanhurPhuqjhurPhu5Nm4bqs4bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buX4buJ4buZOOG6s+G7k2bhuqzhurPhu7XFqeG7leG6s+G7ueG7tWnhu7nhurPhu7nhurbhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4buJ4bupcuG7kzjhurPhu5Nl4bqz4buL4bq54buJOOG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s3HEkXLhu5nhurNq4bupcuG7kzjhurPhu4nhu6dy4bqzasaw4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4bu54budcuG7meG6s3J04buV4bqz4buJ4buZQXLhu5PhurPDgsOp4bqz4bu4w53hurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurNydOG7leG6s+G7teG7lcOzcuG7kzjhurPhu5Nm4bqs4bqz4buZc8SRcuG7k+G6s3HEkXLhu5M44bqzcHPhurNw4bq/cuG7kzjhurPhu4vhuq7hu4nhurPhuqbDgeG7ieG6s+G7ieG7mXPhurNS4buZZnLhurPEqWZy4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buT4buVxJFy4bqz4buzQcSROeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjw53hu5l1cuG7k+G6s+G7iOG6u3Lhu5nhurPhu7dl4bu54bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu34bq24bqz4buI4buncuG7k+G6s8SRcuG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu4nDg3Lhu5PhurPDguG6sMSR4bqz4buh4buZeOG7leG6s+G7ucWp4bqzw4LhuqDhurNlcjjhurPhu6Hhu5l44buV4bqz4bu5xanhurPhu4vhu5vhurPhu4nEkXLhurPDgsOp4bqz4buL4bq/4bu54bqz4bu54bq5ceG6s+G7k+G7lcSRceG6s+G7i8OqcuG7k+G6s3Lhu5l0ceG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s3Dhu5XDs3LhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7k8awcTbhurPhu7jhu7XEguG7rXLhu5PhurPhu7jhu5XDsnLhurPEqMODcuG7kzjhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzcsOqceG6s8OiZGNjOOG6s3jhurPhuqbhur3hurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu7hmcuG6s8OhUuG7mcSC4bqz4bu44buZxJFy4buZw6A34bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurMpQWZy4bqz4bu44buXcuG7mTjhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzcsOqceG6s8OiZGThurU34bqzUcSR4buV4bqzSsahcuG7meG6s+G7uGZyOOG6s+G7t+G7lXLhu5nhurNyw6px4bqzw6JkY2M34bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurNS4buZxILhurPhu5hzw6k44bqz4bu34buVcuG7meG6s3LDqnHhurPDomRj4bqr4bqzw4LDqeG6s1Lhu5Phu6fhurMhw6py4bqz4buyQcOyOOG6s+G7t+G7lXLhu5nhurNyw6px4bqzw6JkY+G6pzjhurNq4buNQeG6s3jhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s1Lhu6dy4buT4bqz4buIxaly4buT4bqzw4Lhu43hurPhu5nDqXLhu5nhurPDguG7leG6s+KAnOG7icSCeXLhu5PhurNqc+G6ueG7ueG6s+G7ucOp4buV4bqz4bu34bq7cuKAneKApuG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjxKjhurbhurPhu4tlc+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s+G7ueG7r+G7lTjhurPhu7nGoXLhu5nhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu6nhu5XhurPDveG7meG6uXHhurPhu4vDqnLhu5M44bqz4bur4bqzcuG7mXRx4bqzw4LDrHLhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bu54bqg4buJ4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzcuG7meG7leG7jUHhurNw4bujcuG7meG6s8OC4bq24buJ4bqzcuG7mcSC4bqz4buL4bq7c+G6s+G7ocOzOOG6s+G7icSCeXLhu5PhurNqc+G6ueG7ueG6s+G7ucOp4buV4bqz4bu34bq7cjjhurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurNqZXLhu5nhurPhu4vhurnhu4nigKbhurPhu7jhu7VzcuG7k+G6s2p0OOG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7qeG7leG6s8O94buZ4bq5ceG6s+G7i8OqcuG7kzjhurPhu6vhurNy4buZdHHhurNw4buVw7Ny4bqz4buzQcSRcuG6s2rDsnLhurPigJzhu7nhu5dy4bqzxKnhuqBy4buT4bqzamty4oCd4bqz4bu54buVw7LDveG6s+G7ueG6oOG7ieG6s8Sp4buVw7Ry4bqz4buL4buVw7Jy4bqzw73hu5nhuq7hu4nhurPhu7nhurnDvTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7tcSC4buv4buJ4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bu54bu14bq5cuG7k+G6s+G7ueG7tcOzcjjhurNw4bq24buJ4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu4jhu6dy4buT4bqzxJFy4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu54buVw7LDveG6s+G7ueG6oOG7ieG6s8O94buZxanhu5XhurPhu5l3w73hurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vEkXI44bqzcuG7k8OpcuG7mTjhurNqc8OpcuG6s+G7ueG7mcO14bqzasOt4bqs4bqzceG6uXLhu5nhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu5ZeG7ieG6s+G7uUHhuqzDs3LhurPhu7nhu7VB4bqs4buNcuG6s8OC4buN4bqz4buJZeG7ieG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buZ4bqu4buJOOG6s+G7ueG7meG6ouG6s2pz4bq5cuG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bup4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqz4buLw6py4buTOOG6s+G7q+G6s3Lhu5l0ceG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7t+G6tuG6s+G7i+G7gXLhu5PhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7meG6ruG7iTjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p04bqz4buJ4buZw4HhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurPhu7fhurLhurPEqeG6oHLhu5PhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4buzQeG6u+G6s+G7ocOzcuG7meG6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurPhu7nhu5Vy4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzceG6uXLhu5PhurPhuqbhur3hurPhu5nhu6nhu5U44bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu5Xhu49y4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7lXLhurNq4bq54buV4bqz4buJ4buZw4Fy4buTOeG6s0rGsHLhu5PhurPhu7nhu5l24buV4bqz4bu54buVw7LDveG6s+G7ueG6oOG7ieG6s8O94buZxanhu5XhurPhu5l3w73hurPhu4nhu5nhu4fhu7nhurPhu4nhu5lv4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4ll4buJ4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s3LDqnLhu5PhurPhu4nhuqJy4buT4bqz4buJxak44bqzw73hu5ll4bu54bqz4buZQeG6rOG6s+G7meG7leG7j0HhurPhu7NB4bq74bqz4buJZeG7ieG6s3Hhu6fhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhurbhurPhu7NB4bq7cuG6s8OC4buN4bqzxJFy4bqzcuG7lXLhu5nhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq24bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNS4buZZnLhurPEqWZy4bqz4bu54buZa3PhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7ieG7mWZx4bqz4oCc4bu44bq24bqzw73hu5l1cuG7kzjhurPhu7nhurbhurPhu7NB4bq7cjjhurPhu7nhurbhurPhu4vhurtz4bqzw4Lhu4/hurPDgsOp4bqz4bu54bq24bqz4buZdcSR4bqz4buT4buV4bq74buV4oCdOeG6s+G7uOG7lcOyw73hurPhu7nhuqDhu4nhurPhu5PhurLhu5XhurPigJzhu7jhu5nEguG6s+G6rMOzQeG6s+G7iWhB4oCd4bqzw4LDqeG6s+G7tcOqcuG6s2prOOG6s+G6rMOzQeG6s+G7iWhB4bqz4buJZeG7ieG6s2rFqeG7leG6s+G7ucSCd3Lhu5PhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7fhurbhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJZkHhurPhu6HDsuG7uTjhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurNwacO94bqz4buLw6py4buTOOG6s+G7q+G6s3Lhu5l0ceG6s2rDteG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s8O94buZ4bq5ceG6s8O94buZZcO9OeG6s+G7iMOAcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqzanQ44bqz4buZQeG6rOG6s2rhu6ly4buT4bqzcOG6tuG7ieG6s3DEgndy4buT4bqz4bu5acO94bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPhu7nhu7Xhu5Xhu4/hu7nhurPhuqZ0xJE44bqzxKlpw73hurPhu7nhur/hu7nhurNy4buTxJHhuqzhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7i8OqcuG7kzjhurPhu6vhurNy4buZdHHhurPhu7nhu6nhu5XhurPDveG7meG6uXHhurNx4buv4buV4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu34buVcuG7mTjhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzasO14bqz4buJdOG6s2rhu5Xhu41B4bqz4buh4buV4buPcuG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7kznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqPhu7JBxanhu4nhurPhu5jEguG7rXLhu5PhuqEvw73huqM=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]